Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 27
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Tasal 27

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Harmony, Pennsylvania, Agosto 1830. Sa’ xkawresinkil rib’ choq’ re jun k’anjel re li paab’aal li taak’anjelamanq wi’ li k’uub’anb’il k’anjel re li kaxlan wa ut viin, laj Jose xko’o chixtawb’al li viin. Kik’ule’ xb’aan jun choxahil aj taql ut kixk’ul li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in, jun raqal li kitz’iib’aman wi’ sa’ li kutan a’an, ut li rela’ sa’ li po Septiembre chirix a’an. Anajwan na’oksiman li ha’ ruuchil li viin sa’ li k’anjel re loq’laj wa’ak re li Iglees.

1–4, Nak’utman xyaalal k’a’ru taa’oksimanq choq’ eetalil sa’ xk’ulb’al li loq’laj wa’ak; 5–14, Li Kristo ut eb’ lix moos li ke’wan chaq sa’ li jar k’ojlajik te’xk’ul li loq’laj wa’ak; 15–18, K’ehomaq cherix anchal li kolb’a-ib’ aq’ej re li Dios.

1 Cherab’i lix yaab’ xkux li Jesukristo, lee Qaawa’, lee Dios, ut laj Tojol eerix, a’ li ayo’yo ut nim xwankil li raatin.

2 Xb’aan naq, k’ehomaq reetal, ninye eere, naq maak’a’ na’ajman wi’ k’a’ru teewa’ malaj k’a’ru teeruk’ naq nekek’ul li aloq’laj wa’ak, wi taa’uxq naq nekeb’aanu chi junaj ru lix sa’ eeru sa’ lin bloq’al—chi jultikanb’il eere chiru li Yuwa’b’ej lin tib’el li kiyokob’aman choq’ eere, ut lin ckik’el li kihoyman choq’ re drisinkil lee maak.

3 Jo’kan ut, jun taqlahom nink’e eere, naq ink’a’ teeloq’ viin chi moko li uk’a nakaltesin rik’ineb’ li xik’ neke’ilok eere;

4 Jo’kan ut, maajun teeruk’, ka’ajwi’ wi k’uub’anb’il chi ak’il sa’ eeyanq; relik chi yaal, sa’ li awa’b’ejihom a’in re lin Yuwa’ li taawaklesimanq sa’ li ruchich’och’.

5 K’ehomaq reetal, a’in xchaab’ilal inna’leb’; jo’kan ut, misach eech’ool, xb’aan naq chalk re li hoonal naq atinwuk’ li ruuchinihom lix toonal uva eerik’in sa’ li ruchich’och’, ut rik’in laj bMoroni, li kintaqla eerik’in re xk’utb’esinkil lix Hu laj Mormon, wan wi’ xtz’aqalil lin evangelio li junelik nakana, re li kink’e wi’ xlaawil li tz’iib’anb’il esil re li cperel che’ re Efrain;

6 Ut jo’kan ajwi’ rik’in laj aEliyah, re li kink’e wi’ li laaw re xk’eeb’al chi uxmank lix k’ojob’ankil wi’chik chixjunil li k’a’aq re ru yeeb’il rik’in xtz’uumaleb’ re chixjunileb’ li santil profeet chalen chaq naq kitikla li ruchich’och’, chirixeb’ li roso’jikil kutan;

7 Ut jo’kan ajwi’ laj Jwan ralal laj Sakarias, a’ laj Sakarias li kirula’ani wi’ a’an a(laj Eliyah) ut kixyeechi’i re naq a’an taawanq jun ralal, ut naq a’anaq laj bJwan xk’ab’a’, ut naq taanujaq rik’in li musiq’ej re laj Eliyah;

8 Ut laj Jwan kintaqla eerik’in laa’ex, inmoos, Jose Smith, alalb’ej, ut Oliver Cowdery, re eek’ojob’ankil sa’ li xb’een atijonelil li kek’ul, re taaruuq texb’oqe’q ut btexk’ojob’aaq jo’ chanru ajwi’ laj cAaron;

9 Ut jo’kan ajwi’ laj aElias, re li kink’e wi’ xlaawil li wankilal re bxsutq’isinkil xch’ooleb’ li yuwa’b’ej rik’ineb’ li alal k’ajolb’ej, ut lix ch’ooleb’ li alal k’ajolb’ej rik’ineb’ li yuwa’b’ej, re naq chixjunil li ruchich’och’ ink’a’ taasak’e’q rik’in jun majewank.

10 Ut rik’in ajwi’ laj Jose ut laj Jakob, ut laj Isaak, ut laj Abraham, lee yuwa’, a’aneb’ li nakana wi’ li k’a’ru ayeechi’inb’il;

11 Ut rik’in ajwi’ laj Miguel, malaj laj aAdan, lix yuwa’eb’ chixjunil, li awa’b’ej reheb’ chixjunil, li najter xkutankil;

12 Ut rik’in ajwi’ laj Pedro, laj Santiago, ut laj Jwan, li keb’intaqla eerik’in, li akexink’ojob’ wi’ ut kexinxaqab’ wi’ re wank choq’ bapostol, ut aj cyehol nawom sik’b’il ru chirix lin k’ab’a’, ut re xk’amb’al xlaawil lee k’anjel ut xlaawil li k’a’aq re ru ajwi’ li kink’utb’esi chaq chiruheb’ a’an;

13 Reheb’ li akinq’axtesi wi’ sa’ ruq’eb’ lix blaawil lin awa’b’ejihom, ut jun cxk’ojlajik li devangelio choq’ re li eroso’jikil kutan; ut choq’ re lix ftz’aqalil ru li kutan, sa’ li tinch’utub’ wi’ sa’ gjunajil chixjunil li k’a’aq re ru, li wan sa’ choxa jo’ ajwi’ li wan sa’ ruchich’och’;

14 Ut rik’ineb’ ajwi’ chixjunileb’ sa’ li ruchich’och’ li akixk’e chaq we lin Yuwa’.

15 Jo’kan ut, taqsihomaq eeraam ut chisaho’q sa’ eech’ool, ut b’ak’omaq lee yiitoq, ut k’ulumaq anchal lin akolb’a-ib’ aq’ cherix, re naq texruuq chixkuyb’al li rahil kutan, chi akaq xeb’aanu chixjunil, re naq texruuq chi bwank chi xaqxo.

16 Xaqab’omaq ut eerib’, chi atiqib’anb’il eeyiitoq rik’in li byaal, chi wank cherix lix cramb’al ru ch’oolej re dtiikilal, ut chi tz’aptz’o eeroq rik’in li kawresink-ib’ re li evangelio re etuqtuukilal, li keb’intaqla lin fanjel chixq’axtesinkil eere;

17 Chi chapb’il eeb’aan li ramok-ib’ re paab’aal li texruuq wi’ chixchupb’al chixjunileb’ li alochlookil tzimaj reheb’ laj maak;

18 Ut chapomaq li xramb’al jolomej re li kolb’a-ib’, ut li yok’leb’ ch’iich’ re lin Musiq’, li tinhoy sa’ eeb’een, ut li waatin li nink’utb’esi cheru, ut chexwanq sa’ aatin chirix chixjunil li k’a’aq re ru li b’arwan neketz’aama chiwu, ut chexwanq chi tiik chi paab’ank toj reetal naq tink’ulunq, ut atexxoke’q, re naq b’ar wankin laa’in texwanq bajwi’ laa’ex. Amen.