Skrifterne
Lære og Pagter 71
forrige næste


Afsnit 71

Åbenbaring givet til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 1. december 1831. Profeten fortsatte med at oversætte Bibelen med Sidney Rigdon som skriver, indtil denne åbenbaring blev modtaget, på hvilket tidspunkt dette arbejde midlertidigt blev lagt til side, så de kunne udføre den befaling, der bliver givet heri. Brødrene skulle drage ud og prædike for at formilde de uvenlige følelser, som havde udviklet sig mod kirken som følge af udgivelsen af nogle breve skrevet af Ezra Booth, som var faldet fra.

1-4: Joseph Smith og Sidney Rigdon bliver sendt ud for at forkynde evangeliet. 5-11: De helliges fjender skal blive beskæmmet.

1 Se, så siger Herren til jer, mine tjenere Joseph Smith jun. og aSidney Rigdon, at den tid er sandelig kommet, hvor jeg anser det for nødvendigt og afgørende, at I åbner munden for at bforkynde mit evangelium, og det, der hører riget til, idet I forklarer dets chemmeligheder ud fra skrifterne i overensstemmelse med den tildeling af Ånd og kraft, der skal blive givet jer, sådan som jeg vil.

2 Sandelig siger jeg jer: Forkynd det for verden i de omkringliggende egne og også i kirken i en vis periode, ja, indtil det bliver tilkendegivet for jer.

3 Sandelig, dette er en mission for en vis periode, som jeg giver jer.

4 Arbejd derfor i min vingård. Giv en opfordring til jordens indbyggere, og aflæg vidnesbyrd, og bered vejen for de befalinger og åbenbaringer, som skal komme.

5 Se nu, dette er visdom; den, der læser, lad ham også aforstå og bmodtage;

6 for til ham, der modtager, skal det gives i astørre mål, ja, kraft.

7 aBring derfor jeres fjender til tavshed; opfordr dem til at bmøde jer både offentligt og privat; og for så vidt som I er trofaste, skal deres skam blive gjort kendt.

8 Lad dem derfor komme frem med deres stærkeste argumenter mod Herren.

9 Sandelig, så siger Herren til jer: aIntet våben, som smedes imod jer, skal nå sit mål;

10 og hvis nogen opløfter sin røst imod jer, skal han blive beskæmmet, når jeg anser tiden for at være inde.

11 Hold derfor mine befalinger; de er sande og troværdige. Således er det. Amen.