წმინდა წერილი
მოძღვრება და აღთქმები 88


ნაწილი 88

წინასწარმეტყველ ჯოზეფ სმითის მეშვეობით მიღებული გამოცხადება კირტლანდში, ოჰაიო, 27 და 28 დეკემბერი, 1832 წ. წინასწარმეტყველმა ეს გამოცხადება მოიხსენია, როგორც „სამოთხის ხიდან მოწყვეტილი ზეთისხილის ფოთოლი, ჩვენთვის უფლის მშვიდობის გზავნილი.“ გამოცხადება მოცემულ იქნა კონფერენციაზე მას შემდეგ, რაც მღვდელმთავრებმა ილოცეს „განმარტოებულად და ხმამაღლა უფლისადმი, რათა მას გაენდო საკუთარი ნება ჩვენთვის სიონის აშენების შესახებ.“

1–5, ერთგული წმინდანები იღებენ ნუგეშისმცემელს, რომელიც არის მარადიული სიცოცხლის დაპირება; 6–13, ყოველივე განისაზღვრება და იმართება ქრისტეს სინათლით; 14–16, აღდგომა მოდის გამოსყიდვით; 17–31, ცელესტიალურის, ტერესტრიალურის ან ტელესტიალურის კანონისადმი მორჩილება ადამიანს ამზადებს შესაბამისი სასუფევლებისა და ბრწყინვალებისთვის; 32–35, რომლებსაც სურთ ცოდვაში დარჩენა, წაბილწულები რჩებიან; 36–41, ყოველი სასუფეველი იმართება კანონით; 42–45, ღმერთმა უბოძა კანონი ყოველივეს; 46–50, ადამიანი ჩასწვდება ღმერთსაც კი; 51–61, იგავი ადამიანზე, რომელიც მოსამსახურეებს მინდორში აგზავნიდა და მიდიოდა სათითაოდ მათ სანახავად; 62–73, მიუახლოვდით უფალს და იხილავთ მის სახეს; 74–80, განიწმინდეთ და ასწავლეთ ერთმანეთს სასუფევლის მოძღვრება; 81–85, ყოველმა ადამიანმა, რომელიც გაფრთხილებულია, უნდა გააფრთხილოს თავისი მოყვასი; 86–94, ნიშნები, სტიქიური უბედურებები და ანგელოზები ამზადებენ გზას უფლის მოსვლისთვის; 95–102, ანგელოზთა საყვირი უხმობს გარდაცვლილებს – თანმიმდევრობით; 103–116, ანგელოზთა საყვირი გამოაცხადებს სახარების აღდგომას, ბაბილონის დაცემას და დიადი ღმერთის ბრძოლას; 117–126, ეძიეთ ცოდნა, დააფუძნეთ ღვთის სახლი (ტაძარი) და შეიმოსეთ მოწყალების ერთობით; 127–141, მოცემულია წესი წინასწარმეტყველთა სკოლისთვის, ფეხის დაბანის წეს-ჩვეულების ჩათვლით.

1 ჭეშმარიტად, ასე გეუბნებათ უფალი, რომლებიც ერთად შეიკრიბეთ, რათა გაიგოთ მისი ნება თქვენ შესახებ:

2 აჰა, ეს საამოა თქვენი უფლისთვის და ანგელოზები ხარობენ თქვენით, მოწყალებამ თქვენი ლოცვებისა მიაღწია ცაბაოთ უფლის ყურამდე და ჩაწერილია განწმენდილთა სახელების წიგნში, რომლებიც არიან ცელესტიალურ სამყაროში.

3 ამიტომ, ახლა გიგზავნით კიდევ ერთ ნუგეშისმცემელს, ჩემო მეგობრებო, რათა ის დარჩეს თქვენს გულში – თვით დაპირების წმინდა სული; სხვა ნუგეშისმცემელი, რომელიც არის იგივე, რაც ჩემს მოწაფეებს აღვუთქვი, როგორც ჩავწერე იოანეს დამოწმებაში.

4 ეს ნუგეშისმცემელი არის მარადიული სიცოცხლის დაპირება, რომელიც მოგეცით, თვით ცელესტიალური სასუფევლის ბრწყინვალება.

5 ბრწყინვალება, რომელიც არის პირმშოს ეკლესიისა, თვით ღმერთის, ყოვლად უწმინდესის, მისი ძის, იესო ქრისტეს მეშვეობით –

6 იგი, რომელიც ამაღლდა და ასევე დამდაბლდა ყოველივეზე დაბლა და ამით ჩასწვდა ყველაფერს, რათა იყოს ჭეშმარიტების სინათლე ყოველივეში და ყოველივესგან.

7 რომლის ჭეშმარიტება ბრწყინავს. ეს არის ქრისტეს სინათლე. ასევე იგი მზეშია და არის მზის სინათლე და მისი ძალა, რომლითაც ის შეიქმნა.

8 ასევე იგი მთვარეშია და არის მთვარის სინათლე და მისი ძალა, რომლითაც ის შეიქმნა;

9 ასევე იგი არის ვარკვლავების სინათლეში და არის ძალა, რომლითაც ისინი შეიქმნა.

