Sveta pisma
Nauk i savezi 80
Fusnote

Hide Footnotes

Tema

Odsjek 80

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Stephenu Burnettu, u Hiramu, Ohio, 7. ožujka 1832.

1–5, Stephen Burnett i Eden Smith pozvani su propovijedati na mjestu koje god izaberu.

1 Zaista, ovako govori Gospod tebi slugo moj Stephene Burnette: Idi, idi po svijetu i apropovijedaj evanđelje svakom stvorenju koje dođe unutar dosega glasa tvojega.

2 A pošto želiš suputnika, dat ću ti slugu svojega Edena Smitha.

3 Stoga, idite i propovijedajte evanđelje moje, bilo na sjever ili na jug, na istok ili na zapad, nije važno, jer ne možete pogriješiti.

4 Dakle, navješćujte ono što čuste, i doista vjerujete, i aznadete da je istinito.

5 Gle, ovo je volja onoga koji vas apozva, Otkupitelja vašega, to jest Isusa Krista. Amen.