Kemalangan
    Footnotes

    Kemalangan

    Melalui kemalangan—pencobaan, kesusahan dan kemasygulan—manusia dapat memperoleh banyak pengalaman yang menuntun pada pertumbuhan rohani dan kemajuan kekal dengan berpaling kepada Tuhan.