Ebʼ li loqʼlaj hu
  Tzol’leb’ ut Sumwank 42
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Tasal 42

  K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il sa’ wiib’ jachal, rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Kirtland, Ohio, 9 ut 23 xb’e li po Febrero, 1831. Li xb’een jachal, li wan wi’ raqal 1 toj sa’ 72, kik’ule’ chi wankeb’ aran kab’laju li xb’eenil, re xtz’aqob’resinkil ru lix yeechi’ihom li Qaawa’ li k’eeb’il chaq junxil naq li “chaq’rab’” taak’eemanq aran Ohio (chi’ilmanq sa’ li tasal 38:32). Sa’ li xkab’ jachal wankeb’ li raqal 73 toj sa’ 93. Chirix li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, li Profeet kixch’olob’ naq “na’aatinak chirix li chaq’rab’ re li Iglees.”

  1–10, Eb’ li xb’eenil b’oqb’ileb’ re xjultikankil li evangelio, xkub’sinkileb’ xha’ li jalb’ileb’ xch’ool, ut xwaklesinkil li Iglees; 11–12, Na’ajman naq te’b’oqe’q ut te’k’ojob’aaq, ut tento te’xk’ut li jar raqal chi na’leb’ re li evangelio li natawman sa’eb’ li loq’laj hu; 13–17, Tento te’k’utuq ut te’xye profeetil aatin rik’in lix wankil li Musiq’ej; 18–29, Eb’ laj santil paab’anel taqlanb’ileb’ naq ink’a’ te’kamsinq, te’elq’aq, te’tik’ti’iq, te’rahinq-u, te’muxuq sumsu, malaj te’xmaa’usilaheb’ li jun ch’ol chik; 30–39, Nak’utman li chaq’rab’ chirix xq’axtesinkil li eechej; 40–42, Yeeb’il naq moko us ta li q’etq’etil ut li q’emal; 43–52, Eb’ li yaj tento te’k’irtesiiq rik’in yuluk ut rik’in paab’aal; 53–60, Eb’ li loq’laj hu neke’xb’eresi li Iglees, ut tento taayeemanq resileb’ chiru li ruchich’och’; 61–69, Taak’utb’esimanq b’ar taawanq li Ak’ Jerusalen jo’ ajwi’ li muqmuukil na’leb’ re li awa’b’ejihom; 70–73, Li eechej li q’axtesinb’il tento taa’oksimanq re xk’eeb’al xtenq’ankileb’ laj k’anjenel sa’ li Iglees; 74–93, Nach’olob’aman li chaq’rab’ chirix yumb’eetak ko’b’eetak, muxuk sumsu, elq’ak, ut xch’olob’ankil li maak.

  1 Chex’ab’inq, ex xb’eenil re lin iglees, li kech’utub’ eerib’ sa’ lin k’ab’a’ laa’in, li Jesukristo ajwi’, li Ralal li yo’yookil Dios, laj Kolol re li ruchich’och’; a’ yaal jo’ nekexpaab’ank re lin k’ab’a’ ut nekepaab’eb’ lin taqlahom.

  2 Jun sut chik ninye eere, chex’ab’inq, ut ab’ihomaq ut paab’omaq li achaq’rab’ li tink’e eere.

  3 Xb’aan naq chi yaal ninye, jo’ xech’utub’ eerib’ jo’ chanru li ataqlahom li kexintaqla wi’, ut wankex sa’ aatin bchirix li jun chi na’leb’ a’in, ut xextz’aaman chiru li Yuwa’b’ej sa’ lin k’ab’a’, chi jo’kan ajwi’ texk’uluq.

  4 K’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, nink’e eere li xb’een taqlahom a’in, naq texxik sa’ lin k’ab’a’, li junjunq eere, ka’ajwi’ lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, ut laj Sidney Rigdon ink’a’.

  5 Ut nink’e reheb’ a’an jun taqlahom naq te’xik chiru jun k’amok, ut taak’eemanq rik’in lix wankil li aMusiq’ej jo’q’e te’sutq’iiq chaq.

  6 Ut laa’ex texxik sa’ lix wankilal lin Musiq’, ut teejultika lin evangelio, asa’ ka’kab’il, sa’ lin k’ab’a’, ut teetaqsi xyaab’ eekux jo’ rik’in xyaab’ jun trompeet, ut teech’olob’ li waatin chanchaneb’ lix anjel li Dios.

