Ebʼ li loqʼlaj hu
Tzol’leb’ ut Sumwank 132
chi ixb’ej chi uub’ej

Tasal 132

K’utb’esinb’il na’leb’ k’eeb’il rik’in xtz’uumal re laj Jose Smith li Profeet, sa’ Nauvoo, Illinois, tz’iib’anb’il sa’ 12 Julio 1843, chirix li ak’ ut junelikil sumwank, sa’ li natawman wi’ li sumwank re sumlaak li wan chi junelik, jo’ ajwi’ li na’leb’ chirix li sumlaak rik’in numenaq jun li sum aatin. Us ta kitz’iib’aman li k’utb’esinb’il na’leb’ sa’ 1843, natawman reetalil naq junjunq li jar raqal chi na’leb’ sa’ li k’utb’esinb’il na’leb’ a’in ak nawb’il xb’aan li Profeet chalen chaq 1831. Chi’ilmanq Awa’b’ejil Yehom 1.

1–6, Natawman li taqenaqil loq’al rik’in li ak’ ut junelikil sumwank; 7–14, Nak’utman xyaalal li teneb’anb’il ut li ajb’il ru sa’ li sumwank a’an; 15–20, Rik’in li Choxahil sumlaak ut lix kanajik li junkab’al, eb’ li winq neke’ru chi wank choq’ dioseb’; 21–25, Li b’e laatz’ ut ka’ch’in ru naxk’am sa’eb’ li junelik yu’am; 26–27, Nak’eeman li chaq’rab’ chirix xmajewankil li Santil Musiq’ej; 28–39, Li k’a’ru yeechi’inb’il chirix li k’iik ut li taqsiik loq’alil chi junelik, nayeechi’iman reheb’ li profeet ut eb’ laj santil paab’anel sa’ chixjunileb’ li jar q’e kutan; 40–47, Nak’eeman li wankilal re laj Jose Smith chi b’ak’ok ut chi tz’apok sa’ li ruchich’och’ ut sa’ choxa; 48–50, Li Qaawa’ naxtz’ap sa’ xb’een a’an lix taqenaqil loq’al; 51–57, Li xEmma Smith nak’ehe’ xna’leb’ naq tiikaq chi paab’ank ut tiikaq xch’ool; 58–66, Nak’utman xyaalal li chaq’rab’ chirix li sumlaak rik’in numenaq jun li sum aatin.

1 Chi yaal, jo’ka’in naxye li Qaawa’ aawe laa’at inmoos Jose, naq rik’in naq xapatz’ sa’ wuq’ xnawb’al ut xtawb’al ru chan ru naq laa’in, li Qaawa’, kintiikob’resiheb’ ru lin moos aj Abraham, aj Isaak, aj Jakob, ut jo’kan ajwi’ laj Moises, laj David, ut laj Salomon, inmooseb’, chirix li na’leb’ ut li tzol’leb’ naq ke’wan xk’ihaleb’ li arixaqileb’ ut lix moosil ixaqileb’—

2 K’e reetal, ut il, laa’in li Qaawa’ laa Dios, ut tatinsume chirix li na’leb’ a’in.

3 Jo’kan ut, akawresi aach’ool chixk’ulb’al ut chi ab’ink chiru li na’leb’ li ok we chixk’eeb’al eere; xb’aan naq chixjunileb’ li k’utb’esinb’il wi’ chiruheb’ li chaq’rab’ a’in tento te’ab’inq chiru ajwi’ a’an.

4 Xb’aan naq k’e reetal, nink’utb’esi cheru jun ak’ ut junelikil asumwank; ut wi ink’a’ nekekuy xpaab’ankil li sumwank a’an, rik’in a’an bk’eeb’ilex sa’ tojb’a-maak, xb’aan naq maajun naru cchixtz’eqtaanankil li sumwank a’in ut taakanab’aaq chi ok sa’ lin loq’al.

5 Xb’aan naq chixjunileb’ li ani te’ajoq re xk’ulb’al jun aosob’tesink sa’ wuq’ te’xkuy xpaab’ankil li bchaq’rab’ li xaqab’anb’il choq’ re li osob’tesink a’an, ut li k’a’ru teneb’anb’il chi sa’, jo’ chanru xaqab’anb’il chalen chaq rub’elaj lix k’ojlajik li ruchich’och’.

