Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 42
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 42

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Katelani, Ohaio, 9 Fepuari 1831 (History of the Church, 1:148–154). Na maua lenei faaaliga i luma o toeaina e toasefululua ma i le faataunuuga o le folafolaga na faia i se taimi muamua ane e le Alii e faapea o le a tuuina mai le “tulafono” i Ohaio (tagai i le vaega 38:32). Ua tau faapitoa mai e le Perofeta lenei faaaliga e faapea ua “i ai le tulafono o le Ekalesia” (History of the Church, 1:148).

1–10, Ua valaaulia toeaina e talai le talalelei, papatiso tagata liliu mai, ma ati aʼe le Ekalesia; 11–12, E ao ina valaaulia ma faauuina i latou ma ia latou aoao atu mataupu autu o le talalelei ua maua i tusitusiga paia; 13–17, Ia latou aoao atu ma vavalo atu e ala i le mana o le Agaga; 18–29, Ua poloaiina le Au Paia ia lē fasioti tagata, gaoi, pepelo, tuinanau, mulilua, pe tautala leaga e faasaga i isi; 30–39, Ua tuuina mai tulafono e pulea ai le faapaiaina o meatotino; 40–42, Ua tausalaina le faamaualuga ma le faapaie; 43–52, Ia faamalolo e e mamai e ala i le faauu i le suauu ma le faaee o lima ma le faatuatua; 53–60, O tusitusiga paia e pulea le Ekalesia ma ia folafola atu i le lalolagi; 61–69, O le a faaali mai le mea o le a faatu ai le Ierusalema Fou ma o le a faaali mai mealilo o le malo; 70–73, O meatotino ua faapaiaina ia faaaoga e tausi ai e mautofi o le Ekalesia; 74–93, Ua tuuina mai tulafono e pulea ai le faitaaga, mulilua, fasioti tagata, gaoi, ma le taʼutaʼu atu o agasala.

1 Faalogo mai ia, outou e toeaina o laʼu ekalesia, o e ua outou faapotopoto faatasi outou lava i loʼu igoa, o Iesu Keriso lava le Atalii o le Atua soifua, le Faaola o le lalolagi; talu ai ona ua outou talitonu i loʼu igoa ma tausi i aʼu poloaiga.

2 Ou te toe fai atu ia te outou, faalogo ma faafofoga ma usiusitai i le atulafono o le a Ou tuu atu ia te outou.

3 Aua e moni Ou te fai atu, talu ai ona ua outou faapotopoto faatasi outou lava e tusa ma le apoloaiga na Ou poloaiina ai outou, ma ua outou autasi e efaatatau i lenei mea e tasi, ma sa outou ole atu ai i le Tamā i loʼu igoa, o le a faapea lava ona outou maua.

4 Faauta, e moni Ou te fai atu ia te outou, Ou te tuu atu ia te outou le poloaiga muamua lenei, ia outou o atu i loʼu igoa, outou uma taitoatasi, vagana ai aʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, ma Sini Rikitone.

5 Ma Ou te tuu atu ia te i laua se poloaiga ia laua o atu mo se vaitau itiiti, ma o le a tuu atu e le mana o le aAgaga le taimi la te toe foi mai ai.

6 Ma ia outou o atu i le mana o loʼu Agaga, ma talai atu laʼu talalelei, ataitoalua, i loʼu igoa, ma sii i luga o outou leo faapei o le leo o se pu, e alaga atu laʼu upu e pei o agelu a le Atua.

7 Ma ia outou o atu ma papatiso atu i le vai, fai atu: Inā outou salamo ia, inā outou salamo ia, ona ua oo mai le malo o le lagi.

8 Ma mai i lenei nofoaga, ia outou o atu ai i itulagi i sisifo; ma o le tulaga e oo i ai la outou mauaina o i latou o e o le a latou taliaina outou, ia outou ati aʼe laʼu ekalesia i itulagi uma—

9 Sei oo i le taimi o le a faaali atu ai ia te outou mai luga, le taimi o le a saunia ai le aaai o le eIerusalema Fou, ina ia mafai ona ifaapotopotoina outou i se tino e tasi, ina ia mafai ona avea outou mo oʼu onuu ma o le a avea Aʼu ma o outou Atua.

10 O lenei foi, Ou te fai atu ia te outou, o le a tu pea laʼu auauna o aEteuati Paterika i le tofiga ua Ou tofia i ai o ia. Ma o le a oo mai, afai e solitulafono o ia, o le a tofia se etasi i lona tulaga. E faapea lava. Amene.