  7 Ut texxik ut texkub’sinq ha’ rik’in ha’, ut teeye: Chejal eek’a’uxl, chejal eek’a’uxl, xb’aan naq taanach’oq chaq li awa’b’ejihom re choxa.

  8 Ut chalen sa’ li na’ajej a’in texxik sa’eb’ li na’ajej sa’ xjayal li rokeb’aal saq’e; ut a’ yaal jo’ teetaweb’ li te’k’uluq eere, teewaklesi lin iglees sa’ li junjunq chi na’ajej—

  9 Toj reetal naq tixtaw xq’ehil naq taak’utb’esimanq cheru chalen chaq taqe’q, jo’q’e taakawresimanq li atenamit re li bAk’ Jerusalen, re naq ctexch’utub’amanq sa’ junajil, re naq laa’exaq lin dtenamit ut laa’inaq lee Dios.

  10 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere, naq lin moos aj aEdward Partridge taaxaqliiq sa’ li opiis li b’arwan kinxaqab’ wi’. Ut taak’ulmanq naq wi naq’etok aatin, bjalan chik taaxaqab’amanq sa’ xna’aj. Chi jo’kan. Amen.

  11 Jo’kan wi’chik ninye eere, naq moko k’eeb’ilaq ta re ani junaq chi xik re axjultikankil lin evangelio, malaj re xwaklesinkil lin iglees, ka’ajwi’ wi bk’ojob’anb’il xb’aan junaq li ck’eeb’il xwankil, ut nawb’il xb’aan li iglees naq k’eeb’il xwankil ut naq k’ojob’anb’il jo’ tento taa’uxq xb’aaneb’ laj jolominel re li iglees.

  12 Ut jo’kan wi’chik, eb’ li axb’eenil, laj tij, ut laj tzolonel re li iglees a’in bte’xk’ut li jar raqal chi na’leb’ re lin evangelio, li wan sa’ li cSantil Hu ut dlix Hu laj Mormon, sa’ li wan wi’ lix tz’aqalil li eevangelio.

  13 Ut eb’ a’an te’xk’e reetaleb’ li asumwank ut li jar raqal re li iglees re te’xb’aanu, ut a’inaq li te’xk’ut, jo’ chanru te’b’eresiiq xb’aan li Musiq’ej.

  14 Ut li Musiq’ej taak’eemanq eere xb’aan li atijok chi wank eepaab’aal; ut wi moko nekek’ul ta li bMusiq’ej ink’a’ texk’utuq.

  15 Ut chixjunil a’in teek’e eech’ool chixb’aanunkil jo’ kexintaqla chirix li k’a’ru nekek’ut, toj reetal taak’eemanq lix tz’aqalileb’ lin aloq’laj hu.

  16 Ut naq teetaqsi lix yaab’ eekux xb’aan laj aK’ojob’anel Ch’oolej, tex’aatinaq ut teeye profeetil aatin jo’ nink’oxla naq us;

  17 Xb’aan naq, k’ehomaq reetal, laj K’ojob’anel Ch’oolej nanawok re chixjunil li k’a’aq re ru, ut naxch’olob’ xyaalal li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej.

  18 Ut anajwan, k’ehomaq reetal, nawaatina li iglees. aMatkamsin; ut ani bnakamsin maak’a’aq xkuyb’al lix maak sa’ li ruchich’och’ a’in, chi moko sa’ li ruchich’och’ chalel.

  19 Ut jo’kan wi’chik, ninye, matkamsin; a’ut ani nakamsin ataakamq.

  20 aMat-elq’ak; ut ani na’elq’ak ut ink’a’ tixjal xk’a’uxl taa’isiiq chaq.

  21 aMattik’ti’ik; ani natik’ti’ik ut ink’a’ tixjal xk’a’uxl taa’isiiq chaq.

  22 aTaara laa wixaqil chi anchal aach’ool, ut btatjiloq rik’in a’an ut maajun chik.

  23 Ut ani na’ilok re jun li ixq re axrahinkil ru tixtz’eqtaana li paab’aal, ut maak’a’aq li Musiq’ej rik’in; ut wi moko naxjal ta xk’a’uxl taa’isiiq chaq.

  24 aMatmuxuk sumsu; ut ani namuxuk sumsu, ut moko naxjal ta xk’a’uxl, taa’isiiq chaq.

