Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 84
chi uub’ej

Tasal 84

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 22 ut 23 Septiembre 1832. Chiru li po Septiembre, eb’ li xb’eenil ak ke’ok chi sutq’iik chaq sa’eb’ lix taqlanb’il k’anjeleb’ sa’eb’ li ch’och’ sa’ releb’aal li saq’e, ut chixyeeb’al resil lix k’anjeleb’. Naq wankeb’ chi ch’utch’u sa’ li kutan a’in re sahil ch’oolejil, kik’ule’ li aatin a’in. Li Profeet kixye naq a’an jun k’utb’esinb’il na’leb’ chirix li tijonelil.

1–5, Li Ak’ Jerusalen ut li santil ochoch te’kab’lamanq Missouri; 6–17, Nak’eeman resil lix numsijik chaq li tijonelil chirix chaq laj Moises toj laj Adan; 18–25, Li xnimal ru tijonelil naxk’am xlaawil li nawom re li Dios; 26–32, Li xka’ch’inal ru tijonelil naxk’am xlaawil lix k’anjeleb’ li anjel ut li evangelio re kawresink; 33–44, Eb’ li winq neke’xk’ul li junelik yu’am rik’in li xaqab’anb’il aatin ut sumwank re li tijonelil; 45–53, Lix Musiq’ li Kristo naxkutanob’resiheb’ li winq, ut li ruchich’och’ nakana sa’ li maak; 54–61, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xch’olob’ xyaalal li k’a’aq re ru ke’xk’ul; 62–76, Tento te’xjultika li evangelio, ut taaqenb’ilaqeb’ xb’aaneb’ li eetalil; 77–91, Eb’ li xb’eenil tento te’xik chi maak’a’eb’ xk’uuleb’aal chi moko xchampa, ut li Qaawa’ tixk’e li taak’anjelaq reheb’; 92–97, Eb’ li yajel ut li majewaak neke’oyb’enink reheb’ li neke’tz’eqtaanank re li evangelio; 98–102, Nak’eeman li ak’ b’ich chirix lix tojb’al rix Sion; 103–110, Li junjunq chi winq chixaqliiq sa’ tz’aqal li ropiis ut chik’anjelaq sa’ tz’aqal lix b’oqb’al; 111–120, Eb’ lix moos li Qaawa’ tento te’xch’olob’ resil li tz’eqb’eetalil re sache’k sa’eb’ li roso’jik kutan.

1 Jun xk’utb’esihom li Jesukristo re lix moos aj Jose Smith, alalb’ej, ut waqib’ li xb’eenil, naq ke’xjunaji lix ch’ool ut ake’xtaqsi xyaab’eb’ xkux toj taqe’q.

2 Relik chi yaal, li raatin li Qaawa’ chirix lix iglees, xaqab’anb’il sa’ roso’jik li kutan choq’ re axk’ojob’ankil wi’chik lix tenamit, jo’ kixye rik’in xtz’uumaleb’ re lix bprofeet, ut choq’ re xch’utub’ankileb’ lix csantil paab’anel re te’xaqliiq sa’ xb’een li dTzuul Sion, a’anaq li tenamit eAk’ Jerusalen.

3 A’ tenamit a’an taakab’lamanq, chi tikib’anb’il sa’ li jun siir chi ch’och’ re li asantil ochoch, li eetalinb’il xb’aan ru’uj ruq’ li Qaawa’, sa’eb’ lix nub’aal li Ch’och’ Missouri sa’ rokeb’aal li saq’e, ut k’ojob’anb’il xb’aan ruq’ laj Jose Smith, alalb’ej, ut jalaneb’ chik li kisaho’ wi’ xch’ool li Qaawa’ chi tz’aqal.

4 A’in chi yaal li raatin li Qaawa’, naq li tenamit aAk’ Jerusalen taakab’lamanq rik’in xch’utub’ankileb’ laj santil paab’anel, chi tikib’anb’il sa’ li na’ajej a’in, a’ ajwi’ xna’aj li bsantil ochoch, a’ li santil ochoch li taawaklesimanq wi’ sa’ li tasal tenamit a’in.

5 Xb’aan naq chi yaal, li tasal tenamit a’in ink’a’ taanume’q chixjunil, toj reetal naq kab’lanb’ilaq jun ochoch choq’ re li Qaawa’, ut taahilanq jun choql sa’ xb’een, ut a’ choql a’anaq ajwi’ lix aloq’al li Qaawa’, li taanujob’resinq re li ochoch.

