Nauk in zaveze 45
  Footnotes
  Theme

  45. razdelek

  Razodetje, dano Cerkvi po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 7. marca 1831. Življenjska zgodba Josepha Smitha v uvodu zapisa tega razodetja navaja, da »so bila v tem obdobju Cerkve /…/ objavljena /…/ in so krožila /…/ številna lažna poročila /…/ in neumne zgodbe, /…/ da bi ljudi odvrnile od spoznavanja dela oziroma sprejemanja vere. /…/ Toda na radost svetih /…/ sem prejel naslednje«.

  1–5 Kristus je naš zagovornik pri Očetu. 6–10 Evangelij je glasnik, da pred Gospodom pripravi pot. 11–15 Henoha in njegove brate je Gospod sprejel k sebi. 16–23 Kristus je razodel znamenja svojega prihoda, kakor so bila dana na Oljski gori. 24–38 Evangelij bo obnovljen, časi drugih narodov se bodo izpolnili in deželo bo prekrila smrtonosna bolezen. 39–47 Drugi prihod bodo spremljala znamenja, čudesa in vstajenje. 48–53 Kristus bo stal na Oljski gori in Judje bodo videli rane na njegovih rokah in nogah. 54–59 V tisočletnici bo kraljeval Gospod. 60–62 Preroku je naročeno, naj začne s prevajanjem Nove zaveze, s čimer bodo razkriti pomembni podatki. 63–75 Svetim je zapovedano, naj se zberejo in zgradijo Novi Jeruzalem, v katerega bodo prišli ljudje vseh narodov.

  1 Prisluhni, o ljudstvo moje acerkve, kateremu je bilo bkraljestvo dano; prisluhnite in nastavite uho njemu, ki je cpoložil temelje zemlje, ki je napravil nebesa in vse vojske le-teh in ki je napravil vse, kar živi in se giblje in je.

  2 In spet pravim, prisluhnite mojemu glasu, da vas ne doleti asmrt; ob buri, ko si ne boste mislili, bo poletje minilo in se bo cžetev končala in vaše duše neodrešene.

  3 Poslušajte njega, ki je azagovornik pri Očetu, ki pred njim zagovarja vaš primer —

  4 rekoč: Oče, poglej atrpljenje in smrt njega, ki ni storil bgreha, s katerim si bil zelo zadovoljen; poglej kri svojega Sina, ki je bila prelita, kri njega, ki si ga dal, da bi bil sam lahko cpoveličan;

  5 zatorej, Oče, prizanesi tem, mojim bratom, ki averjamejo v moje ime, da bodo lahko prišli k meni in imeli bvečno življenje.

  6 Prisluhni, o ljudstvo moje cerkve, in skupaj prisluhnite starešine, in poslušajte moj glas, dokler še lahko rečemo adanes, in ne postanite trdosrčni;

  7 kajti resnično vam pravim, da sem aAlfa in Omega, začetek in konec, luč in življenje sveta — bluč, ki sveti v temí in je tema ne doume.

  8 K svojim sem prišel in moji me niso sprejeli; toda tolikim, kolikor me jih je sprejelo, sem dal amoč, da delajo številne bčudeže, in da postanejo Božji csinovi; in sicer tistim, ki so dverjeli v moje ime, sem dal moč, da so prejeli evečno življenje.

  9 In celo tako sem poslal svojo avečno bzavezo v svet, da bo luč svetu in da bo cmerilo mojemu ljudstvu in da se bodo ddrugi narodi zbirali pri njej in da bo eglasnik pred mojim obrazom, da mi bo pripravila pot.

  10 Zatorej pridite k njej in z njim, ki pride, bom razsojal kakor z možmi v starodavnih dneh in pokazal vam bom svojo atrdno razsodbo.

  11 Zatorej skupaj prisluhnite in mi dovolite, da vam pokažem celó svojo modrost — modrost njega, o katerem pravite, da je Bog aHenoha in njegovih bratov,

  12 ki so bili aločeni od zemlje in sem jih sprejel — bmesto, prihranjeno, dokler ne bo prišel dan pravičnosti — dan, ki so ga iskali vsi sveti možje in ga niso našli zaradi hudobije in gnusob;

  13 in priznali so, da so bili atujci in priseljenci na zemlji;

  14 toda prejeli so aobljubo, da ga bodo našli in ga videli v mesu.

  15 Zatorej prisluhnite in z vami bom razsojal in vam bom govoril in prerokoval kakor možem v starodavnih dneh.

  16 In jasno jo bom apokazal, kakor sem jo pokazal svojim učencem, ko sem pred njimi stal v mesu in jim spregovoril, rekoč: Ker ste me vprašali glede bznamenj mojega prihoda na dan, ko bom prišel v svoji slavi na oblakih neba, da bom izpolnil obljube, ki sem jih dal vašim očetom,

  17 kajti kakor ste gledali na dolgo aodsotnost vašega bduha v vašem telesu kot na ujetost, vam bom pokazal, kako bo prišel dan odkupitve in tudi cobnova drazkropljenega Izraela.

