Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 88


Tiết 88

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 27 và 28 tháng Mười Hai năm 1832 và ngày 3 tháng Giêng năm 1833. Vị Tiên Tri gọi điều mặc khải này là “‘lá ô liu’ … được hái ra từ Cây ở Thiên Đàng, là sứ điệp hòa bình của Chúa gửi đến chúng ta.” Điều mặc khải đã được ban cho sau khi các thầy tư tế thượng phẩm tại một đại hội đã cầu nguyện “riêng rẽ và thành lời lên Chúa để mặc khải ý muốn của Ngài cho chúng tôi về việc xây đắp Si Ôn.”

1–5, Các Thánh Hữu trung thành nhận được Đấng An Ủi, tức là lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu; 6–13, Tất cả mọi vật đều được điều khiển và chi phối bởi Ánh Sáng của Đấng Ky Tô; 14–16, Sự Phục Sinh có được nhờ Sự Cứu Chuộc; 17–31, Sự tuân theo luật pháp thượng thiên, trung thiên hay hạ thiên chuẩn bị con người cho các vương quốc và vinh quang tương ứng đó; 32–35, Những ai muốn tiếp tục ở trong tội lỗi sẽ tiếp tục ô uế; 36–41, Tất cả các vương quốc đều được chi phối bởi luật pháp; 42–45, Thượng Đế đã thiết lập luật pháp cho tất cả mọi vật; 46–50, Loài người sẽ hiểu được ngay cả Thượng Đế; 51–61, Chuyện ngụ ngôn về một người sai các tôi tớ mình ra ruộng và lần lượt viếng thăm họ; 62–73, Hãy lại gần Chúa, rồi các ngươi sẽ thấy mặt Ngài; 74–80, Hãy thánh hóa mình và giảng dạy lẫn nhau về các giáo lý của vương quốc; 81–85, Mọi người đã từng được cảnh cáo nên cảnh cáo người lân cận mình; 86–94, Các điềm triệu, những sự bùng nổ của các nguyên tố và các thiên sứ chuẩn bị con đường đón chờ sự hiện đến của Chúa; 95–102, Những tiếng kèn của thiên sứ kêu những người chết trỗi dậy theo thứ tự của họ; 103–116, Những tiếng kèn của thiên sứ rao truyền về sự phục hồi phúc âm, sự sụp đổ của Ba Bi Lôn và trận chiến của Đấng Thượng Đế toàn năng; 117–126, Hãy tìm kiếm sự học hỏi, thiết lập một ngôi nhà của Thượng Đế (đền thờ) và khoác lên mình sợi dây ràng buộc của lòng bác ái; 127–141, Sự tổ chức Trường Tiên Tri được đề ra, kể cả giáo lễ rửa chân.

1 Thật vậy, Chúa phán như vậy với các ngươi là những người đã cùng nhau quy tụ lại để tiếp nhận ý muốn của Ngài về các ngươi:

2 Này, điều này làm Chúa của các ngươi hài lòng và các thiên sứ vui mừng vì các ngươi; những sự hiến dâng lời cầu nguyện của các ngươi đã thấu đến tai Chúa Muôn Quân và được ghi vào trong sách có tên của những người được thánh hóa, nghĩa là những người thuộc thượng thiên giới.

3 Vậy nên, giờ đây, ta phái xuống cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, tức là cho các ngươi, những người bạn của ta, để Ngài ngự trong tâm hồn các ngươi, đó là Đức Thánh Linh hứa hẹn vậy; Đấng An Ủi khác này cũng chính là Đấng mà ta đã hứa với các môn đồ của ta, như đã được chép trong lời chứng của Giăng.

4 Đấng An Ủi này là lời hứa mà ta ban cho các ngươi về cuộc sống vĩnh cửu, tức là vinh quang của vương quốc thượng thiên;

5 Vinh quang này là vinh quang của giáo hội Con Đầu Lòng, là của Thượng Đế, Đấng Chí Thánh, qua Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Ngài—

6 Ngài là Đấng đã thăng lên cao, cũng giống như Ngài đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả mọi vật, để qua đó Ngài hiểu thấu tất cả mọi vật, ngõ hầu Ngài có thể xuyên thấu được tất cả mọi vật, là ánh sáng của lẽ thật;

7 Lẽ thật này sáng ngời. Đây là ánh sáng của Đấng Ky Tô. Cũng như Ngài ở trong mặt trời, và là ánh sáng của mặt trời, và là quyền năng mà nhờ đó mặt trời đã được tạo ra.

