Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 82
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 82

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le Itumalo o Siakisone, Misuri, 26 Aperila 1832 (History of the Church, 1:267–269). O le mea na fai o se fono āoāo a le Ekalesia na lagolago ai Iosefa Samita le Perofeta o le Peresitene o le Perisitua Maualuga, le tofi lea na faauu muamua i ai o ia i se konafesi a faitaulaga sili, toeaina, ma tagata o le Ekalesia, i Ameresi, Ohaio, 25 Ianuari 1832 (tagai i le ulutala o le vaega 75). I taimi muamua sa faaaoga ai ni igoa ese i le lomiga o lenei faaaliga e nanā ai mea e uiga i tagata ua taʼua (tagai i le ulutala o le vaega 78).

1–4, I mea e tele mea ua tuu atu i ai, e tele foi mea ua manaomia mai ai; 5–7, Ua pule le pouliuli i le lalolagi; 8–13, E noatia le Alii pe a tatou faia mea e fetalai mai ai o ia; 14–18, E ao ina faateleina le matagofie ma le paia o Siona; 19–24, E tatau i tagata taitoatasi ona saili mo le manuia o lē la te tuaoi.

1 E Moni, e moni, Ou te fai atu ia te outou, aʼu auauna e, o le tulaga e oo i ai la outou afaamagalo atu le tasi i le isi i o outou sese, ua faapea lava ona faamagaloina o outou e Aʼu, o le Alii.

2 E ui i lea, e i ai ni isi i totonu o outou o e ua agasala tele atu; ioe, ua outou agasala auma lava; ae e moni Ou te fai atu ia te outou, ia outou faaeteete mai le taimi nei i luma, ma taofi mai le agasala, neʼi pauu mai faamasinoga tiga i luga o o outou ulu.

3 Aua o ia o lē ua tuu atu i ai mea e atele, e tele mea ua emanaomia mai ai; ma o ia o lē e iagasala faasaga i le omalamalama tele atu, o le a maua e ia le taʼusalaga tele atu.

4 Tou te valaau mai i loʼu igoa mo afaaaliga, ma Ou te tuu atu ia te outou faaaliga; ma o le tulaga e oo i ai le lē tausia o aʼu upu, ia Ou te tuu atu ia te outou, e avea outou ma solitulafono; ma o le efaamasinotonu ma le faamasinoga o faasalaga ia ua o faatasi ma laʼu tulafono.

5 O lea, o le mea Ou te fai atu ai i le toatasi Ou te fai atu ai i tagata uma: Ia amataala, ona ua faasalalau atu e le etiapolo ana puleʼaga, ma ua pule le ipouliuli;

6 Ma ua mumū aʼe le toasa o le Atua e faasaga i e ua nonofo i le lalolagi; ma ua leai se tasi ua faia se mea lelei, ona ua o ese atu tagata uma i fafo mai le aala.

7 Ma o lenei, e moni Ou te fai atu ia te outou, o Aʼu, o le Alii, o le a lē taʼusalaina outou i se aagasala; o i o outou ala ma ia lē toe agasala; ae o le tagata lena o lē e agasala o le a toe foi mai i ai agasala emuamua, ua fetalai mai ai le Alii lo outou Atua.

8 O lenei foi, Ou te fai atu ia te outou, Ou te tuu atu ia te outou se apoloaiga fou, ina ia outou malamalama i loʼu loto e faatatau ia te outou;

9 Po o, i ni isi upu, Ou te tuu atu ia te outou ni faatonuga i le ala e mafai ai ona outou aamio i oʼu luma, ina ia liliu mai ia te outou mo lo outou olataga.

10 O Aʼu, o le Alii, e anoatia aʼu pe a outou faia mea Ou te fai atu ai; ae a outou lē faia mea Ou te fai atu ai, e leai se folafolaga mo outou.

11 O lea, e moni Ou te fai atu ia te outou, ua tatau i aʼu auauna o Eteuati Paterika ma Newel K. Whitney, A. Sini Gilbert ma Sini Rikitone, ma laʼu auauna o Iosefa Samita, ma Ioane Uitimera ma Oliva Kaotui, ma V. V. Phelps ma Matini Harisi, ona fusia afaatasi i se ioega ma se feagaiga e lē mafai ona lepetia i le solitulafono, vagana ai le mulimuli vave mai ai o le faamasinoga, ia outou mea-tausi eseese—

12 E taulima mataupu tau i e matitiva, ma mea uma e faatatau i le au epikopo i le laueleele o Siona ma le laueleele o Katelani;

13 Aua ua Ou faapaiaina le laueleele o Katelani i loʼu lava taimi e tatau ai mo le manuia o le au paia a le Silisili Ese, ma mo se asiteki i Siona.

14 Aua e ao ina faateleina Siona i le matagofie, ma i le paia; o ona tuaoi e ao ina faalauteleina; o ona siteki e ao ina faamalolosia; ioe, e moni Ou te fai atu ia te outou, e ao ina tulai aSiona ma ofu i ona eofu matagofie.

15 O lea, Ou te tuu atu ia te outou le poloaiga lenei, ia outou fusia outou lava i lenei feagaiga, ma ia faia e tusa ai ma tulafono a le Alii.

16 Faauta, o le poto foi lea ua ia te aʼu mo lo outou lelei.

17 Ma ia outou atutusa, po o i ni isi upu, ia outou maua āiā tutusa i meatotino, mo le lelei o le puleaina o atugaluga o a outou mea-tausi, i tagata taitoatasi e tusa ma ona manaoga ma mea na te manaomia, i le tulaga e oo i ai le tonu o ona manao—

18 Ma o nei mea uma ua mo le manuia o le ekalesia a le Atua soifua, ina ia mafai e tagata taitoatasi ona faalelei atili ana ataleni, ina ia mafai e tagata taitoatasi ona maua ni isi taleni, ioe, e sautuaselau lava, e lafo i le efaleteuoloa o le Alii, e avea ma meatotino faitele a le ekalesia āoāo—

19 E saili ai e tagata taitoatasi le lelei o lē la te tuaoi, ma faia mea uma ma le amanatu tasi i le mamalu o le Atua.

20 O lenei afaatulagaga ua Ou tofia e avea ma se faatulagaga tumau-faavavau ia te outou, ma i o outou sui, i le tulaga e oo i ai outou lē agasala.

21 Ma o le tagata e agasala e faasaga i lenei feagaiga, ma faamaaa lona loto e faasaga i ai, ia faia i ai e tusa ma tulafono o laʼu ekalesia, ma o le a tuu atu i atuʼiga a Satani seia oo i le aso o le togiolaina.

22 Ma o lenei, e moni Ou te fai atu ia te outou, ma o le poto lea, ia outou faia mo outou lava ni uo faatasi ma mamone o le amioletonu, ma o le a latou lē faaumatia ai outou.

23 Ia tuu toatasi mai ia te aʼu le faamasinoga, aua e a aʼu, ma o le a Ou atoe totogi atu. Ia i ai ia te outou le filemu; ua i ai pea aʼu faamanuiaga ia te outou.

24 Aua e a outou lava pea le amalo, ma o le a faapea lava e faavavau, pe afai tou te lē pauu ese mai i lo outou tutumau-mausalī. E faapea lava. Amene.