Tusitusiga Paia
Mataupu Faavae ma Feagaiga 132

Vaega 132

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i Navu, Ilinoi, na tusifaamaumauina i le 12 o Iulai 1843, e faatatau i le feagaiga fou ma tumau-faavavau, e aofia ai le faavavau o le feagaiga o le faaipoipoga, ma le faia foi o avā e tele (History of the Church, 5:501–507). E ui ina sa tusifaamaumauina le faaaliga i le 1843, ua iloa mai talafaamaumau talafaasolopito o mataupu faavae ma mataupu autu ua aofia i lenei faaaliga sa iloa e le Perofeta talu mai le 1831.

1–6, E maua le faaeaga e ala i le feagaiga fou ma tumau-faavavau; 7–14, Ua tuu mai tuutuuga ma tulaga o lena feagaiga; 15–20, O le faaipoipoga faaselesitila ma le faaauauga o le iunite o le aiga e mafai ai e tagata ona avea ma atua; 21–25, O le ala vaapiapi ma lauitiiti e tau i ola e faavavau; 26–27, Ua tuu mai le tulafono e faatatau i le upuleaga e faasaga i le Agaga Paia; 28–39, O folafolaga o le faatelega e faavavau ma le faaeaga ua faia i perofeta ma le Au Paia i vaitausaga uma; 40–47, Ua tuu mai ia Iosefa Samita le mana e faamauina ma faamau ai i le lalolagi ma i le lagi; 48–50, Ua faamaufaailogaina e le Alii i luga o ia lona faaeaga; 51–57, Ua fautuaina Emma Samita ia faamaoni ma tonu; 58–66, Ua tuu mai tulafono e pulea ai le faia o avā e tele.

1 E Moni, ua faapea ona fetalai mai o le Alii ia te oe laʼu auauna, Iosefa, talu ai ona ua e ole mai i loʼu lima ia e iloa ma malamalama pe na faapefea ona taʼuamiotonuina e Aʼu, o le Alii, aʼu auauna o Aperaamo, Isaako, ma Iakopo, e pei foi o aʼu auauna o Mose, Tavita ma Solomona, e faatatau i le mataupu autu ma le mataupu faavae o lo latou faia o aavā ma palake e toatele—

2 Faauta, ma tagai, o Aʼu o le Alii lou Atua, ma o le a ou tali atu ia te oe e uiga i lenei mataupu.

3 O lea, ia asaunia lou loto e talia ma usiusitai i faatonuga o le a Ou tuu atu ia te oe; ona o i latou uma o e e faaali atu ia te i latou lenei tulafono e ao ina usiusitai i lea lava.

4 Aua faauta, Ou te faaali atu ia te outou se afeagaiga fou ma tumau-faavavau; afai tou te lē mau i lena feagaiga, ona etausalaina lea o outou; aua e leai se tasi e mafai ona iteena lenei feagaiga ma faatagaina e ulu mai i loʼu mamalu.

5 Aua o i latou uma o e e fia mauaina se afaamanuiaga i loʼu lima ia mau i le etulafono na tofia mo lena faamanuiaga, ma ona tulaga, e pei ona sa faatutuina mai i luma atu o le faavaega o le lalolagi.

6 Ma e faatatau i le feagaiga fou ma atumau-faavavau, sa faatuina mo le atoatoaga o loʼu emamalu; ma o ia o lē e mauaina lona atoatoaga e ao ma tatau ona mau i le tulafono, po o le a tausalaina o ia, ua fetalai mai ai le Alii le Atua.

7 Ma e moni Ou te fai atu ia te outou, o atuutuuga o lenei tulafono e faapea: O feagaiga, konekarate, ioega, tautinoga, etautoga, folafolaga, tu, sootaga, mafutaga, po o faamoemoega uma, e lē faia ma osia ma ifaamauina i le oAgaga Paia o le folafolaga, e ia o lē ua faauuina, mo le taimi nei ma mo le faavavau atoa, ma lena foi ua sili ona paia, i le ufaaaliga ma le poloaiga e ala i lē o laʼu faauuina, o lē ua Ou tofia i le lalolagi e umia lenei mana (ma ua Ou tofia i laʼu auauna o Iosefa e umia lenei mana i aso e gata ai, ma e lē sili atu lava i le toatasi lē e i luga o le lalolagi e faaee atu i ai lenei mana ma fki o le perisitua i le taimi e tasi), e leai se aoga, āuga, po o se malosi i le toetutu mai ma pe a mavae le toetutu mai le oti; ona o konekarate uma e lē faia mo lenei faamoemoe e i ai se iuga pe a oti tagata.

