Nauk i savezi 89
  Footnotes

  Odsjek 89

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 27. veljače 1833. Kao posljedica toga što su braća u početku koristila duhan na svojim sastancima, prorok bijaše naveden da pomno razmisli o tom pitanju; stoga on upita Gospoda o tome. Ova objava, poznata kao Riječ mudrosti, bijaše rezultat.

  1–9, Zabranjeno je korištenje vina, žestokih pića, duhana i vrućih napitaka; 10–17, Bilje, plodovi, meso i žito određeni su za korištenje čovjeku i životinjama; 18–21, Poslušnost evanđeoskom zakonu, uključujući Riječ mudrosti, donosi vremenite i duhovne blagoslove.

  1 aRiječ mudrosti, za dobrobit vijeća velikih svećenika, skupljenih u Kirtlandu, i crkve, i također svetaca u Sionu —

  2 Da bude poslana kao pozdrav; ne putem zapovijedi ili prinude, već putem objave i riječi mudrosti, prikazujući red i avolju Božju u vremenitom spasenju svih svetaca u posljednjim danima —

  3 Dana kao načelo uz aobećanje, prilagođena sposobnosti slabih i najslabijih od svih bsvetaca, koji jesu ili mogu biti nazvani svecima.

  4 Gle, zaista, ovako vam govori Gospod: Kao posljedica azala i zamisli što postoje i što će postojati u srcima ljudi bkoji kuju zavjere u posljednjim danima, cupozorih vas, i unaprijed vas upozoravam dajući vam ovu riječ mudrosti objavom —

  5 Da ukoliko itko pije avino ili žestoko piće među vama, gle to nije dobro, niti prikladno u očima Oca vašega, nego samo kad se skupite zajedno da prinesete sakramente svoje pred njim.

  6 I gle, to treba biti vino, da, ačisto vino od grožđa trsova, što ga sami načiniste.

  7 I opet, ažestoka pića nisu za trbuh, već za pranje tijela vaših.

  8 I opet, duhan nije za atijelo, niti za trbuh, i nije dobar za čovjeka, već je to biljka za ozljede i za svu bolesnu stoku, da se koristi uz razbor i vještinu.

  9 I opet, vrući napici nisu za tijelo niti za trbuh.

  10 I opet, zaista kažem vam, sve je zdravo abilje Bog odredio za tjelesno ustrojstvo, prirodu, i korištenje čovjeku —

  11 Svaka biljka u vrijeme svoje, i svaki plod u vrijeme svoje; sve to treba koristiti s razboritošću i azahvaljivanjem.

  12 Da, i ameso bživotinja i ptica nebeskih, ja, Gospod, odredih za korištenje čovjekovo uz zahvaljivanje; ipak, treba ih koristiti cštedljivo;

  13 A ugodno je meni ako se one ne koriste, osim u vrijeme zime, ili studeni, ili gladi.

  14 Sve je ažito određeno za korist čovjeku i životinjama, da bude oslonac života, ne samo čovjeku već i zvijerima poljskim, i pticama nebeskim, i svim divljim životinjama što trče ili gmižu po zemlji;

  15 A ove Bog stvori za korist čovjekovu samo u vrijeme gladi i prekomjerne izgladnjelosti.

  16 Sve je žito dobro za hranu čovjeku; kao i plod trsov; ono što rađa plodom, bilo u tlu ili povrh tla —

  17 Ipak, pšenica za čovjeka, i kukuruz za govedo, i zob za konja, i raž za ptice i za svinje, i za sve zvijeri poljske, i ječam za sve korisne životinje, i za blaga pića, kao i drugo žito.

  18 A svi sveci koji se spomenu obdržavati i izvršavati ove besjede, hodeći u poslušnosti zapovijedima, primit će azdravlje u pupku svojemu te moždinu za kosti svoje;

  19 I naći će amudrost i velika blaga bspoznaje, i to skrivena blaga;

  20 I atrčat će, a neće biti umorni, i hodat će, a neće malaksati.

  21 I ja, Gospod, dajem im aobećanje, da će ih anđeo zatornik bmimoići, kao i djecu Izraelovu, i neće ih pobiti. Amen.