Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 19
Eb’ li raqalil

Hide Footnotes

Tema

Tasal 19

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith, sa’ Manchester, Nueva York, maare chiru saq’ehil sa’ 1829. Sa’ lix tz’iib’anb’il esil, li Profeet naxye naq a’an “jun taqlahom re li Dios ut moko re ta winq, choq’ re laj Martin Harris, k’eeb’il xb’aan li ani wan chi junelik.”

1–3, Li Kristo wan anchal li wankilal rik’in; 4–5, Chixjunileb’ li winq tento te’xjal xk’a’uxl malaj te’xk’ul rahilal; 6–12, Li junelik tojb’a-maak a’an li tojb’a-maak re li Dios; 13–20, Li Kristo kixk’ul rahilal choq’ reheb’ chixjunil, re naq ink’a’ te’xk’ul rahilal wi te’xjal xk’a’uxl; 21–28, Chajultika li evangelio re jalb’a-k’a’uxlej; 29–41, Chach’olob’ li sahil esilal.

1 Laa’in li aAlfa ut li Omega, bKristo li Qaawa’; relik chi yaal, laa’in ajwi’ a’an, li xtiklajik ut li roso’jik, laj Tojol rix li ruchich’och’.

2 Laa’in, chirix xtz’aqob’resinkil ru ut axchoyb’al li rajom xch’ool li ani eechaninb’ilin wi’, a’an ajwi’ li Yuwa’b’ej, chiwix—ut xinb’aanu a’in re taaruuq btink’e chixjunil li k’a’aq re ru rub’el inwankil—

3 Ut kink’uula chixjunil li awankilal, toj reetal bxsachb’al ajwi’ laj Satanas ut eb’ lix k’anjel sa’ li croso’jik li ruchich’och’, ut li nimla roso’jikil kutan re raqb’a-aatin, li tink’e chi nume’k sa’ xb’eeneb’ li wankeb’ chi sa’, ut dtinraq aatin chirix li junjunq chi winq jo’ chanru lix ek’anjel ut lix b’aanuhom, li b’arwan kixb’aanu chaq.

4 Ut ch’olch’o naq li junjunq chi winq tento atixjal xk’a’uxl malaj ut btixnumsi rahilal, xb’aan naq laa’in, li Dios, cmaak’a’ woso’jik.

5 Jo’kan naq moko anawisi ta li raqb’a-aatin li tink’e; taaxik b’an li rahilal, li yaab’ak, bayaynak, ut k’uxuxink ruuch-e, relik chi yaal, reheb’ li te’tawe’q sa’ lin ctz’e uq’.

6 A’b’anan, aink’a’ tz’iib’anb’il naq maajun roso’jik li rahilal a’in taawanq; tz’iib’anb’il b’an, li brahilal maak’a’ roso’jik.

7 Jo’kan wi’chik, tz’iib’anb’il ali junelik tojb’a-maak, jo’kan naq q’axal kaw wi’chik chiru li jun ch’ol chik chi loq’laj hu, re naq taak’anjelaq sa’ xch’ooleb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, anchal re xnimankil xloq’al ink’ab’a’.

8 Jo’kan ut, tinch’olob’ cheru li muqmuukil na’leb’ a’in, xb’aan naq na’ajman ru choq’ eere naq teenaw jo’ chanru ajwi’ eb’ lin apostol.

9 Nekexwaatina laa’ex li sik’b’il eeru sa’ li na’leb’ a’in, jo’ raj junajex, re taaruuq tex’ok sa’ lin ahilob’aal.

10 Xb’aan naq, k’ehomaq reetal, li amuqmuukil na’leb’ re li choxahilal, k’a’jo’ xnimal ru! Xb’aan naq, k’ehomaq reetal, laa’in maak’a’ woso’jik, ut li tojb’a-maak li k’eeb’il xb’aan li wuq’ a’an li tojb’a-maak maak’a’ roso’jik, xb’aan naq bMaak’a’ Roso’jik, a’an ink’ab’a’. Jo’kan ut—

