Nauk in zaveze 42
  Footnotes
  Theme

  42. razdelek

  Razodetje, dano v dveh delih po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 9. in 23. februarja 1831. Prvi del, ki vključuje prvih dvainsedemdeset verzov, je bilo prejetih v navzočnosti dvanajstih starešin in kot izpolnitev prejšnje Gospodove obljube, da bo »postavo« dal v Ohiu (gl. razdelek 38:32). Drugi del vključuje verze od 73 do 93. Prerok to razodetje opredeli kot »podrejanje postavi Cerkve«.

  1–10 Starešine so poklicani pridigati evangelij, krščevati spreobrnjence in graditi Cerkev. 11–12 Biti morajo poklicani in posvečeni in učijo naj evangelijska načela, ki so v svetih spisih. 13–17 Učijo in prerokujejo naj z močjo Duha. 18–29 Svetim je zapovedano, naj ne ubijajo, kradejo, lažejo, gojijo poželenja, prešuštvujejo ali hudobno govorijo proti drugim. 30–39 Podani so zakoni, ki zadevajo posvetitev imetja. 40–42 Ponos in brezdelje sta obsojena. 43–52 Bolne naj se ozdravlja z dajanjem blagoslovov in z vero. 53–60 Sveti spisi vodijo Cerkev in razglaša naj se jih svetu. 61–69 Razodet bo kraj Novega Jeruzalema in skrivnosti kraljestva. 70–73 Posvečeno imetje naj se uporabi za podporo cerkvenih uradnikov. 74–93 Podani so zakoni, ki obravnavajo nečistovanje, prešuštvovanje, ubijanje, krajo in priznavanje grehov.

  1 Prisluhnite, o starešine moje cerkve, ki ste se zbrali v mojem imenu, in sicer Jezusa Kristusa, Sina živega Boga, Odrešenika sveta, ker verjamete v moje ime in izpolnjujete moje zapovedi.

  2 Spet vam pravim, prisluhnite in poslušajte in bodite poslušni apostavi, ki vam jo bom dal.

  3 Kajti resnično pravim, ker ste se zbrali glede na azapoved, s katero sem vam zapovedal, in ste soglasni, kar se btiče te ene stvari, in ste Očeta prosili v mojem imenu, celo tako boste prejeli.

  4 Glejte, resnično vam pravim, dajem vam to prvo zapoved, da boste šli v mojem imenu, vsak od vas, razen mojih služabnikov Josepha Smitha ml. in Sidneyja Rigdona.

  5 In zapovedujem jima, naj gresta za krajše obdobje, in z močjo aDuha bo dano, kdaj naj se vrneta.

  6 In šli boste v moči mojega Duha, pridigajoč moj evangelij, po adva in dva, v mojem imenu, povzdigujoč glas kakor z glasom trobente, razglašajoč mojo besedo kakor Božji angeli.

  7 In šli boste in krščevali z vodo, rekoč: Pokesajte se, pokesajte se, kajti nebeško kraljestvo se je približalo.

  8 In s tega kraja boste šli na zahodna področja; in če boste našli tiste, ki vas bodo sprejeli, boste na vsakem področju zgradili mojo cerkev —

  9 dokler ne bo prišel čas, ko vam bo z višave razodeto, kdaj bo pripravljeno amesto bNovi Jeruzalem, da boste lahko czbrani v enem, da boste lahko moje dljudstvo in bom jaz vaš Bog.

  10 In spet vam pravim, da bo moj služabnik aEdward Partridge opravljal službo, v katero sem ga imenoval. In zgodilo se bo, da bo, če se bo pregrešil, bnamesto njega določen drug. Tako je. Amen.

  11 Spet vam pravim, da nikomur ne bo dano, naj gre apridigat moj evangelij oziroma gradit mojo cerkev, če ga ne bposveti nekdo, ki ima polnomočje, in se v cerkvi ve, da ima cpolnomočje in je bil pravilno posvečen po voditeljih cerkve.

  12 In spet, astarešine, duhovniki in učitelji te cerkve naj bučijo načela mojega evangelija, ki so v cSvetem pismu in dMormonovi knjigi, v čemer je polnost eevangelija.

  13 In izpolnjevali bodo azaveze in cerkvene člene, da jih bodo udejanjali, in to bodo njihovi nauki, kakor jim bo narekoval Duh.

