Velsigne, velsignet, velsignelse
  Footnotes
  Theme

  Velsigne, velsignet, velsignelse

  Å overdra en guddommelig begunstigelse til et annet menneske. Alt som bidrar til ekte lykke, velvære, velstand og fremgang, er en velsignelse.

  Alle velsignelser er bygget på evige lover (L&p 130:20–21). Fordi Gud ønsker at hans barn skal finne glede i livet (2 Ne 2:25), velsigner han dem når de er lydige mot hans bud og befalinger (L&p 82:10), ved å besvare en bønn, ved en ordinans i prestedømmet (L&p 19:38; 107:65–67), eller ved sin nåde (2 Ne 25:23).

  En velkjent liste over hvem som er velsignet (salige) finnes i saligprisningene (Mat 5:1–12; 3 Ne 12:1–12).

  Velsignelser generelt

  Velsignelse av barn