Nauk in zaveze 3
  Footnotes
  Theme

  3. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Harmonyju v Pensilvaniji julija 1828 v zvezi s 116-imi izgubljenimi rokopisnimi stranmi, prevedenimi iz prvega dela Mormonove knjige, ki se je imenoval Lehijeva knjiga. Prerok je proti svoji volji dovolil, da so te strani iz njegovega skrbništva prišle v to od Martina Harrisa, ki je pri prevajanju Mormonove knjige krajše obdobje služil kot pisar. Razodetje je bilo dano preko uríma in tumíma (gl. 10. razdelek).

  1–4 Gospodova smer je eno večno kroženje. 5–15 Joseph Smith se mora pokesati ali pa izgubiti dar za prevajanje. 16–20 Mormonova knjiga pride na dan, da bo rešila Lehijevo potomstvo.

  1 Božja adela in načrti ter nameni se ne morejo izjaloviti, niti ne morejo propasti.

  2 Kajti aBog ne hodi po izkrivljenih poteh, niti se ne obrača ne na desno ne na levo, niti ne spreminja tega, kar je rekel, zato so njegove poti ravne in njegova bsmer je eno večno kroženje.

  3 Pomni, pomni, da ni Božje adelo tisto, ki se izjalovi, temveč delo ljudi;

  4 kajti čeprav ima človek veliko razodetij in ima moč, da naredi veliko mogočnih del, a če se abaha z lastno močjo in omalovažuje Božje bnasvete in sledi ukazom svoje lastne volje in cmesenih poželenj, mora pasti in si nakopati dmaščevanje pravičnega Boga.

  5 Glej, te stvari so ti bile zaupane v varstvo, toda kako stroge so bile tvoje zapovedi; in pomni tudi obljube, ki so ti bile dane, če jih ne bi kršil.

  6 In glej, kako često si akršil Božje zapovedi in zakone in si sledil bprigovarjanjem ljudi.

  7 Kajti glej, človeka se ne bi smel abati bolj kot Boga. Čeprav ljudje omalovažujejo Božje nasvete in bprezirajo njegove besede —

  8 vendarle bi moral biti zvest; in podal bi ti roko in te podprl pred vsemi anasprotnikovimi ognjenimi bpuščicami in s teboj bi bil v vsakem času cstiske.

  9 Glej, ti si Joseph in bil si izvoljen, da boš delal Gospodovo delo, toda zaradi prestopka, če ne boš oprezen, boš padel.

  10 Toda pomni, Bog je milosten; zato se pokesaj za to, kar si storil, kar je v nasprotju z zapovedjo, ki sem ti jo dal, in še si izvoljen in si spet poklican na delo;

  11 če tega ne boš naredil, boš izročen in boš postal kot drugi ljudje in ne boš več imel daru.

  12 In ko si izročil to, za kar ti je Bog dal oči in moč za aprevajanje, si izročil to, kar je bilo sveto, v roke bhudobneža,

  13 ki je omalovaževal Božje nasvete in je prelomil najsvetejše obljube, ki so bile sklenjene pred Bogom, in se je zanesel na lastno presojo in se abahal z lastno modrostjo.

  14 In to je razlog, zaradi katerega si za nekaj časa izgubil svoje privilegije —

  15 kajti dopustil si, da je bil nasvet tvojega asvetovalca poteptan od začetka.

  16 Vendar se bo moje delo nadaljevalo, kajti prav kakor je svet aOdrešenika bspoznal preko cpričevanja Judov, celo tako bo Odrešenika spoznalo moje ljudstvo —

  17 in aNefijci in Jakobovci in Jožefovci in Zoramci preko pričevanja svojih očetov —

  18 in to apričevanje bodo spoznali bLamanci in Lemuelci in Izmaelci, ki so chirali v neveri zaradi krivičnosti svojih očetov, pri katerih je Gospod dopustil, da so svoje brate Nefijce dpobili zaradi njihovih krivičnosti in njihovih gnusob.

  19 In prav s tem anamenom so ohranjene te bplošče, ki vsebujejo te zapise — da bi se izpolnile Gospodove cobljube, ki jih je dal svojemu ljudstvu;

  20 in da bi aLamanci izvedeli za svoje očete in da bi spoznali Gospodove obljube in da bi lahko bverjeli v evangelij in se czanašali na zasluge Jezusa Kristusa in bili dpoveličani po veri v njegovo ime in da bi bili zaradi svojega kesanja odrešeni. Amen.