  25 A’ut ani xmuxuk sumsu ut anaxjal xk’a’uxl chi anchal xch’ool, ut naxkanab’, ut maajun wa chik naxb’aanu, btaakuy xmaak;

  26 A’b’an wi naxb’aanu awi’chik, ink’a’ taakuye’q xmaak, taa’isiiq chaq b’an.

  27 aMaamaa’usila laa was aawiitz’in, chi moko taab’aanu junaq ra re.

  28 Nakanaw naq k’eeb’il inchaq’rab’ chirix li k’a’aq re ru a’in sa’eb’ lin loq’laj hu; ani namaakob’ ut moko naxjal ta xk’a’uxl ataa’isiiq chaq.

  29 Wi anikinaara, btatk’anjelaq chiwu ut ctaapaab’ chixjunil lin taqlahom.

  30 Ut k’e reetal, taajultiko’q aawe eb’ li aneb’a’, ut re li k’a’ru aawe, btaaq’axtesi re cxtenq’ankileb’ li k’a’ru wan aawe chixk’eeb’al reheb’, rik’in jun sumwank ut jun xhuhil li eechanink li ink’a’ naru xq’etb’al.

  31 Ut a’ yaal jo’ anekek’e xkomon li k’a’ru eere reheb’ li bneb’a’, we laa’in teeb’aanu chaq; ut taak’ojob’amanq chiru li cobiisp re lin iglees ut eb’ lix tenq’ aj k’ehol na’leb’, wiib’ reheb’ li xb’eenil, malaj xb’eenileb’ aj tij, anihaq tixxaqab’ malaj ak xxaqab’ ut dxk’ojob’ choq’ re li ajom a’an.

  32 Ut taak’ulmanq, naq chirix naq k’ojob’anb’il chiru li obiisp re lin iglees, ut chirix naq a’an ak xk’ul chixjunil li ch’olob’anb’il aatin a’in chirix li k’a’ru re lin iglees li aq’axtesinb’il, naq ink’a’ naru xmaq’b’al chiru li iglees, jo’ chanru lin taqlahom, li junjunq chi winq taakanaaq chi bteneb’anb’il chiwu, jo’ cmertoom sa’ xb’een tz’aqal li k’a’ru re, malaj li k’a’ru xk’ul chi q’axtesinb’il, jo’ nimal li taatz’aqloq choq’ re a’an ut lix djunkab’al.

  33 Ut jo’kan wi’chik, wi wan eechej sa’ ruq’ li iglees, malaj yalaq ani wan chi sa’, li taaq’axoq re li na’ajman choq’ re xk’eeb’al xtenq’ankileb’, chirix li xb’een q’axtesink a’in, a’an jun arela’ li taaq’axtesimanq re li obiisp, taak’uulamanq re xk’eeb’al xtenq’ankileb’ li ani maak’a’eb’ re, chi yalaq jo’q’e, re naq li junjunq chi winq li taaraj xtenq’ankil tixk’ul chi tz’aqal ut taak’uluq jo’ chanru li ajb’il xb’aan.

  34 Jo’kan ut, li rela’ taak’uulamanq sa’ lin k’uuleb’aal kab’l, re xk’eeb’al li taak’anjelaq reheb’ li neb’a’ ut li maak’a’eb’ wan re, jo’ xaqab’anb’ilaq xb’aan li taqenaqil ch’utam re li iglees, ut li obiisp ut lix ch’utam;

  35 Ut re naq taaloq’manq li ch’och’ choq’ re lix chaab’ilal li iglees sa’ komonil, ut re xkab’lankil li ochoch re loq’onink, ut re xwaklesinkil li aAk’ Jerusalen, li toj moqon taak’utb’esimanq—

  36 Re naq eb’ lin tenamit re li sumwank te’ch’utub’amanq sa’ junajil sa’ li kutan a’an naq atink’ulunq sa’ lin bsantil ochoch. Ut a’in ninb’aanu choq’ re lix kolb’al lin tenamit.

  37 Ut taak’ulmanq naq ani li namaakob’ ut moko naxjal ta xk’a’uxl ataa’isiiq chaq sa’ li iglees, ut ink’a’ tixk’ul wi’chik li k’a’ru bxq’axtesi chaq choq’ reheb’ li neb’a’ ut li maak’a’eb’ wan re sa’ lin iglees, malaj sa’ jalan chik aatin, choq’ we laa’in—

  38 Xb’aan naq a’ yaal jo’ anekeb’aanu re li q’axal ka’ch’in reheb’ a’in, we laa’in nekeb’aanu chaq.

  39 Xb’aan naq taak’ulmanq, li k’a’ru kinye rik’in xtz’uumaleb’ re lin profeet taatz’aqloq ru; xb’aan naq laa’in tinwosob’tesi xkomon lix b’ihomaleb’ li ani neke’k’ulub’ank re lin evangelio sa’ xyanqeb’ laj Gentil, choq’ reheb’ li neb’a’ re lin tenamit li wankeb’ sa’ lix junkab’al laj Israel.

