Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 78
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Tasal 78

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 1 Marzo 1832. Sa’ li kutan a’an, li Profeet ut xkomoneb’ chik aj k’amol b’e ke’xch’utub’ rib’ re te’aatinaq chirix junjunq xk’anjel li Iglees. Naq kik’eeman li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, kixtaqla li Profeet, laj Sidney Rigdon, ut laj Newel K. Whitney naq te’xik toj sa’ Missouri ut te’xtuqub’ xk’anjel li Iglees re k’ayink ut re puktesink hu rik’in xtikib’ankil jun li “molam” li tixjolomiheb’ li k’anjel a’in, re taatawmanq li tumin choq’ re xxaqab’ankil Sion ut xtenq’ankileb’ li neb’a’. Li molam a’in, li nawb’il ru jo’ li Molam sa’ Junajil, kik’ojob’aak sa’ Abril 1832 ut kiraqman sa’ 1834 (chi’ilmanq tasal 82). Chirix naq kiraqman, laj Jose Smith kixb’eresi xk’eeb’al li aatin “li k’a’ru re li k’uuleb’al kab’l choq’ reheb’ li neb’a’” choq’ ruuchil li aatin “li k’ayib’aal ut xk’anjeleb’aal li puktesink” sa’ li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, ut chi jo’kan ajwi’, kik’eeman li aatin “k’anjelil” choq’ ruuchil li aatin “molam.”

1–4, Eb’ laj santil paab’anel tento te’xk’uub’ ut te’xxaqab’ jun k’uuleb’aal kab’l; 5–12, Wi te’roksi li k’a’ru reheb’ rik’in xchaab’ilal li na’leb’, tixk’am xkolb’aleb’; 13–14, Li Iglees tento taawanq chi jachjo ru rik’ineb’ li wankilal re li ruchich’och’; 15–16, Laj Miguel (Adan) nak’anjelak chi taqlanb’il xb’aan li Santil Dios (Kristo); 17–22, Osob’tesinb’ileb’ li tiikeb’ chi paab’ank, xb’aan naq te’reechani chixjunil li k’a’aq re ru.

1 Li Qaawa’ kiraatina laj Jose Smith, alalb’ej, ut kixye: Chex’ab’inq chiwu, chan li Qaawa’ lee Dios, ex li k’ojob’anb’ilex sa’ li ataqenaqil tijonelil re lin iglees, li kech’utub’ eerib’;

2 Ut cherab’i li ana’leb’ k’eeb’il xb’aan li ani bkik’ojob’ank eere chalen chaq taqe’q, li tixye sa’ lee xik li aatin re chaab’il na’leb’, re naq taawanq li kolb’a-ib’ choq’ eere sa’ li k’a’ru kek’ojob’ chiwu, chan li Qaawa’ Dios.

3 Xb’aan naq chi yaal ninye eere, ak xchal xq’ehil, ut taanach’oq chaq; ut k’ehomaq reetal, ut ilomaq, tento taa’uxq naq taawanq axk’uub’ankil lin tenamit, sa’ xtusub’ankil ut xxaqab’ankil li taa’uxmanq sa’ li bk’uuleb’aal kab’l choq’ reheb’ li cneb’a’ re lin tenamit, sa’ li na’ajej a’in jo’ ajwi’ sa’ li ch’och’ dSion

4 Choq’ jun xaqab’ahom ut k’anjelil choq’ re lin iglees li ink’a’ taa’oso’q ut junelik taakanaaq, re xwaklesinkil li na’leb’, li k’ulub’anb’il eeb’aan, choq’ re lix kolb’aleb’ li winq, ut choq’ re lix loq’al lee Yuwa’ li wan sa’ choxa;

5 Re taaruuq texwanq chi ajuntaq’eet sa’ xb’ak’leb’ li choxahil k’a’aq re ru, relik chi yaal, ut jo’kan ajwi’ li ruchich’och’il k’a’aq re ru, re xk’ulb’al li choxahil k’a’aq re ru.

6 Xb’aan naq wi ink’a’ juntaq’eetex sa’ li ruchich’och’il k’a’aq re ru, ink’a’ naru texwanq chi juntaq’eet sa’ xtawb’al li choxahil k’a’aq re ru;

7 Xb’aan naq wi nekeraj naq tink’e eere jun na’ajej sa’ li achoxahil ruchich’och’, tento bteekawresi eerib’ rik’in cxb’aanunkil li k’a’aq re ru kexintaqla wi’ ut kexinteneb’ wi’.