11 Li ajunelik tojb’a-maak a’an li tojb’a-maak naxk’e li Dios.

12 Li tojb’a-maak maak’a’ roso’jik a’an li tojb’a-maak naxk’e li Dios.

13 Jo’kan ut, nakatintaqla chixjalb’al aak’a’uxl, ut chixpaab’ankileb’ li ataqlahom li kak’ul rik’in ruq’ lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, sa’ lin k’ab’a’;

14 Ut a’an sa’ xk’ab’a’ lin nimajwal wankil naq kak’uleb’;

15 Jo’kan naq nakatintaqla chixjalb’al aak’a’uxl—chajal aak’a’uxl, maare anchal tatinsak’ rik’in xxuq’ lix tz’uumal we, ut rik’in lin ch’iilahom, ut lin josq’il, ut taawanq chi nim li arahilal taanumsi—chan ru xnimal moko nakanaw ta, ut chan ru xq’axalil xrahil moko nakanaw ta, relik chi yaal, chan ru naq ch’a’aj xkuyb’al moko nakanaw ta.

16 Xb’aan naq k’e reetal, laa’in, li Dios, akinnumsi li k’a’aq re ru a’in choq’ re chixjunileb’, re naq bink’a’ te’xnumsi rahilal wi cte’xjal xk’a’uxl;

17 A’ut wi ink’a’ te’xjal xk’a’uxl tento ate’xnumsi rahilal jo’ kink’ul ajwi’ laa’in;

18 Ut a’ rahilal a’an kinixk’e laa’in, li Dios ajwi’, li q’axal nim wi’chik chiru chixjunil, chi siksotk xb’aan xrahil ut chi elk inkik’el ruuchil tiqob’, ut chixnumsinkil xrahil li tz’ejwalej jo’ ajwi’ li musiq’ej—ut chirajb’al naq ink’a’ raj atinwuk’ li k’ahil sek’, ut tinka’ch’inob’resi raj wib’—

19 A’b’anan, rehaq taxaq li Yuwa’b’ej li loq’alil, ut kin’uk’ak ut akinchoy lin kawresihom choq’ reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

20 Jo’kan ut, nakatintaqla wi’chik chixjalb’al aak’a’uxl, maare anchal tatintuulanob’resi rik’in lin nimajwal wankilal; ut naq ataach’olob’eb’ laa maak, maare anchal taanumsiheb’ li tojb’a-maak li xin’aatinak wi’, li xayal chi yal b’ab’ay, relik chi yaal, chi yal jun miin raqal ajwi’ sa’ li hoonal naq kiwisi chaq lin Musiq’.

21 Ut nakatintaqla naq amaak’a’ chik taajultika, ka’ajwi’ li jalb’a-k’a’uxlej, ut bmaak’ut li k’a’aq re ru a’in chiru li ruchich’och’ toj reetal naq a’anaq xchaab’ilal inna’leb’.

22 Xb’aan naq ink’a’ neke’ru achixkuyb’al li kawil tzakemq anajwan; bxya’al li tu’ b’an tento te’xk’ul; jo’kan ut, tento naq ink’a’ te’xnaw li k’a’aq re ru a’in, maare anchal te’oso’q.

23 Chattzoloq chiwix, ut chawab’i li waatin; achatb’eeq sa’ bxtuulanil inMusiq’, ut taawanq caatuqtuukilal wik’in.

24 Laa’in li aJesukristo; kinchal xb’aan li rajom li Yuwa’b’ej, ut ninb’aanu li rajom.

25 Ut jo’kan wi’chik, nakatintaqla naq ink’a’ ataara ru brixaqil laa was aawiitz’in; chi moko taasik’ xyu’am laa was aawiitz’in.

