Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 61
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Tasal 61

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, chire li Nima’ Missouri, McIlwaine’s Bend, 12 Agosto 1831. Naq yookeb’ chi sutq’iik Kirtland, li profeet ut lajeeb’ li xb’eenil yookeb’ chaq chi nume’k chiru li Nima’ Missouri sa’ kok’ jukub’. Sa’ rox li kutan lix xikikeb’, ke’numsiman k’iila rahilal. Laj Elder William W. Phelps, sa’ matk’ chi kutan, kiril laj sachonel chi xik rik’in wankilal chiru lix b’een li ha’.

1–12, Li Qaawa’ kixtaqla xyeeb’al naq taawanq k’iila sache’k sa’ xb’een li ha’; 13–22, Li ha’ kimajewaak xb’aan laj Jwan, ut laj sachonel naxik sa’ xb’een; 23–29, Wankeb’ li k’eeb’ileb’ xwankil chixtaqlankil li ha’; 30–35, Eb’ li xb’eenil tento te’b’eeq sa’ ka’kab’il ut te’xjultika li evangelio; 36–39, Tento te’xkawresi rib’ choq’ re lix k’ulunik li Ralal li Winq.

1 K’ehomaq reetal, ut chex’ab’inq chiru lix yaab’ xkux li ani wan re anchal li awankilal, li junelik wanjenaq ut junelik taawanq, a’ ajwi’ li bAlfa ut li Omega, lix tiklajik ut li roso’jik.

2 K’ehomaq reetal, chi yaal jo’ka’in naxye li Qaawa’ eere laa’ex, ex xb’eenil re lin iglees, li ch’utch’uukex sa’ li na’ajej a’in, li kuyb’il chik eemaak anajwan, xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, aninkuyeb’ li maak, ut baj uxtaanin choq’ reheb’ li cneke’ch’olob’ank re lix maakeb’ rik’in xtuulanileb’ xch’ool;

3 A’ut chi yaal ninye eere, naq moko na’ajman ta ru naq li nimla ch’uut a’in reheb’ li xb’eenil we te’wanq chi nume’k chi seeb’ chiruheb’ li ha’, naq eb’ li ani wankeb’ chi ka’pak’al yookeb’ chi oso’k chi maak’a’eb’ xpaab’aal.

4 A’b’anan kinkanab’ chi uxmank re taaruuq teech’olob’ xyaalal; k’ehomaq reetal, k’iila rahilal wan chiru li ha’, ut q’axalaq wi’chik moqon;

5 Xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, kintaqla xyeeb’al sa’ injosq’il naq taawanq k’iila sache’k chiru li ha’; relik chi yaal, ut q’axal wi’chik chiru li ha’ a’in.

6 A’b’anan, chixjunil li tz’ejwalej wan sa’ wuq’, ut ani tiik chi paab’ank sa’ eeyanq ink’a’ taa’oso’q xb’aan li ha’.

7 Jo’kan ut, na’ajman ru naq lin moos aj Sidney Gilbert ut lin moos aj aWilliam W. Phelps te’xseeb’a rib’ sa’ lix taqleb’ ut lix taqlanb’il k’anjeleb’.

8 A’b’anan, ink’a’ kiwaj xkanab’ankil naq texjache’q toj reetal naq aq’usb’ilex xb’aan chixjunil lee maak, re naq junajaqex, re naq ink’a’ tex’oso’q sa’ li bmaa’usilal;

9 A’ut anajwan, chi yaal ninye, aajel ru chiwu naq texjache’q. Jo’kan ut, eb’ lin moos aj Sidney Gilbert ut aj William W. Phelps che’xk’amaq chirixeb’ li jun ch’uut li ke’wan wi’ junxil; ut che’xchapaqeb’ xb’e sa’ junpaat re te’ruuq chixchoyb’al lix taqlanb’il k’anjeleb’, ut rik’in paab’aal te’q’axoq-u;

