Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 1


Giáo Lý và Giao Ước

Tiết 1

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, vào ngày 1 tháng Mười Một năm 1831, trong một đại hội đặc biệt của các anh cả trong Giáo Hội, được tổ chức tại Hiram, Ohio. Nhiều điều mặc khải đã được tiếp nhận từ Chúa trước lúc này, và việc sưu tập những điều này để in thành sách là một trong những vấn đề chính được thông qua trong đại hội này. Tiết này gồm có lời nói đầu của Chúa về các giáo lý, các giao ước, và các giáo lệnh được ban cho trong gian kỳ này.

1–7, Tiếng nói cảnh cáo cho tất cả mọi người; 8–16, Sự Bội Giáo và tà ác xảy ra trước Sự Tái Lâm; 17–23, Joseph Smith được kêu gọi để phục hồi trên thế gian các lẽ thật và các quyền năng của Chúa; 24–33, Sách Mặc Môn được ra đời và Giáo Hội chân chính được thiết lập; 34–36, Hòa bình sẽ bị cất khỏi thế gian; 37–39, Hãy tìm hiểu những giáo lệnh này.

1 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là dân của giáo hội ta, tiếng nói của Đấng ngự trên cao phán vậy, và mắt Ngài nhìn tất cả mọi người; phải, thật vậy, ta phán rằng: Hãy nghe đây, các ngươi là dân từ chốn xa xăm; và các ngươi là dân trên các hải đảo, hãy cùng nghe đây.

2 Vì thật vậy, tiếng nói của Chúa phán ra cho tất cả mọi người, và chẳng một ai tránh khỏi; và chẳng mắt nào không thấy, hoặc chẳng tai nào không nghe, hoặc chẳng tim nào không thấu.

3 những kẻ phản nghịch sẽ bị nhiều nỗi khổ sở dày vò; vì những điều bất chính của chúng sẽ được loan ra trên các mái nhà, và những hành động bí mật của chúng sẽ bị tiết lộ.

4 tiếng nói cảnh cáo sẽ đến với tất cả mọi người, từ miệng các môn đồ của ta, là những người ta đã lựa chọn trong những ngày sau cùng này.

5 Và họ sẽ ra đi và không một ai giữ họ lại được, vì ta là Chúa đã truyền lệnh cho họ.

6 Này, đây là thẩm quyền của ta, và thẩm quyền của các tôi tớ ta, và lời nói đầu của ta cho cuốn sách về các giáo lệnh của ta mà ta đã ban cho họ để phổ biến cho các ngươi, hỡi dân cư trên thế gian.

7 Vậy nên, hãy run sợ, hỡi các ngươi, vì những gì ta là Chúa đã ban ra trong các giáo lệnh này sẽ được ứng nghiệm.

8 Và thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng, những ai ra đi đem theo những tin này đến cho dân cư trên thế gian là những người được ban cho quyền năng để gắn bó cả dưới đất lẫn trên trời, những kẻ không tin và phản nghịch;

9 Phải, thật vậy, để gắn bó chúng cho tới ngày khi cơn thịnh nộ của Thượng Đế sẽ trút lên những kẻ tà ác một cách không lường được—

10 Cho tới ngày mà Chúa sẽ đến để tưởng thưởng mọi người tùy theo việc làm của người đó, và đo lường mọi người tùy theo mức độ người đó đã đo lường cho đồng bào mình.

11 Vậy nên, tiếng nói của Chúa phán ra cho các nơi tận cùng của trái đất, để những ai muốn nghe đều có thể nghe được.

12 Các ngươi hãy chuẩn bị, các ngươi hãy chuẩn bị cho những gì sắp đến, vì Chúa đã gần kề;

13 cơn thịnh nộ của Chúa đã phừng lên, và gươm của Ngài đã được rửa sạch trên trời, và nó sẽ giáng xuống dân cư trên thế gian.

14 cánh tay của Chúa sẽ tỏ ra; và ngày ấy đến khi mà những kẻ nào không chịu nghe tiếng nói của Chúa, hoặc tiếng nói của các tôi tớ của Ngài, hoặc cũng không lưu ý đến những lời nói của các tiên tri và sứ đồ, sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng.

15 Vì chúng đã đi lạc khỏi các giáo lễ của ta, và đã vi phạm giao ước vĩnh viễn của ta.

16 Chúng không tìm đến Chúa để thiết lập sự ngay chính của Ngài, nhưng mọi người lại đi theo con đường riêng của mình, và theo hình ảnh một Thượng Đế riêng của mình, một hình ảnh theo kiểu thế gian, và thực chất của nó chỉ là một hình tượng, đã cũ kỹ đi và sẽ bị diệt vong tại Ba Bi Lôn, ngay cả Ba Bi Lôn vĩ đại kia cũng sẽ sụp đổ.