  40 Ut jo’kan wi’chik, miwan axq’etq’etil aach’ool; chixjunil laa bwaq’ moko utz’u’ujinb’ilaq ta, ut lix chaq’al ru, a’anaq xchaq’al ru lix k’anjel tz’aqal aawuq’;

  41 Ut chixjunil li k’a’aq re ru chib’aanumanq chi ch’ajch’o chiwu.

  42 Moko aaj q’emaqat ta; xb’aan naq ani aj q’em ink’a’ tixk’ux xwahil chi moko tixk’e chirix li raq’il laj k’anjenel.

  43 Ut yalaq ani sa’ eeyanq ayaj, ut maak’a’ xpaab’aal re k’irtesiik, a’ut napaab’an, taach’olaniiq rik’in anchal li tuulanil, rik’in q’een ut q’unal tzakemq, ut a’in moko rik’in ta ruq’ jun laj xik’ ilonel.

  44 Ut eb’ li xb’eenil re li iglees, wiib’ malaj numenaq wiib’, te’b’oqe’q, ut te’tijoq choq’ reheb’ ut te’xk’e li aruq’ sa’ xb’eeneb’ sa’ lin k’ab’a’, ut wi neke’kam, we laa’in bte’kamq, ut wi neke’kana chi yo’yo, we laa’in te’wanq chi yo’yo.

  45 aTatwanq sa’ komonil rik’in brahok, jo’kan naq ctatyaab’aq xb’aan xsachikeb’ li neke’kam, ut q’axal wi’chik choq’ reheb’ li maak’a’eb’ dxyo’onihom naq te’wakliiq chi yo’yo rik’in loq’alil.

  46 Ut taak’ulmanq naq eb’ li neke’kam chi weheb’ moko te’xyal ta li akamk, xb’aan naq bki’aq choq’ reheb’;

  47 Ut eb’ li moko neke’kam ta chi weheb’, rahilal sa’ xb’eeneb’, xb’aan naq k’a lix kamikeb’.

  48 Ut jo’kan wi’chik, taak’ulmanq naq ani wan axpaab’aal wik’in re bk’irtesiik, ut moko ceetalinb’il ta choq’ re li kamk, taak’irtesiiq.

  49 Ani wan xpaab’aal chi ilok, taa’iloq.

  50 Ani wan xpaab’aal chi ab’ink, taa’ab’inq.

  51 Li yeeq roq li wan xpaab’aal chi pisk’ok, taapisk’oq.

  52 Ut eb’ li maak’a’eb’ xpaab’aal chixb’aanunkil li k’a’aq re ru a’in, a’ut neke’paab’ank we, wankeb’ xwankil chi ok choq’ awalal; ut a’ yaal jo’ moko neke’xq’et ta lin chaq’rab’, bteekuyeb’ xyajel.

  53 Tatxaqliiq sa’ xna’aj laa amertoomil.

  54 Maamaq’ li raq’ laa was aawiitz’in; taatoj li b’arwan nakak’ul rik’in laa was aawiitz’in.

  55 Ut wi anakak’ul li naq’axok re li taak’anjelaq choq’ re aatenq’ankil, taak’e re lin bk’uuleb’aal kab’l, re naq taab’aanumanq chixjunil li k’a’aq re ru jo’ chanru li k’a’ru inyehom.

  56 Tattz’aamanq, ut te’k’eemanq lin aloq’laj hu jo’ chanru kinxaqab’, ut bte’kole’q rix sa’ xyaalalil;

  57 Ut na’ajman ru naq tatwanq chi ch’anch’o chirixeb’, ut ink’a’ taak’uteb’ toj reetal naq xak’uleb’ chi tz’aqal.

  58 Ut nink’e eere jun taqlahom naq chirix a’an teek’uteb’ chiruheb’ chixjunil li winq; xb’aan naq te’k’ute’q chiruheb’ achixjunil li tenamit, junkab’al, aatinob’aal, ut teepal.