8 Cũng như Ngài ở trong mặt trăng, là ánh sáng của mặt trăng, và là quyền năng mà nhờ đó mặt trăng đã được tạo ra.

9 Cũng như là ánh sáng của các vì sao, và là quyền năng mà nhờ đó các vì sao đã được tạo ra vậy.

10 Và trái đất cũng vậy, cùng quyền năng của nó, nghĩa là trái đất mà các ngươi đang đứng ở trên.

11 Và ánh sáng mà nó chiếu sáng, nó cho các ngươi sự sáng, là nhờ có Ngài là Đấng soi sáng mắt các ngươi, và đó cũng chính là ánh sáng làm cho sự hiểu biết của các ngươi được linh hoạt;

12 Ánh sáng này từ nơi hiện diện của Thượng Đế chiếu ra để làm tràn ngập khoảng mênh mông của không gian—

13 Ánh sáng mà nó ở trong tất cả mọi vật, nó đem sự sống cho tất cả mọi vật, nó là luật pháp mà qua đó tất cả mọi vật được chi phối, ngay cả quyền năng của Thượng Đế, là Đấng ngự trên ngai của Ngài, là Đấng ở trung tâm của vĩnh cửu, là Đấng ở giữa tất cả mọi vật.

14 Giờ đây, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng, nhờ có sự cứu chuộc được làm cho các ngươi mà sự phục sinh từ cõi chết được thực hiện.

15 linh hồn cùng thể xác tạo thành bản thể con người.

16 sự phục sinh từ cõi chết là sự cứu chuộc bản thể.

17 Và sự cứu chuộc bản thể có được là nhờ Đấng làm cho tất cả mọi vật được sống, và trong lòng Ngài, Ngài đã ban sắc lệnh rằng những kẻ nghèo khónhu mì của thế gian sẽ được thừa hưởng nó.

18 Vậy nên, thế gian cần phải được thánh hóa khỏi mọi sự bất chính, để nó có thể được sẵn sàng cho vinh quang của thượng thiên giới;

19 Vì sau khi nó đã làm tròn mục đích tạo dựng của nó, nó sẽ được đội mão triều thiên bằng vinh quang, tức là bằng sự hiện diện của Thượng Đế Đức Chúa Cha;

20 Để cho những thể xác thuộc vương quốc thượng thiên có thể được nó mãi mãi và đời đời; vì chính mục đích này mà nó được làm và tạo dựng lên, và cũng vì mục đích này mà họ được thánh hóa.

21 Và những ai không được thánh hóa qua luật pháp mà ta đã ban cho các ngươi, tức là luật pháp của Đấng Ky Tô, sẽ phải thừa hưởng một vương quốc khác, nghĩa là vương quốc trung thiên, hoặc là vương quốc hạ thiên.

22 Vì kẻ nào không thể tuân theo luật pháp của vương quốc thượng thiên thì không thể đương nổi vinh quang thượng thiên được.

23 Và kẻ nào không thể tuân theo luật pháp của vương quốc trung thiên thì cũng không thể đương nổi vinh quang trung thiên được.

24 Và kẻ nào không thể tuân theo luật pháp của vương quốc hạ thiên thì cũng không thể đương nổi vinh quang hạ thiên được; vậy nên, kẻ đó không thích hợp với một vương quốc có vinh quang nào cả. Vậy nên, kẻ đó phải nhận một vương quốc mà phải là một vương quốc không vinh quang.

25 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, trái đất tuân theo luật pháp của vương quốc thượng thiên, vì nó làm tròn mục đích tạo dựng của nó và nó không phạm luật pháp—

26 Vậy nên, nó sẽ được thánh hóa; phải, mặc dù nó sẽ phải chết đi, nhưng nó sẽ được làm cho sống trở lại, và sẽ đương nổi quyền năng mà nhờ đó nó được làm sống lại, và những kẻ ngay chính sẽ thừa hưởng nó.

27 Vì mặc dù họ chết đi, họ cũng sẽ được sống lại với một thể xác thuộc linh.

28 Những ai thuộc về linh hồn thượng thiên sẽ nhận được cùng một thể xác mà thể xác ấy là thể xác thiên nhiên; nghĩa là các ngươi cũng sẽ nhận được thể xác của các ngươi, và vinh quang của các ngươi sẽ là vinh quang mà nhờ đó thể xác các ngươi được làm sống lại.

29 Các ngươi, những người được làm sống lại bởi một phần của vinh quang thượng thiên, sẽ nhận được cùng vinh quang đó, ngay cả trọn vẹn.

30 Và những ai được làm sống lại bởi một phần vinh quang trung thiên sẽ nhận được cùng vinh quang đó, ngay cả trọn vẹn.

31 Và những ai được làm sống lại bởi một phần vinh quang hạ thiên sẽ nhận được cùng vinh quang đó, ngay cả trọn vẹn.

32 Và những người còn lại cũng sẽ được làm sống lại; tuy nhiên, họ sẽ phải trở về vị trí riêng của mình để hưởng những gì họ muốn nhận được, vì họ không muốn hưởng những gì mà đáng lẽ họ đã có thể nhận được.

33 Vì nó có ích lợi gì cho một người nếu một ân tứ được ban cho kẻ đó, và kẻ đó không chấp nhận ân tứ ấy? Này, kẻ đó không vui sướng với điều được ban cho và cũng chẳng vui với Đấng ban ân tứ cho mình.

