Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 36
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 36

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, ia Eteuati Paterika, latalata i Feiete, Niu Ioka, Tesema 1830 (History of the Church, 1:131). (Tagai i le ulutala o le vaega 35.) Na fai mai le Perofeta o Eteuati Paterika “o se faataitaiga o le faamaoni, ma o se tasi o alii sili ona lelei o le Alii” (History of the Church, 1:128).

1–3, Ua faaee e le Alii lona aao i luga o Eteuati Paterika e ala atu i le lima o Sini Rikitone; 4–8, O alii uma taitoatasi ua mauaina le talalelei ma le perisitua ia valaaulia e o ma talai atu.

1 Ua faapea ona fetalai mai o le Alii le Atua, le aMalosi Aoao e Toatasi o Isaraelu: Faauta, Ou te fai atu ia te oe, laʼu auauna eEteuati, ua faamanuiaina oe, ma ua faamagaloina oe i au agasala, ma ua valaaulia oe e talai atu laʼu talalelei ma le leo e pei o se pu;

2 Ma o le a faaee loʼu alima i ou luga e ala i le lima o laʼu auauna o Sini Rikitone, ma o le a e maua loʼu Agaga, o le Agaga Paia lea, o le eFaamafanafana lea, o lē o le a ia aoao atu ia te oe imea filemu o le malo;

3 Ma ia e talai atu le talalelei ma le leo tele, fai atu: Osana, ia faamanuina lava le suafa o le Atua silisili ese.

4 Ma o le valaauga ma le poloaiga lenei Ou te tuu atu ia te oe e faatatau i tagata uma—

5 O le toatele o i latou e o mai i luma o aʼu auauna o Sini Rikitone ma Iosefa Samita, Laitiiti, ua latou talia lenei valaauga ma le poloaiga, ia afaauuina ma auina atu e etalai atu le talalelei tumau-faavavau i totonu o atunuu—

6 Ma alaga atu le salamo, fai atu: Ia outou alaveai outou lava mai lenei tupulaga piʼopiʼo, ma o mai i fafo o le afi, ma le inoino e oo lava i eofu ua pisia i le tino.

7 Ma ia tuu atu lenei poloaiga i toeaina o laʼu ekalesia, ina ia mafai ona faauuina ma auina atu tagata taitoatasi o e e taliaina lenei poloaiga ma le manatu tasi o le loto, e pei lava ona Ou tautala atu ai.

8 O Aʼu o Iesu Keriso, le Atalii o le Atua; o le mea lea, ia fusi i ou sulugatiti ma o le a faafuasei ona Ou alu atu i loʼu amalumalu. E faapea lava. Amene.