Skrifterne
Lære og Pagter 23
forrige næste


Afsnit 23

En serie på fem åbenbaringer givet gennem profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 til Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith sen. og Joseph Knight sen. Som følge af et oprigtigt ønske fra de fem nævnte personers side om at kende deres respektive pligter adspurgte profeten Herren og modtog en åbenbaring for hver person.

1-7: Disse første disciple bliver kaldet til at prædike, formane og styrke kirken.

1 Se, jeg taler til dig, Oliver, nogle få ord. Se, du er velsignet og er ikke under nogen fordømmelse. Men vogt dig for astolthed, for at du ikke skal falde i bfristelse.

2 Gør dit kald kendt for kirken og også over for verden, så skal dit hjerte blive åbnet, så du kan prædike sandheden fra nu af og for evigt. Amen.

3 Se, jeg taler til dig, Hyrum, nogle få ord; for du er heller ikke under nogen fordømmelse; og dit hjerte er blevet åbnet, og din tunge løst, og dit kald er at formane og at astyrke kirken bestandigt. Derfor er din pligt for stedse for kirken, og dette på grund af din familie. Amen.

4 Se, jeg taler nogle få ord til dig, aSamuel; for du er heller ikke under nogen fordømmelse, og dit kald er at formane og at styrke kirken; og du er endnu ikke kaldet til at prædike for verden. Amen.

5 Se, jeg taler nogle få ord til dig, Joseph; for du er heller ikke under nogen fordømmelse, og dit kald er også at formane og at styrke kirken; og dette er din pligt fra nu af og for evigt. Amen.

6 Se, jeg tilkendegiver med disse ord for dig, Joseph Knight, at du må tage dit akors op, herunder at du må bbede clydeligt over for verden så vel som i løndom og i din familie og blandt dine venner og alle steder.

7 Og se, det er din pligt at aforene dig med den sande kirke og bestandigt at bruge dine ord til formaning, så du kan få arbejderens løn. Amen.