Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 21
chi uub’ej

Tasal 21

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Fayette, Nueva York, 6 Abril 1830. Kik’eeman li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in naq kik’uub’aman li Iglees, sa’ li kutan ak yeeb’il, sa’ rochoch laj Peter Whitmer, yuwa’b’ej. Waqib’ chi winq, li ak kub’enaqeb’ chaq xha’, ke’tz’aqon. Rik’in li k’ulub’ank sa’ komonil, eb’ li winq a’in ke’xch’olob’ naq te’raj ut k’eek’ookeb’ xch’ool chixk’uub’ankil rib’, jo’ chanru lix taqlahom li Dios (chi’ilmanq sa’ li tasal 20). Jo’kan ajwi’ ke’xk’ulub’a xch’ool xk’ulb’al ut xxaqab’ankil laj Jose Smith, alalb’ej, ut laj Oliver Cowdery, jo’ jolominel aj k’anjel re li Iglees. Rik’in xk’eeb’al li uq’ej, chirix a’an laj Jose kixk’ojob’ laj Oliver choq’ xb’eenil sa’ li Iglees, ut laj Oliver kixk’ojob’ ajwi’ laj Jose chi jo’kan. Chirix xk’anjelankil li loq’laj wa’ak, laj Jose ut laj Oliver ke’xk’e li ruq’eb’ sa’ xb’een li junjunq li yoo chi tz’aqonk, re xk’eeb’al li Santil Musiq’ej ut re xk’ojob’ankil li junjunq jo’ komon sa’ li Iglees.

1–3, Laj Jose Smith b’oqb’il re taawanq choq’ aj ilol na’leb’, aj jaltesinel ru aatin, profeet, apostol, ut xb’eenil; 4–8, Li raatin a’an tixk’am xb’e li k’anjel re Sion; 9–12, Eb’ laj santil paab’anel te’xpaab’ li raatin naq na’aatinak sa’ xk’ab’a’ laj K’ojob’anel Ch’oolej.

1 K’ehomaq reetal, taatz’iib’amanq jun aesil sa’ eeyanq; ut sa’ a’an taayeemanq naq laa’at jun aj bilol na’leb’, jun aj jaltesinel ru aatin, jun profeet, jun cx’apostol li Jesukristo, jun xb’eenil sa’ li iglees xb’aan li rajom li Dios Yuwa’b’ej, ut li rusilal lee Qaawa’ Jesukristo,

2 Chi amusiq’anb’il xb’aan li Santil Musiq’ej re xk’eeb’al lix k’ojob’ankil, ut re xwaklesinkil choq’ re li paab’aal q’axal sant.

3 Ut li aiglees a’an bkik’uub’aman ut kixaqab’aman sa’ jun mil waqxaqib’ cient rik’in lajeeb’ roxk’aal xchihab’il lee Qaawa’, sa’ xkaa li po, ut sa’ xwaq xb’e li po Abril yeeb’il re.

4 Jo’kan ut, ninye re li iglees, taak’e aaxik rik’in chixjunil li araatin ut taqlahom li tixk’e eere jo’ chanru naxk’ul, rik’in b’eek chi anchal li bsantilal chiwu;

5 Xb’aan naq li araatin a’an teek’ul, chanchan sa’ tz’aqal xtz’uumal we chalenaq chaq, rik’in anchal li kuyuk ut paab’aal.

6 Xb’aan naq rik’in xb’aanunkil li k’a’aq re ru a’in li arokeb’aal xb’alb’a ink’a’ taanumtaaq sa’ eeb’een; relik chi yaal, ut li Dios tixjek’i chaq cheru li wankilal re bq’ojyin, ut tixk’e chi cchiq’mank li choxa choq’ re lee chaab’ilal, ut lix dloq’al lix k’ab’a’.

7 Xb’aan naq jo’ka’in naxye li Qaawa’ Dios: A’an kinmusiq’a re xk’eeb’al chi b’eek lix k’anjel aSion rik’in nimla wankilal choq’ re chaab’ilal, ut lix yalb’al xq’e ninnaw, ut lix tij ak wab’ihom.

8 Relik chi yaal, li yaab’ak kixb’aanu choq’ re Sion ak wilom, ut tink’e naq ink’a’ chik taaraho’q xch’ool chirix, xb’aan naq xchal xkutankil naq taasaho’q xch’ool, toj reetal li arisinkil xmaak, ut lix k’utb’esinkil li wosob’tesihom sa’ xb’een lix k’anjel.

9 Xb’aan naq, k’ehomaq reetal, laa’in atinwosob’tesiheb’ chixjunil li neke’k’anjelak sa’ li bwawimq rik’in jun kawil osob’tesink, ut te’xpaab’ li raatin a’an, li k’eeb’il re inb’aan rik’in laj cK’ojob’anel Ch’oolej, li dnaxk’utb’esi naq li Jesus ekik’ehe’ chiru krus xb’aaneb’ li fwinq aj maak choq’ re lix maak li gruchich’och’, relik chi yaal, re taa’isimanq li maak choq’ re li hch’oolej tuulan.

10 Jo’kan ut, aajel ru chiwu naq a’an ataak’ojob’aaq aab’aan, at Oliver Cowdery lin apostol;

11 A’in ut jun k’ojob’anb’il k’anjel choq’ aawe, naq laa’at jun xb’eenil rub’el ruq’ a’an, chi a’an li axb’een chawu, re naq tatwanq laa’at choq’ xb’eenil chiru li iglees a’in re li Kristo, li nak’amok re lin k’ab’a’—

12 Ut li xb’een aj jultikanel aatin re li iglees a’in choq’ re li iglees, ut chiru li ruchich’och’, relik chi yaal, chiruheb’ laj Gentil; relik chi yaal, ut jo’ka’in naxye li Qaawa’ Dios, ilomaq, ilomaq! chiruheb’ ajwi’ laj aJudio. Amen.