6 Ut chirix li aak’ ut junelikil sumwank, a’an kixaqab’aman choq’ re xtz’aqalil lin bloq’al; ut ani nak’uluk re lix tz’aqalil a’an tento ut aajel ru naq tixkuy xpaab’ankil li chaq’rab’, malaj ut k’eeb’ilaq sa’ tojb’a-maak, chan li Qaawa’ Dios.

7 Ut chi yaal ninye eere, naq a’in li ateneb’anb’il sa’ li chaq’rab’ a’in: Chixjunil li sumwank, li kontraat, li b’ak’leb’, li teneb’ank, li bxaqab’anb’il aatin, li yeechi’ink, li b’aanunk, li junajink, li k’ehe’k sa’ komonil, malaj li oyb’enink, li ink’a’ nab’aanuman ut na’oken, ut cnatz’apman rik’in li dLoq’laj Musiq’ej re yeechi’ink, xb’aan li ani yulb’il, choq’ re li yu’am a’in jo’ ajwi’ choq’ re li junelik q’e kutan, ut a’anaq chi q’axal sant, chi ek’utb’esinb’il ut chi taqlanb’il rik’in xtz’uumal re li ani yulb’il inb’aan, li kinxaqab’ sa’ li ruchich’och’ re taak’amoq re li wankilal a’in (ut xinxaqab’ choq’ re lin moos aj Jose naq tixk’am li wankilal a’in sa’ roso’jikeb’ li kutan, ut maajun wa taawanq chik numenaq jun sa’ li ruchich’och’ chiru li jun kutan li taak’ojob’amanq wi’ lix wankilal ut lix flaawil li tijonelil a’in), maajunaq xk’anjel, xchaab’ilal, chi moko xwankilal sa’ ut chirix li wakliik chi yo’yo sa’ xyanqeb’ chaq li kamenaq; xb’aan naq chixjunileb’ li kontraat li moko b’aanunb’ileb’ ta choq’ re li ajom a’in, wankeb’ xraqik naq kamenaqeb’ li winq.

8 K’ehomaq reetal, li wochoch a’an jun ochoch re li tustuukilal, chan li Qaawa’ Dios, ut moko rochochil ta li sache’k na’leb’.

9 Ma tink’ulub’a junaq amayej, chan li Qaawa’, li moko b’aanunb’il ta sa’ lin k’ab’a’?

10 Malaj ut ma tink’ul sa’ lee ruq’ li k’a’ru ink’a’ akinxaqab’?

11 Ut ma tinxaqab’anq choq’ eere, chan li Qaawa’, wi ink’a’ xb’aan li chaq’rab’, jo’ chanru ajwi’ naq laa’in ut lin Yuwa’ akiqak’ojob’ choq’ eere, rub’elaj naq kiwan li ruchich’och’?

12 Laa’in li Qaawa’ lee Dios, ut nink’e eere li taqlahom a’in—naq maajun winq ataachalq rik’in li Yuwa’b’ej, ka’ajwi’ inb’aan laa’in malaj xb’aan li waatin, a’an lin chaq’rab’, chan li Qaawa’.

13 Ut chixjunil li k’a’ru wan sa’ li ruchich’och’, li k’ojob’anb’il xb’aaneb’ li winq, xb’aaneb’ li k’ojarib’aal, malaj li taqlanelil, malaj li wankilal, malaj k’a’ru li nawb’il ru xk’ab’a’, li yalaq k’a’ru wan, li moko inb’aan ta laa’in malaj xb’aan li waatin, chan li Qaawa’, taarume’q chaq, ut aink’a’ taakanaaq chirix naq kamenaqeb’ li winq, chi moko chi sa’, chi moko chirix li wakliik chi yo’yo, chan li Qaawa’ lee Dios.

14 Xb’aan naq yalaq k’a’ru nakana, inb’aan laa’in wan; ut yalaq k’a’ru moko inb’aan ta, taachiq’manq ut taasachmanq.

15 Jo’kan ut, wi junaq winq ataasumlaaq rik’in junaq rixaqil sa’ li ruchich’och’, ut nasumla rik’in chi moko inb’aan ta, chi moko xb’aan li waatin, ut na’ok sa’ sumwank rik’in a’an chiru jo’ najtil wan sa’ li ruchich’och’ ut wan li ixq rochb’een, lix sumwankeb’ ut xsumlajikeb’ moko wan ta xwankil naq kamenaqeb’, ut naq elenaqeb’ chaq sa’ li ruchich’och’; jo’kan naq maajun chaq’rab’ b’ak’b’ileb’ wi’ naq elenaqeb’ chaq sa’ li ruchich’och’.

