Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 62
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 62

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i luga o le auvai o le Vaitafe o Misuri i Karitone, Misuri, 13 Aokuso 1831 (History of the Church, 1:205–206). O lenei aso na feiloai ai le Perofeta ma lana vaega, o e na malaga mai Initipene e o atu i Katelani, ma ni toeaina e toatele o e na malaga ane e o atu i le laueleele o Siona, ma maua ai le faaaliga lenei, ina ua mavae ni feiloaiga fiafia.

1–3, Ua tusi faamaumau molimau i le lagi; 4–9, E tatau i toeaina ona malaga ma talai atu e tusa ai ma le faautauta ma e pei ona taitaiina ai e le Agaga.

1 Faauta, ma faalogo mai, outou e toeaina o laʼu ekalesia, ua fetalai mai ai le Alii lo outou Atua, o Iesu Keriso lava, lo outou afautua, o lē ua silafia vaivaiga o le tagata ma le ala e efesoasoani ai ia i latou o e ua ifaaosoosoina.

2 Ma e moni ua i ai oʼu mata i luga o i latou o e e lei o atu i luga o le laueleele o Siona; o le mea lea e lei atoatoa la outou misiona.

3 E ui i lea, ua faamanuiaina outou, ona o le amolimau na outou tuu atu ua etusi faamaumau i le lagi mo agelu e vaai i ai; ma ua latou olioli i luga o outou, ma ua faamagaloina a outou iagasala mai ia te outou.

4 Ma o lenei, ia faaauau pea la outou malaga. Ia outou faapotopoto outou lava i luga o le laueleele o aSiona; ma faia se sauniga ma olioli faatasi, ma osi atu se faamanatuga i le Silisili Ese.

5 Ma ona mafai lea ona outou foi atu e molimau atu, ioe, outou uma lava faatasi, pe taitoalua, e pei ona lelei ia te outou, e lē afaina ia te aʼu; tau ina ia faamaoni, ma atalai atu tala fiafia i e o nonofo i le lalolagi, po o totonu o faapotopotoga a e amioleaga.

6 Faauta, o Aʼu, o le Alii, na Ou aumaia faatasi outou ina ia faataunuuina le folafolaga, ina ia faasaoina ma olioli faatasi e faamaoni ua i totonu o outou, i le laueleele o Misuri. O Aʼu, o le Alii, Ou te folafola atu ai i e ua faamaoni ma e lē mafai ona apepelo.

7 O Aʼu, o le Alii, Ou te loto, afai e i ai ni o outou e mananao e tietie i solofanua, po o miula, po o i kariota, o le a maua e ia lenei faamanuiaga, pe afai e maua e ia mai le aao o le Alii ma le aloto faafetai i mea uma.

8 O nei mea ua tumau ia te outou e fai e tusa ai ma le faautauta ma taitaiga a le Agaga.

9 Faauta, ua a outou le amalo. Ma faauta, ma tagai, ua Ou efaatasi pea ma e faamaoni. E faapea lava. Amene.