  59 Taak’am li k’a’ru k’ulb’il aab’aan, li xk’ehe’ aawe sa’eb’ lin loq’laj hu choq’ chaq’rab’, re taawanq choq’ inchaq’rab’ re xjolominkil lin iglees;

  60 Ut ani anab’aanunk re jo’ chanru li k’a’aq re ru a’in taakole’q, ut ani ink’a’ nab’aanunk re btaak’ehe’q sa’ tojb’a-maak wi jo’kan nakana.

  61 Wi tattz’aamanq, taak’ul chi tasal tasal li ak’utb’esinb’il na’leb’, chi tasal tasal beenawom, re naq tatruuq chixnawb’al li cmuqmuukil na’leb’ ut li dtuqtuukil k’a’aq re ru—li k’a’ru nak’amok chaq esahil ch’oolejil, li k’a’ru nak’amok chaq yu’am chi junelik.

  62 Tattz’aamanq, ut taak’utb’esimanq cheru sa’ li kutan k’oxlanb’il inb’aan, b’ar taakab’lamanq li aAk’ Jerusalen.

  63 Ut k’ehomaq reetal, taak’ulmanq naq eb’ lin moos te’taqlamanq sa’ releb’aal saq’e ut sa’ rokeb’aal, sa’ xnim li saq’e ut sa’ xtz’e.

  64 Ut anajwan ajwi’, li ani naxik sa’ releb’aal saq’e chixtzolaqeb’ li te’jale’q xch’ool chi eelelik sa’ arokeb’aal saq’e, ut a’in xb’aan li k’a’ru taachalq sa’ ruchich’och’, ut eb’ li bmuqmuukil molam.

  65 K’e reetal, taawil chixjunil li k’a’aq re ru a’in, ut nimaq aaq’ajkamunkil; xb’aan naq k’eeb’il eere xnawb’al li muqmuukil na’leb’ re li awa’b’ejihom, a’b’an re li ruchich’och’ moko k’eeb’il ta xnawb’al.

  66 Teek’e reetaleb’ li chaq’rab’ li ak xek’ul, ut tiikaqex chi paab’ank.

  67 Ut moqon teek’uleb’ li asumwank re li iglees, xkomon li tz’aqalaq re eexaqab’ankil, arin jo’ ajwi’ sa’ li Ak’ Jerusalen.

  68 Jo’kan ut, ani moko tz’aqal ta axna’leb’, chitz’aamanq we, ut laa’in tink’e re chi numtajenaq ut moko tinch’iila ta.

  69 Waklesihomaq eeraam ut chisaho’q sa’ eech’ool, xb’aan naq eere laa’ex k’eeb’il li aawa’b’ejihom, malaj sa’ jalan chik aatin, lix blaawil li iglees. Chi jo’kan. Amen.

  70 Eb’ alaj tij ut blaj tzolonel te’wanq cxmertoomil, jo’ chanru ajwi’ eb’ li komon.

  71 Ut eb’ li xb’eenil ut li taqenaqil aj tij li xaqab’anb’ileb’ re xtenq’ankil li obiisp choq’ aj tenq’ aj k’ehol na’leb’ sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, tento te’wanq lix junkab’aleb’ chi tenq’anb’il rik’in li eechej li aq’axtesinb’il re li obiisp, choq’ re lix chaab’ilaleb’ li neb’a’, ut choq’ re jalaneb’ chik li ajom, jo’ chanru naq ak yeeb’il;

  72 Malaj ut tento te’xk’ul jun tiikil eeqaj choq’ re chixjunil lix k’anjel, jun mertoomil ilom malaj jalan chik chan ru, jo’ chanru k’oxlanb’ilaq naq us, malaj k’oxlanb’ilaq xb’aaneb’ laj tenq’ aj k’ehol na’leb’ ut li obiisp.

  73 Ut jo’kan ajwi’ li obiisp tixk’ul li k’a’ru taak’anjelaq re, malaj jun tiikil eeqaj choq’ re chixjunil lix k’anjel sa’ li iglees.

  74 K’ehomaq reetal, chi yaal ninye eere, naq yalaq ani sa’ eeyanq, li xe’kanab’ank re li rochb’een xb’aan ako’b’eetak yumb’eetak, malaj sa’ jalan chik aatin, wi te’xch’olob’ xyaalal cheru chi kub’enaq anchal xch’ooleb’ naq jo’kan wan, moko teerisi ta chaq sa’ eeyanq;

  75 A’b’anan wi nekenaw naq yalaq ani xe’xkanab’ li rochb’een re axmuxb’al xsumlajik, ut a’aneb’ li xe’b’aanunk re, ut yo’yo li rochb’een, bte’isiiq chaq sa’ eeyanq.