16 Jo’kan ut, naq elenaqeb’ chaq sa’ li ruchich’och’ ink’a’ neke’sumla chi moko aneke’sumub’aak; xaqab’anb’ileb’ b’an choq’ banjel sa’ choxa, a’eb’ li anjel li wankeb’ choq’ moos aj k’anjelanel, re te’k’anjelaq choq’ reheb’ li ani k’ulub’ejeb’ choq’ re jun b’iis li loq’alil li q’axal nim wi’chik, ut li numtajenaq, ut re junelik.

17 Xb’aan naq eb’ li anjel a’in ink’a’ ke’xkuy xpaab’ankil lin chaq’rab’, jo’kan naq ink’a’ neke’ru chi nimob’resiik; neke’kana b’an chi jachb’ileb’ ru ut xjuneseb’, chi maak’a’ xtaqsinkil lix loq’aleb’, sa’ lix kolb’il wanjikeb’, chiru anchal li junelik q’e kutan, ut chalen a’an moko dioseb’ ta; wankeb’ b’an choq’ anjel chiru li Dios chi junelik q’e kutan.

18 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, wi junaq winq taasumlaaq rik’in junaq rixaqil, ut naxk’uub’ jun sumwank rik’in choq’ re li yu’am a’in ut choq’ re anchal li junelik q’e kutan, wi li sumwank a’an moko inb’aan ta laa’in, chi moko xb’aan li waatin, a’ lin chaq’rab’, ut ink’a’ tz’apb’il xb’aan li Loq’laj Musiq’ej re yeechi’ink, xb’aan ruq’ li ani kinyul ut kinxaqab’ choq’ re li wankilal a’in, moko k’ulub’anb’il ta chi moko wan xwankil naq elenaqeb’ chaq sa’ li ruchich’och’, xb’aan naq moko junajinb’ileb’ ta inb’aan, chan li Qaawa’, chi moko xb’aan li waatin; naq elenaqeb’ chaq sa’ li ruchich’och’ ink’a’ taaruuq chi k’ule’k aran, xb’aan naq eb’ li anjel ut eb’ li dios xaqab’anb’ileb’ aran, li ink’a’ neke’ru chi nume’k wi’; ink’a’ naru ut naq te’reechani inloq’al; xb’aan naq li wochoch a’an jun ochoch re tustuukilal, chan li Qaawa’ Dios.

19 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye eere, wi junaq winq taasumlaaq rik’in junaq rixaqil rik’in li waatin, a’an lin chaq’rab’, ut rik’in li aak’ ut junelikil sumwank, ut btz’apb’il choq’ reheb’ xb’aan li Loq’laj Musiq’ej re cyeechi’ink, xb’aan ruq’ li ani yulb’il, li kinxaqab’ wi’ li wankilal a’in choq’ re, ut dxlaawil li tijonelil a’in; ut taayeemanq reheb’—Tex’elq chaq sa’ li xb’een wakliik chi yo’yo; ut wi ak numenaq li xb’een wakliik chi yo’yo, sa’ li wakliik chi yo’yo jun chik; ut teereechaniheb’ li ek’ojarib’aal, li awa’b’ejihom, li taqlanelil, li wankilal, li awa’b’ejil, chixjunil li taqenaq ut kub’enaq—toja’ ut naq taatz’iib’amanq sa’ lix fHuhil li Yu’am re li Karneer, naq maajun kamsink tixb’aanu sa’ li tixhoy wi’ li kik’elej maak’a’ xmaak, ut wi nekexkana sa’ lin sumwank, ut maajun kamsink nekeb’aanu sa’ li nekehoy wi’ li kik’elej li maak’a’ xmaak, taab’aanumanq reheb’ sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, li jo’ k’ihal kixk’e lin moos sa’ xb’eeneb’, sa’ li yu’am a’in, ut chiru anchal li junelik q’e kutan; ut taawanq tz’aqal xwankil naq elenaqeb’ chaq sa’ li ruchich’och’; ut te’nume’q chiruheb’ li anjel, ut eb’ li dios, li k’ojob’anb’ileb’ aran, re xk’ulb’al lix gtaqenaqil loq’aleb’ ut lix loq’alileb’ sa’ chixjunil li k’a’aq re ru, jo’ chanru tz’apb’il sa’ xb’een lix jolomeb’, a’ li loq’alil li taawanq choq’ jun tz’aqalil ut jun xkanajikeb’ li iyajilb’ej chi junelik q’e kutan.

