Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 17


Luku 17

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Oliver Cowderylle, David Whitmerille ja Martin Harrisille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa kesäkuussa 1829, ennen kuin he näkivät kaiverretut levyt, joissa Mormonin kirjan aikakirja oli. Mormonin kirjan levyjen käännöksestä Joseph ja hänen kirjurinsa Oliver Cowdery olivat saaneet tietää, että kolme erityistä todistajaa nimitettäisiin (ks. Et. 5:2–4; 2. Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer ja Martin Harris saivat innoitusta toivoa, että he saisivat olla nämä kolme erityistä todistajaa. Profeetta kysyi Herralta, ja vastaukseksi annettiin tämä ilmoitus urimin ja tummimin kautta.

1–4 Uskon tähden kolme silminnäkijää saa nähdä levyt ja muut pyhät esineet. 5–9 Kristus todistaa Mormonin kirjan jumalallisuudesta.

1 Katso, minä sanon teille, että teidän on turvattava minun sanaani, ja jos te teette sen täysin vilpittömin sydämin, te saatte nähdä levyt sekä rintakilven, Labanin miekan, urimin ja tummimin, jotka annettiin Jeredin veljelle vuorella, kun hän puhui Herran kanssa kasvoista kasvoihin, ja ihmeelliset suunnanosoittajat, jotka annettiin Lehille hänen ollessaan erämaassa Punaisenmeren rajamailla.

2 Ja uskonne tähden te saatte nähdä ne, nimittäin sen uskon tähden, joka oli profeetoilla muinoin.

3 Ja kun te olette saaneet uskon ja olette nähneet ne silmillänne, teidän on todistettava niistä Jumalan voimalla.

4 Ja teidän on tehtävä tämä, jottei minun palvelijaani Joseph Smith nuorempaa tuhottaisi, jotta minä voin toteuttaa vanhurskaat tarkoitukseni ihmislasten hyväksi tämän työn kautta.

5 Ja teidän tulee todistaa, että olette nähneet ne, kuten palvelijani Joseph Smith nuorempikin on nähnyt ne, sillä hän on nähnyt ne minun voimallani ja siksi, että hänellä oli uskoa.

6 Ja hän on kääntänyt kirjan, nimittäin sen osan, jonka minä käskin hänen kääntää, ja niin totta kuin teidän Herranne ja teidän Jumalanne elää, se on tosi.

7 Ja nyt, te olette saaneet saman voiman ja saman uskon ja saman lahjan kuin hän;

8 ja jos te noudatatte näitä minun viimeisiä käskyjäni, jotka minä olen antanut teille, helvetin portit eivät teitä voita, sillä minun armoni riittää teille ja teidät ylennetään viimeisenä päivänä.

9 Ja minä, Jeesus Kristus, teidän Herranne ja teidän Jumalanne, olen sanonut sen teille toteuttaakseni vanhurskaat tarkoitukseni ihmislasten hyväksi. Aamen.

Tulosta