Nauk in zaveze 51
  Footnotes
  Theme

  51. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Thompsonu v Ohiu 20. maja 1831. Tačas so sveti, ki so se priseljevali iz vzhodnih držav, začeli prihajati v Ohio, in izrecno je bilo potrebno poskrbeti za njihovo naselitev. Ker se je s to nalogo zlasti ukvarjala škofova pisarna, je škof Edward Partridge prosil, da bi bil o zadevi poučen, in prerok je vprašal Gospoda.

  1–8 Edward Partridge je določen, da upravlja s skrbništvom in imetjem. 9–12 Sveti naj ravnajo pošteno in prejmejo enako. 13–15 Imajo naj škofovo skladišče in imetje vodijo glede na Gospodovo postavo. 16–20 Ohio naj bo začasno zbirališče.

  1 Prisluhnite mi, govori Gospod, vaš Bog, in spregovoril bom svojemu služabniku aEdwardu Partridgu in mu dal navodila, kajti mora biti, da prejme navodila, kako naj te ljudi organizira.

  2 Kajti mora biti, da se bodo organizirali glede na moje azakone; če se bodo drugače, bodo odrezani.

  3 Zatorej naj moj služabnik Edward Partridge, in tisti, ki jih je izvolil, s katerimi sem zelo zadovoljen, določi tem ljudem njihov del, vsakomur aenako glede na njegovo družino, glede na njegove razmere in njegovo pomanjkanje in bpotrebe.

  4 In moj služabnik Edward Partridge naj človeku, ko mu bo dodelil njegov delež, da pisno izjavo, ki mu bo zagotovila njegov delež, ki ga bo imel, in sicer to pravico in to dediščino v cerkvi, dokler se ne bo pregrešil in se ga ne bo imelo za vrednega po glasu cerkve glede na zakone in azaveze cerkve, da pripada cerkvi.

  5 In če se bo pregrešil in se ga ne bo imelo za vrednega, da bi pripadal cerkvi, ne bo imel moči, da bi zahteval tisti del, ki ga je posvetil škofu za revne in pomoči potrebne v moji cerkvi; zato daru ne bo obdržal, temveč bo imel pravico samo do tistega dela, ki mu je prepisan.

  6 In tako se bodo zagotovile vse stvari aglede na deželne bzakone.

  7 In to, kar pripada tem ljudem, naj se tem ljudem določi.

  8 In adenar, ki tem ljudem ostane — tem ljudem naj bo določen zastopnik, da bo vzel bdenar za oskrbo s hrano in obleko glede na potrebe teh ljudi.

  9 In vsak naj ravna apošteno in naj bo enak med tem ljudstvom in prejme enako, da boste lahko beno, prav kakor sem vam zapovedal.

  10 In tega, kar pripada tem ljudem, naj se ne vzame in da tem iz adruge cerkve.

  11 Če bo zatorej druga cerkev prejela denar od te cerkve, naj spet plačajo tej cerkvi, kakor se bodo dogovorili;

  12 in to bo storjeno preko škofa oziroma zastopnika, ki bo določen po aglasu cerkve.

  13 In spet, škof naj tej cerkvi določi askladišče in vse, tako v denarju in v hrani, kar je več, kot je bpotrebno za potrebe teh ljudi, naj bo v rokah škofa.

  14 In tudi sebi naj nameni po svojih potrebah in po potrebah svoje družine, ker bo zaposlen z opravljanjem tega posla.

  15 In tako dajem temu ljudstvu privilegij, da se organizirajo glede na moje azakone.

  16 In ato deželo jim bom posvetil za krajše obdobje, dokler jaz, Gospod, zanje ne bom poskrbel drugače, in jim ne bom zapovedal, naj gredo odtod;

  17 in ura in dan jim nista dana, zatorej naj delujejo v tej deželi, kot da bodo leta, in to se bo obrnilo v njihovo dobro.

  18 Glejte, to bo aprimer za mojega služabnika Edwarda Partridga v drugih krajih v vseh cerkvah.

  19 In kogar se bo spoznalo za zvestega, pravičnega in modrega askrbnika, bo vstopil v bradost svojega Gospoda in bo podedoval večno življenje.

  20 Resnično, povem vam, jaz sem Jezus Kristus, ki apride naglo, ob buri, ko si ne mislite. Tako je. Amen.