20 Toja’ naq diosaqeb’, xb’aan naq maak’a’eb’ roso’jik; jo’kan naq te’wanq chi junelik wanjenaqeb’ ut junelik te’wanq, xb’aan naq neke’kana; toja’ naq te’wanq chi taqenaq sa’ xb’een chixjunil, xb’aan naq chixjunil li k’a’aq re ru wan rub’el xwankileb’. Toja’ naq adiosaqeb’, xb’aan naq rehaqeb’ banchal li wankilal, ut eb’ li anjel wankeb’ rub’el xwankileb’.

21 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, wi ink’a’ nekekuy xpaab’ankil lin achaq’rab’ ink’a’ nekexru chixtawb’al li loq’alil a’in.

22 Xb’aan naq alaatz’ li okeb’aal, ut ka’ch’in ru li bb’e li nak’amok sa’ li taqenaqil loq’al ut xtiqb’aleb’ ru li cyu’am, ut moko k’iheb’ ta li neke’tawok re, xb’aan naq ink’a’ nikineek’ul sa’ li ruchich’och’ chi moko nekenaw wu.

23 Wi b’an nikineek’ul sa’ li ruchich’och’, rik’in a’an teenaw wu, ut teek’ul xtaqenaqil eeloq’al; re naq ab’ar wankin laa’in texwanq ajwi’ laa’ex.

24 A’an a’in aeb’ li junelik yu’am—xnawb’al ru li jun ajwi’ chi Dios li chaab’il xna’leb’ ut tz’aqal yaal, ut li Jesukristo, li bkixtaqla chaq. Laa’in a’an. Chek’ul ut lin chaq’rab’.

25 aHelho ru li okeb’aal, ut nim ru li b’e li naxik sa’eb’ li bkamk; ut naab’al neke’wan li neke’ok chiru, xb’aan naq cmoko nikine’xk’ul ta, chi moko neke’kana sa’ lin chaq’rab’.

26 Chi yaal, chi yaal, ninye eere, wi jun li winq nasumla rik’in junaq rixaqil jo’ chanru li waatin, ut tz’apb’ileb’ xb’aan li aLoq’laj Musiq’ej re yeechi’ink, jo’ chanru li xaqab’anb’il inb’aan, ut li winq malaj li ixq te’xb’aanu yalaq k’a’ru chi maak malaj q’etok aatin re li ak’ ut junelikil sumwank, ut li k’iila paay chi majewank chiru li Dios, ut wi maajun bkamsink neke’xb’aanu sa’ li neke’xhoy wi’ li kik’elej li maak’a’ xmaak, toj te’elq chaq sa’ li xb’een wakliik chi yo’yo, ut te’ok sa’ lix taqenaqil loq’aleb’; a’b’anan te’sache’q sa’ li tz’ejwalej, ut cte’q’axtesiiq chiru lix chiq’lehom laj dSatanas toj sa’ xkutankil li tojb’al-ix, chan li Qaawa’ Dios.

27 Li axmajewankil li Santil Musiq’ej, li bink’a’ taakuymanq sa’ li ruchich’och’ chi moko chirix li wank sa’ li ruchich’och’, a’an naq nekeb’aanu li kamsink sa’ li nekehoy wi’ li kik’elej li maak’a’ xmaak, ut nekek’ulub’a lin kamik, chirix naq xek’ul lin ak’ ut junelikil sumwank, chan li Qaawa’ Dios; ut ani ink’a’ naxkuy xpaab’ankil li chaq’rab’ a’in maamin taaruuq chi ok sa’ lin loq’al; ctaak’ehe’q b’an sa’ tojb’a-maak, chan li Qaawa’.

28 Laa’in li Qaawa’ laa Dios, ut tink’e aawe lix chaq’rab’il lin Santil Tijonelil, jo’ chanru k’ojob’anb’il inb’aan ut xb’aan lin Yuwa’ rub’elaj naq kiwan li ruchich’och’.

29 Laj aAbraham kixk’ul chixjunil li k’a’aq re ru, yalaq k’a’ru li kixk’ul, chi k’utb’esinb’il ut chi taqlanb’il, xb’aan li waatin, chan li Qaawa’, ut a’an okenaq sa’ lix taqenaqil loq’al, ut k’ojk’o sa’ xb’een lix k’ojarib’aal.