8 Faauta, o loʼu fale o se fale o le maopoopo, ua fetalai mai ai le Alii le Atua, ae lē o se fale o le fenumiaʼi.

9 Ou te talia ea se ataulaga, ua fetalai mai ai le Alii, ua lē faia i loʼu igoa?

10 Pe Ou te talia mai i o outou lima se mea Ou te lei atofiaina?

11 Ma Ou te tofi atu ea ia te outou se mea, ua fetalai mai ai le Alii, vagana ai ua ala atu i se tulafono, e pei lava ona afaauu atu e Aʼu ma loʼu Tamā ia te outou, ae lei i ai le lalolagi?

12 O Aʼu o le Alii lou Atua; ma Ou te tuu atu ia te outou le poloaiga lenei—e leai se tagata e asau i le Tamā vagana e ala atu ia te aʼu po o i laʼu upu, o laʼu tulafono lea, ua fetalai mai ai le Alii.

13 Ma o mea uma o i le lalolagi, pe na faauuina e tagata, i nofoalii, po o itumalo, po o mana, po o mea taʼutaʼua, po o a lava i latou, ua lē ala atu ia te aʼu po o i laʼu upu, ua fetalai mai ai le Alii, o le a lafo i lalo, ma o le a a tumau pe a mavae ona oti o tagata, pe i le toetutu mai po o le mavae o le toetutu mai, ua fetalai mai ai le Alii lou Atua.

14 Aua soo se mea e tumau e ala atu ia te aʼu; ma o soo se mea e lē ala atu ia te aʼu o le a luluina ma faaumatia.

15 O lea, afai e afaaipoipo e se tane se avā ia te ia i le lalolagi, ma lē faaipoipoina e ia o ia e aʼu po o i laʼu upu, ma osifeagaiga o ia ma ia aʼo i ai pea o ia i le lalolagi ma ia foi faatasi ma ia, e lē aoga la laua feagaiga ma le faaipoipoga pe a oti i laua, ma pe a o ese i laua mai le lalolagi; o lea, e lē noatia i laua i se tulafono pe a o ese i laua mai le lalolagi.

16 O lea, pe a o ese i laua mai le lalolagi, e lē faaipoipo i laua pe tuuina atu i le afaaipoipoga; ae o ni eagelu tofia i le lagi, o agelu ia o ni auauna galulue, e auauna atu ia te i latou o e ua agavaa mo se fuataga mamao tele atu, ma silisli atu naʼuā, ma faavavau, o le mamalu.

17 Ona o nei agelu sa lē ola i laʼu tulafono; o lea, e lē mafai ai ona faateleina i latou, ae tumau eseese ma nonofo taitoatasi, e aunoa ma le faaeaga, i lo latou tulaga faaolaina, i le faavavau atoa; ma e mai le taimi lena i luma, e lē o ni atua, ae o ni agelu a le Atua e faavavau ma faavavau lava.

18 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, afai e faaipoipo e se tane se avā, ma osia se feagaiga ma ia mo le taimi nei ma mo le faavavau, afai e lē faia lena feagaiga e aʼu po o i laʼu upu, o laʼu tulafono lea, ma lē faamauina e le Agaga Paia o le folafolaga, e ala atu ia te ia o lē ua Ou faauuina ma tofia i lenei mana, e lē aoga pe taulia pe a o ese i laua mai le lalolagi, ona ua lē faatasia i laua e aʼu, ua fetalai mai ai le Alii, pe i laʼu upu; a o ese i laua mai le lalolagi e lē mafai ona talia iina, ona ua tofia agelu ma atua iina, o e e lē mafai ona laua pasia; o lea, e lē mafai ona laua maua loʼu mamalu; aua o loʼu fale o se fale o le maopoopo, ua fetalai mai ai le Alii le Atua.

