Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 17


Luku 17

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Oliver Cowderylle, David Whitmerille ja Martin Harrisille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829, ennen kuin he näkivät kaiverretut levyt, joissa Mormonin kirjan aikakirja oli. Mormonin kirjan levyjen käännöksestä Joseph ja hänen kirjurinsa Oliver Cowdery olivat saaneet tietää, että kolme erityistä todistajaa nimitettäisiin (ks. Et. 5:2–4; 2. Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer ja Martin Harris saivat innoitusta toivoa, että he saisivat olla nämä kolme erityistä todistajaa. Profeetta kysyi Herralta, ja vastaukseksi annettiin tämä ilmoitus urimin ja tummimin kautta.

1–4 Uskon tähden kolme silminnäkijää saa nähdä levyt ja muut pyhät esineet. 5–9 Kristus todistaa Mormonin kirjan jumalallisuudesta.

1 Katso, minä sanon teille, että teidän on turvattava minun sanaani, ja jos te teette sen täysin vilpittömin sydämin, te saatte anähdä blevyt sekä rintakilven, Labanin cmiekan, durimin ja tummimin, jotka annettiin eJeredin veljelle vuorella, kun hän puhui Herran kanssa fkasvoista kasvoihin, ja gihmeelliset suunnanosoittajat, jotka annettiin Lehille hänen ollessaan erämaassa hPunaisenmeren rajamailla.

2 Ja uskonne tähden te saatte nähdä ne, nimittäin sen uskon tähden, joka oli profeetoilla muinoin.

3 Ja kun te olette saaneet uskon ja olette nähneet ne silmillänne, teidän on atodistettava niistä Jumalan voimalla.

4 Ja teidän on tehtävä tämä, jottei minun palvelijaani Joseph Smith nuorempaa tuhottaisi, jotta minä voin toteuttaa vanhurskaat tarkoitukseni ihmislasten hyväksi tämän työn kautta.

5 Ja teidän tulee todistaa, että olette nähneet ne, kuten palvelijani Joseph Smith nuorempikin on nähnyt ne, sillä hän on nähnyt ne minun voimallani ja siksi, että hänellä oli uskoa.

6 Ja hän on kääntänyt akirjan, nimittäin sen bosan, jonka minä käskin hänen kääntää, ja niin totta kuin teidän Herranne ja teidän Jumalanne elää, se on tosi.

7 Ja nyt, te olette saaneet saman voiman ja saman uskon ja saman lahjan kuin hän;

8 ja jos te noudatatte näitä minun viimeisiä käskyjäni, jotka minä olen antanut teille, helvetin aportit eivät teitä voita, sillä minun barmoni riittää teille ja teidät cylennetään viimeisenä päivänä.

9 Ja minä, Jeesus Kristus, teidän aHerranne ja teidän Jumalanne, olen sanonut sen teille toteuttaakseni vanhurskaat tarkoitukseni ihmislasten hyväksi. Aamen.