34 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những gì được luật pháp chi phối thì cũng được luật pháp bảo tồn và được luật pháp ấy làm cho hoàn hảo và thánh hóa.

35 Bất cứ điều gì vi phạm luật pháp và không tuân theo luật pháp mà lại tìm cách tự tạo nên luật pháp, và muốn tiếp tục ở trong tội lỗi, và hoàn toàn tiếp tục ở trong tội lỗi, thì không thể được thánh hóa bởi luật pháp hay bởi lòng thương xót, công lý, hay sự phán xét được. Vậy nên, chúng phải tiếp tục ô uế.

36 Tất cả các vương quốc đều có luật pháp ban hành;

37 Và có nhiều vương quốc; vì không một chỗ nào mà không có vương quốc; và cũng không có vương quốc nào mà không có chỗ, dù vương quốc ấy cao hay thấp.

38 Và mọi vương quốc đều được ban cho một luật pháp; và mỗi luật pháp cũng đều có những giới hạn và những điều kiện.

39 Và tất cả mọi tạo vật nào mà không tuân theo những điều kiện đó thì không chính đáng.

40 tri thức gắn chặt với tri thức, sự thông sáng tiếp nhận sự thông sáng; lẽ thật quấn quít với lẽ thật; đức hạnh thương yêu đức hạnh, ánh sáng gắn bó với ánh sáng; lòng thương xót động lòng trước lòng xót thương và đòi hỏi những gì của nó; công lý tiếp tục tiến trình và đòi hỏi những gì của nó; sự phán xét đi trước mặt Đấng ngự trên ngai và cai trị cùng thực hiện tất cả mọi vật.

41 Ngài hiểu thấu tất cả mọi vật, và tất cả mọi vật đều ở trước mặt Ngài, và tất cả mọi vật đều ở quanh Ngài; và Ngài ở trên tất cả mọi vật, và ở trong tất cả mọi vật, và xuyên qua tất cả mọi vật, và ở chung quanh tất cả mọi vật; và tất cả mọi vật do Ngài, và từ nơi Ngài, là Thượng Đế, mãi mãi và đời đời.

42 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, Ngài đã ban luật pháp cho tất cả mọi vật, nhờ đó mà chúng di động được trong thời gian và thời kỳ của chúng;

43 Và tiến trình của chúng được cố định, ngay cả tiến trình của các tầng trời và trái đất, mà nó bao gồm trái đất và tất cả các hành tinh.

44 Tất cả những thứ đó đem lại ánh sáng cho nhau theo thời gian của chúng và theo thời kỳ của chúng, theo phút của chúng, theo giờ của chúng, đúng ngày của chúng, theo tuần của chúng, theo tháng của chúng, theo năm của chúng—tất cả những điều này là một năm đối với Thượng Đế, chứ không phải đối với loài người.

45 Trái đất lăn đi trên đôi cánh của nó, và mặt trời cho nó ánh sáng vào ban ngày, mặt trăng cho nó ánh sáng vào ban đêm, và các ngôi sao cũng cho ánh sáng của chúng, khi chúng lăn đi trên đôi cánh trong vinh quang của chúng, qua giữa quyền năng của Thượng Đế.

46 Ta phải so sánh những vương quốc này với gì đây để các ngươi có thể hiểu được?

47 Này, tất cả những thứ này đều là các vương quốc, và bất cứ kẻ nào đã trông thấy bất cứ một vương quốc hay một phần nhỏ nhất nào của những vương quốc này thì đã trông thấy Thượng Đế vận hành trong vẻ uy nghi và quyền năng của Ngài.

48 Ta nói cho các ngươi hay, kẻ đó đã trông thấy Ngài; tuy nhiên, Ngài đến với dân Ngài và họ chẳng hiểu được Ngài.

49 Sự sáng soi trong tối tăm, và tối tăm chẳng hề hiểu nó; tuy nhiên, sẽ đến ngày mà các ngươi sẽ hiểu ngay cả Thượng Đế, vì được làm sống lại trong Ngài và bởi Ngài.

50 Lúc đó các ngươi sẽ biết rằng các ngươi đã trông thấy ta, rằng ta hiện hữu, rằng ta là sự sáng thật ở trong các ngươi, và các ngươi ở trong ta; bằng chẳng vậy thì các ngươi không thể nào thành công được.

51 Này, ta muốn ví những vương quốc này như một người có một thửa ruộng, và ông ta sai các tôi tớ mình ra ruộng cuốc sới.

52 Và ông bảo người thứ nhất: Ngươi hãy ra ruộng làm lụng đi, rồi trong giờ thứ nhất ta sẽ đến với ngươi, và ngươi sẽ thấy sự vui mừng trên gương mặt ta.

53 Rồi ông nói với người thứ hai: Ngươi cũng hãy ra đồng làm ruộng đi, rồi trong giờ thứ hai ta sẽ ra thăm ngươi với sự vui mừng trên gương mặt ta.