19 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, afai e faaipoipo e se tane se avā i laʼu upu, o laʼu tulafono lea, ma i le afeagaiga fou ma le tumau-faavavau, ma ua efaamauina ia te i laua e le Agaga Paia o le ifolafolaga, e ia o lē ua faauuina, o lē ua Ou tofia i ai lenei mana ma oki o lenei perisitua; ma o le a fai atu ia te i laua—O le a oulua tutulai mai i le uluai toetutu; ma afai pe a mavae le uluai toetutu, i le toetutu mai e soo ai; ma o le a mautofi i unofoalii, malo, itumalo, ma mana, ma puleaga, o mea maualuluga uma ma loloto—ona tusia lea i le fTusi o le Ola a le Tamai Mamoe, e faapea o le a le faia e ia se fasioti tagata e faamasaa ai le toto lē sala, ma afai e ola i laua i laʼu feagaiga, ma lē faia se fasioti tagata e faamasaa ai le toto lē sala, o le a faia ia te i laua i mea uma i soo se mea e tuu atu e laʼu auauna i luga o i laua, i le taimi nei, ma i le faavavau atoa; ma o le a taulia atoatoa pe a i ai i laua i fafo o le lalolagi; ma o le a laua pasi atu i agelu ma atua, o e ua faatutu iina, i lo laua gfaaeaga ma mamalu i mea uma, e pei ona faamauina i luga o o laua ulu, o le mamalu lea o le atoatoaga ma le faaauauina o fanau e faavavau ma faavavau lava.

20 Ona avea ai lea o i laua ma atua, aua ua leai so laua gataaga; o lea o le a i ai i laua mai le faavavau-tumau i le faavavau-tumau, ona ua i ai pea lava i laua; ona avea ai lea o i laua i luga o mea uma, aua ua pule i laua i mea uma. Ona avea ai lea o i laua ma aatua, aua ua ia i laua le emana uma, ma o agelu e i lalo o la laua puleaga.

21 E moni, e moni, Ou te fai atu ia te outou, vagana ua outou ola i laʼu atulafono e lē mafai ona outou maua lenei mamalu.

22 Aua e avaapiapi le faitotoa, ma lauitiiti le eala e tau i le faaeaga ma le faaauauga o iola, ma e toaitiiti e e i ai e mauaina, ona ua outou lē talia aʼu i le lalolagi pe tou te iloa aʼu.

23 Ae afai tou te talia aʼu i le lalolagi, ona outou iloa lea o aʼu, ma maua lo outou faaeaga; ina ia outou i ai foi i le amea Ou te i ai.

24 O ola nei e afaavavau—o le iloa lea o le Atua poto ma moni e toatasi, ma Iesu Keriso, o lē na eauina mai e ia. O Aʼu o ia. O lea, ia outou talia laʼu tulafono.

25 E avatele le faitotoa, ma lautele le ala e tau i le eoti; ma e toatele o i ai e o atu iina, ona ua latou lē italia aʼu, pe ua latou ola i laʼu tulafono.

26 E moni, e moni, Ou te fai atu ia te outou, afai e faaipoipo e se tane se avā e tusa ma laʼu upu, ma ua faamauina i laua e le aAgaga Paia o le folafolaga, e tusa ma laʼu tofiga, ma faia e le tane po o le avā soo se agasala lava po o se solitulafono e faasaga i le feagaiga fou ma tumau-faavavau, ma ituaiga uma o upuleaga, ma afai la te lē efaia se fasioti tagata la te faamasaa ai le toto lē sala, o le a la tutulai mai lava i le uluai toetutu, ma ulu atu i lo laua faaeaga; ae o le a faaumatia i laua i la le tino, ma o le a ituu atu i laua i tuʼiga a oSatani seia oo i le aso o le togiolaina, ua fetalai mai ai le Alii le Atua.

27 O le aupuleaga e faasaga i le Agaga Paia, lea e e faamagaloina i le lalolagi po o i fafo o le lalolagi, o lo outou faia lea o le fasioti tagata tou te faamasaa ai le toto lē sala, ma outou ioe ai i loʼu oti, ina ua uma ona outou talia o laʼu feagaiga fou ma tumau-faavavau, ua fetalai mai ai le Alii le Atua; ma o ia o lē e lē ola i lenei tulafono e leai se ala e mafai ona ulu mai ai i loʼu mamalu, ae o le a itausalaina, ua fetalai mai ai le Alii.

28 O Aʼu o le Alii lou Atua, ma o le a Ou tuu atu ia te oe le tulafono o laʼu Perisitua Paia, e pei ona faauuina e Aʼu ma loʼu Tamā ae lei i ai le lalolagi.