10 და ასევე დედამიწა და მისი ძალა, ის დედამიწა, რომელზეც დგახართ.

11 და სინათლე, რომელიც ანათებს, რომელიც გინათებთ, არის მისგან, რომელიც თვალებს გინათლებთ, რომელიც იგივე სინათლეა, რაც გონიერებას გიცოცხლებთ;

12 სინათლე, რომელიც მოდის ღვთის გარემოცვიდან, რათა შეავსოს სამყაროს განუზომელი სივრცე –

13 სინათლე, რომელიც არის ყოველივეში, რაც ყოველივეს აძლევს სიცოცხლეს, რაც არის კანონი, რომლითაც ყოველივე იმართება, ძალა ღვთისა, რომელიც საკუთარ ტახტზე ზის, რომელიც არის მარადისობის წიაღში, რომელიც ყოველივეს შუაგულშია.

14 ახლა, ჭეშმარიტად გეუბნებით, რომ გამოსყიდვის მეშვეობით, რომელიც თქვენთვის განხორციელდა, ხდება მკვდრეთით აღდგომა.

15 და სული და სხეული არის ადამიანის არსი.

16 და მკვდრეთით აღდგომა არის სულის გამოსყიდვა.

17 და სულის გამოსყიდვა ხდება მისი მეშვეობით, ვინც ყველაფერს აცოცხლებს, რომლის წიაღშიც დამტკიცებულია, რომ დედამიწის ღარიბი და თვინიერი მას დაიმკვიდრებს.

18 ამიტომ, საჭიროა, განიწმინდოს ყოველივე უკეთურისგან, რათა იქნეს მომზადებული ცელესტიალური ბრწყინვალებისთვის;

19 ვინაიდან, როდესაც დედამიწა აღასრულებს თავისი შექმნის დანიშნულებას, ის დაგვირგვინდება ბრწყინვალებით, ღმერთის გარემოცვითაც კი;

20 რათა სხეულებმა, რომლებიც არის ცელესტიალური სასუფევლის, შეძლონ მისი დაუფლება უკუნითი უკუნისამდე; ვინაიდან ის ამ მიზნით შეიქმნა და დაარსდა; და ამ მიზნით არიან ისინი განწმენდილნი.

21 და მათ, რომლებიც არ არიან განწმენდილნი კანონის მეშვეობით, რომელიც მე გიბოძეთ – ქრისტეს კანონით, უნდა დაიმკვიდრონ სხვა სასუფეველი, ტერესტრიალური სასუფეველი ან ტელესტიალური სასუფეველი.

22 ვინაიდან, რომელსაც არ შეუძლია ცელესტიალური სასუფევლის კანონის დაცვა, ვერ აიტანს ცელესტიალურ ბრწყინვალებას.

23 და რომელიც ვერ იცავს ტერესტრიალური სასუფევლის კანონს, ვერ აიტანს ტერესტრიალურ ბრწყინვალებას.

24 და რომელიც ვერ იცავს ტელესტიალური სასუფევლის კანონს, ვერ აიტანს ტელესტიალურ ბრწყინვალებას; ამიტომ, იგი არ არის შესაფერისი ბრწყინვალების სასუფევლისა. ამიტომ, ასეთმა უნდა აიტანოს ის სასუფეველი, რომელიც არ არის სასუფეველი ბრწყინვალებისა.

25 და კვლავ, ჭეშმარიტად გეუბნებით: დედამიწა ემორჩილება ცელესტიალური სასუფევლის კანონს, ვინაიდან იგი ასრულებს თავისი შექმნის დანიშნულებას და კანონს არ არღვევს –

26 ამიტომ, ის განიწმინდება; დიახ, იმისდა მიუხედავად, რომ ის გარდაიცვლება – კვლავ გაცოცხლდება, რომ დაემორჩილოს ძალას, რომლითაც გაცოცხლდა და მას სამართლიანნი დაიმკვიდრებენ.

27 მიუხედავად გარდაცვალებისა, ისინი კვლავ აღდგებიან სულიერ სხეულად.

28 რომლებიც არიან ცელესტიალური სულისგან, მიიღებენ ისეთივე სხეულს, როგორიც ქონდათ მოკვდავების ჟამს; თქვენც მიიღებთ თქვენს სხეულებს და ბრწყინვალება თქვენი იქნება ის ბრწყინვალება, რომლითაც გამოცოცხლდება თქვენი სხეული.

29 რომლებიც გაცოცხლებულნი ხართ ცელესტიალური ბრწყინვალების წილით, შემდეგ მიიღებთ მას, მთლიანადაც კი.

30 და რომლებიც გაცოცხლებულნი არიან ტერესტრიალური ბრწყინვალების წილით, შემდეგ მიიღებენ მას, მთლიანადაც კი.

31 და ასევე, რომლებიც გაცოცხლებულნი არიან ტელესტიალური ბრწყინვალების წილით, შემდეგ მიიღებენ მას, მთლიანადაც კი.

32 და რომლებიც დარჩებიან, ასევე იქნებიან გაცოცხლებულნი; ამისდა მიუხედავად, ისინი კვლავ დაუბრუნდებიან თავიანთ ადგილს, რათა დატკბნენ იმით, რის მისაღებადაც მზად არიან, ვინაიდან არ იყვნენ მზად, დამტკბარიყვნენ იმით, რისი მიღებაც შეეძლოთ.