8 Ut anajwan, chi yaal jo’ka’in naxye li Qaawa’, aajel ru naq chixjunil li k’a’aq re ru b’aanunb’ilaq choq’ re lin aloq’al, eeb’aan laa’ex li junajinb’ilex sa’ li bk’anjelil a’in;

9 Malaj, sa’ jalan chik aatin, lin moos aj Newel K. Whitney ut lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, ut lin moos aj Sidney Rigdon che’k’ojlaaq sa’ ch’utam rik’ineb’ laj santil paab’anel li wankeb’ Sion;

10 Wi ut ink’a’ jo’kan, laj aSatanas naxsik’ xjalb’ehinkil xch’ooleb’ rik’in li yaal, re naq te’mutz’o’q ut ink’a’ te’xtaw ru li k’a’aq re ru kawresinb’il choq’ reheb’.

11 Jo’kan ut, jun taqlahom nink’e eere, naq teekawresi eerib’ ut teek’uub’ eerib’ rik’in jun b’ak’leb’ malaj asumwank li junelik taakanaaq, li ink’a’ naru xq’etb’al.

12 Ut ani naq’etok re, taasachq li ropiis ut lix wanjik sa’ li iglees, ut a’an taaq’axtesimanq chiru lix achiq’lehom laj Satanas toj sa’ xkutankil li tojb’al-ix.

13 K’ehomaq reetal, a’in li kawresink li nekexinkawresi wi’, ut li k’ojob’ank, ut li k’utb’il na’leb’ li nink’e eere, li nekexru wi’ chixtz’aqob’resinkil ru li taqlahom li kink’e eere;

14 Re naq xb’aan inchaab’ilal chi osob’tesink, us ta wanq arahilal li taakub’eeq sa’ eeb’een, naq li iglees taawanq chi jachjo ru sa’ xb’een chixjunil chik li yo’ob’tesinb’il rub’el li choxahil ruchich’och’;

15 Re naq taaruuq textaqe’q toj rik’in li akoroon kawresinb’il choq’ eere, ut texk’ehe’q choq’ aj btaqlanel sa’ xb’eeneb’ k’iila awa’b’ejihom, chan li Qaawa’ Dios, li Santil Dios re Sion, li kik’ehok re lix k’ojob’ankil cAdan-ondi-Ahman;

16 Li kixaqab’ank re laj aMiguel choq’ awa’b’ej eere, ut kixk’e chi xaqxo li roq, ut kixk’ojob’ chi taqenaq, ut kixk’e re a’an lix laawil li kolb’a-ib’ chi k’eeb’il xna’leb’ ut b’eresinb’il xb’aan li Santil Dios, li wan chi maak’a’ xtiklajik lix kutan chi moko roso’jik lix yu’am.

17 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, laa’ex kok’alex, ut toj maji’ xetaw ru chanru xnimal li osob’tesink li wan sa’ ruq’ li Yuwa’b’ej ut kixkawresi a’an choq’ eere;

18 Ut ink’a’ nekexru achixkuyb’al chixjunil li k’a’aq re ru anajwan; a’b’anan, chiwanq xsahil eech’ool, xb’aan naq laa’in btink’am eeb’e cheru. Eere laa’ex li awa’b’ejihom, ut eere li osob’tesiik li wan chi sa’, ut eere li b’ihomal re cjunelik q’e kutan.

19 Ut ani nak’uluk re chixjunil li k’a’aq re ru rik’in ab’antioxink taak’ehe’q xnimal xloq’al, ut li k’a’aq re ru re li ruchich’och’ a’in taatiqmanq re, toj bjun cient sutaq, relik chi yaal, tixq’ax ajwi’ a’an.

20 Jo’kan ut, b’aanuhomaq li k’a’aq re ru kexintaqla wi’, chan laj Tojol eerix, a’ li K’ajolb’ej aAhman, li nakawresink re chixjunil li k’a’aq re ru rub’elaj naq btexxk’am;

21 Xb’aan naq laa’ex li aiglees re li Xb’een Yo’lajenaq, ut a’an btexxk’am taqe’q sa’ jun choql, ut tixjek’i xjachal xjachal li junjunq chi winq.

22 Ut ani li amertoom tiik ut bchaab’il xna’leb’, taareechani cchixjunil li k’a’aq re ru. Amen.