6 Ut eb’ li ralal laj Moises, jo’ chanru li Santil Tijonelil li kixk’ul a’an rub’el aruq’ laj bJetro, lix yuwa’ li rixaqil;

7 Ut laj Jetro kixk’ul rub’el ruq’ laj Kaleb;

8 Ut laj Kaleb kixk’ul rub’el ruq’ laj Elihu;

9 Ut laj Elihu rub’el ruq’ laj Jeremy;

10 Ut laj Jeremy rub’el ruq’ laj Gad;

11 Ut laj Gad rub’el ruq’ laj Esaias;

12 Ut laj Esaias kixk’ul rub’el ruq’ li Dios.

13 Laj Esaias kiwan ajwi’ xyu’am sa’ xkutankil laj Abraham, ut ki’osob’tesiik xb’aan a’an—

14 A’ laj aAbraham li kixk’ul li tijonelil rik’in laj bMelkisedek, li kixk’ul chiru lix xe’toonileb’ lix yuwa’eb’, toj rik’in ajwi’ laj cNoe;

15 Ut chirix chaq laj Noe toj rik’in laj aEnok, chiru lix xe’toonileb’ lix yuwa’eb’;

16 Ut chirix chaq laj Enok toj rik’in laj aAbel, li kikamsiik xb’aan li bk’uub’anb’il chaq xb’aan li ras sa’ muqmu, li ckik’uluk re li tijonelil xb’aan lix taqlahom li Dios, xb’aan li ruq’ laj dAdan lix yuwa’, li kiwan choq’ xb’een winq—

17 A’ li atijonelil li nakana wi’ sa’ lix iglees li Dios sa’ chixjunil li tasal tenamit, ut wan chi maak’a’ xtiklajik lix kutan chi moko roso’jik lix chihab’.

18 Ut li Qaawa’ kixk’ojob’ jun atijonelil ajwi’ sa’ xb’een laj bAaron ut eb’ li riyajil, chiru jar tasal lix tenamiteb’, ut a’ tijonelil a’an toj wan ut cnakana chi junelik rochb’een li tijonelil li wan jo’ chanru li k’anjelil q’axal sant re li Dios.

19 Ut li xnimal ru tijonelil a’in naxk’anjela li evangelio ut naxk’am xlaawil li amuqmuukil na’leb’ re li awa’b’ejihom, a’an ajwi’ xlaawil li bnawom re li Dios.

20 Jo’kan naq sa’ li ak’ojob’anb’il k’anjel re a’an, nak’utman li wankilal re choxahilal.

21 Ut naq maak’a’ li k’ojob’anb’il k’anjel re a’an, ut li awankilal k’eeb’il sa’ li tijonelil, ink’a’ nak’utman li wankilal re choxahilal chiruheb’ li winq sa’ li tz’ejwalej;

22 Xb’aan naq wi maak’a’ a’in, maajun awinq naru chirilb’al li rilob’aal li Dios, a’ li Yuwa’b’ej, ut taakanaaq chi yo’yo.

23 Ut a’in laj aMoises kixk’ut chi ch’olch’o ru chiruheb’ li ralal xk’ajol laj Israel sa’ li yamyookil ch’och’, ut chi yalb’il xq’e kixsik’ bxsantob’resinkil lix tenamit re te’ruuq cchirilb’al li rilob’aal li Dios;

24 A’b’an ake’xkawob’resi li raameb’ ut ink’a’ ke’ru chixkuyb’al wank chiru; jo’kan naq li Qaawa’ sa’ bxjosq’il, xb’aan naq lochlo chaq xjosq’il chirixeb’, kixxaqab’ aatin naq ink’a’ cte’ok sa’ lix hilob’aal naq wankeb’ sa’ li yamyookil ch’och’, ut a’ hilob’aal a’an xtz’aqalil lix loq’al.

25 Jo’kan naq kirisi chaq laj aMoises sa’ xyiheb’, ut jo’kan ajwi’ li Santil bTijonelil;

26 Ut lix ka’ch’inal ru atijonelil kikana, a’ li tijonelil li nak’amok re lix blaawil lix ck’anjeleb’ li anjel ut li evangelio re kawresink;

27 A’ evangelio a’an li evangelio re ajalb’a-k’a’uxlej ut re bkub’iha’, ut re crisinkileb’ li maak, ut li dchaq’rab’ re li etz’ejwalejil taqlahom, li kixk’e li Qaawa’ sa’ xjosq’il chi kanaak rik’in lix junkab’al laj Aaron sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajol laj Israel toj reetal laj fJwan, li kiwaklesiik xb’aan li Dios, chi gnujenaq rik’in li Santil Musiq’ej chalen chaq sa’ xk’uub’ xsa’ lix na’.

