Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 35
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Tasal 35

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet ut laj Sidney Rigdon, sa’ Fayette, Nueva York, malaj nach’ rik’in, 7 Diciembre 1830. Sa’ li kutan a’an, li Profeet ka’ch’in chik ma wulaj wulaj yoo chi k’anjelak sa’ xjaltesinkil ru li aatin sa’ li Santil Hu. Kitikla li jaltesink hu maare sa’ Junio 1830, ut laj Oliver Cowdery ut laj John Whitmer ke’k’anjelak jo’ aj tz’iib’anel. Rik’in naq eb’ a’an ak b’oqb’ileb’ sa’ jalaneb’ chik li k’anjel, laj Sidney Rigdon kib’oqe’, chi xaqab’anb’il xb’aan li Dios, re taak’anjelaq choq’ aj tz’iib’anel chiru li Profeet sa’ li k’anjel a’in (chi’ilmanq sa’ li raqal 20). Jo’ xtiklajik li tz’iib’ahom chirix li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, lix tz’iib’anb’il esil laj Jose Smith naxye: “Chiru Diciembre laj Sidney Rigdon kichal chaq Ohio re patz’ok chiru li Qaawa’, ut rochb’een a’an kichal laj Edward Partridge. … Ka’ch’in chik chirix xk’ulunikeb’ li wiib’ chi komon winq a’in, li Qaawa’ ki’aatinak chi jo’ka’in.”

1–2, Chan ru naq eb’ li winq neke’ru chi ok choq’ ralal li Dios; 3–7, Nab’oqe’ laj Sidney Rigdon chi kub’sink ha’ ut chixk’eeb’al li Santil Musiq’ej; 8–12, Li eetalil ut li sachb’a-ch’oolej neke’k’anjelaman rik’in paab’aal; 13–16, Eb’ lix moos li Qaawa’ te’xtz’ileb’ li tenamit rik’in lix wankil li Musiq’ej; 17–19, Wan sa’ ruq’ laj Jose Smith lix laawil li muqmuukil na’leb’; 20–21, Eb’ li sik’b’ileb’ ru te’xkuy xnumsinkil lix kutankil lix k’ulunik li Qaawa’; 22–27, Taakole’q Israel.

1 Ab’ihomaq lix yaab’ xkux li aQaawa’ lee Dios, a’an ajwi’ li bAlfa ut li Omega, lix tiklajik ut li roso’jik, li wan cxb’e sa’ junaj chi sutam li wan chi junelik, li djuntaq’eet anajwan jo’ ewer, ut chi junelik.

2 Laa’in li Jesukristo, li Ralal li Dios, li akik’ehe’ chiru krus choq’ re lix maak li ruchich’och’, jo’ k’ihaleb’ ajwi’ li bte’paab’anq re lin k’ab’a’, re naq te’ruuq chi ok choq’ cralal li Dios, chi djunajeb’ wik’in jo’ naq laa’in ejunajin rik’in li Yuwa’b’ej, jo’ li Yuwa’b’ej junaj wik’in, re naq junajaqo.

3 K’ehomaq reetal, chi yaal, chi yaal, ninye re lin moos aj Sidney, wilomat laa’at ut laa k’anjel. Wab’ihomeb’ laa tij, ut katinkawresi choq’ re jun k’anjel q’axal nim wi’chik.

4 Osob’tesinb’ilat laa’at, xb’aan naq taab’aanu xninqal ru na’leb’. K’e reetal, kattaqlaak, jo’ chanru ajwi’ laj aJwan, re xkawresinkil li b’e chiwu, ut chiru laj bElias li toj taachalq, ut moko kanaw ta.

5 Katkub’sink ha’ rik’in ha’ choq’ re li jalb’a-k’a’uxlej, a’b’anan aink’a’ ke’xk’ul li Santil Musiq’ej;

6 A’b’anan anajwan nink’e aawe jun taqlahom, naq atatkub’sinq ha’ rik’in ha’, ut te’xk’ul li bSantil Musiq’ej rik’in xk’eeb’al li cuq’ej, jo’ chanru ajwi’ eb’ li apostol najter.

7 Ut taak’ulmanq naq taawanq jun xnimal ru k’anjel sa’ li ch’och’, sa’ xyanqeb’ ajwi’ laj aGentil, xb’aan naq lix majelaleb’ xna’leb’ ut lix tz’eqb’eetalileb’ taak’ehe’q chi k’utmank sa’ xnaq’eb’ ru chixjunil li tenamit.

8 Xb’aan naq laa’in li Dios, ut moko ak’osb’il ta lin tel; ut laa’in tink’ut li bsachb’a-ch’oolejil k’anjel, li ceetalil, ut li sachb’a-ch’oolej, chiruheb’ chixjunil li dte’paab’anq re lin k’ab’a’.

9 Ut li ani te’tz’aamanq re sa’ lin k’ab’a’ chi wank axpaab’aaleb’, eb’ a’an bte’risiheb’ claj tza, ut dte’xk’irtesiheb’ li yaj; te’xk’e li mutz’ chixk’ulb’al rilob’aaleb’, ut li tz’ap xik chi ab’ink, ut li mem chi aatinak, ut li yeeq roq chi b’eek.

