Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 18
chi uub’ej

Tasal 18

K’utb’esinb’il na’leb’ choq’ re laj Jose Smith li Profeet, laj Oliver Cowdery, ut laj David Whitmer, k’eeb’il sa’ Fayette, Nueva York, Junio 1829. Jo’ yeeb’il xb’aan li Profeet, li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in kixk’e chi nawmank “lix b’oqb’aleb’ li kab’laju chi apostol sa’eb’ li roso’jikil kutan a’in, jo’ ajwi’ li na’leb’ choq’ re xwaklesinkil li Iglees.”

1–5, Eb’ li loq’laj hu neke’xk’ut chanru xwaklesinkil li Iglees; 6–8, Li ruchich’och’ yoo chi q’ano’k sa’ li maa’usilal; 9–16, Nim lix loq’aleb’ li aamej; 17–25, Re xk’ulb’al li kolb’a-ib’, eb’ li winq tento te’xk’ul sa’ xb’eeneb’ lix k’ab’a’ li Kristo; 26–36, Nak’utb’esiman k’a’ru lix b’oqb’aleb’ ut li k’anjel taqlanb’ileb’ wi’ li Kab’laju; 37–39, Laj Oliver Cowdery ut laj David Whitmer tento te’xsik’eb’ chaq li Kab’laju; 40–47, Re xtawb’al li kolb’a-ib’, eb’ li winq tento te’xjal xk’a’uxl, te’kub’eeq xha’, ut te’xpaab’eb’ li taqlahom.

1 Anajwan, k’e reetal, sa’ xk’ab’a’ li k’a’ru kawaj laa’at, inmoos Oliver Cowdery, xnawb’al wik’in, nink’e aawe li aatin a’in:

2 K’e reetal, kink’utb’esi chawu, rik’in lin Musiq’ k’iila sut, naq ayaal li k’a’aq re ru katz’iib’a; jo’kan naq nakanaw naq yaal.

3 Ut wi nakanaw naq yaal, k’e reetal, nink’e aawe jun taqlahom naq taakanab’ aawib’ chiru li k’a’aq re ru atz’iib’anb’il;

4 Xb’aan naq sa’eb’ a’an wan chi tz’iib’anb’il chixjunil li k’a’aq re ru chirix lix k’ojob’ankil lin iglees, lin aevangelio, ut lin bsaqoonaq.

5 Jo’kan ut, wi taawaklesi lin iglees, sa’ xb’een li k’ojleb’aal re lin evangelio ut lin saqoonaq, li rokeb’aal xb’alb’a ink’a’ taanumtaaq sa’ aab’een.

6 K’e reetal, li aruchich’och’ yoo chi q’ano’k sa’ li maa’usilal; ut tento taa’uxq naq te’eek’asiiq li ralal xk’ajoleb’ li winq chixjalb’aleb’ xk’a’uxl, eb’ laj bGentil jo’ ajwi’ lix junkab’al laj Israel.

7 Jo’kan ut, jo’ akikub’e aaha’ xb’aan ruq’ lin moos aj Jose Smith, alalb’ej, jo’ chanru li k’a’ru kintaqla wi’, a’an xtz’aqob’resi ru li k’a’ru kintaqla wi’.

8 Anajwan ut, misach aach’ool naq kinb’oq a’an choq’ re tz’aqal li wajom, ut a’ ajom a’an nawb’il inb’aan; jo’kan ut, wi taawanq chi ayalb’il xq’e sa’ bxpaab’ankil lin taqlahom, a’an ctaa’osob’tesiiq toj sa’ li yu’am chi junelik; ut aj dJose xk’ab’a’ a’an.

9 Ut anajwan, at Oliver Cowdery, nakatwaatina laa’at, ut jo’kan ajwi’ laj David Whitmer, rik’in jun taqlahom; xb’aan naq k’e reetal, nintaqlaheb’ chixjunil li winq yalaq b’ar chixjalb’aleb’ xk’a’uxl, ut nekexwaatina laa’ex, jo’ chanru ajwi’ kiwaatina laj Pablo lin aapostol, xb’aan naq b’oqb’ilex rik’in ajwi’ li b’oqok li kib’oqe’ wi’ a’an.