28 Xb’aan naq a’an kikub’e xha’ naq toj wan sa’ xka’ch’inal, ut kik’ojob’aak xb’aan lix anjel li Dios sa’ li kutan naq waqxaqib’ kutan xyu’am choq’ re li wankilal a’in, re xt’anb’al lix awa’b’ejihomeb’ laj Judio, ut re axtiikob’resinkil ru lix b’e li Qaawa’ chiru rilob’aal lix tenamit, re xkawresinkileb’ choq’ re lix k’ulunik li Qaawa’, li k’eeb’il wi’ sa’ ruq’ banchal li wankilal.

29 Ut jo’kan wi’chik, li opiis re xb’eenil ut obiisp neke’ajman ru choq’ araqalil chiru li taqenaqil tijonelil.

30 Ut jo’kan wi’chik, li opiis re tzolonel ut tenq’anel neke’ajman ru choq’ raqalil chiru xka’ch’inal li tijonelil, a’ tijonelil li kik’ojob’aman sa’ xb’een laj Aaron ut eb’ li ralal.

31 Jo’kan ut, jo’ kinye chirixeb’ li ralal laj Moises—xb’aan naq eb’ li ralal laj Moises ut jo’kaneb’ ajwi’ li ralal laj Aaron te’xq’axtesi jun aq’axtesihom ut jun mayej li k’ulub’ej sa’ li rochoch li Qaawa’, a’ li ochoch li taakab’lamanq wi’ choq’ re li Qaawa’ sa’ li tasal tenamit a’in, sa’ xb’een li osob’tesinb’il bna’ajej jo’ li kinxaqab’—

32 Ut eb’ li ralal laj Moises ut laj Aaron te’nujaq rik’in lix aloq’al li Qaawa’, sa’ xb’een li bTzuul Sion sa’ li rochoch li Qaawa’; laa’ex b’i’ li alalb’ej a’an, ut jo’kaneb’ ajwi’ naab’al li keb’inb’oq ut keb’intaqla chixwaklesinkil lin ciglees.

33 Xb’aan naq eb’ li ani atiikeb’ chi paab’ank toj reetal xk’ulb’al li wiib’ chi btijonelil li kin’aatinak wi’, ut xnimob’resinkil ru lix b’oqb’aleb’, wankeb’ chi csantob’resinb’il xb’aan li Musiq’ej toj te’ak’ob’resiiq ru lix tib’eleb’.

34 Neke’ok choq’ ralal laj Moises ut laj Aaron, ut li ariyajil laj bAbraham, ut li iglees ut awa’b’ejihom, ut li csik’b’ileb’ ru re li Dios.

35 Ut jo’kan ajwi’ chixjunileb’ li neke’k’uluk re li tijonelil a’in nikine’xk’ul laa’in, chan li Qaawa’;

36 Xb’aan naq ani nak’uluk reheb’ lin moos anikinixk’ul laa’in;

37 Ut ani anak’uluk we naxk’ul lin Yuwa’;

38 Ut ani nak’uluk re lin Yuwa’ naxk’ul lix awa’b’ejihom lin yuwa’; jo’kan naq achixjunil li k’a’ru re lin Yuwa’ taak’eemanq re.

39 Ut a’in jo’ chanru li axaqab’anb’il aatin ut sumwank li wan sa’ li tijonelil.

40 Jo’kan ut, chixjunileb’ li neke’k’uluk re li tijonelil, neke’xk’ul li xaqab’anb’il aatin ut sumwank a’in rik’in lin Yuwa’, li ink’a’ naru chixq’etb’al, chi moko naru chi eek’asimank.

41 A’b’an ani anaq’etok re li sumwank a’in chirix naq xk’ul, ut narisi rib’ chi junajwa rik’in, bmaak’a’aq xkuyb’al lix maak sa’ li ruchich’och’ a’in chi moko sa’ li ruchich’och’ chalel.

