Skriftene
Lære og pakter 89


Kapittel 89

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. februar 1833. Som følge av at brødrene den første tiden brukte tobakk på sine møter, ble profeten ledet til å tenke nærmere over saken, og følgelig adspurte han Herren om det. Resultatet ble denne åpenbaringen som er kjent under navnet Visdomsordet.

1–9: Bruk av vin, sterke drikker, tobakk og hete drikker er forbudt. 10–17: Planter, frukt, kjøtt og korn er gitt til bruk for mennesker og dyr. 18–21: Lydighet mot evangeliets lov, herunder Visdomsordet, gir timelige og åndelige velsignelser.

1 Et aVisdomsord til gavn for høyprestenes råd, forsamlet i Kirtland, og for kirken, og også for de hellige i Sion –

2 sendt som en hilsen, ikke som bud eller tvang, men som et visdomsord mottatt ved åpenbaring som viser aGuds orden og vilje med hensyn til alle helliges timelige frelse i de siste dager –

3 gitt som et prinsipp med aløfte, avpasset etter den svakes evne, ja, for den svakeste blant de bhellige som er eller kan kalles en hellig.

4 Se, sannelig, så sier Herren til dere: På grunn av aondskap og planer som er og vil være i buhederlige menneskers hjerter i de siste dager, har jeg cadvart dere og advarer dere på forhånd ved å gi dere dette visdomsord ved åpenbaring –

5 at i den grad noen som helst blant dere drikker avin eller sterk drikk, se, det er ikke godt, ei heller antagelig i deres Faders øyne, unntatt når dere forsamler dere for å ofre deres sakramenter til ham.

6 Og se, dette skulle være vin, ja, aren vin som dere selv har laget av vinrankens druer.

7 Og videre, asterk drikk er ikke for maven, men for å vaske deres legemer med.

8 Og videre, tobakk er ikke for alegemet, ei heller for maven og er ikke godt for mennesket, men er en plante for utvortes sår og for alt sykt kveg og skal brukes med skjønn og kyndighet.

9 Og videre, hete drikker er ikke for legemet eller maven.

10 Og videre, sannelig sier jeg dere, alle sunne aplanter har Gud gitt til legemets styrke og oppbygging og til menneskets bruk –

11 enhver plante i sin årstid og enhver frukt i sin årstid, og alle disse for å bli brukt med måte og med atakksigelse.

12 Ja, også akjøtt av bdyr og av luftens fugler har jeg, Herren, gitt til menneskets bruk, likevel skal det brukes csparsomt og med takksigelse.

13 Og det er velbehagelig for meg at det ikke blir brukt, unntagen om vinteren eller i kulde eller i hungersnød.

14 Alt akorn er gitt til menneskenes og dyrenes gavn til å være hovedføde, ikke bare for mennesket, men også for dyrene på marken og himmelens fugler og alle ville dyr som løper eller beveger seg på jorden.

15 Og disse har Gud skapt for å bli brukt av mennesket kun i tider med sult og stor hungersnød.

16 Alt korn er godt til føde for mennesket, og likeledes vinrankens frukt og det som bærer frukt enten i eller over jorden –

17 ikke desto mindre, hvete er for mennesket, mais for oksen, havre for hesten, rug for fuglene og for svin og for alle markens dyr, og bygg for alle nyttige dyr og til milde drikker i likhet med annet korn.

18 Og alle hellige som husker å holde og etterleve det som her er sagt og vandrer i lydighet mot budene, skal få ahelse i sin navle og marg i sine ben,

19 og skal finne avisdom og bkunnskapens store skatter, til og med skjulte skatter,

20 og skal aløpe og ikke bli trette, og skal gå og ikke bli matte.

21 Og jeg, Herren, gir dem et aløfte at bødeleggelsens engel skal gå dem forbi, likesom med Israels barn og ikke slå dem ihjel. Amen.