54 Và ông cũng nói với người thứ ba: Ta sẽ ra thăm ngươi;

55 Và với người thứ tư, và cứ thế cho đến người thứ mười hai.

56 Và người chủ ruộng đi đến người thứ nhất trong giờ thứ nhất, và ở lại với người đó suốt giờ, và người đó được hân hoan bởi sự sáng ngời trên gương mặt của chủ mình.

57 Và rồi ông rời khỏi người thứ nhất để ông cũng có thể đến thăm người thứ hai, rồi người thứ ba, và người thứ tư, và cho đến người thứ mười hai.

58 Và như vậy là tất cả bọn họ đều nhận được sự sáng ngời trên gương mặt của chủ mình, mỗi người trong giờ của mình, trong thời gian của mình và trong thời kỳ của mình—

59 Bắt đầu với người thứ nhất và cứ thế cho đến người sau cùng, rồi từ người sau cùng đến người thứ nhất, và từ người thứ nhất đến người sau cùng;

60 Mọi người theo đúng thứ tự của người đó, cho đến khi nào giờ của người đó đã hết, đúng theo như chủ của người đó đã truyền lệnh, để cho chủ của người đó có thể được vinh hiển qua người đó, và người đó có thể được vinh hiển qua chủ mình, ngõ hầu tất cả mọi người đều có thể được vinh hiển.

61 Vậy nên, ta muốn so sánh truyện ngụ ngôn này với tất cả các vương quốc này cùng các dân cư trong đó—mỗi vương quốc vào giờ của nó, vào thời gian của nó và vào thời kỳ của nó, đúng theo sắc lệnh mà Thượng Đế đã thiết lập ra.

62 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những người bạn của ta, ta để lại cho các ngươi những lời này để suy ngẫm trong lòng mình, cùng với lệnh truyền này mà ta ban cho các ngươi, rằng các ngươi phải kêu cầu ta khi ta đang ở gần—

63 Hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần các ngươi; hãy tận tụy tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ tìm thấy ta; hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi.

64 Bất cứ điều gì cần thiết cho các ngươi mà các ngươi cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta thì nó sẽ được ban cho các ngươi;

65 Và nếu các ngươi cầu xin điều gì không cần thiết cho các ngươi, thì nó sẽ đưa các ngươi tới chỗ bị kết tội.

66 Này, điều mà các ngươi đang nghe thì giống như tiếng nói của một người kêu lên trong vùng hoang dã—trong vùng hoang dã, vì các ngươi không trông thấy được người ấy—đó là tiếng nói của ta, vì tiếng nói của ta là Thánh Linh; Thánh Linh của ta là lẽ thật; lẽ thật tồn tại và không chấm dứt; và nếu lẽ thật ở trong các ngươi thì nó sẽ tràn đầy.

67 Và nếu con mắt các ngươi chỉ duy nhất hướng về vinh quang của ta, thì thể xác các ngươi sẽ được tràn đầy ánh sáng, và sẽ chẳng có sự tối tăm nào trong các ngươi; và cái thể xác tràn đầy ánh sáng hiểu thấu được tất cả mọi vật.

68 Vậy nên, hãy tự thánh hóa mình để cho tâm trí các ngươi chỉ duy nhất hướng về Thượng Đế, rồi sẽ tới ngày mà các ngươi sẽ thấy được Ngài; vì Ngài sẽ vén màn che cho các ngươi thấy mặt Ngài, và điều đó sẽ xảy ra vào thời kỳ riêng của Ngài, và trong cách thức riêng của Ngài, và theo ý muốn riêng của Ngài.

69 Hãy ghi nhớ lời hứa quan trọng cuối cùng mà ta đã hứa với các ngươi; hãy dứt bỏ những ý tưởng biếng nháctiếng cười thái quá ra khỏi các ngươi.

70 Các ngươi hãy ở lại, các ngươi hãy ở lại nơi này, và hãy triệu tập một buổi họp long trọng cho những người lao nhọc đầu tiên trong vương quốc sau cùng này.

71 Và những người mà họ đã cảnh cáo trên đường đi của họ phải cầu vấn Chúa, và suy ngẫm trong lòng một ít lâu về những lời cảnh cáo mà chúng đã nhận được.

72 Này, và trông kìa, ta sẽ chăm sóc những đàn chiên của các ngươi, và ta sẽ lập lên các anh cả và sẽ gửi đến cho họ.

73 Này, ta sẽ gấp rút làm công việc của ta vào đúng kỳ của nó.

74 Và ta ban cho các ngươi, là những người lao nhọc đầu tiên trong vương quốc sau cùng này, một lệnh truyền rằng các ngươi hãy cùng nhau quy tụ lại, và hãy tự tổ chức, cùng tự chuẩn bị, và tự thánh hóa mình; phải, hãy làm cho tâm hồn mình được thanh khiết, và hãy tẩy sạch tay chân các ngươi trước mặt ta, để ta có thể làm cho các ngươi được thanh sạch;

75 Để ta có thể làm chứng với Cha của các ngươi, là Thượng Đế của các ngươi và Thượng Đế của ta, rằng các ngươi thanh sạch không vấy máu của thế hệ tà ác này; để khi ta muốn, ta có thể làm tròn lời hứa này, lời hứa quan trọng sau cùng này, mà ta đã hứa với các ngươi.

