Писания
Учение и Завети 34


Раздел 34

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, на Орсън Прат, във Файет, щата Ню Йорк, на 4-ти ноември 1830 г. (History of the Church, 1:127–128). По онова време брат Прат е на деветнадесет години. Той е бил обърнат във вярата и кръстен, когато чува за първи път проповядването на възстановеното Евангелие от по-големия си брат Парли П. Прат, шест седмици преди това. Това откровение е получено в дома на Питър Уитмър-старши.

1–4, Верните стават Божии синове чрез Единението; 5–9, Проповядването на Евангелието подготвя пътя за Второто Пришествие; 10–12, Пророчеството идва чрез силата на Светия Дух.

1 Сине Мой, аОрсън, вслушай се, чуй и внимавай в това, което ще ти кажа Аз, Господ Бог, тъкмо Исус Христос, твоят Изкупител,

2 асветлината и животът на света, светлина, която свети в мрака и мракът я не схваща;

3 Който толкова авъзлюби света, че бдаде собствения вСи живот, тъй че всички, които повярват, да могат да станат гБожии синове. Затова ти си Мой син.

4 И аблагословен си ти, защото си повярвал.

5 И още по-благословен си, защото си апризован от Мен да проповядваш Моето евангелие,

6 да издигнеш гласа си като със звука на тръба, продължително и силно и да апризоваваш към покаяние това измамническо и извратено поколение, подготвяйки Господния път за Второто Му бПришествие.

7 Защото ето, истина, истина ти казвам, авремето скоро наближава, когато Аз ще дойда в боблак със сила и велика слава.

8 И това ще бъде авелик ден по времето на пришествието Ми, защото всички народи ще бпотреперят.

9 Но преди този велик ден да дойде, слънцето ще бъде затъмнено и луната ще бъде превърната в кръв, и звездите ще откажат да светят, и някои ще паднат, и велики разрушения очакват нечестивите.

10 Затова издигни гласа си и не се ащади, защото Господ Бог го е изрекъл, ето защо, пророкувай и то ще бъде дадено чрез бсилата на Светия Дух.

11 И ако си верен, ето, Аз ще съм с теб, докато дойда.

12 И истина, истина ти казвам, Аз идвам скоро. Аз съм твоят Господ и твоят Изкупител. Тъкмо тъй. Амин.