Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 23
Mea e Sii mai
Tusi Atoa (PDF)
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Vaega 23

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Manaseta, Niu Ioka, Aperila 1830, ia Oliva Kaotui; Ailama Samita; Samuel H. Samita; Iosefa Samita, Matua; ma Iosefa Knight, Matua (History of the Church, 1:80). Ona o se iuga o le manao faamaoni o le vaega o tagata nei e toalima ua taua, i lo latou fia iloa o o latou tiute faapitoa, o lea na ole atu ai le Perofeta i le Alii ma maua mai ai le faaaliga lenei.

1–7, Ua valaaulia ia soo muamua e talai, apoapoai atu, ma faamalosi le Ekalesia.

1 Faauta, Ou te tautala atu ia te oe, Oliva, ni upu itiiti. Faauta, ua faamanuiaina oe, ma ua e lē o i lalo o se tausalaga. Peitai faaeteete i le afaamaualuga, neʼi e ulu atu i efaaosoosoga.

2 Faailoa atu lou valaauga i le ekalesia, ma luma foi o le lalolagi, ma o le a tatalaina lou loto e talai atu le upumoni mai le taimi nei ma faavavau. Amene.

3 Faauta, Ou te tautala atu ia te oe, Ailama, ni upu itiiti; ona ua lē o i ai foi oe i lalo o se tausalaga, ma ua tatalaina lou loto, ma tatalaina lou laulaufaiva; ma o lou valaauga o le apoapoai atu, ma afaamalosi le ekalesia e lē aunoa. O le mea lea, o lou tiute ua i ai i le ekalesia e faavavau, ma ua pogai lenei mea ona o lou aiga. Amene.

4 Faauta, Ou te tautala atu ni upu itiiti ia te oe, aSamuelu; ona ua lē o i ai foi oe i lalo o se tausalaga, ma o lou valaauga o le apoapoai atu, ma faamalosi le ekalesia; ma e lei oo ina valaaulia oe e te talai atu i le lalolagi. Amene.

5 Faauta, Ou te tautala atu ni upu itiiti ia te oe, Iosefa; ona ua lē o i ai foi oe i lalo o se tausalaga, ma o lou valaauga foi o le apoapoai atu, ma faamalosi le ekalesia; ma o lou tiute lenei mai le taimi nei ma faavavau. Amene.

6 Faauta, Ou te faaali atu ia te oe, Iosefa Knight, i upu nei, e ao ina e ave i luga lau asatauro, lea e ao ai ina e etatalo ai ma le ileo i luma o le lalolagi faapea foi i le mea lilo, ma i lou aiga, ma i totonu o au uo, ma i nofoaga uma.

7 Ma, faauta, o lou tiute o le aauai faatasi lea ma le ekalesia moni, ma faapito lau tautala i le apoapoai atu e lē aunoa, ina ia e maua le taui o lē e galue. Amene.