11 O lenei foi Ou te toe fai atu ia te outou, o le a lē tuuina atu i soo se tasi e alu e atalai atu laʼu talalelei, pe ati aʼe laʼu ekalesia, vagana ai ua efaauuina o ia e se tasi ua i ai le ipule, ma ua lauiloa i le ekalesia ua ia te ia le pule ma ua faauuina o ia i le ala e tatau ai e ao o le ekalesia.

12 O lenei foi, ia aaoao atu e etoeaina, ositaulaga ma aoao o lenei ekalesia, mataupu autu o laʼu talalelei, ua i ai i totonu o le iTusi Paia ma le oTusi a Mamona, ua i ai le atoatoaga o le utalalelei.

13 Ma ia latou vaai ia faia feagaiga ma mataupu faavae o le ekalesia, ma o mea ia ia latou aoao atu, e pei ona o le a taitaiina ai i latou e le Agaga.

14 Ma o le a tuu atu ia te outou le Agaga e ala i le atatalo o le faatuatua; ma afai tou te lē maua le eAgaga aua tou te aoao atu.

15 Ma o nei mea uma ia outou vaai ia faia e pei ona Ou poloaiina e faatatau ia outou aoaoga, sei oo ina tuuina atu le atoatoaga o aʼu atusitusiga paia.

16 Ma aʼo sii aʼe o outou leo e ala i le aFaamafanafana, o le a outou tautatala ma vavalo atu e pei ona lelei ia te aʼu;

17 Aua, faauta, ua silafia e le Faamafanafana mea uma, ma ua molimau e uiga i le Tamā ma le Atalii.

18 Ma o lenei, faauta, Ou te tautala atu i le ekalesia. Aua e te afasioti tagata; ma o ia o lē e efasioti tagata o le a lē maua se faamagaloga i le lalolagi lenei, po o i le lalolagi a sau.

19 O lenei foi, Ou te fai atu, aua e te fasioti tagata; ae o ia e fasioti tagata o le a aoti.

20 Aua e te agaoi; ma o ia o lē e gaoi ma lē salamo o le a tuli i fafo.

21 Aua e te apepelo; o ia o lē e pepelo ma lē salamo o le a tuli i fafo.

22 Ia e aalofa i lau ava ma lou loto atoa, ma ia e epipii atu ia te ia ae lē o se isi.

23 Ma o ia o lē e vaai atu i se fafine i le amanao ia te ia, o le a faafiti e ia le faatuatua, ma o le a lē maua e ia le Agaga; ma afai e lē salamo o ia o le a tuli o ia i fafo.

24 Aua e te amulilua; ma o ia o lē e mulilua, ma lē salamo, o le a tuli i fafo.

25 Peitai o ia o lē ua mulilua ma ua asalamo ma lona loto atoa, ma lafoai i ai, ma lē toe faia, ia outou efaamagaloina.

26 Ae afai e atoe faia e ia, o le a lē faamagaloina o ia, ae o le a tuli i fafo.

27 Aua e te atautala leaga e uiga i lē lua te tuaoi, pe fai ia te ia se faatiga.

28 Ua outou iloa o aʼu tulafono e faatatau i nei mea ua tuu atu i totonu o aʼu tusitusiga paia; o o ia o lē e agasala ma lē salamo o le a atuli i fafo.

29 Afai e te aalofa mai ia te aʼu, e te eauauna mai ia te aʼu ma itausi i aʼu poloaiga uma.

30 Ma faauta, ia e manatua e ua amatitiva, ma ia efaapaiaina mo lo latou itausiga ni mea mai au meatotino ua ia te oe e faasoa atu ia te i latou, faatasi ma se feagaiga ma se pepa mau faamaonia e lē mafai ona solia.

31 Ma o le tulaga e oo i ai la outou afaasoa atu a outou mea i e ua ematitiva, ia outou faia ia te aʼu; ma ia faataatitia atu ia mea i luma o le iepikopo o laʼu ekalesia ma ona fesoasoani, o ni toeaina e toalua, po o ni faitaulaga sili, o i laua ia o le a ia tofia pe ua ia tofia ma ovaetofia mo lena faamoemoe.