76 Lại nữa, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền rằng từ nay về sau các ngươi phải tiếp tục cầu nguyệnnhịn ăn.

77 Và ta ban cho các ngươi một lệnh truyền rằng các ngươi phải giảng dạy lẫn nhau về giáo lý của vương quốc.

78 Các ngươi hãy siêng năng giảng dạy lẫn nhau, rồi ân điển của ta sẽ ở với các ngươi, để các ngươi có thể được chỉ dẫn một cách hoàn hảo hơn về lý thuyết, về nguyên tắc, về giáo lý, và về luật pháp của phúc âm, về tất cả mọi sự việc liên quan đến vương quốc của Thượng Đế, là những điều mà các ngươi cần hiểu rõ;

79 Về những việc ở trên trời, lẫn ở trên thế gian, và phía dưới trái đất; những việc trong quá khứ, những việc trong hiện tại, những việc sẽ phải xảy đến trong tương lai gần đây; những việc ở trong nước, những việc ở hải ngoại; những cuộc chiến tranh cùng những việc rối ren của các quốc gia, và những sự đoán phạt trong xứ; cùng sự hiểu biết về các xứ và về các vương quốc—

80 Để các ngươi có thể được sẵn sàng về mọi phương diện khi ta lại phái các ngươi đi để làm vinh hiển chức vụ mà ta đã chỉ định cho các ngươi, cùng sứ mệnh mà ta đã giao phó cho các ngươi.

81 Này, ta phái các ngươi đi làm chứng và cảnh cáo dân chúng, và điều cần thiết cho mỗi người nào đã từng được cảnh cáo thì phải cảnh cáo người lân cận của mình.

82 Vậy thì họ không có lý do gì để bào chữa, và tội lỗi của họ sẽ ở trên đầu họ.

83 Kẻ nào sớm biết tìm kiếm ta thì sẽ tìm thấy ta, và sẽ không bị bỏ rơi.

84 Vậy thì các ngươi hãy ở lại, và siêng năng làm lụng, ngõ hầu các ngươi có thể được hoàn hảo trong giáo vụ của mình để đi đến với Dân Ngoại lần cuối, tất cả những ai được chính miệng Chúa gọi tên, để ràng buộc luật pháp và đóng ấn lời chứng, và để chuẩn bị cho các thánh hữu sẵn sàng đợi giờ phán xét sẽ đến;

85 Để cho tâm hồn họ có thể tránh khỏi cơn thịnh nộ của Thượng Đế, là cảnh tiêu điều do sự khả ố gây ra đang chờ đợi những kẻ tà ác trong thế giới này và cả trong thế giới mai sau. Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những ai không phải là các anh cả đầu tiên phải tiếp tục ở trong vườn nho cho đến khi nào miệng Chúa kêu gọi họ, vì thời giờ của họ chưa đến; y phục họ không tẩy sạch máu của thế hệ này.

86 Các ngươi hãy tiếp tục ở trong nền tự do mà nhờ đó các ngươi được giải phóng; chớ vướng vào tội lỗi nữa, mà hãy để cho bàn tay mình được trong sạch, cho đến khi Chúa đến.

87 Vì chẳng còn bao lâu nữa, trái đất này sẽ run rẩy và lăn qua lăn lại như kẻ say rượu; và mặt trời sẽ che mặt mình và không chiếu ánh sáng nữa; và mặt trăng sẽ tắm trong máu; và các ngôi sao sẽ hết sức giận dữ và tự rơi xuống như trái vả rơi khỏi cây vậy.

88 Và sau lời chứng của các ngươi thì cơn phẫn nộ và cơn phẫn nộ của Chúa sẽ đổ lên dân chúng.

89 Vì sau lời chứng của các ngươi sẽ có lời chứng của những trận động đất, mà nó gây nên những tiếng than khóc giữa thế gian, và loài người sẽ không thể đứng được nữa mà sẽ ngã xuống đất.

90 Và cũng sẽ có lời chứng của tiếng sấm, và tiếng chớp, và tiếng bão tố cùng tiếng sóng ngoài biển dâng lên quá mức bình thường.

91 Và tất cả mọi vật sẽ ở trong tình trạng xáo trộn; và chắc chắn, loài người sẽ mất hết lòng can đảm; vì sự sợ hãi sẽ đến với tất cả mọi người.