29 Na maua e aAperaamo mea uma, soo se mea lava na maua e ia, e ala i le faaaliga ma le poloaiga, i laʼu upu, ua fetalai mai ai le Alii, ma ua ulu atu i lona faaeaga ma ua nofo i luga o lona nofoalii.

30 Na maua e Aperaamo afolafolaga e faatatau i ana fanau, ma e faatatau i le fua o ona sulugatiti—o lē o ona esulugatiti ua e sau ai, o lona uiga, o laʼu auauna o Iosefa—ia sa faamoemoe ia faaauau pea i le umi latou te i ai i le lalolagi; ma e faatatau ia Aperaamo ma ana fanau, o le a faaauau pea ia te i latou i fafo o le lalolagi; o le a faaauau pea i le lalolagi ma i fafo o le lalolagi ona lē mafaitaulia i latou e pei o ifetu; pe, afai tou te faitauina le oneone o i luga o le matafaga tou te lē mafai ona faitaulia i latou.

31 O lenei folafolaga ua a outou foi, aua o outou e tupuga mai ia aAperaamo, ma sa faia le folafolaga ia Aperaamo; ma o lenei tulafono ua i ai le faaauauga o galuega a loʼu Tamā, ia ua faamamaluina ai e ia o ia lava.

32 O lea, ia outou o atu, ma fai agaluega a Aperaamo; ia outou ulu mai i laʼu tulafono ma o le a faaolaina ai outou.

33 Ae afai tou te lē ulu mai i laʼu tulafono e lē mafai ona outou maua le folafolaga a loʼu Tamā, lea na faia e ia ia Aperaamo.

34 Sa apoloaiina Aperaamo e le Atua, ma sa tuu atu e eSara iAkara ia Aperaamo e avea ma ana avā. Ma aisea na fai ai e Sara lena mea? Aua o le tulafono lea; ma sa tutupu mai ia Akara tagata e toatele. O lea, o lenei mea, na faataunuu ai folafolaga, faatasi ma isi mea.

35 O lea, sa i ai ea Aperaamo i lalo o tausalaga? E moni Ou te fai atu ia te outou, E leai; aua o Aʼu, o le Alii, na apoloaiina.

36 Sa apoloaiina Aperaamo e osi atu lona atalii o eIsaako; e ui i lea, sa tusia: Aua e te ifasioti tagata. E ui i lea, sa lē musu Aperaamo, ma sa faitauina lea mea ia te ia mo le oamiotonu.

37 Sa maua e Aperaamo ni apalake, ma sa latou fanauina ia te ia ni fanau; ma sa faitauina lea mea ia te ia mo le amiotonu, ona sa tuu atu i latou ia te ia, ma sa ola o ia i laʼu tulafono; e pei foi ona sa lei faia e Isaako ma eIakopo ni isi lava mea nai lo mea na poloaiina ai i laua; ma ona sa laua lē faia ni isi lava mea nai lo mea na poloaiina ai i laua, ua ulu atu i laua i a laua ifaaeaga, e tusa ma folafolaga, ma ua nonofo i luga o nofoalii, ma ua lē o ni agelu ae o ni atua.

38 Sa maua foi e aTavita avā ma palake e etoatele, ma aʼu auauna foi o Solomona ma Mose, e pei foi o le toatele o isi o aʼu auauna, mai le amataga o le foafoaga e oo mai i le taimi nei; ma e leai se mea sa latou agasala ai vagana ai i mea na sa latou lē maua mai ia te aʼu.

39 O avā ma palake a Tavita sa atuu atu ia te ia e aʼu, i le lima o Natano, laʼu auauna, ma isi o perofeta o e na i ai eki o lenei mana; ma sa leai se tasi o ia mea na agasala ai o ia faasaga mai ia te aʼu vagana i le tulaga e uiga ia iUria ma lana avā; ma, o lea ua paʼū ai o ia mai lona faaeaga, ma maua lana vaega; ma o le a lē fai mona tofi i latou i fafo o le lalolagi, ona ua Ou otuuina atu i latou i se isi, ua fetalai mai ai le Alii.

40 O Aʼu o le Alii lou Atua, ma ua Ou tuu atu ia te oe, laʼu auauna, Iosefa, se tofiga, ma atoefuatai mea uma. Ole mai i mea e te manao i ai, ma o le a tuu atu ia te oe e tusa ma laʼu upu.