33 ვინაიდან, რა სარგებელი ადამიანს, თუ მას ძღვენი ებოძება და არ იღებს ძღვენს? აჰა, იგი არ ხარობს იმით, რაც ებოძა, არც იმით ხარობს, თუ ვინ არის ამ ძღვენის მბოძებელი.

34 და კვლავ, ჭეშმარიტად გეუბნებით: ის, რაც კანონით იმართება, ასევე კანონით არის დაცული და ასევე მისი მეშვეობით სრულყოფილდება და განიწმინდება.

35 ის, რომელიც არღვევს კანონს და არ ცხოვრობს კანონით, არამედ ცდილობს, თავისი თავისთვის კანონად იქცეს და სურს, იცხოვროს ცოდვაში და მთლიანად ცხოვრობს ცოდვაში, ვერ განიწმინდება კანონით, ვერც მოწყალებით, სამართლით ან სამსჯავროთი. ამიტომ, ისინი ჯერ კიდევ უნდა დარჩნენ ბინძურნი.

36 ყოველ სასუფეველს ნაბოძები აქვს კანონი;

37 და არსებობს მრავალი სასუფეველი; ვინაიდან, არ არის სივრცე, სადაც არ არის სასუფეველი; და არ არის სასუფეველი, სადაც არ არის სივრცე ან უფრო დიდი სასუფეველი ან უფრო პატარა სასუფეველი.

38 და ყოველ სასუფეველს ებოძა კანონი; და ყოველ კანონს აქვს თავისი გარკვეული საზღვრები, ასევე პირობები.

39 ყოველი არსება, რომელიც არ იცავს იმ პირობებს, არ არის გამართლებული.

40 ვინაიდან, გონიერება ილტვის გონიერებისკენ; სიბრძნე იღებს სიბრძნეს; ჭეშმარიტება მიყჰვება ჭეშმარიტებას; სათნოებას უყვარს სათნოება; სინათლე ილტვის სინათლისკენ; მოწყალება უთანაგრძნობს მოწყალეს და ითხოვს თავისას; სამართალი აგრძელებს თავის მსვლელობას და ითხოვს თავისას; სამსჯავრო მიდის იმის წინ, ვინც ტახტზე ზის და ყოველივეს მართავს და აღასრულებს.

41 იგი სწვდება ყველაფერს და ყოველივე არის მის წინაშე და ყოველივე არის მის გარშემო და იგი არის ყოველივეზე მაღლა, არის ყველაფერში და გაედინება ყოველივეში, არის ყოველივეს გარშემო და ყოველივე არის მის მიერ შექმნილი და მისგან, ღმერთისგან, უკუნითი უკუნისამდე.

42 და კვლავ, ჭეშმარიტად გეუბნებით: მან უბოძა კანონი ყოველივეს, რომლითაც ისინი მოძრაობენ თავიანთ ჟამსა და დროში;

43 და მათი გეზი უცვლელია, გეზი ზეცისა და მიწის, რაც მოიცავს დედამიწასა და ყველა პლანეტას.

44 და ისინი სინათლეს უბოძებენ ერთმანეთს, თავიანთ ჟამსა და დროში, თავიანთ წუთებსა და თავიანთ საათებში, თავიანთ დღეებსა და თავიანთ კვირებში, თავიანთ თვეებსა და თავიანთ წლებში – ყოველივე ეს ღმერთთან არის ერთი წელი, მაგრამ არა ადამიანთან.

45 დედამიწა ტრიალებს საკუთარ ფრთებზე და მზე იძლევა თავის სინათლეს დღისით და მთვარე იძლევა თავის სინათლეს ღამით და ვარკვლავებიც ასევე იძლევიან თავიანთ სინათლეს, როდესაც ტრიალებენ საკუთარ ფრთებზე თავიანთ ბრწყინვალებაში, ღმერთის ძალით გარშემორტყმულნი.

46 რას შევადარო სასუფევლები, თქვენთვის რომ გასაგები იყოს?

47 აჰა, ყოველივე ეს სასუფეველია; და ნებისმიერი ადამიანი, რომელმაც იხილა აქედან რომელიმე ან ამათ შორის ყველაზე მცირედი – იხილა შემოქმედი ღმერთი, თავისი დიდებულებითა და ძალით.

48 გეუბნებით, მან იგი იხილა; მიუხედავად ამისა ის, ვინც მივიდა თავისიანებთან, არ მიიღეს.

49 სინათლე ანათებს უკუნეთში და მას ბნელი ვერ ჩასწვდება; მიუხედავად ამისა, მოვა დღე, როდესაც ჩასწვდებით ღმერთსაც, გაცოცხლდებით მისგან და მასში.

50 მაშინ გეცოდინებათ, რომ მიხილეთ, რომ მე ვარ და რომ მე ვარ ჭეშმარიტი სინათლე, რაც თქვენშია და თქვენ ხართ ჩემში; სხვაგვარად ვერ აყვავდებით.

51 აჰა, მე შევადარებ ამ სასუფევლებს ადამიანს, რომელსაც აქვს ყანა და მან გააგზავნა თავისი მსახურები ყანაში, დასაბარად.

