Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 68
chi ixb’ej chi uub’ej

Tasal 68

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Hiram, Ohio, 1 Noviembre 1831, re xsumenkil jun li tij naq taak’ehe’q chi nawmank li rajom li Qaawa’ chirix laj Orson Hyde, laj Luke S. Johnson, laj Lyman E. Johnson, ut laj William E. McLellin. Us ta jun raqal li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in kik’eeman choq’ reheb’ li kaahib’ chi winq a’in, naab’al li k’a’ru wan chi sa’ nak’anjelak choq’ re chixjunil li Iglees. Chi b’eresinb’il xb’aan laj Jose Smith, kitz’iib’aman xkomon chik li aatin sa’ li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in naq kipuktesiik sa’ lix k’uub’lajik li Tzol’leb’ ut Sumwank re 1835.

1–5, Li raatineb’ li xb’eenil, naq eek’asinb’ileb’ xb’aan li Santil Musiq’ej, a’an loq’laj hu; 6–12, Eb’ li xb’eenil tento te’jultikanq aatin ut te’kub’sinq ha’, ut eb’ li eetalil te’taaqenq reheb’ li tz’aqaleb’ aj paab’anel; 13–24, Eb’ li xb’een yo’lajenaq sa’ xyanqeb’ li ralal laj Aaron neke’ru chi k’anjelak choq’ Obiisp aj Jolominel (a’an naq te’wanq xlaawil li jolomink jo’ obiisp) chi b’eresinb’il xb’aan li Xb’eenil Awa’b’ejil; 25–28, Eb’ li na’b’ej yuwa’b’ej taqlanb’il naq te’xk’ut li evangelio chiruheb’ li ralal xk’ajol; 29–35, Eb’ laj santil paab’anel tento te’roxloq’i li hilob’aal kutan, te’k’anjelaq rik’in yalok q’e, ut te’tijoq.

1 Lin moos aj Orson Hyde kib’oqe’, rik’in lix k’ojob’ankil, re tixch’olob’ li evangelio li junelik nakana, rik’in lix aMusiq’ li yo’yookil li Dios, chiru li junjunq teepal, ut sa’ li junjunq chi ch’och’, sa’ xch’utameb’ laj maak, sa’eb’ lix ch’utleb’aaleb’, re taana’leb’anq rik’ineb’ ut tixch’olob’ chixjunil li loq’laj hu chiruheb’.

2 Ut k’ehomaq reetal, ut ilomaq, a’in jun k’utb’il na’leb’ choq’ reheb’ chixjunileb’ li k’ojob’anb’ileb’ choq’ re li tijonelil a’in, li ke’xaqab’aak wi’ lix taqlanb’il k’anjeleb’ re te’xik—

3 Ut a’in li k’utb’il na’leb’ choq’ reheb’, naq ate’aatinaq jo’ chanru eek’asinb’ileb’ xb’aan li Santil Musiq’ej.

4 Ut yalaq k’a’ru te’xye naq eek’asinb’ileb’ xb’aan li aSantil Musiq’ej, a’anaq loq’laj hu, a’anaq li rajom li Dios, a’anaq lix k’oxlahom li Dios, a’anaq li raatin li Dios, a’anaq lix yaab’ xkux li Dios, ut lix bwankilal li Dios choq’ re li kolb’a-ib’.

5 K’ehomaq reetal, a’in lix yeechi’ihom li Qaawa’ choq’ eere, ex inmoos.

6 Jo’kan ut, chiwanq xsahil eech’ool, ut amexxuwak, xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, wankin eerik’in, ut tinxaqliiq chek’atq; ut laa’ex teech’olob’ inyaalal laa’in, li Jesukristo ajwi’, naq laa’in li Ralal li yo’yookil li Dios, naq kinwan, naq wankin, ut naq toj tinwanq.

7 A’in li raatin li Qaawa’ aawe laa’at, at inmoos aOrson Hyde, ut jo’kan ajwi’ re lin moos aj Luke Johnson, ut re lin moos aj Lyman Johnson, ut re lin moos aj William E. McLellin, ut reheb’ chixjunileb’ li xb’eenil re lin iglees li tiikeb’ chi paab’ank—

8 aAyuqex sa’ chixjunil li ruchich’och’, bchejultika li evangelio chiru li junjunq li cyo’ob’tesinb’il, rik’in k’anjelak sa’ li dwankilal li kink’e eere, rik’in ekub’sink ha’ sa’ lix k’ab’a’ li Yuwa’b’ej, ut li K’ajolb’ej, ut li Santil Musiq’ej.

