Diavol
  Footnotes
  Theme

  Diavol

  Satana. Diavolul este duşmanul dreptăţii şi al acelora care caută să împlinească voinţa lui Dumnezeu. El este literalmente un fiu spiritual al lui Dumnezeu şi a fost, odată, un înger cu autoritate în prezenţa lui Dumnezeu (Isaia 14:12; 2 Ne. 2:17). Totuşi, el s-a răzvrătit în viaţa premuritoare şi a convins a treia parte a copiilor de spirit ai Tatălui să se răscoale împreună cu el (D&L 29:36; Moise 4:1–4; Avr. 3:27–28). Ei au fost alungaţi din cer, li s-a luat şansa de a obţine trupuri muritoare şi de a trece prin viaţa muritoare şi vor fi osândiţi veşnic. De când a fost alungat din cer, diavolul a căutat permanent să-i înşele pe toţi bărbaţii şi pe toate femeile şi să-i îndepărteze de la lucrarea lui Dumnezeu, pentru a face întreaga omenire la fel de nenorocită cum este el (Apoc. 12:9; 2 Ne. 2:27; 9:8–9).

  Biserica Diavolului

  Orice organizaţie lumească şi rea de pe pământ care perverteşte Evanghelia pură şi perfectă şi luptă împotriva Mielului lui Dumnezeu.