Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 38


Tiết 38

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Fayette, New York, ngày 2 tháng Giêng năm 1831. Dịp này xảy ra tại một đại hội của Giáo Hội.

1–6, Đấng Ky Tô sáng tạo vạn vật; 7–8, Ngài ở giữa Các Thánh Hữu của Ngài, là những người sẽ sớm thấy Ngài; 9–12, Mọi xác thịt đều bại hoại trước mắt Ngài; 13–22, Ngài đã dành sẵn một vùng đất hứa cho Các Thánh Hữu của Ngài cho thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu; 23–27, Các Thánh Hữu được truyền lệnh là phải thành một và quý mến nhau như anh em; 28–29, Chiến tranh được tiên đoán; 30–33, Các Thánh Hữu sẽ được ban cho quyền năng từ trên cao và sẽ phải đi đến với mọi quốc gia; 34–42, Giáo Hội được truyền lệnh là phải chăm sóc người nghèo và người túng thiếu, và tìm kiếm các của cải vĩnh cửu.

1 Chúa có phán như vậy, ngay cả là Thượng Đế của các ngươi, tức là Giê Su Ky Tô, Đấng Hằng Hữu Vĩ Đại, là An Pha và Ô Mê Ga, là ban đầu và cuối cùng, chính là Đấng đã ngắm nhìn sự mênh mông của vĩnh cửu, và tất cả muôn quân thiên thần trên trời trước khi thế gian được tạo dựng.

2 Chính là Đấng biết hết mọi vật, vì tất cả mọi vật đều ở trước mắt ta;

3 Chính ta là Đấng đã phán, và thế gian được tạo dựng, và mọi vật hết thảy đều do ta mà có.

4 Chính ta là Đấng đã đem Si Ôn của Hê Nóc vào trong lòng ta; và thật vậy, ta nói, tất cả những ai đã tin vào danh ta, vì ta là Đấng Ky Tô, và trong danh riêng của ta, nhờ máu của ta đã đổ ra, ta đã biện hộ cho họ trước mặt Đức Chúa Cha.

5 Nhưng này, phần còn lại là những kẻ tà ác mà ta đã giữ trong xiềng xích của bóng tối cho đến ngày phán xét vĩ đại, là lúc tận thế sẽ đến;

6 Và cũng vậy, ta sẽ khiến những kẻ tà ác bị giam giữ, là những kẻ không chịu nghe tiếng nói của ta mà còn chai đá trong lòng, và khốn thay, khốn thay, khốn thay cho số phận bất hạnh của chúng!

7 Nhưng này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, mắt ta đang nhìn các ngươi. Ta đang ở giữa các ngươi, và các ngươi không thể thấy được ta;

8 Nhưng sẽ sắp đến ngày các ngươi nhìn thấy được ta và biết rằng ta hiện hữu, vì tấm màn của sự tối tăm sắp được xé ra, và kẻ nào không được thanh khiết sẽ không đương nổi ngày đó.

9 Vậy nên, hãy thắt lưng thật chặt và hãy chuẩn bị sẵn. Này, vương quốc là của các ngươi, và kẻ thù sẽ không thắng được.

10 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi thanh sạch, nhưng không phải tất cả đâu, và không một ai khác mà ta thực sự hài lòng;

11 Vì tất cả mọi xác thịt đều bại hoại trước mắt ta; và quyền năng của bóng tối đang chế ngự thế gian, giữa con cái loài người, trước sự hiện diện của muôn quân trên trời—

12 Khiến cho sự im lặng ngự trị, và tất cả vĩnh cửu bị đau khổ, và các thiên sứ đang chờ đợi lệnh truyền vĩ đại để gặt hết thế gian, để gom góp cỏ dại đem đốt; và này, kẻ thù đang liên kết với nhau.

13 Và giờ đây, ta cho các ngươi thấy một điều kín nhiệm, một việc đang xảy ra trong những phòng kín, để mang lại cả sự hủy diệt cho các ngươi sau một thời gian, và các ngươi không biết đâu;

14 Nhưng giờ đây ta nói điều đó cho các ngươi hay, và các ngươi được ban phước lành, chẳng phải vì sự bất chính của các ngươi và cũng chẳng phải vì trong lòng các ngươi chẳng tin; vì quả thật một số các ngươi có tội trước mặt ta, nhưng ta sẽ thương xót cho sự yếu kém của các ngươi.

15 Vậy nên, từ nay các ngươi hãy mạnh mẽ; chớ sợ hãi, vì vương quốc là của các ngươi.

16 Và vì sự cứu rỗi của các ngươi mà ta ban cho các ngươi một giáo lệnh, vì ta đã nghe những lời cầu nguyện của các ngươi, và những người nghèo đã than van trước mắt ta, và ta đã tạo nên những kẻ giàu có, và tất cả mọi xác thịt đều là của ta, và ta chẳng hề vị nể ai.

17 Và ta đã làm cho thế gian được giàu có, và này, thế gian là bệ gác chân của ta, vậy nên một lần nữa ta sẽ đứng trên đó.

18 Và ta đưa tay ra chiếu cố ban cho các ngươi những của cải lớn lao hơn, ngay cả một vùng đất hứa, một vùng đất tràn đầy sữa mật mà trên đó sẽ không có sự rủa sả khi Chúa đến;

19 Ta sẽ ban đất đó cho các ngươi làm đất thừa hưởng của mình, nếu các ngươi biết tìm kiếm nó với tất cả tấm lòng mình.

20 Và đây sẽ là giao ước của ta lập với các ngươi, các ngươi sẽ nhận đất đó làm đất thừa hưởng của mình, và để cho con cháu các ngươi thừa hưởng mãi mãi, chừng nào thế gian này còn tồn tại, và các ngươi sẽ có đất ấy lại trong vĩnh cửu, và nó sẽ không qua đi nữa.

