Scripturi
Doctrină şi Legăminte 33
anterior următorul


Secţiunea 33

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Ezra Thayre şi Northrop Sweet, la Fayette, New York, în octombrie 1830 (History of the Church, 1:126–127). Înregistrând această revelaţie, profetul a afirmat că „Domnul este totdeauna pregătit să-i instruiască pe cei care caută sârguincios cu credinţă” (History of the Church, 1:126).

1–4, Lucrătorii sunt chemaţi să proclame Evanghelia în ceasul al unsprezecelea; 5–6, Biserica este întemeiată şi aleşii trebuie să se adune; 7–10, Pocăiţi-vă, pentru că împărăţia cerurilor este aproape; 11–15, Biserica este zidită pe stânca Evangheliei; 16–18, Pregătiţi-vă pentru venirea Mirelui.

1 Iată, Eu vă spun vouă, slujitorii Mei, Ezra şi Northrop, deschideţi urechile voastre şi ascultaţi glasul Domnului, Dumnezeul vostru, al cărui acuvânt este viu şi puternic, mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, care desparte atât încheieturile, cât şi măduva, sufletul şi spiritul; şi este un cunoscător al bgândurilor şi al intenţiilor inimii.

2 Pentru că adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă că voi sunteţi chemaţi să înălţaţi glasurile voastre ca asunetul unei trâmbiţe pentru a proclama Evanghelia Mea către o generaţie ticăloasă şi perversă.

3 Pentru că, iată, acâmpul este alb, gata pentru seceriş; şi este ceasul al bunsprezecelea şi cultima dată când voi chema lucrători în via Mea.

4 Şi avia Mea a devenit bcoruptă în întregime; şi nu este nici unul care să facă cbine, în afară de câţiva; şi ei dgreşesc în multe cazuri datorită evicleşugului preoţesc, toţi având minţi corupte.

5 Şi adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă că această aBiserică Eu am bîntemeiat-o şi am scos-o din pustiu.

6 Şi la fel, Eu îi voi aaduna pe aleşii Mei din cele bpatru colţuri ale lumii, pe toţi cei care vor crede în Mine şi vor asculta glasul Meu.

7 Da, adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă, câmpul este alb, gata pentru seceriş, de aceea, mânuiţi secerile voastre şi seceraţi cu tot sufletul, cu tot cugetul şi cu toată puterea voastră.

8 aDeschideţi gura, şi ea va fi umplută, şi voi veţi deveni ca bNefi din vechime care a călătorit din Ierusalim în pustiu.

9 Da, deschideţi gura şi nu vă reţineţi, şi spatele vostru va fi încărcat cu asnopi, pentru că, iată, Eu sunt cu voi.

10 Da, deschideţi gura şi ea va fi umplută şi va spune: Pocăiţi-vă, apocăiţi-vă şi pregătiţi calea Domnului şi neteziţi-I cărările; pentru că împărăţia cerurilor este aproape;

11 Da, pocăiţi-vă şi abotezaţi-vă, fiecare dintre voi, pentru iertarea păcatelor voastre; da, fiţi botezaţi cu apă şi apoi va veni botezul prin foc şi prin Duhul Sfânt.

12 Iată, adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă, aceasta este aEvanghelia Mea; şi amintiţi-vă că ei vor avea credinţă în Mine sau ei nu vor putea în nici un fel fi salvaţi;

13 Şi pe această astâncă Eu voi zidi Biserica Mea; da, pe această stâncă sunteţi voi zidiţi şi, dacă veţi continua, bporţile iadului nu vă vor birui.

14 Şi voi vă veţi aminti aarticolele şi legămintele Bisericii pentru a le ţine.

15 Şi voi veţi aconfirma în Biserica Mea pe oricine are credinţă prin aşezarea bmâinilor şi Eu le voi acorda cdarul Duhului Sfânt.

16 Şi Cartea lui Mormon şi sfintele ascripturi sunt date de Mine pentru binstruirea voastră; şi puterea Spiritului Meu c viaţă tuturor lucrurilor.

17 De aceea, fiţi credincioşi, rugaţi-vă totdeauna, ţinând lămpile pregătite şi aprinse şi untdelemnul cu voi, pentru a fi gata la venirea aMirelui

18 Pentru că, iată, adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă că avin curând. Chiar aşa. Amin.