Studiehjelpemidler
Døperen Johannes


Døperen Johannes

Sønn av Sakarja og Elisabet i Det nye testamente. Johannes ble sendt for å forberede folket til å ta imot Messias (Joh 1:19–27). Han hadde nøklene til Det aronske prestedømme og døpte Jesus Kristus.