10 Ut a’ yaal jo’ tiikeb’ chi paab’ank te’kole’q rix, ut laa’in, li Qaawa’, tinwanq rik’ineb’.

11 Ut li rela’eb’ che’xk’am li k’a’ru na’ajman ru choq’ aq’ej.

12 Lin moos aj Sidney Gilbert chixk’amaq rik’in a’an li k’a’ru ink’a’ na’ajman ru, jo’ teek’e eerib’ sa’ aatin.

13 Ut anajwan, k’ehomaq reetal, choq’ re lee achaab’ilal xink’e eere jun btaqlahom chirix li k’a’aq re ru a’in; ut laa’in, li Qaawa’, tinna’leb’anq eerik’in jo’ rik’ineb’ li winq sa’ najter kutan.

14 K’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, sa’ xtiklajik ke’wosob’tesi li aha’; a’b’an sa’eb’ li roso’jikil kutan, rik’in xtz’uumal re lin moos aj Jwan, bkeb’inmajewa li ha’.

15 Jo’kan ut, taachalq li kutan naq maajun tz’ejwalej taawanq chi kolko chiru li ha’.

16 Ut yeeb’ilaq sa’eb’ li kutan chalel naq maajun naru chi taqe’q sa’ li ch’och’ Sion chiru li ha’, ka’ajwi’ li ani tiik sa’ xch’ool.

17 Ut jo’ chanru naq laa’in, li Qaawa’, sa’ xtiklajik akinmajewa li ch’och’, chi jo’kan sa’eb’ li roso’jikil kutan kiwosob’tesi, sa’ xq’ehil, re naq oksinb’ilaq xb’aaneb’ lin santil paab’anel, re naq eb’ a’an te’xtzeka lix naab’alil.

18 Ut anajwan nink’e eere jun taqlahom naq li k’a’ru ninye re li jun ninye re chixjunil, naq teetijeb’ chi rub’elaj lee komon chirixeb’ li ha’ a’in, naq ink’a’ te’nume’q chiru chi chalk, maare anchal taalajq xpaab’aaleb’ ut te’chape’q sa’eb’ li ra’al;

19 Laa’in, li Qaawa’, kintaqla li aatin, ut laj sachonel naxik chiru lix b’een li ha’, ut moko nawisi ta li aatin taqlanb’il.

20 Laa’in, li Qaawa’, kiwan injosq’il cherix ewer, a’b’an anajwan isinb’il lin josq’il.

21 Jo’kan ut, eb’ li kin’aatinak wi’, li tento te’xchapeb’ xb’e sa’ junpaat—ninye wi’chik eere, che’xchapaqeb’ xb’e sa’ junpaat.

22 Ut maak’a’ nawaj re chirix junpaat, wi taa’uxq naq te’xchoy xb’aanunkil lix taqlanb’il k’anjeleb’, ma te’xik chiru ha’ malaj chiru ch’och’; chik’ehe’q chi nawmank reheb’ jo’ chanru li na’leb’ te’xk’uub’ moqon.

23 Ut anajwan, chirixeb’ lin moos aj Sidney Rigdon, aj Jose Smith, alalb’ej, ut aj Oliver Cowdery, me’chal wi’chik chiru li ha’, ka’ajwi’ wi chiru lix b’e li ha’, naq yookeb’ chi b’eek sa’ rochocheb’; malaj sa’ jalan chik aatin, ink’a’ te’chalq chiru li ha’ chi b’eek, ka’ajwi’ chiru xb’e li ha’.