52 და მან პირველს უთხრა: წადი და იშრომე ყანაში და გეწვევი პირველ საათს და იხილავ ჩემს გახარებულ სახეს.

53 და მან უთხრა მეორეს: შენც წადი ყანაში და გეწვევი მეორე საათს და იხილავ ჩემს გახარებულ სახეს.

54 და ასევე მესამეს უთხრა: გეწვევი;

55 და მეოთხეს და ასე შემდეგ, მეთორმეტესაც.

56 ყანის პატრონი პირველსავე საათს მივიდა პირველთან და დარჩა მასთან მთელი საათი და მას გაუხარდა თავისი ბატონის გახარებული სახის სინათლე.

57 და შემდეგ იგი წავიდა პირველისგან, რათა სწვეოდა ასევე მეორეს, მესამეს, მეოთხეს და ასე შემდეგ მეთორმეტესაც.

58 და ამგვარად, მათ ყველამ მიიღეს გახარებული სახის სინათლე თავიანთი პატრონისა, ყოველმა ადამიანმა თავის საათს, დროსა და თავის ჟამს –

59 პირველიდან დაწყებული ასე შემდეგ ბოლომდე და ბოლოდან პირველამდე; და პირველიდან ბოლომდე;

60 ყოველი ადამიანი თავის რიგითობით, სანამ არ დასრულდა მისი საათი, იმისდა მიხედვით, როგორც ბატონმა უბრძანა, რათა ბატონი მისი მეშვეობით განდიდებულიყო მასში და იგი თავის ბატონში, რათა ისინი ყველანი განდიდებულიყვნენ.

61 ამიტომ, ამ იგავს შევადარებ ამ სასუფევლებსა და მათ მცხოვრებთ, ყოველ სასუფეველს თავის საათს, თავის დროსა და თავის ჟამს, ღმერთის მიერ მოცემული ბრძანებულების შესაბამისად.

62 და კვლავ, ჭეშმარიტად გეუბნებით, ჩემო მეგობრებო: მე გიტოვებთ ამ სიტყვებს, რათა იმსჯელოთ მათზე საკუთარ გულში ამ ბრძანებასთან ერთად, რომელსაც მე გაძლევთ, რომ შემღაღადოთ, სანამ ახლოს ვარ –

63 მომიახლოვდით და მოგიახლოვდებით; ბეჯითად მეძებეთ და მიპოვით; ითხოვეთ და მიიღებთ; დააკაკუნეთ და გაგეღებათ.

64 და რასაც სთხოვთ მამას ჩემი სახელით, გებოძებათ ის, რაც საჭიროა თქვენთვის.

65 და თუ რაიმეს სთხოვთ, რაც თქვენთვის საჭირო არ არის, ის თქვენ მოგიბრუნდებათ, როგორც სასჯელი.

66 აჰა, რაც თქვენ გესმით, არის ხმა უდაბნოში მღაღადებლისა, – უდაბნოში, ვინაიდან თქვენ მას ვერ ხედავთ; – ჩემი ხმა, ვინაიდან ჩემი ხმა არის სული; ჩემი სული არის ჭეშმარიტება, ჭეშმარიტება უწყვეტია და არ აქვს დასასრული; და თუ ის არის თქვენში, ის აყვავდება.

67 და თუ თქვენი მზერა მიპყრობილია ჩემი ბრწყინვალებისკენ, მთელი თქვენი სხეული აღივსება სინათლით და აღარ იქნება თქვენში წყვდიადი; და სხეული, რომელიც აღვსილია სინათლით, ჩასწვდება ყოველივეს.

68 ამიტომ, განიწმინდეთ, რათა თქვენი გონება მიპყრობილ იქნეს ღმერთისკენ და დადგება დღეები, როდესაც მას იხილავთ; ვინაიდან, იგი დაგანახებთ საკუთარ სახეს და ეს იქნება მისთვის შესაფერის ჟამს, მისთვის სასურველი სახით, მისი ნების შესაბამისად.

69 გახსოვდეთ დიდი და ბოლო დაპირება, რომელიც მოგეცით; განდევნეთ უსაქმური ფიქრები და უზომო სიცილი.

70 დარჩით, დარჩით ამ ადგილზე და მოიწვიეთ საზეიმო შეკრება, ისინიც კი, რომლებიც არიან პირველი მშრომელები ამ უკანასკნელ სასუფეველში.

71 დაე, მათ, რომლებიც გააფრთხილეს თავიანთი მოგზაურობისას, შეჰღაღადონ უფალს და ცოტა ხნით იმსჯელონ გულში გაფრთხილებაზე, რომელიც მიიღეს.

72 აჰა, დიახ, მე ვიზრუნებ თქვენს ფარაზე, აღვზრდი უხუცესებს და მათთან გავაგზავნი.

73 აჰა, თავის დროზე მე დავაჩქარებ ჩემს საქმეს.