42 Ut rahilal sa’ xb’eeneb’ chixjunil li moko neke’chal ta rik’in li tijonelil a’in li xek’ul, li nink’ojob’ anajwan sa’ eeb’een laa’ex li wankex anajwan, rik’in tz’aqal lix yaab’ inkux chalen chaq sa’ choxa; ut kink’e ajwi’ xtaqlankileb’ li teep re choxa ut eb’ lin aanjel cherix.

43 Ut anajwan nink’e eere jun taqlahom naq teek’e reetal cherix, re atex’ab’inq chi yalb’il eeq’e chiru li aatin re li junelik yu’am.

44 Xb’aan naq ataawanq eeyu’am rik’in li junjunq chi aatin li na’el chaq sa’ xtz’uumal re li Dios.

45 Xb’aan naq li araatin li Qaawa’ a’an li yaal, ut yalaq k’a’ru byaal, a’an saqen, ut yalaq k’a’ru saqen, a’an Musiq’ej, a’ lix Musiq’ li Jesukristo.

46 Ut li Musiq’ej naxk’e asaqen re li bjunjunq chi winq li nachal sa’ li ruchich’och’; ut li Musiq’ej naxkutanob’resi li junjunq chi winq chiru li ruchich’och’, li na’ab’ink chiru lix yaab’ xkux li Musiq’ej.

47 Ut li junjunq li na’ab’ink chiru lix yaab’ xkux li Musiq’ej nachal rik’in li Dios, a’an ajwi’ li Yuwa’b’ej.

48 Ut li Yuwa’b’ej anaxtzol a’an chirix li bsumwank li kix’ak’ob’resi ut kixk’ojob’ sa’ eeb’een, li k’ojob’anb’il sa’ eeb’een choq’ eere laa’ex, ut moko ka’aj ta wi’ choq’ eere, choq’ re ajwi’ chixjunil li ruchich’och’.

49 Ut chixjunil li ruchich’och’ anakana sa’ li maak, ut na’aakanak rub’el li bq’ojyin ut rub’el xmoosil li maak.

50 Ut rik’in a’in naru teenaw naq wankeb’ rub’el axmoosil li bmaak, xb’aan naq ink’a’ neke’chal wik’in.

51 Xb’aan naq ani moko nachal ta wik’in wan rub’el xmoosil li maak.

52 Ut ani ink’a’ nak’uluk re lix yaab’ inkux moko naxnaw ta ru lix ayaab’ inkux, ut moko we ta.

53 Ut rik’in a’in naru teenaw ru li tiikeb’ xch’ool chiruheb’ laj maak, ut naq chixjunil li aruchich’och’ bna’aakanak rub’el li cmaak ut li q’ojyin anajwan ajwi’.

54 Ut lee k’a’uxl sa’ junxil kutan kiq’ojyino’ ru xb’aan axmaak’a’il li paab’aal, ut xb’aan naq xechap chi q’un li k’a’aq re ru xek’ul—

55 Ut a’ ajo’maajo’il na’leb’ ut xmaak’a’il li paab’aal xk’amok re chixjunil li iglees rub’el tojb’a-maak.

56 Ut li tojb’a-maak a’in nakana sa’ xb’eeneb’ chixjunil li ralal xk’ajol Sion, chixjunileb’ ajwi’.

57 Ut te’kanaaq rub’el li tojb’a-maak a’in toj reetal naq te’xjal xk’a’uxl ut taajultiko’q reheb’ li ak’ asumwank, a’ ajwi’ blix Hu laj Mormon ut li taqlahom re cjunxil li ak kink’e reheb’, moko ka’aj ta wi’ re xyeeb’al, re b’an dxb’aanunkil jo’ chanru li k’a’ru kintz’iib’a—

58 Re naq te’ruuq chi uuchink rik’in uuchinihom xk’ulub’ choq’ re lix awa’b’ejihom lix Yuwa’; wi ut ink’a’ jo’kan, nakana jun rapleb’ ut raqb’a-aatin chi hoymank sa’ xb’eeneb’ li ralal xk’ajol Sion.

59 Xb’aan naq eb’ li ralal xk’ajol li awa’b’ejihom, ma te’xtz’ajni tab’i’ lin santil ch’och’? Chi yaal ninye eere, Ink’a’.

60 Chi yaal, chi yaal, ninye eere li nekex’ab’ink re anajwan li awaatin, a’an lix yaab’ inkux, osob’tesinb’ilex a’ yaal jo’ nekek’ul li k’a’aq re ru a’in;

61 Xb’aan naq laa’in atinkuy lee maak rik’in li taqlahom a’in—naq texwanq chi xaqxo junelik sa’ lee k’a’uxl, sa’ bx’anchalil eena’leb’, ut sa’ li musiq’ej re tijok, sa’ xch’olob’ankil xyaalal chiru chixjunil li ruchich’och’ li k’a’aq re ru yeeb’il eere.