10 Chijultiko’q eere, nim lix aloq’aleb’ li baamej sa’ rilob’aal li Dios;

11 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, Li Qaawa’ laj aTojol eerix kixk’ul li bkamk sa’ li tz’ejwalej; jo’kan naq ckixk’ul lix drahileb’ chixjunileb’ li winq, re naq chixjunileb’ li winq te’ruuq chixjalb’al xk’a’uxl ut chi chalk rik’in.

12 Ut a’an axwakli chaq wi’chik sa’ xyanqeb’ li kamenaq, re naq taaruuq chixk’amb’aleb’ chaq chixjunil li winq rik’in, wi na’ux li bjalb’a-k’a’uxlej.

13 Ut k’a’jo’ axsahil lix ch’ool rik’in li aamej li naxjal xk’a’uxl!

14 Jo’kan ut, b’oqb’ilex achixyaab’asinkil li jalb’a-k’a’uxlej chiru li tenamit a’in.

15 Ut wi taa’uxq naq texk’anjelaq chixjunil lee kutan sa’ xyaab’asinkil li jalb’a-k’a’uxlej chiru li tenamit a’in, ut teek’am chaq yal ta jun chi aaamej wik’in, k’a’jo’aq xnimal xsahil eech’ool rochb’een a’an sa’ li rawa’b’ejihom lin Yuwa’!

16 Ut anajwan, wi nimaq xsahil eech’ool rik’in jun chi aamej li teek’am chaq wik’in sa’ li arawa’b’ejihom lin Yuwa’, k’a’jo’aq xnimal bxsahil eech’ool wi cteek’am chaq k’iila aamej wik’in!

17 K’ehomaq reetal, wan cheru lin evangelio, ut lin saqoonaq, ut lin akolb’a-ib’.

18 aChextz’aamanq chiru li Yuwa’b’ej sa’ lin bk’ab’a’ chi wank eepaab’aal, rik’in xpaab’ankil naq texk’uluq, ut taawanq eerik’in li Santil Musiq’ej, li nak’utb’esink re chixjunil li k’a’aq re ru li caajel ru choq’ reheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

19 Ut wi maak’a’ eerik’in li apaab’aal, li byo’onink, ut li crahok, maak’a’ nekexru chixb’aanunkil.

20 Maajun iglees ateewech’, ka’ajwi’ lix biglees laj tza.

21 Chek’ul sa’ eeb’een lix ak’ab’a’ li Kristo, ut bcheye li yaal rik’in cx’anchalil eek’a’uxl.

22 Ut jo’ k’ihaleb’ li neke’xjal xk’a’uxl ut aneke’kub’e xha’ sa’ lin k’ab’a’, a’an li Jesukristo, ut bneke’kuyuk toj sa’ roso’jik, a’aneb’ ajwi’ te’kole’q.

23 K’ehomaq reetal, li Jesukristo a’an li ak’ab’a’ej k’eeb’il xb’aan li Yuwa’b’ej, ut maajun chik k’ab’a’ej k’eeb’il li taaruuq taakole’q wi’ li winq;

24 Jo’kan ut, chixjunileb’ li winq tento te’xk’ul sa’ xb’eeneb’ li k’ab’a’ej li k’eeb’il xb’aan li Yuwa’b’ej, xb’aan naq rik’in li k’ab’a’ej a’an te’b’oqe’q sa’ roso’jik li kutan.

25 Jo’kan ut, wi moko neke’xnaw ta li k’ab’a’ej li ab’oqb’ileb’ wi’, ink’a’ taaruuq te’wanq xna’aj sa’ li brawa’b’ejihom lin Yuwa’.

26 Ut anajwan, k’ehomaq reetal, wankeb’ jalan chik li b’oqb’ileb’ chixch’olob’ankil lin evangelio, chiru laj aGentil jo’ ajwi’ chiru laj Judio;

27 Relik chi yaal, kab’laju ajwi’, ut li aKab’laju te’wanq choq’ intzolom, ut te’xk’ul sa’ xb’eeneb’ lin k’ab’a’; ut li Kab’laju a’anaqeb’ li te’ajoq re xk’ulb’al sa’ xb’eeneb’ lin bk’ab’a’ chi anchal li rajomeb’ lix ch’ool.