74 და თქვენ, რომლებიც ხართ უკანასკნელი სასუფევლის პირველი მშრომელნი, გაძლევთ ბრძანებას, ერთად შეიკრიბოთ, ჩამოყალიბდეთ, მოემზადოთ და განიწმინდოთ; დიახ, განიწმინდოთ გული და განიწმინდოთ ხელები და ფეხები ჩემ წინაშე, რათა შევძლო თქვენი განწმენდა;

75 რათა დავუმოწმო თქვენს მამას და თქვენს ღმერთს და ჩემს ღმერთს, რომ ხართ წმინდა ამ ბოროტი თაობის სისხლისგან; რათა ჩემთვის შესაფერის დროს შევძლო ამ დაპირების აღსრულება, ამ დიდი და უკანასკნელი დაპირებისა, რომელიც მოგეცით.

76 ასევე გაძლევთ ბრძანებას, ამიერიდან გააგრძელოთ ლოცვა და მარხვა.

77 და გაძლევთ ბრძანებას, ასწავლოთ ერთმანეთს სასუფევლის მოძღვრება.

78 ასწავლეთ ბეჯითად და ჩემი მადლი იქნება თქვენთან, რათა უფრო სრულყოფილად იყოთ განსწავლულნი თეორიაში, პრინციპებში, მოძღვრებაში, სახარების კანონში, ყოველივეში, რაც ეხება ღვთის სასუფეველს, რასაც საჭიროა, რომ ჩასწვდეთ;

79 ყოველივეს შესახებ, რაც ზეცაშია და დედამიწაზე და მიწისქვეშ; ყოველივეზე, რაც იყო, რაც არის, რაც მალე იქნება, რაც ხდება თქვენს სამშობლოში, რაც ხდება საზღვარგარეთ; ერთა ომებსა და არეულობებზე და განაჩენზე; რაც არის მიწაზე, ასევე ცოდნაზე ქვეყნებსა და სამეფოების შესახებ –

80 რათა ყოველივეში მზად იყოთ, როდესაც კვლავ გაგაგზავნით მოწოდების განსადიდებლად, რომელზეც მოგიწოდეთ და მისიაში, რომელშიც გაგამწესეთ.

81 აჰა, მე გაგაგზავნეთ, რომ დაუმოწმოთ ხალხს და გააფრთხილოთ ისინი და ყოველმა გაფრთხილებულმა უნდა გააფრთხილოს თავისი მოყვასი.

82 ამიტომ, რჩებიან გამართლების გარეშე და მათ თავზეა მათი ცოდვები.

83 ვინც ბეჯითად მეძებს – მიპოვის – და არ იქნება მიტოვებული.

84 ამიტომ, დარჩით და იშრომეთ ბეჯითად, რათა გახდეთ სრულყოფილნი თქვენს მსახურებაში, რათა წახვიდეთ წარმართთა შორის უკანასკნელად, რამდენსაც დაასახელებს უფლის პირი, რათა შეუქცევადი გახდეს კანონი და ჩაიბეჭდოს დამოწმება და მოამზადოს წმინდანები განჩინების საათისთვის, რომელიც მოვა;

85 რათა მათი სულები გადაურჩნენ ღვთის რისხვას, აოხრების სისაძაგლეს, რაც ელის ბოროტთ ამქვეყნად და იმქვეყნად. ჭეშმარიტად გეუბნებით: ისინი, ვინც არ არიან პირველი უხუცესები, გააგრძელონ ვენახში შრომა, სანამ არ მოუწოდებს მათ უფლის ბაგე, ვინაიდან მათი დრო ჯერ არ დამდგარა; მათი სამოსი განწმენდილი არ არის ამ თაობის სისხლისგან.

86 იყავით თავისუფლებაში, რომლითაც გაგანთავისუფლეს; ნუ გაეხლართებით ცოდვაში, არამედ, დაე, სუფთა იყოს თქვენი ხელები უფლის მოსვლამდე.

87 ვინაიდან, არ დარჩა დიდი დრო ამიერიდან და დედამიწა შეირხევა და იქანავებს წინ და უკან, მთვრალი კაცივით; მზე დაფარავს თავის სახეს და უარს იტყვის სინათლის მოცემაზე; და მთვარე იბანავებს სისხლში; და ვარკვლავები ძალზედ გამძვინვარდებიან და ჩამოცვივდებიან, ვითარცა ლეღვი, ხიდან ჩამოცვენილი.

88 და თქვენი დამოწმების შემდეგ დაატყდება ხალხს რისხვა და გულისწყრომა.

89 ვინაიდან, თქვენი დამოწმების შემდეგ მოვა დამოწმება მიწისძვრისა, რაც გამოიწვევს კვნესას მის შუაგულში და დაეცემიან ადამიანები მიწაზე და ვერ შეძლებენ დგომას.

90 და ასევე მოვა დამოწმება ჭექა-ქუხილის ხმის, ელვის ხმისა და გრიგალის და ნაპირებიდან გადმოსული აზვირთებული ზღვის ტალღების ხმის.

91 და ყველაფერი იქნება მღელვარებაში; და ჭეშმარიტად, ადამიანის გული დაეცემა, ვინაიდან შიში მოიცავს ყოველ ადამიანს.