30 Laj Abraham kixk’ul li ayeechi’ihom chirixeb’ li riyajil, ut chirixeb’ li ruuchinihom lix juruch’—a’ lix bjuruch’ li elenaqat wi’ laa’at, at inmoos Jose—li tento te’kanaaq chiru jo’ najtil wankeb’ sa’ li ruchich’och’; ut chirix laj Abraham ut li riyajil, naq elenaqeb’ chaq sa’ li ruchich’och’ toj te’kanaaq; sa’ li ruchich’och’ jo’ ajwi’ chirix wank sa’ li ruchich’och’ te’kanaaq chi maak’a’jo’ rajlankileb’ jo’eb’ li cchahim; malaj ut wi ta teerajla li samahi’ chire li palaw ink’a’ raj texruuq chirajlankileb’.

31 Li yeechi’ihom a’in eere ajwi’ laa’ex, xb’aan naq laa’ex rehex laj aAbraham, ut kik’eeman li yeechi’ihom re laj Abraham; ut xb’aan li chaq’rab’ a’in wan xkanajik lix k’anjel lin Yuwa’, sa’ li naxnima wi’ xloq’al.

32 Ayuqex ut chi jo’kan, ut b’aanuhomaq lix ab’aanuhom laj Abraham; okanqex sa’ lin chaq’rab’ ut texkole’q.

33 Wi b’an ink’a’ nekex’ok sa’ lin chaq’rab’ ink’a’ nekexru chixk’ulb’al lix yeechi’ihom lin Yuwa’, li kixyeechi’i re laj Abraham.

34 Li Dios akitaqlan re laj Abraham, ut li bxSara kixk’e lix cAgar re laj Abraham choq’ rixaqil. Ut k’a’ut naq kixb’aanu? Xb’aan naq a’in chaq li chaq’rab’; ut rik’in li xAgar ke’el chaq k’iila tenamit. Jo’kan naq a’in kixtz’aqob’resi ru, rochb’een xkomon chik li na’leb’, li k’a’ru yeechi’inb’il.

35 Ma kiwan ut laj Abraham rub’el tojb’a-maak? Chi yaal ninye eere, Ink’a’, xb’aan naq laa’in, li Qaawa’ akintaqlan chi jo’kan.

36 aKitaqlaman re laj Abraham naq tixmayeja laj bIsaak li ralal; a’ut ak tz’iib’anb’il chaq: cMatkamsin. A’b’anan laj Abraham moko kixye ta naq ink’a’ tixb’aanu, ut kik’ehe’ sa’ ajl chirix choq’ dtiikilal.

37 Laj Abraham kixk’uleb’ li amoosil ixaqilb’ej, ut ke’rala kok’al chiru; ut kik’ehe’ sa’ ajl chirix a’an choq’ tiikilal, xb’aan naq eb’ a’an ke’k’ehe’ re, ut a’an kikana sa’ lin chaq’rab’, jo’ chanru naq laj Isaak ajwi’ ut laj bJakob maak’a’ chik k’a’ru ke’xb’aanu chiru li taqlanb’ileb’ wi’; ut rik’in naq maak’a’ chik ke’xb’aanu chiru li taqlanb’ileb’ wi’, ak okenaqeb’ sa’ lix ctaqenaqil loq’aleb’, jo’ chanru li k’a’ru yeechi’inb’il, ut k’ojk’ookeb’ sa’ xb’eeneb’ li k’ojarib’aal, ut moko anjeleb’ ta; dioseb’ b’an.

38 Laj aDavid ajwi’ kixk’ul bk’iila ixaqilb’ej ut moosil ixaqilb’ej, ut jo’kan ajwi’ laj Salomon ut laj Moises inmooseb’, jo’ ajwi’ naab’al chik reheb’ lin moos, chalen chaq sa’ xtiklajik li yo’ob’tesink toj sa’ li kutan a’in; ut maak’a’ ke’maakob’ wi’, ka’ajwi’ sa’ li k’a’aq re ru ink’a’ ke’xk’ul wik’in.