92 các thiên sứ sẽ bay giữa trời và lớn tiếng kêu lên, cùng thổi vang tiếng kèn đồng của Thượng Đế, mà rằng: Các ngươi hãy chuẩn bị, các ngươi hãy chuẩn bị, hỡi dân cư trên trái đất; vì sự phán xét của Thượng Đế đã đến rồi. Này, và trông kìa, Chàng Rể đã đến; các ngươi hãy đi ra rước Người.

93 Và liền sau đó có một điềm triệu lớn lao sẽ hiện ra trên trời, và tất cả mọi người đều cùng thấy.

94 Và một thiên sứ khác sẽ thổi vang tiếng kèn đồng của mình, nói rằng: Giáo hội vĩ đại kia, là mẹ của những điều khả ố, nó đã làm cho tất cả các quốc gia phải uống rượu thông dâm thịnh nộ của nó, nó đã ngược đãi bắt bớ các thánh hữu của Thượng Đế, nó đã làm họ phải đổ máu—nó ngồi trên nhiều đại dương, và trên các hải đảo—này, nó là cỏ lùng của thế gian; nó bị buộc lại thành từng bó; những sợi dây buộc nó chắc chắn, không ai có thể cởi ra được; vậy nên, nó sẵn sàng để bị thiêu đốt. Và vị thiên sứ đó sẽ thổi vang tiếng kèn đồng của mình vừa lớn vừa dài, và tất cả các quốc gia đều sẽ nghe được.

95 Và trên trời sẽ im lặng trong khoảng nửa tiếng đồng hồ; và liền sau đó màn che thiên thượng sẽ mở ra, như một cuộn giấy được mở ra sau khi nó được cuộn lại, và mặt của Chúa sẽ lộ ra;

96 Và những thánh hữu nào đang ở trên trái đất, là những người đang sống, sẽ được biến hóa và được cất lên để gặp Ngài.

97 Và những ai đã ngủ trong mộ cũng sẽ bước ra, vì mộ của họ sẽ được mở ra; và họ cũng sẽ được cất lên để gặp Ngài giữa cột trời—

98 Họ thuộc về Đấng Ky Tô, là những trái đầu mùa, là những người sẽ xuống cùng với Ngài trước tiên, và là những người đang ở trên trái đất và trong mộ mình, là những người đầu tiên được cất lên để gặp Ngài; và tất cả những chuyện này sẽ xảy ra khi tiếng kèn đồng của thiên sứ Thượng Đế thổi vang lên.

99 Và sau đó thì một thiên sứ khác sẽ thổi vang lên, đó là tiếng kèn đồng thứ hai; và kế đó sẽ có sự cứu chuộc những người thuộc về Đấng Ky Tô khi Ngài đến; họ là những người đã nhận phần của họ trong ngục tù mà được chuẩn bị cho họ, để họ có thể nhận được phúc âm và được phán xét theo loài người trong xác thịt.

100 Và lại nữa, một tiếng kèn đồng khác sẽ thổi vang lên, đó là tiếng kèn đồng thứ ba; và rồi đến linh hồn của những kẻ mà sẽ phải bị xét xử, và bị kết tội;

101 Và đây là những kẻ còn lại trong số những kẻ đã chết; và họ sẽ không sống lại cho đến khi một ngàn năm chấm dứt, và cũng không được sống lại cho đến ngày tận thế.

102 Và một tiếng kèn đồng khác sẽ thổi vang lên, đó là tiếng kèn đồng thứ tư, nói rằng: Trong số những kẻ sẽ phải ở lại cho đến ngày sau cùng và vĩ đại, tức là ngày tận thế, có những kẻ vẫn tiếp tục ô uế.

103 Và một tiếng kèn đồng khác sẽ thổi vang lên, đó là tiếng kèn đồng thứ năm, đây là vị thiên sứ thứ năm—trong khi bay giữa trời, ông ủy thác phúc âm vĩnh viễn cho mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc;

104 Và đây sẽ là tiếng kèn đồng của ông nói với tất cả mọi người, cả trên trời lẫn trên thế gian và phía dưới trái đất—vì mọi tai đều nghe được tiếng nói ấy, mọi đầu gối đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải thú tội khi họ nghe tiếng kèn đồng vang lên, nói rằng: Hãy kính sợ Thượng Đế và hãy tôn vinh Ngài, là Đấng ngự trên ngai mãi mãi và đời đời; vì giờ phán xét của Ngài đã đến.

105 Và lại nữa, một thiên sứ khác sẽ thổi vang lên tiếng kèn đồng của mình, đó là vị thiên sứ thứ sáu, lời rằng: Nó đã đổ rồi, kẻ đã làm cho mọi quốc gia phải uống rượu thông dâm thịnh nộ của nó; nó đã đổ rồi, đã đổ rồi!

106 Và lại nữa, một thiên sứ khác sẽ thổi vang lên tiếng kèn đồng của mình, đó là vị thiên sứ thứ bảy, nói rằng: Thế là xong; thế là xong! Chiên con của Thượng Đế đã một mình chiến thắnggiày đạp lên thùng ép rượu, đó chính là thùng ép rượu của cơn thịnh nộ dữ dội của Thượng Đế Toàn Năng.

