Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 45


Tasal 45

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re li Iglees, sa’ Kirtland, Ohio, 7 Marzo 1831. Sa’ xtiklajik xyeeb’al resil li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye naq “sa’ li kutan a’an sa’ li Iglees … k’iila b’alaq’il esil ut jo’maajo’il seraq’ ke’puktesiman chi tz’iib’anb’il … ut ke’numsiman, … re naq eb’ li tenamit ink’a’ te’xtz’il rix li k’anjel, chi moko te’xk’ulub’a li paab’aal. … A’b’an k’a’jo’ naq ke’saho’ sa’ xch’ool laj santil paab’anel … naq kink’ul a’in.”

1–5, Li Kristo a’an laj aatinanel chiqix chiru li Yuwa’b’ej; 6–10, Li evangelio wan choq’ k’amol esil re xkawresinkil li b’e chiru li Qaawa’; 11–15, Laj Enok ut eb’ lix komon ke’k’ule’ xb’aan li Qaawa’ re te’wanq rik’in; 16–23, Li Kristo naxk’utb’esi li reetalil lix k’ulunik, jo’ k’eeb’il sa’ li Tzuul re Olivos; 24–38, Li evangelio taak’ojob’amanq wi’chik, taatz’aqloq ru lix q’ehileb’ laj Gentil, ut jun yajel aj sachonel-u tixnujob’resi li ch’och’; 39–47, Eb’ li eetalil, li sachb’a-ch’oolej, ut li wakliik chi yo’yo te’k’utmanq sa’ li xkab’ xk’ulunik li Qaawa’; 48–53, li Kristo taaxaqliiq chiru li Tzuul re Olivos, ut eb’ laj Judio te’ril li k’ob’olal sa’ li ruq’ ut li roq; 54–59, Li Qaawa’ taa’awa’b’ejinq sa’ li Jun Mil Chihab’; 60–62, Nayehe’ re li profeet naq tixtikib’ xjaltesinkil ru li aatin re li Ak’ Chaq’rab’, sa’ li taak’ehe’q wi’ chi nawmank li na’leb’ aajel ru; 63–75, Eb’ laj santil paab’anel taqlanb’ileb’ chi ch’utlaak ut chixkab’lankil li Ak’ Jerusalen, li te’k’ulunq wi’ li ani wankeb’ chaq sa’ chixjunileb’ li tenamit.

1 Chex’ab’inq, ex tenamit re lin aiglees, li k’eeb’il wi’ eere li bawa’b’ejihom; chex’ab’inq, ut k’ehomaq eexik rik’in li ani kik’ehok re lix k’ojob’ankil li ruchich’och’, li ckiyiib’ank re li choxa ut chixjunil li teep aj aran, sa’ xk’ab’a’ li kiyiib’aman wi’ chixjunil li k’a’aq re ru wan xyu’am, ut na’eek’an, ut wan xwanjik.

2 Ut jun sut chik ninye, cherab’i lix yaab’ inkux, maare anchal textawe’q xb’aan li akamk; sa’ jun bhoonal moko k’oxlanb’il ta eeb’aan akaq numenaq li saq’ehil, ut choyenaqaq li cq’olok, ut moko kolb’ilaq ta lee raam.

3 Ab’ihomaq li ani wan choq’ aj aaatinanel cherix chiru li Yuwa’b’ej, li yoo chi aatinak sa’ eek’ab’a’ chiru—

4 Li naxye: At inYuwa’, k’e reetal lix arahil ut lix kamik li ani maajun bmaak kixb’aanu, li kisaho’ wi’ chi tz’aqal aach’ool; k’e reetal lix kik’el laa Walal li kihoyman, lix kik’el li ani kak’e re naq laa’at ajwi’ cnimanb’ilaq aaloq’al;

5 Jo’kan ut, at inYuwa’, chakoleb’ xyu’am li was wiitz’in a’in li aneke’paab’ank re lin k’ab’a’, re naq taaruuq te’chalq wik’in ut te’wanq bxyu’am chi junelik.

6 Chex’ab’inq, ex tenamit re lin iglees, ut ex xb’eenil ab’inqex sa’ komonil, ut cherab’i lix yaab’ inkux naq toj aanajwan nayeeman, ut meekawob’resi eeraam;

7 Xb’aan naq chi yaal ninye eere naq laa’in li aAlfa ut li Omega, lix tiklajik ut li roso’jik, lix saqen ut lix yu’am li ruchich’och’—jun bsaqen li nalemtz’un sa’ q’ojyin ut li q’ojyin moko naxtaw ta ru.