  14 In Duh vam bo dan z amolitvijo v veri; in če bDuha ne boste prejeli, ne boste učili.

  15 In vse to izpolnjujte, kakor sem zapovedal glede vašega poučevanja, dokler ne bo dana polnost mojih asvetih spisov.

  16 In ko boste povzdigovali glas s aTolažnikom, boste govorili in prerokovali, kakor se mi zdi dobro;

  17 kajti glejte, Tolažnik ve vse in pričuje o Očetu in o Sinu.

  18 In sedaj, glejte, govorim cerkvi. Ne aubijaj. Tistemu pa, ki bubija, ne bo odpuščeno v tem svetu niti v prihodnjem svetu.

  19 In spet, pravim, ne ubijaj. Kdor pa ubija, bo aumrl.

  20 Ne akradi. Kdor pa krade in se ne bo hotel pokesati, bo izvržen.

  21 Ne alaži. Kdor pa laže in se ne bo hotel pokesati, bo izvržen.

  22 aLjubi svojo ženo z vsem srcem in se je bokleni in nobene druge.

  23 In kdor pogleda žensko, da jo apoželi, bo zanikal vero in ne bo imel Duha in če se ne bo pokesal, bo izvržen.

  24 Ne aprešuštvuj. Kdor pa prešuštvuje in se ne pokesa, bo izvržen.

  25 Kdor pa je prešuštvoval in se apokesa iz vsega srca in to opusti in tega ne dela več, mu bodpústi;

  26 če pa bo to storil aponovno, mu ne bo odpuščeno, ampak bo izvržen.

  27 Ne agovori hudobno o bližnjem, niti mu ne stori žalega.

  28 Veste, da so zakoni glede teh stvari dani v mojih svetih spisih; ta, ki greši in se ne pokesa, bo aizvržen.

  29 Če me aljubite, mi bslužite in cizpolnjujte vse moje zapovedi.

  30 In glejte, pomnite arevne in od svojega imetja bnamenite za njihovo cpodporo to, kar imate, da jim boste dali, z zavezo in dejanjem, katerih ni moč prelomiti.

  31 In če boste arevnim bdajali od svojega imetja, boste to storili meni; in prinesli ga bodo pred cškofa moje cerkve in njegova svetovalca, dva starešini oziroma vélika duhovnika, tista, ki ju bo določil ali je določil in doddelil za ta namen.

  32 In zgodilo se bo, da bo potem, ko se ga bo prineslo pred škofa moje cerkve, in potem ko je prejel ta pričevanja glede aposvetitve imetja moje cerkve, da se ga cerkvi ne more odvzeti, v skladu z mojimi zapovedmi, vsak bodgovoren pred menoj, cskrbnik svojega imetja oziroma tega, kar je prejel s posvetitvijo, kolikor je zadosti zanj in njegovo ddružino.

  33 In spet, če bo v rokah cerkve, ali katerega njenega posameznika, več imetja, kot je potrebno za njihovo preživljanje po tej prvi posvetitvi, kar je apreostanka, da se ga posveti škofu, se bo obdržalo, da se bo dalo tistim, ki nimajo, od časa do časa, da bo lahko vsak, ki potrebuje, zadostno oskrbljen in bo prejel glede na svoje potrebe.

  34 Zato se bo preostanek obdržalo v mojem skladišču, da se bo dalo revnim in pomoči potrebnim, kakor bodo določili visoki cerkveni svèt ter škof in njegov svèt;

  35 in za nakup zemljišč za javno korist cerkve in gradnjo hiš čaščenja in gradnjo aNovega Jeruzalema, kar bo razodeto po temle —

  36 da se bo moje ljudstvo zaveze lahko zbralo v enem tisti dan, ko bom aprišel v svoj btempelj. In to delam za odrešitev mojega ljudstva.

  37 In zgodilo se bo, da bo ta, ki bo grešil in se ne bo pokesal, aizvržen iz cerkve in ne bo ponovno prejel tega, kar je bposvetil revnim in pomoči potrebnim v moji cerkvi, oziroma drugače rečeno, meni —

  38 kajti kar astorite najmanjšemu od teh, storite meni.

  39 Kajti zgodilo se bo, da se bo to, kar sem govoril po ustih svojih prerokov, izpolnilo, kajti posvetil bom bogastvo tistih, ki moj evangelij sprejmejo med drugimi narodi, za revne mojega ljudstva, ki so iz Izraelove hiše.