107 Và rồi các thiên sứ sẽ được đội mão triều thiên bằng vinh quang của sức mạnh Ngài, và các thánh hữu sẽ được tràn đầy vinh quang của Ngài, và sẽ nhận được phần thừa hưởng của mình, và sẽ được làm nên bình đẳng với Ngài.

108 Và rồi vị thiên sứ thứ nhất lại thổi vang tiếng kèn đồng của mình vào tai của tất cả những người đang sống, và tiết lộ những hành vi bí mật của loài người, cùng những công việc phi thường của Thượng Đế trong một ngàn năm đầu tiên.

109 Và rồi vị thiên sứ thứ hai sẽ thổi vang tiếng kèn đồng của mình, và tiết lộ những hành vi bí mật của loài người cùng những tư tưởng và ý định trong lòng họ, và những công việc phi thường của Thượng Đế trong một ngàn năm thứ hai—

110 Và cứ như vậy cho đến vị thiên sứ thứ bảy thổi vang tiếng kèn của mình; và ông sẽ đứng trên đất và trên biển và sẽ thề trong danh Đấng ngự trên ngai rằng sẽ chẳng còn thời gian nữa; và Sa Tan, con rắn xưa, bị gọi là quỷ dữ, sẽ bị ràng buộc và sẽ không được thả lỏng trong suốt thời gian một ngàn năm.

111 Và rồi sau đó nó sẽ được thả lỏng trong một thời gian ngắn, để nó có thể tập họp quân của nó.

112 Mi Chen, vị thiên sứ thứ bảy, tức là vị thiên sứ thượng đẳng, sẽ tập họp quân của mình, tức là muôn quân trên trời.

113 Và quỷ dữ sẽ tập họp quân của nó; là muôn quân trong ngục giới, và sẽ đi lên đến gây chiến với Mi Chen và quân của ông.

114 Và rồi đến trận chiến của Đấng Thượng Đế vĩ đại; và quỷ dữ cùng quân của nó sẽ bị đuổi về vị trí của nó, để chúng không còn quyền hành gì nữa đối với các thánh hữu.

115 Vì Mi Chen sẽ đánh những trận chiến của họ và sẽ khuất phục kẻ tìm cách chiếm ngai của Đấng đang ngự trên ngai, tức là Chiên Con.

116 Đây là vinh quang của Thượng Đế, và những ai được thánh hóa; và họ sẽ không còn thấy sự chết nữa.

117 Vậy nên, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những người bạn của ta, các ngươi hãy triệu tập một buổi họp long trọng, như ta đã truyền lệnh cho các ngươi.

118 Và vì tất cả các ngươi đều không có đức tin, nên các ngươi phải siêng năng tìm hiểu và dạy cho nhau những lời thông sáng; phải, các ngươi phải tìm kiếm những lời thông sáng trong những sách hay nhất; hãy tìm kiếm sự hiểu biết, ngay cả bằng cách học hỏi và cũng bằng đức tin.

119 Hãy tự tổ chức; hãy chuẩn bị mọi điều cần thiết; và hãy thiết lập một ngôi nhà, đó là ngôi nhà cầu nguyện, ngôi nhà nhịn ăn, ngôi nhà của đức tin, ngôi nhà của sự học hỏi, ngôi nhà của sự vinh quang, ngôi nhà của sự trật tự, ngôi nhà của Thượng Đế;

120 Để cho những việc đi vào của các ngươi có thể được ở trong danh Chúa; để cho những việc đi ra của các ngươi có thể được ở trong danh Chúa; để cho mọi lời chào đón của các ngươi đều có thể được ở trong danh Chúa, với những bàn tay giơ lên đến Đấng Tối Cao.

121 Vậy nên, hãy chấm dứt tất cả những lời nói viễn vông của mình, tất cả những tiếng cười, tất cả những ham muốn xác thịt, tất cả sự kiêu ngạo và nhẹ dạ, cùng tất cả những việc làm tà ác của mình.

122 Hãy chỉ định một thầy giảng trong số các ngươi, và tất cả mọi người không được phát ngôn cùng một lúc; nhưng mỗi lần chỉ một người được nói, và tất cả mọi người phải lắng nghe người đó nói, để khi tất cả đều đã nói thì nhờ mọi người mà tất cả có thể được gây dựng, và để mọi người đều có thể có được đặc ân ngang nhau.

123 Hãy chắc rằng các ngươi yêu mến lẫn nhau; hãy chấm dứt tham lam; hãy học tập chia sẻ cho nhau theo như phúc âm đòi hỏi.

124 Hãy thôi biếng nhác; từ bỏ điều dơ bẩn; thôi bắt lỗi nhau; chớ ngủ lâu hơn nhu cầu của mình, hãy lên giường sớm, để các ngươi không thể bị mệt mỏi; hãy thức dậy sớm, để thể xác các ngươi và tinh thần các ngươi có thể được tráng kiện.