32 Ma o le a oo mai a uma ona faataatitia atu o ia mea i luma o le epikopo o laʼu ekalesia, ma a uma ona ia maua o ia molimau e faatatau i le afaapaiaga o meatotino a laʼu ekalesia, e lē mafai ona aveesea o ia mea mai le ekalesia, e tusa ai ma aʼu poloaiga, ia faia ia etali mai tagata uma taitoatasi ia te aʼu, o se itausimea i luga o ana lava meatotino, po o mea ua ia maua e ala mai i le faapaiaga, e tusa ma le tele ua tatau ai mo ia lava ma le oaiga.

33 O lenei foi, afai e i ai ni meatotino i lima o le ekalesia, po o ni ona tagata taitoatasi, ua sili atu nai lo mea ua tatau ai mo lo latou tausiga pe a uma lenei faapaiaga muamua, o se atoega lea e faapaia atu i le epikopo, ia teuina e avatu ia te i latou o e ua leai ni mea, mai lea taimi i lea taimi, ina ia lava tuuina atu ma maua e tagata uma taitoatasi o e ua manaomia ni mea, e tusa ma ona manao.

34 O lea, o mea e totoe ia teu i loʼu faleteuoloa, e avatu i e ua matitiva ma e ua lē tagolima, e pei ona o le a tofia ai e le aufono maualuga o le ekalesia, ma le epikopo ma ana fautua;

35 Ma mo le faamoemoe o le faatauina mai o fanua mo le manuia lautele o le ekalesia, ma le fausia o fale tapuai, ma le atiaʼega i luga o le aIerusalema Fou lea o le a faaali atu mulimuli mai—

36 Ina ia mafai ona faapotopotoina o loʼu nuu o le feagaiga i se tino e tasi i lena aso pe a Ou aalu atu i loʼu emalumalu. Ma o le a Ou faia lenei mea mo le faaolataga o oʼu tagata.

37 Ma o le a oo mai, o le a atuli ese i fafo o le ekalesia o ia o lē e agasala ma lē salamo, ma o le a lē toe mauaina e ia mea na ia efaapaia mai mo e ua matitiva ma lē tagolima o laʼu ekalesia, po o i ni isi upu, ia te aʼu—

38 Aua o le tulaga e oo i ai la outou afaia o ia mea i se aupito itiiti o i latou nei, ua outou faia ia mea ia te aʼu.

39 Aua o le a oo mai o le a faataunuuina o mea na Ou tautala atu ai e ala i fofoga o aʼu perofeta; ona o le a Ou faapaiaina ni mea mai oloa a i latou o e e taliaina laʼu talalelei i totonu o Nuuese, mo e ua matitiva o loʼu nuu o e o le aiga o Isaraelu.

40 O lenei foi, aua e te afaamaualuga i lou loto; ia faafaigofia ou eofu uma, ma o lo latou matagofie ia tuu ia faia i le matagofie o galuega a ou lava lima;

41 Ma ia tuu atu i mea uma ia faia i le mama i oʼu luma.

42 Aua e te apaie; ona o ia e paie o le a lē ʼaia le areto pe ofu i ofu o lē e galue.

43 Ma o soo se tasi e i totonu o outou ua amaʼi, ma ua leai se faatuatua e faamaloloina ai, ae ua talitonu, ia tausia ma le faapelepele atoa, i laau-afu ma meaai vaivai, ae lē i le lima o se fili.

44 Ma ia valaauina ni toeaina o le ekalesia, e toalua pe sili atu, e tatalo mo i latou ma faaee o latou alima i luga o i latou i loʼu igoa; ma afai e oti i latou e eoti i latou ia te aʼu, ma afai e ola i latou e ola i latou ia te aʼu.

45 Ia outou anonofo faatasi i le ealofa, ia outou ifetagisi ai i le toesea o i latou o e e oti, ma aemaise lava mo i latou o e ua leai se ofaamoemoe mo se toetutu mamalu.

46 Ma o le a oo mai o le a lē tofo i le aoti i latou o e e oti ia te aʼu, aua o le a esuamalie ia te i latou;

47 Ma o i latou o e e lē oti ia te aʼu, oi talofa ia te i latou, aua e oona lo latou oti.

48 O lenei foi, o le a oo mai e afaamaloloina o ia o lē ua efaatuatua mai ia te aʼu, ma ua lē itofia e oti, o le a faamaloloina.

49 O ia o lē ua i ai le faatuatua e vaai ai o le a vaai.

50 O ia o lē ua i ai le faatuatua e faalogo ai o le a faalogo.

51 O le pipili o lē ua i ai le faatuatua e oso ai o le a oso.

52 Ma o i latou o e ua lē i ai le faatuatua e faia ai nei mea, ae ua talitonu mai ia te aʼu, ua i ai le mana e avea ai mo oʼu aatalii; ma o le tulaga e oo i ai le latou lē solia o aʼu tulafono, ia e etauaveina o latou vaivaiga.

