Kesahajaan
    Footnotes

    Kesahajaan

    Perilaku atau penampilan yang rendah hati, moderat, dan santun. Orang yang bersahaja menghindari tindakan yang berlebihan dan kecongkakan.