  18 In sedaj vidite ta tempelj, ki je v Jeruzalemu, ki ga imenujete Božja hiša, in vaši sovražniki pravijo, da se ta hiša ne bo nikoli podrla.

  19 Toda resnično vam pravim, da bo ta rod doletelo opustošenje prav kakor tat ponoči in to ljudstvo bo pokončano in razkropljeno med vse narode.

  20 In ta tempelj, ki ga sedaj vidite, bo porušen, da ne bo ostal kamen na kamnu.

  21 In zgodilo se bo, da ta rod Judov ne bo prešel, dokler se ne bo zgodilo vsako opustošenje, za katerega sem vam povedal glede njih.

  22 Pravite, da veste, da akonec sveta pride; pravite tudi, da veste, da bosta nebo in zemlja prešla;

  23 in to pravite po resnici, kajti tako to je; toda te stvari, za katere sem vam povedal, ne bodo prešle, dokler se ne bo vse izpolnilo.

  24 In to sem vam povedal glede Jeruzalema; in ko bo tisti dan prišel, bo ostanek arazkropljen med vse narode;

  25 toda spet bodo azbrani; toda ostali bodo, dokler se časi bdrugih narodov ne bodo izpolnili.

  26 In atisti dan se bo slišalo o bvojnah in govorice o vojnah in po vsej zemlji bo nemir in ljudje bodo v srcu cizgubili pogum in bodo rekli, da Kristus dodlaša s svojim prihodom do konca zemlje.

  27 In človeška ljubezen se bo ohladila in krivičnosti bo v obilju.

  28 In ko bodo prišli časi adrugih narodov, bo bluč zasvetila med njimi, ki sedijo v temí, in to bo polnost mojega evangelija;

  29 toda ne asprejmejo je, kajti ne zaznavajo luči in svoje bsrce obračajo od mene zaradi človeških cnaukov.

  30 In v tistem rodu se bodo časi drugih narodov izpolnili.

  31 In v tem rodu bodo živeli ljudje, ki ne bodo umrli, dokler ne bodo videli velikega abiča, kajti deželo bo prekrila smrtonosna bolezen.

  32 Toda moji učenci bodo astali na svetih krajih in se ne bodo premaknili; toda med hudobnimi bodo ljudje povzdignili glas in bprekleli Boga in umrli.

  33 In tudi apotresi bodo na različnih krajih in veliko opustošenj, toda ljudje bodo postali trdosrčni do mene in bodo prijeli za bmeč drug proti drugemu in se bodo med seboj pobili.

  34 In sedaj, ko sem jaz Gospod te besede izgovoril svojim učencem, so se vznemirili.

  35 In rekel sem jim: Ne avznemirjajte se, kajti ko se bo vse to zgodilo, boste lahko vedeli, da se bodo obljube, ki so vam bile dane, izpolnile.

  36 In ko bo med njimi zasvetila luč, se bo z njimi zgodilo kakor v priliki, ki vam jo bom pokazal:

  37 Pogledate in zagledate asmokvina drevesa in vidite jih na lastne oči in pravite, ko začenjajo poganjati in je njihovo listje še mlado, da je poletje sedaj blizu;

  38 celo tako bo tisti dan, ko bodo vse to videli, takrat bodo vedeli, da se je ura približala.

  39 In zgodilo se bo, da bo ta, ki se me aboji, bpričakoval, da bo prišel Gospodov véliki cdan, in sicer dznamenja prihoda eSina človekovega.

  40 In videli bodo znamenja in čudesa, kajti prikazala se bodo zgoraj na nebu in spodaj na zemlji.

  41 In videli bodo kri in aogenj in dimne meglice.

  42 In preden bo prišel Gospodov dan, bo asonce otemnelo in se bo luna spremenila v kri in zvezde padle z neba.

  43 In preostali bodo zbrani na tem mestu;

  44 in nato me bodo iskali in glejte, prišel bom; in videli me bodo na oblakih neba, oblečenega v moč in veliko aslavo; z vsemi svetimi angeli; in ta, ki ne bo bčakal name, bo odrezan.

  45 Toda preden se bo Gospodova roka spustila, bo angel zatrobil s atrobento in sveti, ki so spali, bodo bprišli, da se bodo z menoj srečali na coblaku.

  46 Če ste zatorej spali v amiru, blagor vam, kajti kakor me sedaj vidite in veste, da sem, celo tako boste bprišli k meni in bo vaša duša cživela in bo vaša odkupitev postala popolna; in sveti bodo prišli s štirih strani zemlje.

