Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 14
chi ixb’ej chi uub’ej

Tasal 14

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet re laj David Whitmer, sa’ Fayette, Nueva York, Junio 1829. Eb’ lix junkab’aleb’ laj Whitmer k’a’jo’ naq ke’xk’e reetal lix jaltesinkil ru li aatin sa’ lix Hu laj Mormon. Li profeet ki’ok chi wank sa’ rochoch laj Peter Whitmer, yuwa’b’ej, b’ar wi’ kiwan toj reetal naq kichoye’ li k’anjel re jaltesink ru aatin, ut kiruhan chi k’ule’k li liceens re xpuktesinkil li hu. Oxib’ reheb’ li alalb’ej aj Whitmer, chirix naq li junjunq kixk’ul xnawom chirix lix yaalalil li k’anjel, k’a’jo’ naq ke’ok chi k’oxlak chirix k’a’ru xk’anjel li junjunq reheb’. Li k’utb’esink a’in ut li wiib’ chik li neke’wan chirix (li tasal 15 ut 16) ke’k’eeman re xsumenkil ru jun patz’om rik’in li Urim ut Tumim. Laj David Whitmer moqon ki’ok choq’ jun reheb’ li Oxib’ chi aj Yehol Nawom chirix lix Hu laj Mormon.

1–6, Eb’ laj k’anjel sa’ li awimq te’xk’ul li kolb’a-ib’; 7–8, Li yu’am chi junelik a’an li q’axal nim reheb’ lix maatan li Dios; 9–11, Li Kristo kixyo’ob’tesi li choxa ut li ch’och’.

1 aJun nim ut sachb’a-ch’oolejil k’anjel ok re chi k’utmank chiruheb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq.

2 K’ehomaq reetal, laa’in li Dios; chek’e eexik rik’in li waatin, li yo’yo ut nim xwankil, q’es wi’chik chiru jun yok’leb’ ch’iich’ ka’pak’al xq’esnal, li najache’ wi’ ru xb’asalil li b’aqelej jo’ ajwi’ li sulutz; jo’kan ut k’ehomaq eexik rik’in li waatin.

3 K’ehomaq reetal, ak q’an ru li awimq choq’ re q’ole’k; jo’kan ut, ani na’ajok re q’olok chixch’ik lix setleb’ ch’iich’ rik’in xmetz’ew, ut chiq’oloq naq toj nakana li kutan, re taaruuq chixk’uulankil choq’ re li raam kolb’a-ib’ li junelik nakana, sa’ li rawa’b’ejihom li Dios.

4 Relik chi yaal, yalaq ani taach’ikoq re lix setleb’ ch’iich’ ut taaq’oloq, a’an ajwi’ b’oqb’il xb’aan li Dios.

5 Jo’kan ut, wi tattz’aamanq chiwu tatk’uluq; wi tattoch’oq, taatehe’q chawu.

6 Chasik’ xk’eeb’al chi k’utmank ut xxaqab’ankil lin Sion. Chapaab’eb’ lin taqlahom sa’ chixjunil li k’a’aq re ru.

7 Ut wi anakapaab’eb’ lin taqlahom ut bnakatkuyuk toj sa’ roso’jik, taawanq caayu’am chi junelik, a’ li maatan li q’axal nim re chixjunileb’ lix maatan li Dios.

8 Ut taak’ulmanq, naq wi tattz’aamanq chiru li Yuwa’b’ej sa’ lin k’ab’a’, rik’in paab’ank chi wank aapaab’aal, taak’ul li aSantil Musiq’ej, li nak’ehok re li aatin, re tatruuq chi xaqliik jo’ aj byehol nawom chirix li k’a’aq re ru ctaawab’i jo’ ajwi’ li taawil, ut re ajwi’ naq taaruuq taach’olob’ li jalb’a-k’a’uxlej chiru li tasal tenamit a’in.

9 K’e reetal, laa’in li aJesukristo, li bRalal li cyo’yookil Dios, li dkinyo’ob’tesink re li choxa ut li ech’och’, jun fsaqen li ink’a’ naru chi muqmank sa’ gq’ojyin;

10 Jo’kan ut, tento tink’e chi k’utmank lix atz’aqalil lin evangelio, chalen chaq rik’ineb’ laj bGentil toj rik’in lix junkab’al laj Israel.

11 Ut k’e reetal, laa’at aj David, ut b’oqb’ilat chi tenq’ank; wi ut nakab’aanu, ut tiikat chi paab’ank, tat-osob’tesiiq jo’ re li musiq’ej jo’ ajwi’ re li yu’am a’in, ut nimaq aaq’ajkamunkil. Amen.