Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 37
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 37

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta ma Sini Rikitone, latalata i Feiete, Niu Ioka, Tesema 1830 (History of the Church, 1:139). Ua tuu mai i totonu o lenei faaaliga le poloaiga muamua e faatatau i se faapotopotoga i le tisipenisione lenei.

1–4, Ua valaauina le Au Paia ia potopoto i le Ohaio.

1 Faauta, Ou te fai atu ia te oulua ua lē tatau ia te aʼu ona oulua toe afaaliliu seia oulua o atu i le Ohaio, ma o le pogai o lenei mea ona o le fili ma mo lo oulua lelei.

2 O lenei foi, Ou te fai atu ia te oulua, ia oulua lē o atu seia oulua talai atu laʼu talalelei i vaega na, ma ua oulua faamalosia le ekalesia i soo se mea o i ai, ma aemaise lava i aKolesavile; aua faauta, ua latou tatalo mai ia te aʼu i le faatuatua tele.

3 O lenei foi, Ou te tuu atu se poloaiga i le ekalesia, e faapea ua tatau ia te aʼu ona latou potopoto faatasi i ale Ohaio, aua le taimi o le a toe foi atu ai laʼu auauna o Oliva Kaotui ia te i latou.

4 Faauta, o le poto lenei, ma ia tuu atu i tagata uma taitoatasi e afilifili mo ia lava seia Ou alu atu. E faapea lava. Amene.