39 Eb’ li rixaqil ut lix moosil ixaqil laj David ake’k’ehe’ re inb’aan laa’in, rik’in ruq’ laj Natan, lin moos, ut jalaneb’ chik reheb’ li profeet li ke’k’amok re bxlaawil li wankilal a’in; ut maajun reheb’ li k’a’aq re ru a’in kimaakob’ wi’, ka’ajwi’ sa’ li ki’uxman rik’in laj cUrias ut li rixaqil; ut chi jo’kan a’an t’anenaq chaq sa’ lix taqenaqil loq’al, ut xk’ul li k’eeb’il chaq re; ut ink’a’ taareechaniheb’ chirix wank sa’ li ruchich’och’; xb’aan naq laa’in dkeb’ink’e re jalan chik, chan li Qaawa’.

40 Laa’in li Qaawa’ laa Dios, ut kink’e aawe laa’at, inmoos Jose, jun aaxaqab’ankil, ut anink’ojob’ wi’chik chixjunil li k’a’aq re ru. Tz’aama li k’a’ru nakawaj, ut taak’eemanq aawe jo’ chanru li waatin.

41 Ut jo’ katpatz’ok chirix li muxuk sumsu, chi yaal chi yaal ninye aawe, wi jun li winq tixk’ul junaq rixaqil sa’ li ak’ ut junelikil sumwank, ut wi li ixq taawanq rik’in jalan chik li winq, ut ink’a’ kinxaqab’ choq’ re rik’in li santil yuluk, a’an xmux lix sumlajik ut taasache’q.

42 Wi li ixq moko nawan ta sa’ li ak’ ut junelikil sumwank, ut taawanq rik’in jalan chik winq, a’an axmux lix sumlajik.

43 Ut wi lix b’eelom taawanq rik’in jalan chik li ixq, ut ak xyeechi’i rib’ asa’ aatin, ak xq’et li aatin li xyeechi’i wi’ rib’ ut xmux lix sumlajik.

44 Ut wi li ixq ink’a’ xmux lix sumlajik, wi b’an maak’a’ xmaak ut moko xq’et ta li aatin li xyeechi’i wi’ rib’, ut naxnaw a’an, ut nink’utb’esi chawu, at inmoos Jose, rik’in a’an taawanq aawankil, rik’in lix wankil lin Santil Tijonelil, chixk’amb’al li ixq ut chixk’eeb’al re li ani ink’a’ xmux lix sumlajik, li atiik b’an chi paab’ank; xb’aan naq a’an taak’ehe’q choq’ aj taqlanel sa’ xb’eeneb’ naab’al.

45 Xb’aan naq kink’ojob’ sa’ aab’een lix alaawil ut xwankil li tijonelil, sa’ li bnink’ojob’ wi’chik chixjunil li k’a’aq re ru, ut nink’e chanaw chixjunil li k’a’aq re ru sa’ tz’aqal xq’ehil.

46 Ut chi yaal, chi yaal ninye aawe, naq yalaq k’a’ru anakatz’ap sa’ ruchich’och’ tz’apb’ilaq sa’ choxa; ut yalaq k’a’ru nakab’ak’ sa’ ruchich’och’, sa’ lin k’ab’a’ ut xb’aan li waatin, chan li Qaawa’, b’ak’b’ilaq chi junelik sa’ choxa; ut yalaq ani bnakawisi xmaak sa’ ruchich’och’ isinb’ilaq chi junelik sa’ choxa; ut yalaq ani nakakanab’ xmaak sa’ li ruchich’och’ kanab’anb’ilaq sa’ choxa.

47 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye, yalaq ani nakawosob’tesi, laa’in tinwosob’tesi, ut yalaq ani nakamajewa, laa’in atinmajewa, chan li Qaawa’; xb’aan naq laa’in, li Qaawa’, aaDiosin.

48 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye aawe, at inmoos Jose, naq yalaq k’a’ru nakak’e sa’ ruchich’och’, ut anihaq aj-e nakak’e ani junaq chik sa’ ruchich’och’, xb’aan li waatin, ut jo’ chanru lin chaq’rab’, ula’aninb’ilaq a’an rik’in osob’tesink ut moko rik’in ta majewank, ut rik’in lin wankilal, chan li Qaawa’, ut taawanq chi maak’a’aq li tojb’a-maak sa’ ruchich’och’ ut sa’ choxa.

49 Xb’aan naq laa’in li Qaawa’ laa Dios, ut tinwanq aawik’in toj reetal sa’ aroso’jik li ruchich’och’, ut chiru anchal li junelik q’e kutan; xb’aan naq chi yaal bnintz’ap sa’ aab’een laa ctaqenaqil loq’al, ut ninkawresi jun k’ojarib’aal choq’ aawe sa’ li rawa’b’ejihom lin Yuwa’, rik’in laj Abraham laa dyuwa’.