8 Kinchal rik’ineb’ li we, ut eb’ li we moko kine’xk’ul ta; a’ut jo’ k’ihaleb’ li ke’k’uluk we, kink’eheb’ axwankil chixb’aanunkil k’iila bsachb’a-ch’oolej, ut chi ok choq’ cralal li Dios; ut reheb’ ajwi’ li dke’paab’ank re lin k’ab’a’ kink’e wankilal re xk’ulb’al li ejunelik yu’am.

9 Ut chi jo’kan ajwi’ kintaqla sa’ li ruchich’och’ lin asumwank li bjunelik nakana, re taawanq choq’ saqen chiru li ruchich’och’, ut re taawanq choq’ cxaqxookil eetalil chiru lin tenamit, ut re naq eb’ laj dGentil te’sik’oq re, ut re taawanq choq’ aj ek’amol esil chiru li wilob’aal, re xkawresinkil li b’e chiwu.

10 Jo’kan ut, chalqex rik’in a’an, ut rik’in li ani nachal tinna’leb’anq jo’ rik’ineb’ li winq sa’ najter kutan, ut tink’ut cheru lin akawil na’leb’ahom.

11 Jo’kan ut, chex’ab’inq sa’ komonil ut chink’utaq cheru xchaab’ilal ajwi’ inna’leb’—lix chaab’ilal xna’leb’ a’an li nekeye naq xDios laj aEnok, ut eb’ lix komon,

12 Li ake’jache’ chaq ru rik’in li ruchich’och’, ut ke’k’ule’ wik’in laa’in—jun btenamit k’uulanb’il toj reetal naq taachalq jun kutan re tiikilal—jun kutan li kisik’e’ chaq xb’aaneb’ chixjunil li santil winq, ut moko ke’xtaw ta xb’aan li maa’usilal ut tz’eqb’eetalil;

13 Ut ke’xch’olob’ xyaalal naq a’aneb’ aaj jalanil tenamit ut aj numeleb’ sa’ li ruchich’och’;

14 A’b’an ke’xk’ul jun ayeechi’ihom naq toj te’xtaw ut te’ril sa’ lix tib’eleb’.

15 Jo’kan ut, chex’ab’inq ut laa’in tinna’leb’anq eerik’in, ut texwaatina ut tinye profeetil aatin, jo’ rik’ineb’ li winq sa’ li najter kutan.

16 Ut tink’ut chi ch’olch’o ru jo’ akink’ut chiruheb’ lin tzolom naq kinxaqli chiruheb’ sa’ li tz’ejwalej, ut ke’waatina, ut kinye: Jo’ kepatz’ we chirix li breetalil ink’ulunik, sa’ li kutan naq tink’ulunq sa’ inloq’alil sa’eb’ li choql re choxa, re xtz’aqob’resinkil ru lin yeechi’ihom li kinyeechi’i reheb’ lee yuwa’,

17 Xb’aan naq jo’ xeril lix najtil li arelik chaq lee bmusiq’ rik’in lee tib’el jo’ jun moosil, tink’ut cheru chanru naq taachalq xkutankil li tojb’al-ix, ut jo’kan ajwi’ lix ck’ojob’ankil wi’chik Israel li djek’inb’il.

18 Ut anajwan nekek’e reetal li santil ochoch a’in li wan Jerusalen, rochoch li Dios li nekeye re, ut eb’ li xik’ neke’ilok eere neke’xye naq li ochoch a’in maajo’q’e taat’ane’q.

19 A’b’anan chi yaal ninye eere, naq taachalq li sache’k-u sa’ xb’een li tasal tenamit a’in jo’ jun aj elq’ chiru q’ojyin, ut li tenamit a’in te’sache’q ut te’jek’iiq sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit.

20 Ut li santil ochoch a’in li nekeril anajwan taarume’q chaq, jo’kan naq moko taakanaaq ta junaq pek sa’ xb’een li jun chik.

21 Ut taak’ulmanq, naq li jun tasal tenamit a’in reheb’ laj Judio ink’a’ taanume’q toj reetal naq li junjunq chi sache’k-u li kinye eere chirixeb’ a’an taak’ulmanq.

22 Nekeye naq nekenaw naq chalk re li aroso’jik li ruchich’och’; nekeye ajwi’ naq nekenaw naq li choxa ut li ruchich’och’ te’oso’q;

23 Ut sa’ a’in yaal li nekeye, xb’aan naq jo’kan wan; a’b’an li k’a’aq re ru a’in li kinye eere moko taanume’q ta toj reetal taatz’aqloq ru chixjunil.

