Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 41
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 41

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le Ekalesia, i Katelani, Ohaio, 4 Fepuari 1831 (History of the Church, 1:146–147). O le Paranesi a le Ekalesia i Katelani i le taimi lea sa vave ona faatoateleina le aofai. Sa tusi le Perofeta i le faatomuaga o lenei faaaliga, “Sa taumafai … tagata o le Ekalesia e fai le finagalo o le Atua, e tusa ma lo latou malamalama i ai, ae sa i ai ni manatu sese ma ni agaga taufaasese sa totolo ane i totonu o i latou … [ma] na tuu mai ai e le Alii i le Ekalesia le faaaliga lenei” (History of the Church, 1:146–147).

1–3, Ia taitai e toeaina le Ekalesia e ala i le agaga o faaaliga; 4–6, O soo moni latou te talia ma tausia le tulafono a le Alii; 7–12, Ua tofia Eteuati Paterika o se epikopo i le Ekalesia.

1 Faalogo mai ia ma faafofoga mai, outou e o oʼu tagata, ua fetalai mai ai le Alii ma lo outou Atua, outou o e ua ou fiafia e afaamanuia i le faamanuiaga silisili o faamanuiaga uma, outou o e ua faalogo mai ia te aʼu; ma o outou o e ua lē faalogo mai ia te aʼu, i latou ia o e na latou etaʼutaʼu loʼu igoa, o le a Ou ifetuuina, i le fetuu sili atu ona mamafa o fetuu uma.

2 Faalogo mai ia, outou e toeaina o laʼu ekalesia o e ua Ou valaaulia, faauta Ou te tuu atu ia te outou se poloaiga, ia outou faapotopoto faatasi outou lava ina ia outou aautasi e faatatau i laʼu upu;

3 Ma o le tatalo o lo outou faatuatua o le a outou maua ai laʼu atulafono, ina ia outou iloa le ala e pulea ai laʼu ekalesia ma ina ia saʼo mea uma i oʼu luma.

4 Ma o le a avea Aʼu ma o outou apule pe a Ou ealu atu; ma faauta, e vave ona Ou alu atu, ma ia outou vaai ia tausia laʼu tulafono.

5 O ia o lē e ataliaina laʼu tulafono ma efaia, o ia lava lea o loʼu soo; ma o ia o lē e fai mai ua ia taliaina ae ua ia lē faia, o ia lava lea e lē o soʼu soo, ma ia ituli i fafo mai totonu o outou;

6 Ona e lē tatau ona tuu atu o mea e a le fanau o le malo ia te i latou o e ua lē agavaa, pe i aʼulī, pe lafo atu epenina i luma o puaa.

7 O lenei foi, e tatau i laʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, ona maua se afale e fausia, e nofo ai ma efaaliliu.

8 O lenei foi, e tatau i laʼu auauna o Sini Rikitone ona ola e tusa ai ma le mea e foliga mai ua lelei ia te ia, i le tulaga e oo i ai lana tausiga o aʼu poloaiga.

9 O lenei foi, ua Ou valaauina laʼu auauna o aEteuati Paterika; ma Ou te tuu atu se poloaiga, e tatau ona tofia o ia i le leo o le ekalesia, ma faauu o se eepikopo mo le ekalesia, e tuu ana oloa ma ifaaaoga lona taimi atoa i galuega a le ekalesia.

10 E vaaia mea uma e pei ona o le a tofia ia te ia i aʼu tulafono i le aso Ou te tuu atu ai i latou.

11 Ma ua faia lenei mea ona ua mama lona loto i oʼu luma, ona ua faapei o ia o aNatanielu o anamua, o lē ua leai se epepelo o i ai.

12 O nei upu ua tuu atu ia te outou, ma ua mama i latou i oʼu luma; o le mea lea, ia faaeteete i le ala tou te manatu ai i ai, ona o le a tali i latou i luga o o outou agaga i le aso o le faamasinoga. E faapea lava. Amene.