  47 Nato bo Gospodova aroka udarila narode.

  48 In nato bo Gospod s svojo nogo stopil na to agoro in razdelila se bo na dvoje in zemlja se bo bmajala in se opotekala sem ter tja in ctreslo se bo tudi nebo.

  49 In Gospod bo spregovoril s svojim glasom in vsi konci zemlje ga bodo slišali; in narodi zemlje bodo ažalovali in tisti, ki so se smejali, bodo videli svojo neumnost.

  50 In posmehljivca bo zajela stiska in porogljivec bo použit in tisti, ki so oprezali za krivičnostjo, bodo posekani in vrženi v ogenj.

  51 In nato se bodo aJudje bozrli k meni in rekli: Kakšne rane imaš na rokah in nogah?

  52 Takrat bodo vedeli, da sem jaz Gospod, kajti rekel jim bom: Te rane so rane, s katerimi sem bil aranjen v hiši mojih prijateljev. Jaz sem ta, ki je bil povzdignjen. Jaz sem Jezus, ki je bil bkrižan. Jaz sem Božji Sin.

  53 In nato bodo ajokali zaradi svojih krivičnosti, nato bodo žalovali, ker so preganjali svojega bkralja.

  54 In nato bodo apoganski narodi odkupljeni in tisti, ki niso poznali nobene postave, bodo imeli delež pri prvem bvstajenju in zanje bo claže.

  55 In aSatan bo bzvezan, da ne bo imel mesta v srcih človeških otrok.

  56 In tistega adne, ko bom prišel v svoji slavi, se bo izpolnila prilika, ki sem jo govoril glede desetih bdevic.

  57 Kajti tisti, ki so modri in so sprejeli aresnico in so si Svetega Duha izvolili za bvodiča in niso bili cprevarani — resnično vam pravim, ne bodo posekani in vrženi v dogenj, temveč bodo tisti dan prenesli.

  58 In azemlja jim bo dana v bdediščino in množili se bodo in krepili in njihovi otroci bodo codrasli brez greha v dodrešitev.

  59 Kajti Gospod bo v njihovi asredi in njegova slava bo nad njimi in on bo njihov kralj in njihov bzakonodajalec.

  60 In sedaj, glej, povem ti, ne bo ti dano, da bi še več izvedel glede tega poglavja, dokler ne bo prevedena aNova zaveza, in v njej bo vse to razkrito;

  61 zatorej ti dovolim, da jo sedaj lahko prevajaš, da boš pripravljen na to, kar bo prišlo.

  62 Kajti resnično vam pravim, da vas čakajo velike stvari;

  63 slišite o avojnah v tujih deželah, toda, glejte, povem vam, blizu so, celo pred vašimi vrati, in ne veliko let odslej boste slišali o vojnah v svojih lastnih deželah.

  64 Zatorej sem jaz, Gospod, rekel, zberite se iz avzhodnih dežel, zberite se, vi starešine moje cerkve, pojdite v zahodne dežele, prebivalcem kličite, naj se pokesajo, in če se bodo pokesali, mi zgradite cerkve.

  65 In enega srca in enih misli zberite svoje bogastvo, da boste lahko akupili dediščino, ki vam bo po temle dodeljena.

  66 In imenovala se bo aNovi Jeruzalem, bdežela cmiru, mesto dzatočišča, mesto varnosti za svete Najvišjega Boga;

  67 in Gospodova aslava bo tam in strah pred Gospodom bo prav tako tam, tako da hudobni ne bodo prišli vanj in imenoval se bo Sion.

  68 In zgodilo se bo med hudobnimi, da bo moral vsak, ki ne bo prijel za meč zoper svojega bližnjega, pobegniti v Sion zaradi varnosti.

  69 In tam bodo v njem azbrani iz vsakega naroda pod nebom in to bodo edini ljudje, ki se ne bodo vojskovali drug z drugim.

  70 In med hudobnimi se bo govorilo: Ne bojujmo se s Sionom, kajti prebivalci Siona so strašni, zatorej ne moremo obstati.

  71 In zgodilo se bo, da bodo pravični zbrani izmed vseh narodov in bodo prišli v Sion, pojoč pesmi o večni radosti.

  72 In sedaj vam pravim, te stvari ohranjajte pred tem, da bi šle v svet, dokler v meni ne bo potrebno, da boste lahko dovršili to delo v očeh tega ljudstva in v očeh svojih sovražnikov, da vaših del morda ne bodo poznali, dokler ne boste dovršili tega, kar sem vam zapovedal;

  73 da bodo o teh stvareh, potem ko bodo to poznali, lahko premislili.

  74 Kajti ko se bo Gospod prikazal, bo zanje astrašen, da jih bo zgrabil strah in stali bodo daleč stran in trepetali.

  75 In vsi narodi se bodo bali zaradi strahu pred Gospodom in njegove silne moči. Tako je. Amen.