28 Ut wi neke’raj xk’ulb’al sa’ xb’eeneb’ lin k’ab’a’ chi anchal li rajomeb’ lix ch’ool, b’oqb’ileb’ chi xik sa’ chixjunil li aruchich’och’ re xjultikankil lin bevangelio chiru li cjunjunq li yo’ob’tesinb’il.

29 Ut a’aneb’ a’an li k’ojob’anb’ileb’ inb’aan re akub’sink ha’ sa’ lin k’ab’a’, jo’ chanru li k’a’ru tz’iib’anb’il;

30 Ut wan cheru li k’a’ru tz’iib’anb’il; jo’kan ut, tento teeb’aanu jo’ chanru li aatin li tz’iib’anb’il.

31 Ut anajwan nekexwaatina laa’ex, li aKab’laju—K’ehomaq reetal, tz’aqal li wusilal choq’ eere; tento texb’eeq chi tiik chiwu, ut ink’a’ texmaakob’q.

32 Ut, k’ehomaq reetal, laa’ex li k’ojob’anb’ilex inb’aan re axk’ojob’ankileb’ laj tij ut laj tzolonel, re xch’olob’ankil lin evangelio, bjo’ chanru lix wankil li Santil Musiq’ej li wan eerik’in, ut jo’ chanru lix cb’oqom ut lix maatan li Dios choq’ reheb’ li winq;

33 Ut laa’in, li Jesukristo, lee Qaawa’ ut lee Dios, kinyehok re.

34 Li aaatin a’in moko reheb’ ta li winq chi moko re winq, we b’an laa’in; jo’kan ut teech’olob’ xyaalal naq we laa’in ut moko re ta winq;

35 Xb’aan naq a’an axyaab’ inkux li nayehok re cheru; xb’aan naq k’eeb’il xb’aan inMusiq’ choq’ eere, ut rik’in lin wankilal nekexru chirilb’al chi tz’iib’anb’il cherib’il eerib’, ut wi ta maawa’ xb’aan inwankilal moko taaruuq ta chi wank eerik’in;

36 Jo’kan ut, naru anekech’olob’ xyaalal naq eerab’ihom lix yaab’ inkux, ut nekenaw li waatin.

37 Ut anajwan, k’ehomaq reetal, nink’e aawe laa’at, Oliver Cowdery, ut re ajwi’ laj David Whitmer, naq teesik’eb’ chaq li Kab’laju, li te’wanq rajom jo’ li kin’aatinak wi’;

38 Ut rik’in li rajomeb’ ut lix ak’anjeleb’ teenaweb’ ru.

39 Ut naq akaq xetaweb’ teek’ut li k’a’aq re ru a’in chiruheb’.

40 Ut teehupub’ eerib’ ut ateeloq’oni li Yuwa’b’ej sa’ lin k’ab’a’.

41 Ut tento texjultikanq aatin chiru li ruchich’och’, ut teeye: Tento teejal eek’a’uxl ut taakub’eeq eeha’, sa’ lix k’ab’a’ li Jesukristo;

42 Xb’aan naq chixjunileb’ li winq tento te’xjal xk’a’uxl ut te’kub’eeq xha’, ut moko ka’aj ta wi’ eb’ li winq; li ixq b’an ajwi’, ut li kok’al li ak xe’tz’aqlok xchihab’ re ate’ruuq chi teneb’aak.

43 Ut anajwan, chirix naq xek’ul a’in, tento teepaab’ lin ataqlahom sa’ chixjunil li k’a’aq re ru;

44 Ut rik’in lee ruq’ laa’in tink’anjela jun asachb’a-ch’oolejil k’anjel sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, toj reetal bte’q’unb’esiiq xch’ool naab’al chirix lix maakeb’, re taaruuq te’chalq sa’ li jalb’a-k’a’uxlej, ut re taaruuq te’chalq sa’ li rawa’b’ejihom lin Yuwa’.

45 Jo’kan ut, li osob’tesink li nink’e eere taqenaq asa’ xb’een chixjunil li k’a’aq re ru.

46 Ut chirix naq xek’ul a’in, wi moko anekepaab’ ta lin taqlahom ink’a’ nekexru chi kole’k sa’ li rawa’b’ejihom lin Yuwa’.

47 K’ehomaq reetal, laa’in, li Jesukristo, lee Qaawa’ ut lee Dios, ut laj Tojol eerix, rik’in lix wankilal lin Musiq’ kinyehok re. Amen.