Skrifterne
Lære og Pagter 81


Afsnit 81

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 15. marts 1832. Frederick G. Williams bliver kaldet til at være højpræst og rådgiver i præsidentskabet for det høje præstedømme. De historiske optegnelser viser, at da denne åbenbaring blev modtaget i marts 1832, var Jesse Gause den, der blev kaldet til embedet som rådgiver til Joseph Smith i præsidentskabet. Men da han ikke formåede at fortsætte på en måde, der var i overensstemmelse med denne udpegelse, blev kaldet efterfølgende overført til Frederick G. Williams. Åbenbaringen (dateret marts 1832) skal ses som et skridt i retning hen mod den formelle organisering af Det Første Præsidentskab, fordi den specifikt fremfører nødvendigheden af embedet som rådgiver i den gruppe og forklarer den værdighed, der er knyttet til udpegelsen. Broder Gause tjente i en periode, men blev udelukket af kirken i december 1832. Broder Williams blev ordineret til det nævnte embede den 18. marts 1833.

1-2: Nøglerne til riget besiddes altid af Det Første Præsidentskab. 3-7: Hvis Frederick G. Williams er trofast i sin tjenestegerning, får han evigt liv.

1 Sandelig, sandelig siger jeg dig, min tjener Frederick G. Williams: Lyt til hans røst, han som taler, til Herren din Guds ord, og giv agt på den kaldelse, hvormed du bliver kaldet, ja, til at være ahøjpræst i min kirke og rådgiver for min tjener Joseph Smith jun.;

2 til hvem jeg har givet arigets nøgler, som altid tilhører bpræsidentskabet for det høje præstedømme.

3 Derfor anerkender jeg ham visselig og vil velsigne ham og også dig, for så vidt som du er trofast i at sidde i råd i det embede, som jeg har tildelt dig, og i altid at bede, lydeligt og i dit hjerte, offentligt og i løndom og også i din tjenestegerning med at forkynde evangeliet i de levendes land og blandt dine brødre.

4 Og ved at gøre dette gør du det allerbedste for dine medmennesker og fremmer hans aære, han som er din Herre.

5 Vær derfor trofast; stå i det embede, som jeg har tildelt dig; abistå de svage, opløft de nedhængende hænder, og bstyrk de cmatte knæ.

6 Og hvis du er trofast indtil enden, skal du få en krone af audødelighed og bevigt liv i de cboliger, som jeg har beredt i min Faders hus.

7 Se, disse er ordene fra Alfa og Omega, ja, Jesus Kristus. Amen.