50 K’e reetal, wilom laa amayejahom, ut tinkuy chixjunil laa maak; wilom laa mayejahom sa’ ab’ink chiru li k’a’ru xinye aawe. Ayu b’i’, ut nink’uub’ jun b’e re taakol aawib’, jo’ bkink’ulub’a naq laj Abraham kixmayeja laj Isaak li ralal.

51 Chi yaal ninye aawe: Jun taqlahom nink’e re lin moos, li xEmma Smith, laa wixaqil, li ink’ehom aawe, naq a’an chixram rib’, ut mixk’ul li k’a’ru katintaqla chixyeechi’inkil re; xb’aan naq kinb’aanu, chan li Qaawa’, re xyalb’al eerix chejunilex, jo’ kinb’aanu re laj Abraham, ut re naq tinteneb’ jun mayej sa’ lee ruq’, rik’in sumwank ut mayejak.

52 Ut lin moos, li axEmma Smith, chixk’ul chixjunileb’ li ani k’eeb’ileb’ re lin moos aj Jose, li chaab’ileb’ xyu’am ut saqeb’ ru chiwu; ut eb’ li moko saqeb’ ta ru, ut ke’xye naq saqeb’ ru, te’sache’q, chan li Qaawa’ Dios.

53 Xb’aan naq laa’in li Qaawa’ laa Dios, ut tex’ab’inq chiru lix yaab’ inkux; ut nink’e re lin moos aj Jose naq a’an taak’ehe’q choq’ aj taqlanel sa’ xb’een k’iila k’a’aq re ru; xb’aan naq a’an wanjenaq chi atiik chi paab’ank sa’ xb’een b’ab’ay li k’a’aq re ru, ut chalen anajwan tink’e xmetz’ew.

54 Ut nintaqla lin moos, li xEmma Smith, naq taakanaaq ut taajiloq rik’in lin moos aj Jose, ut maajun chik. A’b’anan wi ink’a’ tixkuy xpaab’ankil li taqlahom a’in taasache’q, chan li Qaawa’; xb’aan naq laa’in li Qaawa’ laa Dios, ut tinsach wi ink’a’ nakana sa’ lin chaq’rab’.

55 A’ut wi ink’a’ tixkuy xpaab’ankil li taqlahom a’in, rik’in a’an lin moos aj Jose tixb’aanu chixjunil li k’a’aq re ru choq’ re, jo’ chanru ajwi’ xye; ut laa’in tinwosob’tesi ut tink’ihob’resi ut tink’e re jun acient wa xb’een sa’ li ruchich’och’ a’in, li yuwa’b’ej ut na’b’ej, li as iitz’inb’ej ut li anab’b’ej, li ochoch ut li ch’och’, li ixaqilb’ej ut alal k’ajolb’ej, ut li jar koroon ut beb’ li junelik yu’am sa’eb’ li junelikil ruchich’och’.

56 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal ninye, lin moos ixq achixkuy xmaak lin moos aj Jose; toja’ ut naq taakuye’q lix maak a’an, li xmaakob’ wi’ chiwu; ut laa’in, li Qaawa’ laa Dios, tinwosob’tesi, ut tink’ihob’resi, ut tink’e chi saho’k li raam.

57 Ut jo’kan wi’chik ninye, lin moos aj Jose mirisi chaq li k’a’ru re sa’ li ruq’, maare anchal taachalq laj xik’ ilonel ut tixsach; xb’aan naq laj Satanas anaxsik’ sachok; xb’aan naq laa’in li Qaawa’ laa Dios, ut a’an lin moos; ut k’ehomaq reetal, ut ilomaq, laa’in wankin rik’in a’an, jo’ kinwan rik’in laj Abraham, laa yuwa’, choq’ re ajwi’ lix btaqenaqil loq’al ut lix loq’alil.

58 Anajwan, chirix lix chaq’rab’il li atijonelil, wan k’iila k’a’aq re ru li neke’okenk chi sa’.

59 Chi yaal, wi jun li winq nab’oqe’ xb’aan lin Yuwa’, jo’ laj aAaron, rik’in tz’aqal xyaab’ inkux, ut xb’aan xyaab’ xkux li ani xtaqlan we, ut xintiqib’ rik’in bxlaawil li wankilal re li tijonelil a’in, wi tixb’aanu k’a’ruhaq sa’ lin k’ab’a’, ut jo’ chanru lin chaq’rab’ ut xb’aan li waatin, ink’a’ tixb’aanu li maak, ut laa’in tintiikob’resi ru.

