Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 9
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 9

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Oliva Kaotui, i Haramoni, Penisilevania, Aperila 1829 (History of the Church, 1:37–38). Ua apoapoaiina Oliva ia onosai ma ua timaia ia lotomalie e tusitusi mo le taimi nei, mea e faalau mai e le faaliliu, nai lo le taumafai e faaliliu.

1–6, E i ai isi talafaamaumau mai anamua e lei faaliliuina; 7–14, O le Tusi a Mamona e faaliliu e ala i le suesue ma i le faamaoniga faaleagaga.

1 Faauta, Ou te fai atu ia te oe, loʼu atalii e, ona sa e lē afaaliliu e tusa ai ma le mea na e manao i ai mai ia te aʼu, ma amata ona e toe etusitusi mo laʼu auauna, o Iosefa Samita, Laitiiti, ua faapea lava ona Ou manao e tatau ona e faaauau pea seia oo ina e faamaeaina lenei talafaamaumau, lea ua Ou tuuina atu ia te ia.

2 Ma lea, faauta, ua i ai ia te aʼu ni aisi etalafaamaumau, o le a Ou tuu atu ia te oe le mana e mafai ai ona e fesoasoani e faaliliu.

3 Ia onosai, loʼu atalii e, ona o le poto ua ia te aʼu, ma ua lē tatau ai ona e faaliliu i le taimi nei.

4 Faauta, o le galuega ua valaaulia oe e te faia o le tusitusi lea mo laʼu auauna o Iosefa.

5 Ma, faauta, ona sa e lē faaauau pea e pei ona sa e amata mai ina ua amata ona e faaliliu, o lea na Ou aveesea ai lenei avanoa mai ia te oe.

6 Aua e te amuimui, loʼu atalii e, ona o le poto ua ia te aʼu ua Ou faia ai ia te oe i lenei ala.

7 Faauta, sa e lē malamalama; sa e manatu o le a Ou tuu atu ia te oe lena mea, ae e te lei mafaufau i ai ae nao lou ole mai ai ia te aʼu.

8 Ae, faauta, Ou te fai atu ia te oe, e ao ina e asuesue i ai i lou mafaufau; ona ao lea ona e eole mai ia te aʼu pe ua sao, ma afai ua sao, o le a Ou faia ia imu lou oloto i totonu ia te oe; o lea, o le a e ulagona ai ua sao.

9 Ae afai ua lē sao, o le a e lē maua ni lagona faapena, ae o le a e maua se mafaufauga apapa o le a faia ai ia galo ia te oe le mea ua sese; o lea, e lē mafai ona e tusia mea ua paia vagana ai ua tuu atu ia te oe mai ia te aʼu.

10 O lenei a na e iloa lenei mea po ua mafai ona e afaaliliu; e ui i lea, ua lē tatau ona e faaliliu nei.

11 Faauta, sa tatau ai ina ua e amata mai; peitai sa e afefe, ma ua tuanai le taimi, ma ua lē tatau nei;

12 Aua, ua e lē tagai ea ua Ou tuu atu i laʼu auauna o aIosefa le malosi ua lava, e faalava ai? Ma Ou te lei tausalaina se tasi o oulua.

13 Ia fai lenei mea ua Ou poloaiina ai oe, ma o le a e manuia. Ia faamaoni, ma ia lē tuu atu i se afaaosoosoga.

14 Ia tu mausali i le agaluega ua Ou evalaauina ai oe, ma o le a leai se lauulu o lou ulu e leiloa, ma o le a isiia aʼe oe i luga i le aso gataaga. Amene.