Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 27
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 27

Faaaliga na tuuina mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Haramoni, Penisilevania, Aokuso 1830 (History of the Church, 1:106–108). I le sauniuniga mo se sauniga faalelotu lea sa faamoemoe e fai ai le faamanatuga i le areto ma le uaina, na alu atu ai Iosefa e aumai se uaina. Sa faafetaiai o ia e se avefeau faalelagi ma maua mai ai le faaaliga lenei, o sona vaega sa tusia i le taimi lava lena ae o le vaega na totoe na tusia ia Setema na sosoo ai. Ua faaaoga nei le vai nai lo le uaina i sauniga faamanatuga o le Ekalesia.

1–4, Ua faamatala mai faatusa ia faaaoga i le taumafaina o le faamanatuga; 5–14, O Keriso ma ana auauna mai tisipenisione uma o le a taumamafa i le faamanatuga; 15–18, Ia ofu le ofutau atoa o le Atua.

1 Faalogo mai ia i le siufofoga o Iesu Keriso, lou Alii, lou Atua, ma lou Togiola, o lana afioga e avave ma mamana.

2 Aua faauta, Ou te fai atu ia te oe, e lē afaina po o le a le mea tou te aina pe o le a foi le mea tou te inuina pe a outou taumamafa i le afaamanatuga, pe afai tou te faia ma le manatu tasi i loʼu emamalu—e faamanatu ai i le Tamā loʼu tino sa tuu i lalo mo outou, ma loʼu itoto sa faamaligi mo le ofaamagaloina o a outou agasala.

3 O le mea lea, Ou te tuu atu ia te outou se poloaiga, ia aua tou te faatau mai se uaina po o se ava malosi mai i o outou fili;

4 O le mea lea, ia leai se uaina tou te inuina vagana ai ua faia o se uaina fou i totonu o outou; ioe, i le malo lenei o loʼu Tamā o le a ati aʼe i luga o le lalolagi.

5 Faauta, o le poto lenei ua ia te aʼu; o le mea lea, aua le ofo, ona e oo mai le itula o le a Ou ainu ai le fua o le vine faatasi ma outou i le lalolagi, ma faatasi ma eMoronae, o lē na Ou auina atu ia te oe e faaali atu le Tusi a Mamona, ua i ai le atoatoaga o laʼu talalelei tumau-faavavau, o lē ua Ou tuu atu i ai ki o le tala faamaumau o le ilaau a Efaraima;

6 Ma faatasi foi ma aElaia, o lē ua Ou tuu i ai ki o le faataunuuga o le toefuataiga o mea uma na fetalai e fofoga o perofeta paia uma talu mai le amataga o le lalolagi, e faatatau i aso e gata ai;

7 Ma Ioane foi le atalii o Sakaria, o Sakaria lea na oo mai i ai o ia a(Elaia) ma tuu mai i ai se folafolaga o le a maua e ia se atalii, ma o lona igoa o le a taua o eIoane, ma o le a tumu o ia i le agaga o Elaia;

8 O Ioane lea na Ou auina atu ia te oulua, aʼu auauna, o Iosefa Samita, Laitiiti, ma Oliva Kaotui, e faauu oulua i le aperisitua muamua ua oulua maua, ina ia mafai ona valaaulia ma efaauuina oulua e pei lava o iArona;

9 Ma aElia foi, o lē ua Ou tuu atu i ai ki o le mana e efaaliliu ai loto o tamā i fanau, ma loto o fanau i tamā, ina ia lē taiaina le lalolagi atoa i se fetuu;

10 Ma faatasi foi ma Iosefa ma Iakopo, ma Isaako, ma Aperaamo, o oulua tamā, o e ua ala ai ona atumau o folafolaga;

11 Ma faatasi foi ma Mekaeli, po o aAtamu, le tamā o tagata uma, le aloalii i luga o tagata uma, le anamua o aso;

12 Ma faatasi foi ma Peteru, ma Iakopo, ma Ioane, o e na Ou auina atu ia te oulua, ma o e na Ou afaauuina ai oulua ma faamauina ai oulua e avea o ni eaposetolo, ma imolimau faapitoa o loʼu igoa, ma umia ki o la oulua auaunaga ma mea lava e tasi na Ou faaali atu ia te i latou;

13 I e ua Ou atuu atu i ai eki o loʼu malo, ma se itisipenisione o le otalalelei mo utaimi mulimuli; ma mo le fatoaga o taimi, lea o le a Ou faapotopoto faatasi ai mea uma i le mea e gtasi, o mea o i le lagi, atoa ma mea o i luga o le lalolagi;

14 Ma faatasi foi ma i latou uma o e ua atuuina mai e loʼu Tamā ia te aʼu mai le lalolagi.

15 O le mea lea, ia sii aʼe i luga o outou loto ma olioli, ma fusi i o outou sulugatiti, ma ave i o outou luga loʼu aofutau atoa, ina ia mafai ona outou talitalia le aso leaga, ina ua uma lea ona outou faia o mea uma, ina ia mafai ona outou etutumau.

16 O lea, ia tutumau ai, ua afusi faataamilo o outou sulugatiti i le eʼupumoni, ma ia faamaulu le iufifatafata o le oamiotonu, ma faasee o outou vae i le sauniuniga o le talalelei o le ufilemu, lea na Ou auina atu aʼu fagelu e tuu atu ia te outou;

17 Ma ave le talita o le faatuatua lea o le a mafai ai ona outou tineia o aufanafana mu uma a lē ua amioleaga;

18 Ma ave le puloutau o le olataga, ma le pelu a loʼu Agaga, lea o le a Ou sasaa atu i o outou luga, ma laʼu upu lea Ou te faaali atu ia te outou, ma ia lotogatasi e faatatau i mea uma o soo se mea tou te ole mai ai ia te aʼu, ma faamaoni seia Ou alu atu, ma o le a asegia aʼe outou i luga, ina ia outou i ai efoi i le mea Ou te i ai. Amene.