62 Jo’kan ut, aayuqex sa’ chixjunil li ruchich’och’; ut yalaq b’ar ink’a’ nekexru chi ok textaqlanq, re naq chalen eerik’in laa’ex taach’olob’amanq li yaal sa’ chixjunil li ruchich’och’ chiru li junjunq chi yo’ob’tesihom.

63 Ut jo’ kinye reheb’ lin apostol, jo’kan ajwi’ ninye eere, xb’aan naq laa’ex lin aapostol, li taqenaqil aj tij re li Dios; laa’ex li bkexxk’e we lin Yuwa’; laa’ex li craab’ilex inb’aan;

64 Jo’kan ut, jo’ kinye reheb’ lin apostol ninye wi’chik eere, naq li junjunq chi aaamej li bnapaab’ank re lee raatin, ut nakub’e xha’ rik’in ha’ re crisinkil li maak, tixk’ul li dSantil Musiq’ej.

65 Ut eb’ li aeetalil a’in te’taaqenq reheb’ li neke’paab’an—

66 Sa’ lin k’ab’a’ te’xb’aanu k’iila sachb’a-ch’oolejil ak’anjel;

67 Sa’ lin ak’ab’a’ te’risiheb’ chaq laj tza;

68 Sa’ lin k’ab’a’ ate’xk’irtesiheb’ li yaj;

69 Sa’ lin k’ab’a’ te’xte rilob’aaleb’ li mutz’, ut te’risi xtz’apb’al xxikeb’ li tz’ap xik;

70 Ut li ru’uj raq’ li mem taa’aatinaq;

71 Ut wi yalaq ani chi winq tixk’e li ab’an nakamsin reheb’ ink’a’ tixrahob’tesiheb’;

72 Ut lix may junaq k’anti’ maak’a’aq xwankil chixrahob’tesinkileb’.

73 A’b’anan jun taqlahom nink’e reheb’, naq ink’a’ ate’xnima rib’ chirix li k’a’aq re ru a’in, chi moko te’xye chiru li ruchich’och’, xb’aan naq li k’a’aq re ru a’in k’eeb’il eere choq’ re eechaab’ilob’resinkil ut choq’ re li kolb’a-ib’.

74 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, eb’ li ink’a’ neke’paab’ank re lee raatin, ut ink’a’ aneke’kub’e xha’ rik’in ha’ sa’ lin k’ab’a’, re risinkil lix maakeb’, re taaruuq te’xk’ul li Santil Musiq’ej, bte’k’ehe’q sa’ tojb’a-maak, ut ink’a’ te’chalq sa’ li rawa’b’ejihom lin Yuwa’ b’ar wi’ wankin laa’in wochb’een lin Yuwa’.

75 Ut li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in choq’ eere, ut li taqlahom, wan chik xwankil chalen sa’ li hoonal ajwi’ a’in sa’ xb’een chixjunil li ruchich’och’, ut li evangelio wan chiruheb’ chixjunil li maji’ neke’k’uluk re.

76 A’b’anan, chi yaal ninye reheb’ chixjunil li ak k’eeb’ileb’ re li awa’b’ejihom—eerik’in chaq laa’ex tento taajultikamanq reheb’ a’an, re te’xjal xk’a’uxl chirix lix maa’us aj k’anjel re junxil; xb’aan naq tento naq ch’iilanb’ilaqeb’ xb’aan xmaa’usilal lix ch’ooleb’ li maak’a’eb’ wi’ xpaab’aal, ut eb’ lee komon aran Sion xb’aan lix po’jikeb’ xch’ool cheru sa’ li kutan naq kexintaqla.

77 Ut jo’kan wi’chik ninye eere, ex raab’ilex inb’aan, xb’aan naq chalen anajwan raab’ilex inb’aan tinye eere, na’ajman ru naq tink’e eere li taqlahom a’in, re naq texwanq chanchan ajwi’ eb’ li raab’ileb’ chaq inb’aan sa’ li kutan naq kinwan rik’ineb’, naq xkohin chixjultikankil li evangelio sa’ lin wankilal.