24 Ut a’in kinye eere chirix Jerusalen; ut naq taachalq li kutan a’an, ataajek’imanq jun rela’ sa’ xyanqeb’ chixjunileb’ li tenamit;

25 A’b’an ate’ch’utub’amanq wi’chik; a’ut te’kanaaq toj reetal taatz’aqloq ru lix q’ehileb’ laj bGentil.

26 Ut sa’ ali kutan a’an taa’ab’imanq resil li bpleet ut li esil chirix li pleet, ut chixjunil li ruchich’och’ taawanq chi choqinb’il, ut eb’ li winq cte’lajq xch’ool, ut te’xye naq li Kristo dnaxb’ay lix k’ulunik toj sa’ roso’jik li ruchich’och’.

27 Ut taakeho’q li rahok rik’ineb’ li winq, ut taanumtaaq li maa’usilal.

28 Ut naq akaq okenaq xq’ehileb’ laj aGentil, taak’utunq jun bsaqen sa’ xyanqeb’ li chunchuukeb’ chaq sa’ q’ojyin, ut a’anaq xtz’aqalil lin evangelio;

29 A’b’an eb’ a’an amoko neke’xk’ul ta, xb’aan naq ink’a’ neke’xk’e reetal li saqen, ut neke’risi chaq wik’in lix bch’ooleb’, xb’aan lix cna’leb’eb’ li winq.

30 Ut sa’ li tasal tenamit a’an taatz’aqloq ru lix q’ehileb’ laj Gentil.

31 Ut te’wanq li winq xaqxo sa’ li tasal tenamit a’an, li toj maji’aq te’nume’q toj reetal naq te’ril jun arahilal aj b’ut’unel; xb’aan naq jun yajel aj sachonel tixnujob’resi li ch’och’.

32 A’b’anan eb’ lin tzolom ate’xaqliiq sa’eb’ li na’ajej sant, ut ink’a’ te’eek’asiiq; a’b’an sa’ xyanqeb’ laj maak, eb’ li winq te’xtaqsi xyaab’eb’ xkux, ut bte’xmajewa li Dios ut te’kamq.

33 Ut te’wanq li ahiik sa’ b’araq chi na’ajej, ut naab’al li sachok-u; a’b’anan eb’ li winq te’xkawob’resi li raameb’ chiwix, ut te’xchap li byok’leb’ ch’iich’, li jun chiru li jun chik, ut te’xkamsi rib’ chirib’ileb’ rib’.

34 Ut anajwan, chirix naq laa’in, li Qaawa’ kinye li aatin a’in reheb’ lin tzolom, ke’numta xk’a’uxleb’.

35 Ut laa’in kinye reheb’: aMinumta eek’a’uxl, xb’aan naq jo’q’e taak’ulmanq chixjunil li k’a’aq re ru a’in, taaruuq teenaw naq li k’a’ru yeechi’inb’il eere taatz’aqloq ru.

36 Ut naq li saqen taa’ok chi k’utunk, taawanq rik’ineb’ jo’ jun jaljookil ru aatin li tink’ut cheru—

37 Nekex’ilok ut nekek’e reetaleb’ lix atoonaleb’ li higo, ut nekeril rik’in xnaq’ eeru, ut nekeye naq neke’ok chi tuxmek, ut toj q’uneb’ lix xaq, naq ak haye’k chaq re li saq’ehil;

38 Chi jo’kan ajwi’ taawanq sa’ li kutan naq te’ril chixjunil li k’a’aq re ru a’in, toja’ naq te’xnaw naq ak taahaye’q li hoonal.

39 Ut taak’ulmanq naq ani anaxuwank we, taawanq chi bilok re rilb’al xchalik li xnimal ru cxkutan li Qaawa’, re rilb’al li dreetalil lix k’ulunik li eRalal li Winq.

40 Ut te’ril li eetalil ut sachb’a-ch’oolej, xb’aan naq te’k’utmanq chaq sa’ li choxa taqe’q, ut sa’ li ch’och’ taq’a.

41 Ut te’xk’e reetal li kik’, ut axam, ut xb’ook li sib’.

42 Ut rub’elaj naq taachalq xkutankil li Qaawa’, li asaq’e taaq’ojyino’q ru, ut li po taakik’o’q ru, ut eb’ li chahim te’t’anje’q chaq sa’ choxa.