60 Chi jo’kan, maajun chiwech’oq re lin moos aj Jose, xb’aan naq laa’in tintiikob’resi ru; xb’aan naq a’an tixb’aanu li mayejak li ninteneb’ sa’ ruq’ xb’aan li q’etok aatin naxb’aanu, chan li Qaawa’ lee Dios.

61 Ut jo’kan wi’chik, chirix li chaq’rab’ re li tijonelil—wi junaq winq taasumlaaq rik’in jun atuq’ixq, ut taaraj sumlaak rik’in bjun chik, ut li xb’een naxkanab’ chi jo’kan, ut wi nasumla rik’in li xkab’, ut tuq’ixqeb’, ut maajun chik winq ke’xyeechi’i wi’ rib’ sa’ aatin, rik’in a’an tiikob’resinb’il ru; ink’a’ naru naxmux lix sumlajik xb’aan naq k’eeb’ileb’ re; xb’aan naq ink’a’ naru naxmux lix sumlajik rik’in li ani re ajwi’ a’an ut maa’ani chik aj-e.

62 Ut wi wan lajeeb’ li tuq’ixq k’eeb’il re xb’aan li chaq’rab’ a’in, ink’a’ naru naxmux lix sumlajik, xb’aan naq a’aneb’ re ajwi’ a’an, ut k’eeb’ileb’ re; jo’kan naq tiikob’resinb’il ru.

63 A’b’anan wi jun malaj yalaq ani reheb’ li lajeeb’ chi tuq’ixq, chirix naq sumsu, taawanq rik’in jalan chik li winq, a’an xmux lix sumlajik, ut taasache’q; xb’aan naq eb’ a’an k’eeb’ileb’ re, re naq ataak’ihanq ut tixnujob’resi li ruchich’och’, jo’ chanru lin taqlahom, ut re xtz’aqob’resinkil ru li yeechi’ihom li k’eeb’il xb’aan lin Yuwa’ rub’elaj lix k’ojlajik li ruchich’och’, ut choq’ re lix taqlijik lix loq’aleb’ sa’eb’ li junelikil ruchich’och’, re naq te’rala li raameb’ li winq; xb’aan naq xb’aan a’in nakana lix bk’anjel li Yuwa’b’ej, re naq a’an nimanb’ilaq xloq’al.

64 Ut jo’kan wi’chik, chi yaal, chi yaal, ninye eere, wi jun li winq wan rixaqil, li nak’amok re xlaawil li wankilal a’in, ut naxk’ut chiru a’an li chaq’rab’ re lin tijonelil, chirix li k’a’aq re ru a’in, rik’in a’an li ixq taapaab’anq ut taak’anjelaq chiru, malaj ut taasache’q, chan li Qaawa’ lee Dios; xb’aan naq laa’in tinsach a’an; xb’aan naq tinnima ru lin k’ab’a’ sa’ xb’eeneb’ chixjunil li neke’k’uluk re ut neke’kana sa’ lin chaq’rab’.

65 Jo’kan ut, tixk’am rib’ rik’in li chaq’rab’ chiwu, wi li ixq ink’a’ naxk’ul li chaq’rab’ a’in, naq li winq tixk’ul chixjunil li k’a’aq re ru tink’e re laa’in, li Qaawa’ lix Dios, xb’aan naq li ixq ink’a’ xpaab’an ut ink’a’ kik’anjelak chiru jo’ chanru li waatin; ut rik’in a’an li ixq na’ok choq’ aj q’etol aatin, ut li winq moko teneb’anb’il ta chik xb’aan lix chaq’rab’ li xSara, li kik’anjelak chiru laj Abraham jo’ chanru li chaq’rab’ naq kintaqla re laj Abraham naq tixk’ul li xAgar choq’ rixaqil.

66 Anajwan ut, chirix li chaq’rab’ a’in, chi yaal, chi yaal, ninye aawe, wan chik k’a’ru tink’utb’esi cheru, chirix a’in; jo’kan ut, chitz’aqloq a’in sa’ li kutan a’in. K’ehomaq reetal, laa’in li Alfa ut li Omega. Amen.