26 Ut jo’kan wi’chik, nakatintaqla naq ink’a’ taara ru li k’a’ru aawe laa’at; taak’e b’an chi moko ramb’il ta re taak’uub’amanq choq’ hu lix Hu laj Mormon, li wan wi’ li ayaal ut li raatin li Dios—

27 A’an li waatin choq’ re laj aGentil, re naq chi seeb’ taaxik rik’in laj bJudio, li wankeb’ wi’ laj Lamanita choq’ jun crela’, re naq taaruuq te’xpaab’ li evangelio, ut ink’a’ te’royb’eni chi chalk jun dMesias li ak xk’ulun chaq.

28 Ut jo’kan wi’chik, nakatintaqla naq atattijoq brik’in xyaab’ aakux jo’ ajwi’ sa’ laa ch’ool; relik chi yaal, chiru li ruchich’och’ jo’ ajwi’ sa’ muqmu, chi k’utk’u jo’ ajwi’ aajunes.

29 Ut ataach’olob’ li sahil esilal, relik chi yaal, taapuktesi chiruheb’ li tzuul, ut sa’ li junjunq chi taqenaqil na’ajej, ut sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit li tatkanab’aaq wi’ chirilb’aleb’.

30 Ut taab’aanu chi anchal aatuulanil, chi akanab’anb’il aawib’ chiwu, chi ink’a’ nakahob’eb’ laj hob’onel.

31 Ut chirix li ak’iila raqal chi na’leb’ ink’a’ tat-aatinaq; taach’olob’ b’an li jalb’a-k’a’uxlej ut bxpaab’ankil li Kolonel, ut li crisinkil li maak xb’aan li dkub’iha’, ut xb’aan exam, relik chi yaal, xb’aan li fSantil Musiq’ej.

32 K’e reetal, a’in jun li nim ut roso’jikil ataqlahom li nink’e aawe chirix li na’leb’ a’in; xb’aan naq tz’aqalaq a’in choq’ re laa b’eenik wulaj wulaj, toj reetal ajwi’ li roso’jik laa yu’am.

33 Ut rahilal taak’ul wi nakak’ul chi jo’maajo’eb’ li ana’leb’ a’in li xe’k’eeman aawe, relik chi yaal, a’anaq aasachlijik laa’at ut li k’a’ru aawe.

34 aK’e jun jachal li k’a’ru aawe, relik chi yaal, jun raqaleb’ ajwi’ laa ch’och’, chixjunil ut, ka’ajwi’ li taak’anjelaq re laa junkab’al ink’a’.

35 Toj li ak’as bkat-ok wi’ sa’ kontraat rik’in laj k’uub’anel hu. Kol aawib’ chiru cmoosil.

36 aKanab’ laa kab’l ut laa wochoch, ka’ajwi’ naq taawaj rilb’al laa junkab’al ink’a’;

37 Ut achat-aatinaq chi moko ramb’ilat ta chiruheb’ chixjunil; relik chi yaal, chatjultikanq aatin, chatwaklesinq ch’oolej, chach’olob’ li byaal, chi kaw xyaab’ aakux, rik’in xyaab’ li saho’k ch’oolej, ut chaye—Hosanna, hosanna, osob’tesinb’ilaq taxaq xk’ab’a’ li Qaawa’ Dios!

38 aJunelik chattijoq, ut laa’in btinhoy lin Musiq’ sa’ aab’een, ut nimaq aawosob’tesinkil—relik chi yaal, q’axal nimaq wi’chik chiru wi taak’ul lix b’ihomal li ruchich’och’ ut li po’e’k jo’ chan ru xnimal a’an.

39 K’e reetal, ma naru nakawil a’in chi ink’a’ nasaho’ aach’ool ut nakawaklesi aawaam xb’aan xsahil?

40 Malaj ut ma toj nakatru chi alinak jo’ aj b’eresinel mutz’?

41 Malaj ut ma naru tatwanq chi atuulan ut kub’enaq aach’ool, ut taab’eresi aawib’ rik’in xchaab’ilal aana’leb’ chiwu? Relik chi yaal, bchalqat wik’in laa’in, laa Kolonel. Amen.