10 Ut chi seeb’ taachalq xq’ehil naq te’k’utmanq xninqal ru na’leb’ chiruheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

11 A’b’an wi amaak’a’ li paab’aal, maak’a’ taak’utmanq, ka’ajwi’ li bsachok-u sa’ xb’een cBabilonia, a’an ajwi’ li kiminok ruheb’ chixjunil li ninqi tenamit chiruk’b’al xviinul li josq’il xb’aan li dko’b’eetak yumb’eetak xb’aanu.

12 Ut amaajuneb’ wan li neke’b’aanunk re li chaab’il, ka’ajwi’ eb’ li kawresinb’ileb’ chixk’ulb’al lix tz’aqalil lin evangelio, li kintaqla rik’in li tasal tenamit a’in.

13 Jo’kan ut, ninb’oqeb’ li k’a’aq re ru aq’un xmetz’ew re li ruchich’och’, eb’ li bmoko tzolb’ileb’ ta ut xik’ ilb’ileb’, re xtz’ilb’aleb’ li tenamit rik’in lix wankil inMusiq’;

14 Ut li ruq’eb’ a’an, a’anaq li wuq’ laa’in, ut laa’inaq lix aramleb’ ut li ramok-uq’ reheb’; ut laa’in tinb’ak’ lix yiitoqeb’, ut eb’ a’an te’pleetiq chi kaweb’ xwinqilal choq’ we, ut eb’ bli xik’ neke’ilok reheb’ te’wanq rub’eleb’ li roq; ut laa’in tink’e chi ct’ane’k li yok’leb’ ch’iich’ choq’ reheb’, ut rik’in dxxamlel li xik’ naweek’a tinkoleb’ rix.

15 Ut eb’ li aneb’a’ ut li btuulan taajultikamanq li evangelio chiruheb’, ut te’wanq chi cilok, re rilb’al xq’ehil ink’ulunik, xb’aan naq ak dhaye’k chaq re—

16 Ut te’xtzol li jaljookil ru aatin chirix lix atoonal li higo, xb’aan naq anajwan ajwi’ ak haye’k chaq re li saq’ehil.

17 Ut laa’in kintaqla lix atz’aqalil lin evangelio rik’in ruq’ lin moos aj bJose; ut sa’ xq’unal xmetz’ew kiwosob’tesi;

18 Ut kink’e re a’an lix alaawil li muqmuukil na’leb’ chirix li k’a’aq re ru k’eeb’il chaq bxtz’apb’al, a’ li k’a’aq re ru wanjenaq chalen chaq sa’ cxk’ojlajik li ruchich’och’, ut li k’a’aq re ru toj taachalq chalen sa’ li hoonal a’in toj sa’ xq’ehil ink’ulunik, wi taakanaaq wik’in; wi ut ink’a’, jalan tinxaqab’ sa’ xna’aj.

19 Jo’kan ut, chak’aak’ale re naq ink’a’ taalajq xpaab’aal, ut taak’eemanq xb’aan laj aK’ojob’anel Ch’oolej, li bSantil Musiq’ej, li nanawok re chixjunil li k’a’aq re ru.

20 Ut jun taqlahom nink’e aawe—naq atattz’iib’aq choq’ re a’an; ut te’k’eemanq li loq’laj hu, jo’ chanru ajwi’ naq wan chire tz’aqal inch’ool, choq’ re xkolb’aleb’ li bsik’b’ileb’ ru inb’aan;

21 Xb’aan naq eb’ a’an te’rab’i lix ayaab’ inkux, ut tine’ril, ut moko te’wanq ta chi warenaq, ut bte’xkuy lix kutankil cink’ulunik; xb’aan naq eb’ a’an te’saqob’resiiq ru, jo’ chanru naq dsaq wu laa’in.

22 Ut anajwan ninye aaawe, tatkanaaq rik’in, ut a’an taab’eeq aawochb’een; maakanab’ a’an, ut ch’olch’o naq taatz’aqloq ru li k’a’aq re ru a’in.

23 Ut aa’ yaal jo’ ink’a’ nakattz’iib’ak, k’e reetal, k’eeb’ilaq re a’an aatinak jo’ profeet, ut laa’at taajultika lin evangelio ut taak’am chaq raatineb’ bli santil profeet re xk’utb’al xyaalal li raatin, jo’ chanru naq k’eeb’ilaq re a’an.

24 aChepaab’ chixjunil li taqlahom ut li sumwank li teneb’anb’ilex wi’; ut laa’in tink’e chi bchiq’mank li choxa choq’ re eechaab’ilal, ut laj cSatanas taasiksotq ut Sion dtaasaho’q xch’ool sa’ xb’eeneb’ li tzuul ut taatamq;

25 Ut ataakole’q bIsrael sa’ li kutan k’oxlanb’il inb’aan; ut rik’in li claaw ink’ehom te’k’ame’q xb’e, ut maajaruj chik te’sache’q xna’leb’.

26 Waklesihomaq eech’ool ut chisaho’q eeraam, taanach’oq chaq lix atojb’al eerix.

27 Mexxuwak, ex ch’ina teep inkarneer, eere li aawa’b’ejihom, toj reetal naq tink’ulunq. K’ehomaq reetal, btink’ulunq chi seeb’. Chi jo’kan. Amen.