17 Vậy nên, ta là Chúa, vì biết trước tai họa sẽ đến với dân cư trên thế gian, nên ta gọi tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, và từ trên trời phán bảo hắn, và ban cho hắn các giáo lệnh;

18 Và còn ban các giáo lệnh cho những người khác nữa, để họ cần phải rao truyền những điều này cho thế gian; và ta đã làm tất cả những điều này để những gì do các vị tiên tri đã ghi chép sẽ được ứng nghiệm—

19 Những sự yếu kém của thế gian sẽ đi ra để đánh đổ những gì uy thế và mạnh mẽ, để cho loài người không còn khuyên dạy đồng loại nữa và cũng không còn tin cậy vào cánh tay xác thịt nữa—

20 Nhưng để cho mọi người đều có thể nói lên trong danh Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi thế gian;

21 Để cho đức tin cũng có thể được tăng trưởng trên thế gian;

22 Để cho giao ước vĩnh viễn của ta có thể được thiết lập.

23 Để cho phúc âm trọn vẹn của ta có thể được những kẻ yếu kém và những kẻ tầm thường rao truyền đến các nơi tận cùng của thế giới và tới trước mặt các vua và những người cai trị.

24 Này, ta là Thượng Đế và đã nói ra điều đó; những giáo lệnh này là của ta, và được ban cho các tôi tớ ta trong sự yếu kém của họ, theo lối ngôn ngữ của họ, để họ có thể hiểu được.

25 Và chừng nào họ sai lầm thì sự sai lầm đó có thể được cho biết;

26 Và chừng nào họ tìm kiếm sự thông sáng thì họ có thể được chỉ bảo;

27 Và chừng nào họ phạm tội thì họ có thể được sửa phạt để họ có thể hối cải;

28 Và chừng nào họ biết khiêm nhường thì họ có thể được làm cho mạnh mẽ, và được ban phước lành từ trên cao, và thỉnh thoảng nhận được sự hiểu biết.

29 Và sau khi nhận được biên sử của dân Nê Phi, phải, ngay cả tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta có thể có quyền năng phiên dịch Sách Mặc Môn nhờ sự thương xót của Thượng Đế và bởi quyền năng của Thượng Đế.

30 Và cả những ai được ban cho những giáo lệnh này cũng có thể có quyền năng đặt nền tảng của giáo hội này và đem nó ra khỏi nơi mù mịt và tối tăm, là giáo hội sinh động và chân chính duy nhất trên khắp mặt đất này, mà ta là Chúa rất hài lòng, muốn nói chung với toàn thể giáo hội chứ không phải với riêng ai—

31 Vì ta là Chúa chẳng nhìn tội lỗi với một mảy may chấp nhận;

32 Tuy nhiên, kẻ nào hối cải và làm theo các giáo lệnh của Chúa thì sẽ được tha thứ;

33 Và kẻ nào không hối cải thì sẽ bị cất khỏi cả sự sáng mà kẻ đó đã nhận được; vì Thánh Linh của ta sẽ không luôn luôn tranh đấu với loài người, Chúa Muôn Quân phán vậy.

34 Và lại nữa, hỡi dân cư trên thế gian, thật vậy ta nói cho các ngươi hay: Ta là Chúa sẵn lòng biểu lộ những điều này cho mọi xác thịt được biết;

35 Vì ta chẳng hề vị nể ai, và truyền lệnh là mọi người phải biết rằng ngày ấy sẽ chóng đến; thời giờ chưa đến, nhưng cũng gần kề, khi hòa bình sẽ bị cất khỏi thế gian, và quỷ dữ sẽ có quyền năng trong lãnh vực nó ngự trị.

36 Và Chúa cũng sẽ có quyền năng đối với các thánh hữu của Ngài, và sẽ trị vì giữa họ, và sẽ xuống phán xét I Đu Mê A, hay là thế gian vậy.

37 Hãy tìm hiểu những giáo lệnh này, vì đây là những điều chân chính và trung thực, và những điều tiên tri cùng những lời hứa trong đó sẽ được ứng nghiệm.

38 Những điều gì ta là Chúa đã nói, ta đã nói, và ta không miễn giảm cho ta; và dù trời đất qua đi, nhưng lời ta sẽ không qua đâu mà sẽ được ứng nghiệm, dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta thì cũng như nhau.

39 Vì này, và trông kìa, Chúa là Thượng Đế, và Thánh Linh làm chứng, và lời chứng đó là chân thật, và lẽ thật tồn tại mãi mãi và đời đời. A Men.

In