43 Ut li rela’ te’ch’utub’amanq toj sa’ li na’ajej a’in;

44 Toja’ ut naq te’iloq chiwilb’al, ut k’ehomaq reetal, tink’ulunq, ut tine’ril sa’eb’ li choql re choxa, tiqtooqin rik’in wankilal ut nimla aloq’alil; wochb’eenaqeb’ chixjunil li santil anjel; ut ani moko wanq ta chi byo’lek re wilb’al, taa’isiiq chaq.

45 A’ut rub’elaj naq taat’ane’q li ruq’ li Qaawa’, jun anjel tixyaab’asi lix atrompeet, ut eb’ laj santil paab’anel li ke’war btoxe’elq chaq re ink’ulb’al sa’ li cchoql.

46 Jo’kan ut, wi kexwar sa’ atuqtuukilal, osob’tesinb’ilex; xb’aan naq jo’ chanru anajwan nikineeril ut nekenaw naq wankin, jo’kan ajwi’ btexchalq wik’in ut ctaawanq xyu’am lee raam, ut taatz’aqloq re ru lix tojb’al eerix; ut eb’ laj santil paab’anel tole’elq chaq sa’ xkaajachalil chaq li ruchich’och’.

47 Toja’ naq taat’ane’q li aruq’ li Qaawa’ sa’ xb’eeneb’ li tenamit.

48 Toja’ ut naq li Qaawa’ tixk’ojob’ li roq sa’ xb’een li atzuul a’in, ut tixjach rib’ sa’ xyi, ut btaachenchotq li ch’och’, ut taasaalanq chi junpak’al ut chi junpak’al chik, ut ctaachiq’manq ajwi’ li choxa.

49 Ut li Qaawa’ tixk’e chi aatinak lix yaab’ xkux, ut chixjunil lix maril li ruchich’och’ te’ab’inq re; ut eb’ li tenamit re li ruchich’och’ ate’yaab’aq, ut eb’ li ke’se’ek chaq te’ril xmajelaleb’ xna’leb’.

50 Ut taanumtaaq li nimla rahilal sa’ xb’een laj eetz’unel, ut laj hob’onel taa’oso’q sa’ xam; ut eb’ li ke’ilok re rilb’al li maa’usilal te’yok’e’q chaq ut te’kute’q sa’ li xam.

51 Toja’ ut naq atine’ril laj bJudio ut te’xye: K’a’ru li k’ob’olal a’in sa’ laa wuq’ ut sa’ laa woq?

52 Toja’ ut te’xnaw naq laa’in li Qaawa’; xb’aan naq tinye reheb’; A’ k’ob’olal a’in a’an li k’ob’olal akink’ob’e’ wi’ sa’ rochocheb’ li raab’ileb’ inb’aan. Laa’in li kintaqsiik chaq. Laa’in li Jesus li bkik’ehe’ chiru krus. Laa’in li Ralal li Dios.

53 Toja’ ut naq ate’yaab’aq xb’aan xmaa’usilaleb’; toja’ naq te’raho’q xch’ool xb’aan naq ke’xrahob’tesi lix brey.

54 Toja’ ut naq te’toje’q rix li jar tenamit li amaak’a’eb’ xnawom chirix li Dios, ut eb’ li maajun chaq’rab’ ke’xnaw te’tz’aqonq sa’ li xb’een bwakliik chi yo’yo; ut ctaaruuq te’xkuy xnumsinkil.

55 Ut ataab’ak’e’q laj bSatanas, re naq maak’a’aq xna’aj sa’ xch’ooleb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

56 Ut sa’ li akutan a’an, naq tink’ulunq sa’ lin loq’al, taatz’aqloq ru li jaljookil ru aatin li kinye chirixeb’ li lajeeb’ chi btuq’ixq.

57 Xb’aan naq eb’ li wankeb’ xna’leb’ ut ke’k’uluk re li ayaal, ut ke’xk’ul li Loq’laj Musiq’ej choq’ aj bk’amol b’e chiruheb’, ut ink’a’ cke’b’alaq’iik—ninye chi yaal eere, ink’a’ te’yok’e’q chaq ut te’kute’q sa’ li dxam, te’xkuy b’an xnumsinkil li kutan.

58 Ut li aruchich’och’ taak’eemanq reheb’ choq’ breechanihomeb’; ut te’k’ihanq ut te’kawuq xmetz’eweb’, ut eb’ li ralal xk’ajol cte’ninqanq chi maak’a’ li maak, choq’ re li dkolb’a-ib’.

59 Xb’aan naq li Qaawa’ taawanq sa’ axyiheb’, ut lix loq’al taawanq sa’ xb’eeneb’, ut a’anaq lix rey ut aj bk’ehol chaq’rab’ chiruheb’.