92 და ანგელოზები იფრენენ ზეცის შუაგულში, იღაღადებენ მაღალი ხმით, ხმით ღმერთის საყვირისა, სიტყვებით: მოემზადეთ, მოემზადეთ, დედამიწის მცხოვრებნო, ვინაიდან, მოვიდა ჩვენი ღმერთის განაჩენი, აჰა, დიახ, ნეფე მოდის; წადით, შეეგებეთ.

93 და დაუყოვნებლივ გამოჩნდება ზეცაში დიადი ნიშანი და მას ყველა ადამიანი ერთად იხილავს.

94 და კიდევ ერთი ანგელოზი დაჰყვირებს თავის საყვირს, სიტყვებით: ის დიდი ეკლესია, სიბილწის დედა, რომელმაც დაათვრო ყოველი ერი თავისი სიძვის მრისხანების ღვინით, რომელიც დევნის ღვთის წმინდანებს, რომელმაც დაღვარა მათი სისხლი, რომელიც ზის მრავალ წყალზე, ზღვის კუნძულებზე, – აჰა, იგი არის დედამიწის ღვარძლი; იგი შეკრულია ძნებად; თოკები მისი ძლიერია, ვერავინ ვერ გახსნის მათ; ამიტომ, იგი მზად არის დასაწვავად. და ანგელოზი დაჰყვირებს თავის საყვირს დიდხანს და ხმამაღლა და ამას ყოველი ერი გაიგებს.

95 და სიჩუმე იქნება ზეცაში ნახევარი საათით და შემდეგ დაუყოვნებლივ ზეციური ფარდა გაიხსნება, როგორც იხსნება გრაგნილი მას შემდეგ, რაც დახვეული იყო და გამოჩნდება უფლის სახე.

96 და დედამიწაზე მყოფი წმინდანები, რომლებიც არიან ცოცხალნი – იქნებიან გამოცოცხლებულნი და აყვანილნი მასთან შესახვედრად.

97 და რომლებსაც ეძინათ საკუთარ საფლავებში – ამოვლენ, ვინაიდან გაიხსნება მათი საფლავები და ისინიც იქნებიან აყვანილნი, რათა მას შეხვდნენ ზეციური სვეტის შუაგულში –

98 ისინი არიან ქრისტესი, პირველნი, რომლებიც პირველები ჩამოვლენ მასთან ერთად და რომლებიც არიან დედამიწაზე და თავიანთ საფლავებში, რომლებიც პირველები აიყვანეს ზეცაში მის შესახვედრად; და ყოველივე ეს საყვირის ხმით ღვთის ანგელოზისა.

99 და ამის შემდეგ სხვა ანგელოზი დაჰყვირებს მეორე საყვირს; და მაშინ დადგება მათი გამოსყიდვა, რომლებიც არიან ქრისტესი მისი მოსვლისთვის; რომლებმაც მიიღეს თავიანთი წილი საპყრობილეში, რომელიც მათთვის არის მომზადებული, რათა მათ შეძლებოდათ სახარების მიღება და განსჯილ ყოფილიყვნენ ხორციელი ადამიანივით.

100 და კვლავ, კიდევ ერთი საყვირი დაჰყვირებს, რომელიც არის მესამე საყვირი და შემდეგ წამოდგებიან ადამიანთა სულები, რომლებიც უნდა განიკითხონ და განისაჯონ;

101 და ესენი არიან დანარჩენი მკვდრები; და ესენი აღარ გაცოცხლდებიან, სანამ არ გავა ათასი წელი, დედამიწის დასასრულამდე.

102 და დაჰყვირებს კიდევ ერთი საყვირი, მეოთხე საყვირი, სიტყვებით: მათ შორის, რომლებიც უნდა დარჩნენ უკანასკნელ და ბოლო დღემდე, ბოლომდეც კი, არიან ისეთები, რომლებიც კვლავ ბილწად დარჩებიან.

103 და დაჰყვირებს კიდევ ერთი საყვირი, რომელიც არის მეხუთე საყვირი – იგი მეხუთე ანგელოზია, დაფრინავს რა ზეცის შუაგულში, მიაქვს მარადიული სახარება ყოველი ერის, ტომისა და ხალხისთვის;

104 და ეს იქნება მისი საყვირის ხმა, ყოველი ხალხისთვის მაუწყებელი, როგორც ზეცაში ასევე დედამიწაზე და მიწისქვეშაც – ვინაიდან ყოველი ყური მოისმენს მას და ყოველი მუხლი მოიდრიკება და ყოველი ენა აღიარებს, როდესაც შემოესმებათ საყვირის ხმა, სიტყვებით: გეშინოდეთ ღმერთის, მიაგეთ დიდება მას, რომელიც ზის ტახტზე, უკუნითი უკუნისამდე; ვინაიდან დადგა მისი განკითხვის საათი.

105 და კვლავ, კიდევ ერთი ანგელოზი დაჰყვირებს თავის საყვირს, რომელიც მეექვსე ანგელოზია, სიტყვებით: დაეცა, რომელმაც დაათვრო ყოველი ერი თავისი სიძვის მრისხანების ღვინით, იგი დაეცა, დაეცა!