  76 Ut jo’kan wi’chik, ninye eere, naq texwanq chi ayo’lek ut teeril eerib’, rik’in anchal li patz’ok, re naq maajun xkomon a’an teek’ul wi sumsuukeb’;

  77 Ut wi moko sumsuukeb’ ta, te’xjal xk’a’uxl chirix chixjunileb’ lix maak, malaj ut ink’a’ teek’ul.

  78 Ut jo’kan wi’chik, li junjunq li wan sa’ li iglees a’in re li Kristo, tixk’e xch’ool chixpaab’ankil chixjunil li taqlahom ut sumwank re li iglees.

  79 Ut taak’ulmanq, naq wi yalaq ani sa’ eeyanq ate’kamsinq, te’q’axtesimanq a’an, ut taa’uxmanq reheb’ jo’ chanru xchaq’rab’il li tenamit, xb’aan naq chijultiko’q eere naq maak’a’ xkuyb’al xmaak; ut taatz’ilmanq xyaalalil jo’ chanru lix chaq’rab’il li tenamit.

  80 Ut wi junaq winq malaj ixq taamuxuq sumsu, li winq malaj ixq taatz’ile’q rix chiru wiib’ xb’eenil re li iglees, malaj numenaq wiib’, ut li junjunq chi aatin taaxaqab’aaq chirix xb’aan wiib’ aj yehol nawom re li iglees, ut moko re ta laj xik’ ilonel; a’b’an wi numenaq wiib’ aj yehol nawom, q’axal us wi’chik.

  81 A’b’anan li winq malaj ixq taateneb’aaq xtojb’a-maak xb’aan xtz’uumal re wiib’ aj yehol nawom, ut eb’ li xb’eenil te’xk’ojob’ li na’leb’ chiru li iglees, ut li iglees te’xtaqsi li ruq’ chiru a’an, re naq taa’uxmanq reheb’ jo’ chanru lix chaq’rab’ li Dios.

  82 Ut wi naru, aajel ru naq taawanq ajwi’ li obiisp aran.

  83 Ut jo’ka’in teeb’aanu sa’ chixjunil li na’leb’ li taachalq cheru.

  84 Ut wi jun winq malaj ixq taamaq’oq, a’an taaq’axtesimanq chiru lix chaq’rab’il li tenamit.

  85 Ut wi li winq malaj ixq ataa’elq’aq, a’an taaq’axtesimanq chiru lix chaq’rab’il li tenamit.

  86 Ut wi li winq malaj ixq ataatik’ti’iq, a’an taaq’axtesimanq chiru lix chaq’rab’il li tenamit.

  87 Ut wi li winq malaj ixq tixb’aanu yalaq paay chi maa’usilal, a’an taaq’axtesimanq chiru li chaq’rab’, a’an ajwi’ li re li Dios.

  88 Ut wi laa akomon winq malaj ixq btaarahob’tesinq aawe, taak’ul a’an chi wankex eejunes sa’ wiib’al, ut wi a’an ctixch’olob’ xmaak teek’am eerib’ sa’ usilal.

  89 Ut wi li winq malaj ixq ink’a’ naxch’olob’ xmaak, taaq’axtesi chiru li iglees, moko chiruheb’ ta li komon, chiruheb’ b’an li xb’eenil. Ut taab’aanumanq sa’ jun ch’utam, ut a’an moko chiruhaq ta li ruchich’och’.

  90 Ut wi laa komon winq malaj ixq naxrahob’tesiheb’ naab’al, ataaq’use’q chiru naab’al.

  91 Ut wi yalaq ani narahob’tesink chi k’utk’u, a’an taach’iilaaq chi k’utk’u, re naq taaxutaanaq. Ut wi ink’a’ naxch’olob’ xmaak, a’an taaq’axtesimanq chiru lix chaq’rab’ li Dios.

  92 Wi yalaq ani narahob’tesin chi muqmu, a’an taach’iilaaq chi muqmu, re naq taaruuq chiru xch’olob’ankil lix maak sa’ muqmu chiru li ani xrahob’tesi, ut chiru li Dios, re naq li iglees ink’a’ taa’aatinaq re xch’iilankil.

  93 Ut chi jo’kan texb’eresinq sa’ chixjunil li k’a’aq re ru.