78 Xb’aan naq ink’a’ kinkanab’eb’ chi wank axk’uuleb’aal chi moko xchampa, chi moko wiib’ li raq’eb’.

79 K’ehomaq reetal, nekexintaqla chixyalb’al rix li ruchich’och’, ut laj k’anjel xk’ulub’ lix atojb’al.

80 Ut yalaq ani chi winq li taaxik ut atixjultika li bevangelio a’in re li awa’b’ejihom, ut ink’a’ tixkanab’ wank chi tiik chi paab’ank sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, moko taatawaaq ta xk’a’uxl chi moko taaq’ojyino’q ru, moko sa’ xtib’el ta, sa’ roq ruq’, chi moko sa’ xb’asalil lix b’aqel; ut yal ta jun crismalaq xjolom ink’a’ taat’ane’q chi ch’och’ chi ink’a’ taak’eemanq reetal. Ut moko te’tz’okaaq ta, chi moko te’chaqiq re.

81 Jo’kan ut, amexk’oxlak chirix li kutan wulaj, k’a’ru teetzeka, malaj k’a’ru teeruk’, malaj k’a’ru teetiqib’ wi’ eerib’.

82 Xb’aan naq, k’oxlahomaq li utz’u’uj chiru ch’och’, chan ru naq neke’niman, ink’a’ neke’k’anjelak, chi moko neke’b’aqok k’aam; ut eb’ li awa’b’ejihom re li ruchich’och’, rik’in chixjunil lix loq’aleb’, moko tiqto ta jo’ jun reheb’ a’in.

83 Xb’aan naq lee aYuwa’, li wan sa’ choxa, bnaxnaw naq nekeraj ru chixjunil li k’a’aq re ru a’in.

84 Jo’kan ut, kanab’omaq li kutan wulaj chi ak’oxlak chirix li k’a’ru re.

85 Chi moko chexk’oxlaq chi rub’elaj chirix ak’a’ru teeye; bchek’uula b’an rajlal sa’ lee k’a’uxl li aatin re li yu’amej, ut ctaak’eemanq eere sa’ li hoonal ajwi’ a’an li jun raqal li taab’ismanq re li junjunq chi winq.

86 Jo’kan ut, maajun winq sa’ eeyanq, xb’aan naq li taqlahom a’in wan choq’ reheb’ chixjunil li atiikeb’ chi paab’ank, li b’oqb’ileb’ xb’aan li Dios sa’ li iglees choq’ re li k’anjel, chalen sa’ li hoonal a’in mixk’am k’uuleb’aal chi moko champa, li na’el chixjultikankil li evangelio a’in re li awa’b’ejihom.

87 K’ehomaq reetal, anekexintaqla chixch’iilankil li ruchich’och’ chirix chixjunil lix maa’us aj b’aanuhom, ut chixtzolb’aleb’ chirix jun raqb’a-aatin li chalel.

88 Ut ani anak’uluk eere, aran tinwanq ajwi’ laa’in, xb’aan naq laa’in tinxik chiru lee rilob’aal. Tinwanq sa’ lee nim uq’ ut sa’ lee tz’e, ut lin Musiq’ taawanq sa’ lee ch’ool, ut eb’ lin banjel chesutam, re eewaklesinkil.

89 Ani nak’uluk eere nikinixk’ul laa’in; ut a’an tixk’e lee tzakemq, ut texxtiqib’, ut tixk’e tumin eere.

90 Ut ani nak’ehok eetzakemq, malaj nekexxtiqib’, malaj naxk’e tumin eere, maamin ataasachq lix q’ajkamunkil.

91 Ut ani moko nab’aanunk ta re li k’a’aq re ru a’in maawa’ intzolom; rik’in a’in naru teenaweb’ ru alin tzolom.

92 Ani moko nak’uluk ta eere, elenqex chaq rik’in a’an eejunes, ut ach’ajob’resihomaq lee roq rik’in ajwi’ li ha’, saq ruhil ha’, us ta ma yoo li tiq malaj li ke, ut ch’olob’omaq xyaalal chiru lee Yuwa’ li wan sa’ choxa, ut mexsutq’i wi’chik rik’in li winq a’an.

93 Ut sa’ yalaq k’aleb’aal malaj tenamit tex’ok wi’, b’aanuhomaq ajwi’ chi jo’kan.

94 A’b’anan, sik’omaq chi yalb’il eeq’e ut mikotz eemetz’ew, ut rahilal sa’ xb’een li ochoch, malaj li k’aleb’aal malaj tenamit a’an li natz’eqtaanank eere, malaj lee raatin, malaj li yaal nekech’olob’ chiwix.