53 Ia e tu i le tulaga o lau amea-tausi.

54 Aua e te ave le ofu o lou uso; ia e totogi mo mea e te maua mai lou uso.

55 Ma afai e te amaua ni mea e sili atu nai lo mea mo lou tausiga, ia e tuu atu ia mea i loʼu efaleteuoloa, ina ia mafai ona faia o mea uma e tusa ai ma mea ua Ou fai atu ai.

56 Ia e ole mai, ma o le a tuu atu ai aʼu atusitusiga paia e pei ona Ou tofia, ma o le a efaasaoina i latou i le saogalemu;

57 Ma ua tatau ai ia te oe ona taofi lou filemu e faatatau i ia tusitusiga paia, ma lē aoaoina atu i latou seia e mauaina i latou i le atoatoa.

58 Ma Ou te tuu atu ia te outou se poloaiga, ona outou aoao atu ai lea o i latou i tagata uma; ona o le a aoao atu i latou i aatunuu uma, ituaiga, gagana ma nuu.

59 Ia e ave mea ua e mauaina, ia na tuu atu ia te oe i aʼu tusitusiga paia mo se tulafono, e avea ma aʼu tulafono e pulea ai laʼu ekalesia;

60 Ma o ia o lē na te afaia e tusa ma nei mea, o le a faaolaina, ma o ia o lē na te lē faia ia mea o le a emalaia pe afai e faaauau pea o ia faapea.

61 Afai e te ole mai, o le a e maua lea afaaaliga e faaopoopo i luga o lea faaaliga, lea emalamalama e faaopoopo i luga o lea malamalama, ina ia mafai ona e iloa imealilo ma omea filemu—o mea ia e maua ai le uolioli, o mea ia e maua ai le ola e faavavau.

62 Ia e ole mai, ma o le a faaali atu ia te oe i loʼu lava taimi e tatau ai le mea o le a faatu ai le aIerusalema Fou.

63 Ma faauta, o le a oo mai o le a auina atu aʼu auauna i sasae ma sisifo, i matu ma i saute.

64 Ma i le taimi nei lava, ia tuu atu ia te ia o lē e alu atu i sasae ia aoaoina i latou o e o le a liliu mai, ia sosola atu i asisifo, ma o le pogai o lenei mea ona o mea o le a oo mai i luga o le lalolagi, ma ona o efaapotopotoga faalilolilo.

65 Faauta, ia e tausia nei mea uma, ma o le a tele lava lou taui; ona ua tuu atu ia te outou ia outou iloaina mealilo o le malo, ae ua lē tuuina atu i le lalolagi ia latou iloaina.

66 Ia outou tausia tulafono ua outou maua ma ia faamaoni.

67 Ma o le a outou maua i se taimi o mulimuli mai afeagaiga o le ekalesia, ia o le a lava e faatutumau ai outou iinei ma i le Ierusalema Fou.

68 O lea, o ia o lē ua lē o i ai se apoto, ia tuu atu ia te ia e ole mai ia te aʼu, ma o le a Ou foai tele atu ia te ia ma lē aoaiina o ia.

69 Ia sii aʼe o outou loto ma olioli, ona ua tuu atu ia te outou le amalo, pe i ni isi upu, eki o le ekalesia. Ua faapea lava. Amene.

70 O le a maua e aositaulaga ma eaoao a latou imatafaioi, e pei lava o tagata o le ekalesia.

71 Ma o toeaina po o faitaulaga sili o e ua tofia e lagolago i le epikopo o ni fesoasoani i mea uma, ia tausia o latou aiga mai meatotino ua afaapaia atu i le epikopo, mo le lelei o e ua matitiva, ma mo isi faamoemoega, e pei ona taʼua atu muamua;

72 Pe ia latou maua se totogi tatau ai mo a latou auaunaga uma, pe i se mea-tausi po o se isi mea, e pei ona manatu pe filifili i ai le epikopo ma ona fesoasoani ua sili ona lelei.