106 და კვლავ, კიდევ ერთი ანგელოზი დაჰყვირებს თავის საყვირს, რომელიც მეშვიდე ანგელოზია, სიტყვებით: ეს დასრულდა; დასრულდა! ღვთის კრავმა მარტოდ სძლია და დაწურა ღვინის საწნახელში, ყოვლადძლიერი ღმერთის მძვინვარებისა და მრისხანების საწნახელში.

107 და შემდეგ, ანგელოზებს დაედგმებათ მისი ძლევამოსილების დიდების გვირგვინი და წმინდანები აღივსებიან მისი ბრწყინვალებით და მიიღებენ თავიანთ მემკვიდრეობას და მისი თანასწორნი გახდებიან.

108 და შემდეგ, კვლავ დაჰყვირებს პირველი ანგელოზი საყვირს ყოველ ცოცხალთა ყურში და გამოაშკარავებს ადამიანთა საიდუმლო ნამოქმედარსა და ღმერთის ძლევამოსილ საქმეებს პირველი ათასი წლის განმავლობაში.

109 და შემდეგ, მეორე ანგელოზი დაჰყვირებს საყვირს და გამოაშკარავებს ადამიანთა საიდუმლო ნამოქმედარს, ფიქრებსა და გულის ზრახვებს და ღმერთის ძლევამოსილ საქმეებს მეორე ათასი წლის განმავლობაში –

110 და ასე შემდეგ, სანამ არ დაჰყვირებს მეშვიდე ანგელოზი საყვირს და იგი იდგება მიწაზე და ზღვაზე და დაიფიცება მისი სახელით, რომელიც ტახტზე ზის, რომ აღარ იარსებებს დრო და შებოჭილ იქნება სატანა, ის ძველი ასპიტი, რომლის სახელია ეშმაკი და არ იქნება განთავისუფლებული ათასი წლის განმავლობაში.

111 და შემდეგ, მას გაანთავისუფლებენ ცოტა ხნით, რათა შეძლოს თავისი ჯარების შეკრება.

112 და მეშვიდე ანგელოზი, მიქაელი, თვით მთავარანგელოზი, ერთად შეკრებს თავის ჯარებს, ცაბაოთს ზეციურს.

113 და ეშმაკი შეკრიბავს თავის ჯარებს; თვით ცაბაოთს ჯოჯოხეთისა და მოვა მიქაელთან და მის ჯარებთან საბრძოლველად.

114 და შემდეგ მოჰყვება დიადი ღმერთის ბრძოლა და ეშმაკი და მისი ჯარები გაძევებულნი იქნებიან თავიანთ ადგილზე, რათა აღარ ჰქონდეთ ძალა წმინდანებზე.

115 ვინაიდან, მიქაელი იბრძოლებს მათთვის და სძლევს მას, რომელიც ცდილობს ტახტის ხელში ჩაგდებას, ტახტის, რომელზეც ზის იგი, თავად კრავი.

116 ეს არის ღმერთისა და განწმენდილთა ბრწყინვალება; და ისინი აღარ იხილავენ სიკვდილს.

117 ამიტომ, ჭეშმარიტად გეუბნებით, ჩემო მეგობრებო, მოიწვიეთ თქვენი საზეიმო კრება, როგორც გიბრძანეთ.

118 ვინაიდან ყველას არ აქვს რწმენა, ბეჯითად ეძიეთ და ასწავლეთ ერთმანეთს სიბრძნის სიტყვები; დიახ, ეძიეთ საუკეთესო წიგნებში სიბრძნის სიტყვები, ეძიეთ ცოდნა, არა მარტო სწავლით, ასევე რწმენით.

119 ჩამოყალიბდით, მოამზადეთ ყოველივე, რაც საჭიროა და ჩამოაყალიბეთ სახლი, ლოცვის სახლი, მარხვის სახლი, რწმენის სახლი, სწავლის სახლი, დიდების სახლი, წესრიგის სახლი, ღვთის სახლი;

120 რათა თქვენი შემოსვლები იყოს უფლის სახელით; რათა თქვენი გასვლები იყოს უფლის სახელით; რათა ყოველი თქვენი მისალმება იყოს უფლის სახელით, უზენაესისკენ ხელებაწეული.

121 ამიტომ, თავი შეიკავეთ ყოველი არაფრისმთქმელი საუბრისგან, უზომო სიცილისგან, ყოველი ავხორცი სურვილისგან, ამპარტავნობისა და ფუქსავატობისგან და ყოველი თქვენი ბოროტი საქმისგან.

122 დანიშნეთ თქვენ შორის მასწავლებელი; დაე, ნუ ილაპარაკებთ ყველანი ერთად, არამედ ილაპარაკოს ყოველმა სათითაოდ და ყველამ მოუსმინოს მის სიტყვებს, რამეთუ მას შემდეგ, რაც ყველა ილაპარაკებს, ყოველმა შეძლოს ცოდნის მიღება ყველასგან, რათა ყოველ ადამიანს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა.

123 იზრუნეთ იმაზე, რომ გიყვარდეთ ერთმანეთი; თავი შეიკავეთ სიხარბისგან, ისწავლეთ ერთმანეთისთვის გაზიარება, როგორც მოითხოვს სახარება.

