Skrifterne
Lære og Pagter 53
forrige næste


Afsnit 53

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith til Algernon Sidney Gilbert, i Kirtland, Ohio, den 8. juni 1831. På Sidney Gilberts anmodning havde profeten adspurgt Herren med hensyn til broder Gilberts gerning og kald i kirken.

1-3: Sidney Gilberts kald og udvælgelse i kirken er at blive ordineret til ældste. 4-7: Han skal også tjene som agent for biskoppen.

1 Se, jeg siger dig, min tjener Sidney Gilbert, at jeg har hørt dine bønner; og du har påkaldt mig, for at det af Herren din Gud skulle blive gjort kendt for dig med hensyn til din akaldelse og udvælgelse i den kirke, som jeg, Herren, har oprettet i disse sidste dage.

2 Se, jeg, Herren, der blev akorsfæstet for verdens synder, giver dig den befaling, at du skal bforsage verden.

3 Påtag dig min ordination, nemlig den som ældste, for at prædike tro og omvendelse og asyndsforladelse i overensstemmelse med mit ord og modtagelsen af den hellige Ånd ved bhåndspålæggelse;

4 og også at være aagent for denne kirke på det sted, der skal blive udpeget af biskoppen i overensstemmelse med de befalinger, som skal blive givet herefter.

5 Og videre, sandelig siger jeg dig: Du skal begive dig af sted sammen med mine tjenere Joseph Smith jun. og Sidney Rigdon.

6 Se, disse er de første opdrag, som du skal få; og de øvrige skal på et senere tidspunkt blive givet til kende i overensstemmelse med dit arbejde i min vingård.

7 Og videre ønsker jeg, at du skal lære, at kun den, der aholder ud indtil enden, bliver frelst. Således er det. Amen.