21 Nhưng thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, cuối cùng các ngươi sẽ không có vua, cũng không có người cai trị nữa, vì ta sẽ là vua của các ngươi và chăm sóc các ngươi.

22 Vậy nên, hãy nghe tiếng nói của ta và đi theo ta, rồi các ngươi sẽ trở thành dân tự do, và các ngươi sẽ không có luật pháp nào khác ngoài luật pháp của ta khi ta đến, vì ta là Đấng ban hành luật pháp cho các ngươi, và có gì cản nổi tay ta đâu?

23 Nhưng, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, hãy dạy dỗ lẫn nhau theo như chức vụ mà ta đã chỉ định cho các ngươi;

24 Và mọi người phải quý mến anh em mình như chính mình vậy, và phải thực hành đức hạnhsự thánh thiện trước mắt ta.

25 Và lại nữa ta nói cho các ngươi hay, mọi người phải quý mến anh em mình như chính mình vậy.

26 Vì trong số các ngươi có ai có mười hai đứa con trai và không thiên vị đứa nào, và chúng đều vâng lời phục vụ mình, mà lại đi bảo một đứa rằng: Con hãy bận áo dài và ngồi đây; rồi bảo đứa khác: Con hãy bận áo rách và ngồi đằng kia—đoạn ngắm các con mình mà bảo rằng mình là một người công bình hay sao?

27 Này, ta ban cho các ngươi câu chuyện này như là một ngụ ngôn, và nó cũng giống như ta vậy, ta nói cho các ngươi hay, hãy hiệp làm một; và nếu các ngươi không hiệp làm một thì các ngươi không phải là của ta.

28 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay rằng, kẻ thù trong các phòng kín đang tìm cách lấy mạng sống các ngươi.

29 Các ngươi nghe nói về chiến tranh ở các xứ xa xôi, và các ngươi nói rằng sẽ sớm có chiến tranh lớn ở các xứ xa xôi, nhưng các ngươi chẳng biết lòng dân tại xứ sở mình.

30 Ta nói cho các ngươi biết những điều này, vì những lời cầu nguyện của các ngươi; vậy nên, hãy tích lũy sự khôn ngoan trong lòng mình, kẻo sự tà ác của con người tiết lộ những điều này cho các ngươi biết bằng sự tà ác của họ, bằng cách là sẽ nói vào tai các ngươi với một tiếng nói lớn hơn tiếng nói sẽ làm trái đất rung chuyển; nhưng nếu các ngươi đã chuẩn bị rồi thì các ngươi sẽ không sợ hãi.

31 Và để cho các ngươi thoát khỏi quyền năng của kẻ thù và được quy tụ về với ta thành một dân tộc ngay chính, không tì vết và không chê trách được—

32 Vậy nên, vì lý do này, ta ban cho các ngươi lệnh truyền rằng các ngươi phải đi đến Ohio; và nơi đó ta sẽ ban cho các ngươi luật pháp của ta; và nơi đó các ngươi sẽ được ban cho quyền năng từ trên cao;

33 Và từ nơi đó, những người mà ta muốn sẽ đi đến tất cả các quốc gia, và họ sẽ được cho biết những điều gì họ phải làm; vì ta có một công việc vĩ đại tích trữ trong kho, vì Y Sơ Ra Ên sẽ được cứu, và ta sẽ dẫn dắt họ đi bất cứ nơi nào ta muốn, và không có quyền năng nào cản trở được tay ta.

34 Và giờ đây, ta ban cho giáo hội trong những phần đất này một lệnh truyền rằng một số người trong bọn họ phải được chỉ định, và họ phải được chỉ định bởi tiếng nói của giáo hội;

35 Và họ sẽ chăm sóc đến những người nghèo khổ và những người túng thiếu, giúp đỡ và cứu trợ họ, để họ không còn đau khổ nữa; và gửi họ tới nơi mà ta đã truyền lệnh cho họ;

36 Và đây là công việc của họ, để quản trị các công việc thuộc về tài sản của giáo hội này.

37 Và những ai có trang trại mà không thể bán được, thì hãy bỏ lại hoặc cho mướn nếu điều đó tốt cho họ.

38 Hãy chú tâm rằng mọi vật đều được bảo tồn, và khi nào có người được ban cho quyền năng từ trên cao và được phái đi, thì tất cả những vật này sẽ được thu góp về trung tâm của giáo hội.

39 Và nếu các ngươi tìm kiếm những của cải mà Đức Chúa Cha muốn ban cho các ngươi, thì các ngươi sẽ là những người giàu có nhất trong tất cả mọi người, vì các ngươi sẽ có những của cải vĩnh cửu; và sự thật là những của cải của thế gian này là của ta ban cho; nhưng phải đề phòng tính kiêu ngạo, kẻo các ngươi sẽ trở thành như dân Nê Phi thời xưa.

40 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền rằng tất cả mọi người, kể cả các anh cả, thầy tư tế, thầy giảng, và tín hữu, phải bắt tay vào việc với tất cả khả năng và sức lao động của bàn tay mình, để chuẩn bị và hoàn thành những điều ta đã truyền lệnh.

41 Hãy để cho lời thuyết giảng của mình thành tiếng cảnh cáo, mọi người hãy làm như vậy với người lân cận mình, bằng sự êm ái và nhu mì.

42 Và các ngươi hãy lánh xa những kẻ tà ác. Hãy tự cứu lấy mình. Hãy thanh sạch các ngươi là kẻ mang bình chứa của Chúa. Quả thật vậy. A Men.

In