124 ნუ იქნებით ზარმაცნი; ნუ იქნებით ბინძურნი; ნუ ეძებთ ერთმანეთში ნაკლოვანებებს; ნუ დაიძინებთ საჭიროზე მეტ ხანს; ადრე დაიძინეთ, რათა არ დაიქანცოთ; ადრე ადექით, რათა მხნე იყოს თქვენი სხეული და გონება.

125 და ყველაზე მთავარი: მოწყალების ერთობით შეიმოსეთ, როგორც მანტიით, რაც არის სრულყოფილებისა და მშვიდობის ერთობა.

126 ყოველთვის ილოცეთ, რათა არ დაეცეთ ჩემს მოსვლამდე. აჰა, დიახ, მე მალე მოვალ და მიგიღებთ ჩემთან. ამინ.

127 და კვლავ, სახლის განაწესი მომზადებულია წინასწარმეტყველთა სკოლის პრეზიდენტობისთვის, დაარსებული მათ სასწავლებლად ყოველივეს შესახებ, რაც სჭირდებათ, ისევე როგორც ეკლესიის ყოველი მოხელისა ანუ სხვა სიტყვებით მათი, რომლებიც მოწოდებულნი არიან ეკლესიაში სამსახურისთვის, დაწყებული მღვდელმთავრებით, დიაკვნებამდეც კი –

128 და ეს იქნება სახლის განაწესი სკოლის პრეზიდენტობისთვის: ვინც დანიშნულია პრეზიდენტად ან მასწავლებლად, უნდა იყოს თავის ადგილზე, სახლში, რომელიც იქნება მისთვის მომზადებული.

129 ამიტომ, იგი იქნება ღვთის სახლში პირველი, იმ ადგილზე, სადაც სახლში შეკრებილნი შეძლებენ მისი სიტყვების მოსმენას, გულდასმით და მკაფიოდ, არა ხმამაღალი სიტყვით.

130 და როდესაც იგი შემოდის ღვთის სახლში, ვინაიდან იგი სახლში პირველი უნდა იყოს – აჰა, ეს მშვენიერია, რომ მას შეუძლია, იყოს მაგალითი –

131 დაე, მიუძღვნას თავი მუხლმოდრეკილმა, ლოცვით ღმერთის წინაშე, მარადიული აღთქმის ნიშნად ან შესახსენებლად.

132 და როდესაც მის შემდეგ სხვა შემოვა, დაე, მასწავლებელი ადგეს ზეცისკენ ხელაღმართული, დიახ, პირდაპირ ზეცისკენ, მიესალმოს თავის ძმას ან ძმებს ამ სიტყვებით:

133 ძმა ხარ თუ ძმები? მოგესალმებით უფალ იესო ქრისტეს სახელით, მარადიული აღთქმის ნიშნად ან შესახსენებლად, რომელი აღთქმითაც თქვენ გიღებთ ძმობაში გადაწყვეტილებით, რომელიც მტკიცე, ურყევი და უცვლელია, რომ ვიყო თქვენი მეგობარი და ძმა ღმერთის მადლით, სიყვარულის ერთობით, რათა უმწიკვლოდ ვიაროთ ღმერთის ყოველი მცნების დაცვით, მადლიერებით, უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.

134 და რომელიც უღირსია ამ მისალმებისა, არ უნდა ჰქონდეს ადგილი თქვენ შორის, ვინაიდან არ დაუშვებთ, რომ ჩემი სახლი წაიბილწოს მის მიერ.

135 და რომელიც შემოდის და ერთგულია ჩემ წინაშე, იქნება ეს ძმა თუ ძმები, უნდა მიესალმონ პრეზიდენტს ან მასწავლებელს, ზეცისკენ აღმართული ხელებით და იგივე ლოცვითა და აღთქმით ან იტყვიან ამინ, იგივეს აღსანიშნავად.

136 აჰა, ჭეშმარიტად გეუბნებით: ეს არის მაგალითი თქვენთვის ღვთის სახლში, წინასწარმეტყველთა სკოლაში, ერთმანეთის მისასალმებლად.

137 და მოწოდებულნი ხართ, აკეთოთ ეს ლოცვითა და მადლიერებით, როგორც სული გიკარნახებთ ქმედებებს უფლის სახლში, წინასწარმეტყველთა სკოლაში, რათა ის იქცეს სამლოცველოდ, სულიწმინდის ტაძრად თქვენი განათლებისთვის.

138 და ამ სკოლაში არ უნდა მიიღოთ რომელიმე თქვენგანი, თუ არ არის ამ თაობის სისხლისგან განწმენდილი.

139 და იგი მიღებულ იქნება ფეხის დაბანის წეს-ჩვეულებით, ვინაიდან ამ მიზნით იყო შემოღებული ფეხის დაბანის წეს-ჩვეულება.

140 და კვლავ, ფეხის ბანის წეს-ჩვეულება უნდა შესრულდეს პრეზიდენტის ან ეკლესიის თავჯდომარე უხუცესის მიერ.

141 ეს უნდა დაიწყოს ლოცვით; პურისა და ღვინის მიღების შემდეგ, იგი უნდა შემოისარტყლოს იმ მაგალითის მიხედვით, რომელიც მოცემულია ჩემ შესახებ იოანეს დამოწმების მეცამეტე თავში. ამინ.

ამობეჭდვა