24 K’ehomaq reetal, laa’in, li Qaawa’, kinxaqab’ jun b’e choq’ re lix b’eenikeb’ lin santil paab’anel; ut k’ehomaq reetal, a’in li b’e—naq chirix naq te’elq chaq sa’ lix b’e li ha’ te’b’eeq chiru ch’och’, sa’ xk’ab’a’ naq taqlanb’ileb’ chi b’eek ut chi taqe’k sa’ li ch’och’ Sion;

25 Ut te’xb’aanu chanchaneb’ li ralal xk’ajol laj Israel, ate’xyiib’eb’ lix muheb’aal t’ikr chire li b’e.

26 Ut k’ehomaq reetal, li taqlahom a’in teek’e reheb’ chixjunil lee komon.

27 A’b’anan, re li ani k’eeb’il axwankil chixtaqlankil li ha’, re a’an k’eeb’il xb’aan li Musiq’ej xnawb’al chirix chixjunil lix b’e;

28 Jo’kan ut, chixb’aanuhaq jo’ chanru taqlanb’il xb’aan lix Musiq’ li yo’yookil Dios, ma chiru li ch’och’ malaj chiru li ha’, jo’ li a’ yaal we laa’in xb’aanunkil moqon.

29 Ut eere laa’ex k’eeb’il li b’e choq’ reheb’ laj santil paab’anel, malaj li b’e choq’ reheb’ laj santil paab’anel re lix teepal li Qaawa’, re te’b’eeq.

30 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, eb’ lin moos aj Sidney Rigdon, aj Jose Smith, alalb’ej, ut aj Oliver Cowdery, ink’a’ te’xteheb’ lix tz’uumal re sa’ xch’utameb’ laj maak toj reetal naq te’wulaq Cincinnati;

31 Ut sa’ li na’ajej a’an te’xtaqsi xyaab’eb’ xkux chiru li Dios chirix li tenamit a’an, relik chi yaal, chiru li ani lochlo xjosq’il chirix lix maa’usilaleb’, jun tenamit li ka’ch’in chik ma aq’ano’jenaqeb’ tz’aqal choq’ re li sache’k.

32 Ut chalen chaq aran che’b’eeq toj sa’ xch’utameb’ lix komoneb’, xb’aan naq lix k’anjeleb’ sa’ li kutan ajwi’ a’in q’axal wi’chik chi naab’al na’ajman sa’ xyanqeb’ a’an chiru sa’ xyanqeb’ lix ch’utameb’ laj maak.

33 Ut anajwan, chirix li rela’eb’, che’b’eeq ut ache’xch’olob’ li aatin sa’ xyanqeb’ lix ch’utameb’ laj maak, a’ yaal jo’ k’eeb’il;

34 Ut a’ yaal jo’ neke’xb’aanu a’in ate’isinq chaq chiru li raq’eb’, ut te’wanq chi maak’a’eb’ xtz’ajnil chiwu.

35 Ut che’b’eeq sa’ komonil, malaj asa’ ka’kab’il, jo’ neke’xk’oxla naq us, ka’ajwi’ naq lin moos aj Reynolds Cahoon, ut lin moos aj Samuel H. Smith, li nasaho’ wi’ chi tz’aqal inch’ool, me’jache’ rib’eb’ toj reetal naq te’sutq’iiq sa’ rochocheb’, ut a’in choq’ re jun chaab’il ajom li wan wik’in.

36 Ut anajwan, chi yaal ninye eere, ut li k’a’ru ninye re li jun ninye re chixjunil, chiwanq xsahil eech’ool, ex akok’al, xb’aan naq laa’in wankin sa’ beeyi, ut moko ckanab’anb’ilex ta inb’aan;

37 Ut a’ yaal jo’ xetuulanob’resi eerib’ chiwu, eere laa’ex li osob’tesink re li aawa’b’ejihom.

38 B’ak’omaq lee yiitoq ut ayo’on wanqex ut tiikaq eek’a’uxl, wanqex chi ilok re rilb’al lix k’ulunik li Ralal li Winq, xb’aan naq nachal sa’ jun hoonal moko k’oxlanb’il ta eeb’aan.

39 aTijonqex junelik re naq ink’a’ tex’ok sa’ li baaleek, re naq texruuq chixkuyb’al xkutankil lix k’ulunik, ma sa’ li yu’am malaj sa’ li kamk. Chi jo’kan. Amen.