Orang Tua
    Footnotes

    Orang Tua

    Ayah dan ibu. Suami dan istri yang layak yang telah secara tepat dimeteraikan dalam pernikahan di dalam bait suci Allah boleh memenuhi peran mereka sebagai orang tua sepanjang kekekalan.