9 Ut aani napaab’an ut nakub’e xha’ btaakole’q, ut ani ink’a’ napaab’an ctaak’ehe’q sa’ tojb’a-maak.

10 Ut ani napaab’an taa’osob’tesiiq rik’ineb’ li aeetalil li te’taaqenq re, jo’ chanru ajwi’ tz’iib’anb’il.

11 Ut eere laa’ex k’eeb’ilaq xnawb’al li areetalileb’ li kutan, ut eb’ li reetalil lix k’ulunik li Ralal li Winq;

12 Ut jo’ k’ihaleb’ li tixch’olob’ xyaalaleb’ li Yuwa’b’ej, eere laa’ex k’eeb’ilaq li wankilal re axtz’apb’aleb’ chaq choq’ re li junelik yu’am. Amen.

13 Anajwan ut, chirix li k’a’aq chik re ru xkomoneb’ li sumwank ut li taqlahom, a’an a’in—

14 Te’wanq moqon, sa’ li kutan k’oxlanb’il xb’aan li Qaawa’, jalaneb’ chik li aobiisp re te’xaqab’amanq choq’ re li iglees, re te’k’anjelaq jo’ chanru li xb’een;

15 Jo’kan ut, a’anaqeb’ ataqenaqil aj tij li k’ulub’ejeb’, ut te’xaqab’aaq xb’aan li bXb’eenil Awa’b’ejil re li Tijonelil re Melkisedek, ka’ajwi’ wi tz’aqaleb’ ralal xk’ajol laj cAaron ink’a’.

16 Ut wi tz’aqaleb’ ralal xk’ajol laj aAaron, ak xk’ulub’eb’ xb’aan li chaq’rab’ xk’ulb’al li obiispil, wi a’aneb’ li xb’een yo’lajenaq sa’ xyanqeb’ li ralal laj Aaron;

17 Xb’aan naq li xb’een yo’lajenaq wan jo’ xk’ulub’il li awa’b’ejil sa’ xb’een li tijonelil a’in, ut lix alaawil malaj li wankilal k’eeb’il choq’ re a’an.

18 Maajun winq xk’ulub’ xb’aan li chaq’rab’ li opiis a’in, re xk’amb’al xlaawil li tijonelil a’in, ka’ajwi’ wi a’an atz’aqal ralal xk’ajol laj Aaron ut li xb’een alalb’ej.

19 A’b’anan, rik’in naq jun ataqenaqil aj tij re li Tijonelil re Melkisedek k’eebil xwankil chi k’anjelank sa’ chixjunil li opiis li kub’enaq wi’chik xwankil, naru nak’anjelank sa’ ropiis li bobiisp naq maajun tz’aqal ralal xk’ajol laj Aaron naru natawman, wi b’oqb’il ut xaqab’anb’il ut k’ojob’anb’il choq’ re li wankilal a’in, rub’el ruq’eb’ li Xb’eenil Awa’b’ejil re li Tijonelil re Melkisedek.

20 Ut jun tz’aqal ralal xk’ajol laj Aaron, jo’kan ajwi’, tento taa’eetaliiq xb’aan li Awa’b’ejil a’in, ut taatawmanq chi k’ulub’ej, ut ataayule’q ut btaak’ojob’amanq rub’el ruq’ li Awa’b’ejil a’in, malaj ut moko kanab’anb’ileb’ ta xb’aan li chaq’rab’ chi k’anjelank sa’ lix tijonelileb’.

21 A’ut, sa’ xk’ab’a’ li aatin taqlanb’il chirix lix k’ulub’eb’ sa’ li tijonelil, li nanumsiman chalen li yuwa’b’ej toj rik’in li alalb’ej, neke’ru chixpatz’b’al lix yulb’aleb’ wi sa’ junaq hoonal neke’ru chixk’utb’al xyaalal lix xe’toonil, malaj ut neke’xnaw xyaalal chi k’utb’esinb’il xb’aan li Qaawa’ rub’el ruq’ li Awa’b’ejil li ak yeeb’il resil.

