Skrifterne
Lære og Pagter 43
forrige næste


Afsnit 43

Åbenbaring givet gennem profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, i februar 1831. På dette tidspunkt var nogle af kirkens medlemmer foruroliget over folk, der fremførte falske påstande om at være åbenbarere. Profeten adspurgte Herren og modtog dette svar, stilet til kirkens ældster. Den første del drejer sig om kirkens ledelse; den sidste del indeholder en advarsel, som ældsterne skal bringe til jordens folkeslag.

1-7: Kun den, der er udpeget dertil, modtager åbenbaringer og befalinger. 8-14: De hellige bliver helliggjort ved at handle i al hellighed for Herren. 15-22: Ældster bliver sendt ud for at råbe omvendelse og berede menneskene til Herrens store dag. 23-28: Herren taler til mennesker ved sin egen røst og gennem naturens kræfter. 29-35: Tusindårsriget kommer, og Satan bliver bundet.

1 O lyt, I min kirkes ældster, og lån øre til de ord, jeg vil tale til jer.

2 For se, sandelig, sandelig siger jeg jer, at I har fået en befaling som en alov for min kirke gennem ham, som jeg har udpeget til jer til at modtage bbefalinger og åbenbaringer fra min hånd.

3 Og dette skal I med vished vide, at hvis han aforbliver i mig, bliver der ikke udpeget jer nogen anden til at modtage befalinger og åbenbaringer, førend han bliver taget bort.

4 Men sandelig, sandelig siger jeg jer, at der ikke skal udpeges anogen anden til at få denne gave, uden at det sker gennem ham; for skulle den blive taget fra ham, skal han ikke have magt til andet end at udpege en anden i sit sted.

5 Og dette skal være en lov for jer, at I ikke tager imod lærdomme fra hvem som helst, som kommer til jer, som åbenbaringer og befalinger;

6 og dette giver jeg jer, for at I ikke skal blive abedraget, for at I kan vide, at de ikke er fra mig.

7 For sandelig siger jeg jer, at den, der er aordineret af mig, skal bkomme ind ad porten og blive ordineret, sådan som jeg har sagt jer før, for at undervise i de åbenbaringer, som I har modtaget og skal modtage gennem ham, som jeg har udpeget.

8 Og se nu, jeg giver jer den befaling, at når I er forsamlet, skal I aundervise og opbygge hinanden, for at I kan vide, hvorledes I skal handle og lede min kirke, hvorledes I skal handle efter punkterne i min lov og mine befalinger, som jeg har givet.

9 Og således skal I blive undervist i min kirkes lov og blive ahelliggjort ved det, som I har modtaget, og I skal forpligte jer til at handle i al hellighed over for mig –

10 og for så vidt som I gør dette, skal der blive atillagt herlighed til det rige, som I har modtaget. Og for så vidt som I ikke gør det, skal det blive btaget fra jer, ja, alt det, som I har modtaget.

11 Rens den augudelighed ud, som findes iblandt jer; helliggør jer over for mig;

12 og hvis I ønsker at få rigets herligheder, så udpeg min tjener Joseph Smith jun., og aoprethold ham over for mig ved troens bøn.

13 Og videre siger jeg jer, at hvis I ønsker at få arigets hemmeligheder, så forsyn ham med føde og klæder, og hvad han behøver for at udføre den gerning, som jeg har givet ham befaling om;

14 og hvis I ikke gør det, skal han forblive hos dem, der har modtaget ham, så jeg kan bevare mig et folk, der er arent for mig.

15 Videre siger jeg: Lyt, I min kirkes ældster, som jeg har udvalgt: I bliver ikke sendt ud for at blive undervist, men for at aundervise menneskenes børn i det, som jeg ved min bÅnds kraft har lagt i jeres hænder;

16 og I skal blive aundervist fra det høje. bHellig jer, så skal I blive cbegavet med kraft, så I kan videregive det, sådan som jeg har talt.

17 Lyt I, for se, Herrens astore bdag er nær for hånden.

18 For den dag kommer, da Herren skal lade sin arøst høre fra himlen; himlene skal bryste, og jorden skal cbæve, og Guds dbasun skal lyde både længe og højt og skal sige til de slumrende folkeslag: I hellige, estå op og lev; I syndere, fbliv og gsov, indtil jeg atter kalder.

19 Bind derfor op om lænderne, så I ikke skal blive fundet blandt de ugudelige.

20 Opløft jeres røst, og hold jer ikke tilbage. Opfordr folkeslagene til at omvende sig, både gamle og unge, både trælle og frie, idet I siger: Bered jer til Herrens store dag;

21 for hvis jeg, der er et menneske, opløfter min røst og opfordrer jer til at omvende jer, og I hader mig, hvad vil I da sige, når den dag kommer, da atordenskraldene oplader deres røst fra jordens ender og taler i alle levendes ører og siger: Omvend jer, og bered jer til Herrens store dag?

22 Ja, og videre, når lynene farer fra øst til vest og oplader deres røst for alle levende og får det til at ringe for ørerne på alle, der hører, og siger disse ord: Omvend jer, for Herrens store dag er kommet?

23 Og videre, Herren skal oplade sin røst fra himlen og sige: Lyt, o I jordens folkeslag, og hør ordene fra den Gud, som har skabt jer.

24 O, I jordens folkeslag. aHvor ofte har jeg ikke villet samle jer, ligesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger, men bI ville ikke!

25 Hvor ofte har jeg ikke atalt til jer ved mine btjeneres mund og ved cenglebetjening og ved min egen røst og ved røsten af tordenskrald og ved røsten af lyn og ved røsten af uvejr og ved røsten af jordskælv og mægtige haglstorme og ved røsten af dhungersnød og pest af enhver slags og ved den kraftige lyd af en basun og ved dommens røst og ved ebarmhjertighedens røst hele dagen lang og ved røsten af ære og hæder og det evige livs skatte og ville have frelst jer med fevigtvarende frelse, men I ville ikke!

26 Se, dagen er kommet, da bægeret med min harmes vrede er fuldt.

27 Se, sandelig siger jeg jer, at dette er Herren jeres Guds ord.

28 Arbejd I derfor, aarbejd I i min vingård for sidste gang – giv for sidste gang en opfordring til jordens indbyggere.

29 For når jeg anser tiden for at være inde, akommer jeg ned på jorden for at dømme, og mit folk skal blive forløst og skal regere sammen med mig på jorden.

30 For det storslåede atusindårsrige, hvorom jeg har talt ved mine tjeneres mund, skal komme.

31 For aSatan skal blive bbundet, og når han bliver løst igen, skal han kun regere en ckort tid, og da kommer djordens ende.

32 Og den, der lever i aretfærdighed, skal blive bforvandlet på et øjeblik, og jorden skal forgå som ved ild.

33 Og de ugudelige skal gå bort til en auudslukkelig ild, og ingen på jorden kender eller skal kende deres endeligt, førend de kommer frem for mig for at blive bdømt.

34 Lyt I til disse ord. Se, jeg er Jesus Kristus, verdens afrelser. bGem dette i hjertet, og lad evighedens calvor dhvile på jeres esind.

35 Vær aalvorlige. Hold alle mine befalinger. Således er det. Amen.