95 Rahilal, ninye wi’chik, sa’ xb’een li ochoch a’an, malaj li k’aleb’aal a’an, malaj tenamit li natz’eqtaanank eere, malaj re lee raatin, malaj li yaal li nekech’olob’ chiwix;

96 Xb’aan naq laa’in, li aNimajwal, kink’e li wuq’ sa’ xb’eeneb’ li tenamit, re bxraplenkileb’ xb’aan lix cmaa’usilaleb’.

97 Ut toxe’elq chaq li yajel, ut ink’a’ te’isiiq chaq sa’ li ruchich’och’ toj reetal naq akaq xinchoy lin k’anjel, li ataak’ose’q ru sa’ tiikilal—

98 Toj reetal naq chixjunileb’ te’xnaw wu, li neke’kana, chalen li q’axal ka’ch’in toj li q’axal nim ru, ut te’nujaq rik’in xnawb’al chirix li Qaawa’, ut ate’iloq rik’in ruheb’, ut te’xtaqsi lix yaab’eb’ xkux, ut chi junajinb’il xyaab’eb’ xkux bte’xb’icha li ak’ b’ich a’in, li naxye:

99 Li Qaawa’ xk’am chaq wi’chik Sion;Li Qaawa’ axtoj rix lix tenamit, bIsrael,Jo’ chanru li csik’e’k ru sa’ xk’ab’a’ li dusilal,Li kik’ehe’ chi uxmank xb’aan lix paab’aaleb’Ut lix esumwankeb’ lix yuwa’eb’.

100 Li Qaawa’ ak xtoj rix lix tenamit;Ut ab’ak’b’o laj Satanas, ut maak’a’ chik xnumik li kutan.Li Qaawa’ xch’utub’ chixjunil sa’ bjunajil.Li Qaawa’ xkub’si cSion chalen chaq taqe’q.Li Qaawa’ dxtaqsi Sion chalen chaq taq’a.

101 Li aruchich’och’ xtawasi rib’ ut xrala xnimal xmetz’ew;Ut xaqab’anb’il li yaal sa’ lix sa’ lix ch’ool;Ut li choxa kiril chi sa xse’;Ut tiqto a’an rik’in lix bloq’al lix Dios;Xb’aan naq a’an wan chi xaqxo sa’ xyi lix tenamit.

102 Li loq’alil, ut nimank-u, ut wankilal, ut kawil metz’ew,Chiyehe’q chirix li qaDios; xb’aan naq a’an nujenaq chi auxtaan,Chi tiik ruhil na’leb’, usilal, ut yaal, ut btuqtuukilal,Chi junelik q’e kutan, Amen.

103 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal, chi yaal, ninye eere, na’ajman ru naq li junjunq chi winq li naxik chixch’olob’ankil lin evangelio li junelik nakana, naq a’ yaal jo’ wankeb’ xjunkab’al, ut neke’xk’ul li tumin chi siib’il, naq te’xtaqla rik’ineb’ malaj te’roksi choq’ re lix chaab’ilaleb’, jo’ chanru b’eresinb’ileb’ xb’aan li Qaawa’, xb’aan naq jo’kan nink’oxla naq us.

104 Ut chixjunileb’ li maak’a’eb’ xjunkab’al, li neke’k’uluk re li atumin, che’xtaqla rik’in li obiisp aran Sion, malaj rik’in li obiisp Ohio, re taaq’axtesimanq re xk’eeb’al chi k’utmank li k’utb’esihom, ut xk’uub’ankil choq’ hu, ut re xxaqab’ankil Sion.

105 Ut wi junaq winq tixk’e re yalaq ani eere jun koton, malaj jun aq’ej, chapomaq li q’eel ut k’ehomaq reheb’ li aneb’a’, ut chapomaq eeb’e chi sa sa’ eech’ool.

106 Ut wi junaq winq sa’ eeyanq nim xmetz’ew sa’ li Musiq’ej, achixk’amaq chirix li ani q’un xmetz’ew, re taawaklesiiq li raam sa’ anchal li btuulanil, re taanimanq ajwi’ xmetz’ew a’an.

107 Jo’kan ut, k’amomaq cherix li ani k’ojob’anb’ileb’ sa’ li axka’ch’inal ru tijonelil, ut taqlahomaqeb’ cheru re xxaqab’ankil li hoonal, ut re xkawresinkil li b’e, ut re te’wulaq sa’ li hoonal xaqab’anb’il wi laa’ex ink’a’ nekexru chi wulak.