22 Ut jo’kan wi’chik, maajun obiisp chi moko junaq taqenaqil aj tij li xaqab’anb’ilaq choq’ re li k’anjel a’in taatz’ile’q rix chi moko taak’ehe’q xtojb’al xmaak xb’aan junaq maak xb’aanu, ka’ajwi’ wi taawanq chiru li aXb’eenil Awa’b’ejil re li iglees;

23 Ut a’ yaal jo’ natawe’ chi wank xmaak chiru li Awa’b’ejil a’in, rik’in li ch’olob’anb’il aatin li ink’a’ naru xsachb’al xwankil, taateneb’amanq xtojb’a-maak;

24 Ut wi naxjal xk’a’uxl ataakuymanq xmaak, jo’ chanru li sumwank ut li taqlahom re li iglees.

25 Ut jo’kan wi’chik, a’ yaal jo’ naq eb’ li ana’b’ej yuwa’b’ej wankeb’ ralal xk’ajol sa’ Sion, malaj sa’ junaq reheb’ li broqechal li k’uub’anb’ileb’, li moko cneke’xk’ut ta chiruheb’ li tzol’leb’ re jalb’a-k’a’uxlej, xpaab’ankil li Kristo li Ralal li yo’yookil Dios, ut li kub’iha’ ut li maatan re li Santil Musiq’ej rik’in xk’eeb’al li uq’ej, naq dwaqxaqib’ chihab’ xyu’ameb’, chiwanq li emaak sa’ xb’een xjolomeb’ li na’b’ej yuwa’b’ej.

26 Xb’aan naq a’inaq jun chaq’rab’ choq’ reheb’ li wankeb’ aSion, malaj sa’ junaq reheb’ li roqechal a’an li k’uub’anb’il.

27 Ut ate’kub’eeq xha’ li ralal xk’ajoleb’ choq’ re brisinkil lix maakeb’ naq cwaqxaqib’ chihab’ xyu’ameb’, ut te’xk’ul lix k’ehonik li uq’ej.

28 Ut te’xk’ut ajwi’ chiruheb’ li ralal xk’ajol naq ate’tijoq, ut naq te’b’eeq chi tiik chiru li Qaawa’.

29 Ut eb’ li wankeb’ Sion te’roxloq’i ajwi’ li ahilob’aal kutan re xk’uulankil xsantilal.

30 Ut eb’ li wankeb’ Sion te’jultiko’q ajwi’ reheb’ lix k’anjeleb’, a’ yaal jo’ xaqab’anb’ileb’ chi k’anjelak, chi anchal xxaqxookileb’ xch’ool; xb’aan naq laj q’em taawanq chi jultikanb’il chiru li Qaawa’.

31 Anajwan, laa’in, li Qaawa’, ink’a’ nasaho’ chi tz’aqal inch’ool rik’ineb’ li ani wankeb’ Sion, xb’aan naq wankeb’ alaj q’em sa’ xyanqeb’; ut eb’ li ralal xk’ajol yookeb’ ajwi’ chi ninqank sa’ li bmaa’usilal; cink’a’ ajwi’ neke’xsik’ chi anchaleb’ xch’ool li b’ihomal re junelik q’e kutan; nujenaq b’an lix naq’eb’ ru rik’in rahok eechej.

32 Li k’a’aq re ru a’in tento raj naq ink’a’ taawanq, ut tento taasache’q chaq sa’ xyanqeb’; jo’kan ut, lin moos aj Oliver Cowdery chixk’amaq li aatin a’in toj sa’ li ch’och’ Sion.

33 Ut jun taqlahom nink’e reheb’—naq ani li moko naxb’aanu ta lix atij chiru li Qaawa’ sa’ xkutankil a’an, chiwanq chi bjultikanb’il chiru laj raqol aatin re lin tenamit.

34 Li aaatin a’in yaal ut paab’ajel; jo’kan ut, meeq’et, chi moko bcherisi chaq k’a’ruhaq chi sa’.

35 K’ehomaq reetal, laa’in li aAlfa ut li Omega, ut btink’ulunq chi seeb’. Amen.