  40 In spet, v srcu ne bodi aponosen; naj bodo vsa tvoja boblačila preprosta in njihova lepota lepota dela tvojih rok;

  41 in pred menoj naj bo vse storjeno v čistosti.

  42 Ne bodi abrezdelen. Kajti ta, ki je brezdelen, naj ne je kruha niti naj ne nosi oblačil delavca.

  43 In kdor med vami je abolan in nima vere, da bo ozdravljen, ampak verjame, tega naj se hrani z vso nežnostjo, z zelišči in láhko hrano in to ne z roko sovražnika.

  44 In starešine cerkve, dva ali več, bodo poklicani in bodo zanj molili in nanj položili aroke v mojem imenu; in če bo umrl, bo bumrl zame, in če bo živel, bo živel zame.

  45 aŽivite skupaj v bljubezni, tako da boste cjokali za tistimi, ki umrejo, in še zlasti za tistimi, ki nimajo dupanja na veličastno vstajenje.

  46 In zgodilo se bo, da tisti, ki bodo umrli v meni, ne bodo okusili asmrti, kajti zanje bo bprijetna;

  47 tistim pa, ki ne umrejo v meni, gorje jim, kajti njihova smrt je grenka.

  48 In spet, zgodilo se bo, da bo ta, ki ima avero vame, da bo bozdravljen, in ni czapisan smrti, ozdravljen.

  49 Ta, ki ima vero, da bo videl, bo videl.

  50 Ta, ki ima vero, da bo slišal, bo slišal.

  51 Hromi, ki ima vero, da bo skakal, bo skakal.

  52 In tisti, ki nimajo vere, da bodo to delali, ampak verjamejo vame, imajo moč, da postanejo moji asinovi; in če ne bodo prekršili mojih zakonov, boste bprenašali njihove slabosti.

  53 Opravljaj delo svojega askrbništva.

  54 Ne jemlji bratovega oblačila; plačaj za to, kar od brata prejmeš.

  55 In če apridobiš več kot to, kar bi bilo za tvojo podporo, daj v moje bskladišče, da bo vse storjeno glede na to, kar sem rekel.

  56 Prosi in moji asveti spisi bodo dani, kakor sem določil, in varno bodo bohranjeni;

  57 in potrebno je, da molčiš glede njih in jih ne učiš, dokler jih ne prejmeš v celoti.

  58 In zapovedujem vam, da o njih potem učite vse ljudi, kajti o njih se bo učilo avse narode, rodove, jezike in ljudstva.

  59 Vzemite to, kar ste prejeli, kar vam je bilo dano v mojih svetih spisih za postavo, da bo moja postava za vodenje moje cerkve;

  60 in ta, ki adela po teh stvareh, bo odrešen, ta pa, ki jih ne dela, bo bpreklet, če bo tako nadaljeval.

  61 Če boste vprašali, boste prejeli arazodetje za razodetjem, bspoznanje za spoznanjem, da boste lahko poznali cskrivnosti in dmiroljubne stvari — to, kar prinaša eradost, to, kar prinaša večno življenje.

  62 Vprašajte in ob mojem lastnem času vam bo razodeto, kje bo zgrajen aNovi Jeruzalem.

  63 In glejte, zgodilo se bo, da bodo moji služabniki poslani na vzhod in na zahod, na sever in na jug.

  64 In sicer naj sedaj ta, ki gre na vzhod, uči te, ki se bodo spreobrnili, naj pobegnejo na azahod, in to zaradi tega, kar prihaja na zemljo, in btajnih zvez.

  65 Glej, vse to izpolnjuj in veliko bo tvoje plačilo, kajti dano vam je spoznati skrivnosti kraljestva, svetu pa jih ni dano spoznati.

  66 Izpolnjujte zakone, ki ste jih prejeli, in bodite zvesti.

  67 In po temle boste prejeli cerkvene azaveze, kakršne bodo zadostovale, da vas bodo ustanovile tako tukaj kot v Novem Jeruzalemu.

  68 Zato naj me ta, ki mu primanjkuje amodrosti, prosi in rad mu bom dal in ga ne sramotil.

  69 Povzdignite svoje srce in se radostite, kajti dano vam je bilo akraljestvo, oziroma drugače rečeno, bključi cerkve. Tako je. Amen.