73 Ma ia maua foi e le epikopo lona tausiga, po o se totogi tatau ai, mo ana auaunaga uma i le ekalesia.

74 Faauta, e moni Ou te fai atu ia te outou, o ai lava ni tagata i totonu o outou, ua tuu ese a latou soa ona o le afaitaaga, po o i ni isi upu, afai latou te molimau mai i o outou luma i le maualalo atoa o le loto o le tulaga lea ua i ai, aua tou te tutuliesea i latou mai totonu o outou;

75 Ae afai tou te maua ni tagata ua latou tuua a latou soa ona o le amulilua, ma o i latou lava ua solitulafono, ma o loo soifua pea a latou soa, ia etutuliese i latou i fafo mai i totonu o outou.

76 O lenei foi, Ou te fai atu ia te outou, ia outou amataala ma faaeteete, i le suesue lelei atoa, ina ia outou lē talia ni isi faapea i totonu o outou, pe afai ua faaipoipoina i latou;

77 Ma afai e lei faaipoipoina i latou, ia latou salamo ia latou agasala uma, po o ia outou lē taliaina i latou.

78 O lenei foi, o tagata uma taitoatasi o e ua i ai i lenei ekalesia a Keriso, ia vaai ia latou tausia poloaiga ma feagaiga uma o le ekalesia.

79 Ma o le a oo mai, afai e i ai ni tagata o outou e afasioti tagata, ia avatu i latou i luga ma faia ia te i latou e tusa ai ma tulafono o le laueleele; aua ia manatua ua leai se faamagaloga mo ia; ma ia faamaonia lena mea e tusa ma tulafono o le laueleele.

80 Ma afai e faia e soo se alii po o se tamaitai le mulilua, ia faamasinoina o ia i luma o ni toeaina e toalua, pe sili atu, o le ekalesia, ma ia faamautuina upu uma e faasaga i lea alii po o le tamaitai e ni molimau e toalua o le ekalesia, ae lē o le fili; ae afai ua sili atu i le toalua ni molimau ua i ai, ua sili atu ona lelei.

81 Peitai o fofoga o molimau e toalua e tausalaina ai lea alii po o le tamaitai; ma ia folasia atu e toeaina le moliaga i luma o le ekalesia, ma ia sii e le ekalesia i luga o latou lima e faasaga i lea alii po o le tamaitai, ina ia mafai ona faia ia te i laua e tusa ai ma le tulafono a le Atua.

82 Ma afai e mafai, e tatau i le epikopo ona auai foi.

83 Ma ia faapea ona outou faia i moliaga uma e oo mai i o outou luma.

84 Ma afai e faomea se alii po o se tamaitai, ia avatu lea alii po o le tamaitai i luga i le tulafono o le laueleele.

85 Ma afai e agaoi se alii po o se tamaitai, ia avatu lea alii po o le tamaitai i luga i le tulafono o le laueleele.

86 Ma afai e apepelo se alii po o se tamaitai, ia avatu lea alii po o le tamaitai i luga i le tulafono o le laueleele.

87 Ma afai e faia e se alii po o se tamaitai soo se ituaiga o amioletonu, ia avatu lea alii po o le tamaitai i le tulafono, le tulafono lava a le Atua.

88 Ma afai e afaatausuai mai sou euso po o sou tuafafine ia te oe, ia e ave lea uso po o lea tuafafine tau lava o ia ma oe; ma afai e itaʼutaʼu mai e lea uso po o lea tuafafine, ia e faalelei atu i ai.

89 Ma afai e lē taʼutaʼu mai e lea alii po o lea fafine, ia e avatu lea alii po o le fafine i luga i le ekalesia, e lē i tagata o le ekalesia, ae i toeaina. Ma ia faia i se fono, ae lē o luma o le lalolagi.

90 Ma afai e faatausuai sou uso po o sou tuafafine i ni tagata e toatele, ia aaoaia o ia i luma o tagata e toatele.

91 Ma afai e faatausuai aliali se tasi, ia aoaiina faaaliali lea alii po o le tamaitai, ina ia faamaasiasi lea alii po o le tamaitai. Ma afai e lē taʼutaʼu mai e lea alii po o le tamaitai, ia avatu lea alii po o le tamaitai i luga i le tulafono a le Atua.

92 Afai e i ai se e faatausuai faalilolilo, ia aoaiina faalilolilo lea alii po o le tamaitai, ina ia mafai ona maua e lea alii po o le tamaitai le avanoa e taʼutaʼu faalilolilo atu ai i le alii po o le tamaitai na faatausuai i ai, ma i le Atua, ina ia lē taʼu inosia lea alii po o le tamaitai e le ekalesia.

93 Ma ia faapea ona outou faia i mea uma.