108 K’ehomaq reetal, jo’ka’in naq eb’ lin apostol, sa’eb’ li najter kutan, ke’xwaklesi lin iglees choq’ we.

109 Jo’kan ut, li junjunq chi winq chixaqliiq sa’ tz’aqal li ropiis, ut chik’anjelaq sa’ tz’aqal lix b’oqb’al, ut mixye li jolomej re li oqej naq moko aajel ta ru li oqej choq’ re; xb’aan naq wi maak’a’ li oqej, chan put ru naq taawanq chi xaqxo li junxaqalil?

110 Jo’kan ajwi’, aajel ru choq’ re li tz’ejwalej li junjunq axcha’al, re naq chixjunil te’waklesiiq li raameb’ sa’ komonil, re naq taakanaaq li junxaqalil chi tz’aqal re ru.

111 Ut k’ehomaq reetal, eb’ li ataqenaqil aj tij tento te’b’eeq, ut jo’kaneb’ ajwi’ li xb’eenil, ut jo’kaneb’ ajwi’ li kub’enaqil baj tij; a’b’anan eb’ li ctenq’anel ut dtzolonel tento te’xaqab’amanq re exk’aak’alenkil li iglees, re te’wanq choq’ xaqxookil aj k’anjel chiru li iglees.

112 Ut li obiisp, aj Newel K. Whitney, tento ajwi’ taab’eeq chixsutam, ut sa’ xyanqeb’ chixjunileb’ li iglees, chixsik’b’aleb’ li neb’a’ re atixk’e li ajb’il xb’aaneb’, rik’in bxtuulanob’resinkileb’ li b’ihom ut eb’ laj q’etq’et.

113 Tento ajwi’ tixtaw jun aj ab’aanunel k’anjel re taa’ok chi b’eresink ut re tixb’aanu lix k’anjel re li ruchich’och’ jo’ chanru tixb’eresi a’an.

114 A’b’anan, chixik li obiisp sa’ li tenamit Nueva York, ut jo’kan ajwi’ sa’ li tenamit Albany, ut jo’kan ajwi’ sa’ li tenamit Boston, ut chixtijaqeb’ li ani wankeb’ sa’eb’ li tenamit a’an rik’in xyaab’ li evangelio, chi kaw xyaab’ xkux, chirix li asache’k ut li oso’k chi junajwa li na’oyb’enink reheb’ wi neke’xtz’eqtaana li k’a’aq re ru a’in.

115 Xb’aan naq wi neke’xtz’eqtaana li k’a’aq re ru a’in, ak taahaye’q chaq xhoonal li raqb’a-aatin sa’ xb’eeneb’, ut li rochocheb’ te’kanab’aaq chi asachenaq choq’ reheb’.

116 A’an achixkanab’ rib’ chiwu, ut ink’a’ btaasache’q xna’leb’; ut yal ta jun crismalaq xjolom ink’a’ taat’ane’q chi ch’och’ chi ink’a’ taak’eemanq reetal.

117 Ut chi yaal ninye eere laa’ex, li rela’eb’ lin moos, ayuqex jo’ naxk’e rib’ cheru, sa’ jar paay lee b’oqb’al, sa’eb’ li xninqal ru ut na’nookil ru tenamit ut k’aleb’aal, re xch’iilankil li ruchich’och’ sa’ tiikilal chirix chixjunil lix maa’usilaleb’ ut maa’us aj k’anjeleb’, ut che’xch’olob’ chi ch’olch’o ru ut re taatawmanq ru, li sache’k re tz’eqb’eetalil sa’ roso’jik li kutan.

118 Xb’aan naq eerik’in laa’ex, chan li Qaawa’ Nimajwal, laa’in atinpejiheb’ lix awa’b’ejihomeb’; moko ka’aj ta wi’ btinchiq’ li ruchich’och’, taachenchotq ajwi’ li choxa rik’in xchahimal.

119 Xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, ak xink’e li wuq’ re xk’anjelankil lix wankilal li choxa; ink’a’ nekexru chirilb’al anajwan, a’ut yal junpaataq chik ut teeril, ut teenaw naq wankin, ut naq atinchalq ut btin’awa’b’ejinq wochb’een lin tenamit.

120 Laa’in li aAlfa ut li Omega, lix tiklajik ut li roso’jik. Amen.