Ուսումնասիրման օժանդակ նյութեր
Մարիամ՝ Հիսուսի մայրը
Տողատակի ծանոթագրություններ

Hide Footnotes

Թեմա.

Մարիամ՝ Հիսուսի մայրը

Նոր Կտակարանում՝ կույս, որն ընտրվել էր Հայր Աստծո կողմից, որ լինի Իր Որդու մարմնական մայրը: Հիսուսի ծնունդից հետո, Մարիամն էլի երեխաներ ունեցավ (Մար. Զ.3):