  70 aDuhovniki in bučitelji naj imajo svoje cskrbništvo prav kakor člani.

  71 In družine starešin oziroma vélikih duhovnikov, ki so določeni v vsem pomagati škofu kot svetovalci, naj prejmejo podporo iz imetja, ki je aposvečeno škofu za dobro revnih in za druge namene, kakor je bilo prej omenjeno;

  72 ali pa naj prejmejo pravično povračilo za vse svoje služenje, bodisi skrbništvo ali kako drugače, kakor bodo svetovalci in škof menili, da je najbolje oziroma se odločili.

  73 In škof naj prav tako prejme svojo podporo oziroma pravično povračilo za vse svoje služenje v cerkvi.

  74 Glejte, resnično vam pravim, da nikogar med vami, ki je odslovil svojo sopotnico, oziroma, ki je odslovila svojega sopotnika, zavoljo anečistovanja, oziroma drugače rečeno, če bo pred vami v vsej ponižnosti svojega srca pričeval oziroma pričevala, da je temu tako, ne izženite iz svoje srede;

  75 če pa boste ugotovili, da je kdo zavoljo aprešuštva zapustil svojo sopotnico, oziroma svojega sopotnika, in je on, oziroma ona, sam krivec in je njegova sopotnica živa, oziroma je njen sopotnik živ, bo ta bizgnan iz vaše srede.

  76 In spet vam pravim, da bodite ačuječi in previdni, pri temeljitem poizvedovanju, da takšnih ne sprejmete medse, če so poročeni;

  77 če pa niso poročeni, naj se pokesajo vseh svojih grehov, ali pa jih ne boste sprejeli.

  78 In spet, vsakdo, ki pripada tej Kristusovi cerkvi, naj si prizadeva izpolnjevati vse cerkvene zapovedi in zaveze.

  79 In zgodilo se bo, da bo, če bo kdo med vami amoril, izročen in se bo z njim ravnalo glede na deželne zakone, kajti pomnite, da takšnemu ni odpuščeno; in dokazano bo glede na deželne zakone.

  80 In če bo kateri moški, ali ženska, prešuštvoval, mu, oziroma ji, bo sojeno pred dvema, ali več, starešinama cerkve, in vsaka beseda bo potrjena proti njemu, oziroma njej, z dvema pričama iz cerkve in ne od sovražnikov; če pa je več prič kot dve, je bolje.

  81 Toda on, oziroma ona, bo obsojen po ustih dveh prič; in starešine bodo primer prinesli pred cerkev in cerkev bo dvignila roke proti njemu, oziroma njej, da se bo z njim lahko ravnalo glede na Božjo postavo.

  82 In če se da, je potrebno, da je prisoten tudi škof.

  83 In tako delajte v vseh primerih, ki bodo prišli pred vas.

  84 In če bo moški, oziroma ženska, ropal, bo on, oziroma ona, izročen deželnemu zakonu.

  85 In če bo on, oziroma ona, akradel, bo on, oziroma ona, izročen deželnemu zakonu.

  86 In če bo on, oziroma ona, alagal, bo on, oziroma ona, izročen deželnemu zakonu.

  87 In če bo on, oziroma ona, zagrešil kakršno koli krivičnost, bo on, oziroma ona, izročen zakonu, in sicer temu od Boga.

  88 In če te abrat oziroma sestra bužali, ga, oziroma jo, posvári na štiri oči in če on, oziroma ona, cprizna, se spravita.

  89 In če on, oziroma ona, ne prizna, ga, oziroma jo, izroči cerkvi, ne članom, temveč starešinam. In storjeno naj bo na sestanku in to ne pred svetom.

  90 In če tvoj brat, oziroma sestra, užali številne, naj bo on, oziroma ona, aokaran pred številnimi.

  91 In če kateri užali javno, naj bo on, oziroma ona, grajana javno, da se bo on, oziroma ona, sramoval. In če on, oziroma ona, ne prizna, bo on, oziroma ona, izročen Božji postavi.

  92 Če bo kdo užalil na skrivnem, naj bo on, oziroma ona, grajan na skrivnem, da bo on, oziroma ona, imel priložnost priznati na skrivnem njemu, oziroma njej, katerega, oziroma katero, je prizadel, in Bogu, da cerkev o njem oziroma njej ne bo govorila očitajoče.

  93 In tako se ravnajte v vsem.