125 Và trên hết mọi sự đó, phải khoác lên mình sợi dây ràng buộc của lòng bác ái, như một chiếc áo choàng ngoài, là dây liên lạc của sự toàn hảo và bình an.

126 Hãy luôn cầu nguyện và không yếu lòng, cho tới khi ta đến. Này, và trông kìa, ta sẽ chóng đến và tiếp nhận các ngươi về với ta. A Men.

127 Và lại nữa, đây là thủ tục trong ngôi nhà được chuẩn bị cho chủ tịch đoàn trường tiên tri, được thiết lập ra để giảng dạy cho họ về tất cả những điều cần thiết cho họ, tức là cho tất cả các chức sắc của giáo hội, hay nói cách khác, cho những người mà được kêu gọi vào giáo vụ trong giáo hội, khởi đầu từ các thầy tư tế thượng phẩm ngay cả xuống đến các thầy trợ tế—

128 Và đây sẽ là thủ tục trong ngôi nhà của chủ tịch đoàn nhà trường: Người nào được chỉ định làm chủ tịch, hoặc giảng viên, thì phải đứng trong vị trí của mình, trong ngôi nhà mà sẽ được lập ra cho người ấy.

129 Vậy nên, người đó phải là người đầu tiên ở trong ngôi nhà của Thượng Đế, ở một nơi mà hội đoàn trong ngôi nhà có thể nghe được những lời của người đó một cách kỹ càng và rõ ràng, mà người đó không cần phải nói lớn tiếng.

130 Và khi người đó đi vào trong ngôi nhà của Thượng Đế, vì người đó phải là người đầu tiên vào ngôi nhà này—thì này, điều này thật là xinh đẹp, để người đó có thể làm một tấm gương tốt—

131 Người đó phải quỳ xuống tự dâng mình cầu nguyện trước Thượng Đế, như là một dấu hiệu hay là một cách thức để tưởng nhớ tới giao ước vĩnh viễn.

132 Và khi bất cứ ai bước vào sau người đó, thì giảng viên phải đứng lên, và, với đôi bàn tay đưa lên trời, phải, đưa thẳng lên, để chào người anh em hay những người anh em của mình, với những lời như vầy:

133 Anh (hoặc các anh) có phải là những người anh em chăng? Tôi xin chào (các) anh em trong danh Chúa Giê Su Ky Tô, như là một dấu hiệu hay là một cách thức để tưởng nhớ đến giao ước vĩnh viễn, mà trong giao ước ấy tôi xin tiếp nhận (các) anh em làm thành viên, với một quyết định bất di bất dịch và không hề thay đổi, để được làm bạn và làm người anh em của (các) anh em qua ân điển của Thượng Đế trong sợi dây ràng buộc của tình thương yêu, để sống theo tất cả mọi điều giáo lệnh của Thượng Đế một cách không chê trách được, với sự tạ ơn, mãi mãi và đời đời. A Men.

134 Và kẻ nào không xứng đáng với lời chào đón này thì sẽ không được một chỗ đứng trong đám các ngươi; vì các ngươi không được để cho nhà của ta phải bị ô uế vì kẻ đó.

135 Và kẻ nào bước vào và trung thành trước mặt ta, và là một người anh em, hoặc nếu họ là những người anh em, thì họ sẽ chào vị chủ tịch hay vị giảng viên với đôi bàn tay giơ lên trời, với cùng một lời cầu nguyện và giao ước này, hoặc bằng tiếng A Men, để tiêu biểu cho những lời như vậy.

136 Này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, đây là mẫu mực cho các ngươi chào đón nhau trong ngôi nhà của Thượng Đế, trong trường tiên tri.

137 Và các ngươi được kêu gọi làm điều này với lời cầu nguyện và sự tạ ơn theo như Thánh Linh sẽ thầm bảo các ngươi về mọi việc làm của các ngươi trong nhà của Chúa, trong trường tiên tri, để ngôi nhà ấy có thể trở thành một thánh đường, một đền tạm của Đức Thánh Linh cho việc gây dựng các ngươi.

138 Và các ngươi không được tiếp nhận bất cứ ai trong số các ngươi vào ngôi trường này trừ phi kẻ đó thanh sạch không vấy máu của thế hệ này;

139 Và kẻ ấy phải được tiếp nhận bằng giáo lễ rửa chân, vì mục đích này mà giáo lễ rửa chân được thiết lập.

140 Và lại nữa, giáo lễ rửa chân phải do vị chủ tịch, hoặc vị anh cả chủ tọa của giáo hội thực hiện.

141 Giáo lễ này phải được bắt đầu bằng lời cầu nguyện; và sau khi dự phần bánh và rượu nho, người ấy phải vấn khăn ngang lưng mình theo mẫu mực được ban cho trong chương 13 có lời chứng của Giăng về ta. A Men.

In