60 Ut anajwan, k’ehomaq reetal, ninye eere, moko taak’eemanq ta eere xnawb’al chik chirix li jun ch’ol a’in, toj reetal taajaltesimanq ru li aatin sa’ li aAk’ Chaq’rab’, ut sa’ a’an taak’ehe’q chi nawmank chixjunil li k’a’aq re ru a’in;

61 Jo’kan naq nink’e eere naq teejaltesi ru anajwan, re naq texkawresimanq choq’ re li k’a’aq re ru toj taachalq.

62 Xb’aan naq chi yaal ninye eere, naq li k’a’aq re ru nim ru na’oyb’enink eere;

63 Nekerab’i resileb’ li apleet sa’ jalanil ch’och’; a’b’an k’ehomaq reetal, ninye eere, xe’nach’ok chaq, toj chire ajwi’ lee rokeb’aal, ut moko k’iila chihab’ ta chik naq teerab’i resil li pleet sa’ tz’aqal lee ch’och’.

64 Jo’kan naq laa’in, li Qaawa’, kinye, ch’utub’omaq eerib’ chalen chaq sa’eb’ li ch’och’ sa’ areleb’aal saq’e, molk’ahomaq eerib’ ex xb’eenil re lin iglees; ayuqex sa’eb’ li ch’och’ sa’ rokeb’aal li saq’e, b’oqomaqeb’ chaq li wankeb’ aran re te’xjal xk’a’uxl, ut a’ yaal jo’ neke’xjal xk’a’uxl, waklesihomaqeb’ li iglees choq’ we.

65 Ut chi junaj eech’ool ut chi junaj eek’a’uxl, ch’utub’omaq lee b’ihomal re texruuq achixloq’b’al jun eechanihomej, li moqon taaxaqab’amanq choq’ eere.

66 Ut li aAk’ Jerusalen taayeemanq re, jun bch’och’ re ctuqtuukilal, jun tenamit re dxkolb’al eerib’, jun na’ajej re wank sa’ xyaalalil choq’ reheb’ laj santil paab’anel re li Dios Q’axal Taqenaq;

67 Ut lix aloq’al li Qaawa’ taawanq aran, ut lix xuwankil ru li Qaawa’ taawanq ajwi’ aran, jo’kan naq eb’ laj maak ink’a’ te’ok rik’in, ut Sion taayeemanq re.

68 Ut taak’ulmanq sa’ xyanqeb’ laj maak, naq li junjunq chi winq li ink’a’ taachapoq re lix yok’leb’ ch’iich’ chiru li ras riitz’in, taa’ajmanq naq taa’eeleliq Sion re xkolb’al rib’.

69 Ut chi sa’ a’an ate’ch’utub’amanq chaq sa’ li junjunq chi tenamit rub’el choxa; ut a’anaqeb’ li jun ajwi’ chi tenamit li moko taawanq ta chi pleetik li jun rik’in li jun chik.

70 Ut taayeemanq sa’ xyanqeb’ laj maak: Mootaqe’ chixpleetinkil Sion, xb’aan naq xuwajeleb’ li wankeb’ Sion; jo’kan naq ink’a’ tooruuq chi xaqliik.

71 Ut taak’ulmanq naq eb’ li tiikeb’ xch’ool te’ch’utub’amanq chaq sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit, ut te’k’ulunq Sion, rik’in xb’ichankil li b’ich re sahil ch’oolejil li junelik nakana.

72 Ut anajwan ninye eere, meekanab’ li na’leb’ a’in chi xik b’araq sa’ li ruchich’och’, toj reetal naq taa’ajmanq ru choq’ we, re naq taaruuq teechoy xb’aanunkil li k’anjel a’in sa’ rilob’aaleb’ li tenamit, ut sa’ rilob’aaleb’ li xik’ neke’ilok eere, re naq ink’a’ te’xnaw lee k’anjel toj reetal naq akaq xechoy xb’aanunkil li k’a’ru kexintaqla wi’;

73 Re naq jo’q’e te’xnaw, taaruuq te’xk’oxla li k’a’aq re ru a’in.

74 Xb’aan naq jo’q’e taak’utunq li Qaawa’, axuwajelaq chiruheb’, re naq te’chape’q xb’aan xiw, ut te’xaqliiq chi najt ut te’siksotq.

75 Ut chixjunileb’ li tenamit te’xuwaq xb’aan li xiw chiru li Qaawa’, ut lix wankilal lix nimal xmetz’ew. Chi jo’kan. Amen.