41 Ma ona ua e ole mai e uiga i le mulilua, e moni, e moni Ou te fai atu ia te oe, afai e talia e se tane se avā i le feagaiga fou ma tumau-faavavau, ma afai e faatasi le tamaitai ma se isi alii, ma Ou te lei tofiaina ia te ia e ala i le faauuga paia, ua faia e le tamaitai le mulilua ma o le a faaumatia.

42 Afai ua lē i ai le tamaitai i le feagaiga fou ma le tumau-faavavau, ma ua faatasi o ia ma se isi alii, ua afaia e le tamaitai le mulilua.

43 Ma afai e faatasi lana tane ma se isi fafine, ma ua i ai le tane i lalo o se afolafolaga, ua soli e le tane lana folafolaga ma ua faia e ia le mulilua.

44 Ma afai e lei faia e le tamaitai le mulilua, ae ua mamā ma e lei solia e ia lana folafolaga, ma ua iloa e ia lena mea, ma Ou faaali atu ia te oe, o laʼu auauna o Iosefa, lena mea, ona i ai lea ia te oe le mana, e ala i le mana o laʼu Perisitua Paia, e ave ai o ia ma tuu atu o ia i le tane e lei mulilua ae ua afaamaoni; ona o le a fai lea tane ma pule i mea e tele.

45 Aua ua Ou faaee i luga o oe aki ma le mana o le perisitua, lea ua Ou etoefuatai ai mea uma, ma faailoa atu ai ia te oe mea uma i le taimi e tatau ai.

46 Ma e moni, e moni, Ou te fai atu ia te oe, o soo se mea e te afaamaufaailogaina i le lalolagi o le a faamaufaailogaina i le lagi; ma o soo se mea e te faamauina i le lalolagi, i loʼu igoa ma i laʼu upu, ua fetalai mai ai le Alii, o le a faamauina e faavavau i le lagi; ma o soo se agasala a soo se tasi e te efaamagaloina i le lalolagi o le a faamagaloina foi e faavavau i le lagi; ma o soo se agasala a soo se tasi e te taofia pea i le lalolagi o le a taofia pea foi i le lagi.

47 O lenei foi, e moni Ou te fai atu, o soo se tasi e te faamanuiaina o le a Ou faamanuiaina foi, ma o soo se tasi e te fetuuina o le a Ou afetuuina, ua fetalai mai ai le Alii; aua o Aʼu, o le Alii, o lou Atua.

48 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te oe, laʼu auauna Iosefa, soo se mea e te foai atu i le lalolagi, ma o soo se tasi e te foai atu i ai, soo se isi lava i luga o le lalolagi, e ala i laʼu upu ma tusa ai ma laʼu tulafono, o le a asia i faamanuiaga ae lē o fetuu, ma faatasi ma loʼu mana, ua fetalai mai le Alii, o le a aunoa ma le tausalaga i le lalolagi ma i le lagi.

49 Aua o Aʼu o le Alii lou Atua, ma o le a faatasi ma oe e oo lava i le agataaga o le lalolagi, ma i le faavavau atoa; aua e moni Ou te efaamauina i luga o oe lou ifaaeaga, ma saunia se nofoalii mo oe i le malo o loʼu Tama, faatasi ma Aperaamo lou otamā.

50 Faauta, ua Ou vaai i au ataulaga, ma o le a faamagaloina au agasala uma; ua Ou vaai i au taulaga i le usiusitai i mea na Ou taʼu atu ia te oe. O lea, inā alu ia, ma Ou te saunia se ala mo lou sao atu, e pei ona Ou etaliaina le taulaga a Aperaamo i lona atalii o Isaako.

51 E moni, Ou te fai atu ia te oe: Ou te tuu atu se poloaiga i laʼu auauna tamaitai o Emma Samita, lau avā, o lē na Ou tuu atu ia te oe, ia taofi e ia o ia lava ma ia lē auai i le mea na Ou poloaiina oe e tuu atu ia te ia; aua sa Ou faia lena mea, ua fetalai mai ai le Alii, e tofotofo ai oulua uma, e pei ona sa Ou faia ia Aperaamo, ma ina ia mafai ona Ou tapaina ai se taulaga-mu mai o oulua lima i se feagaiga ma se taulaga-osi.

52 Ma ia tuu atu i laʼu auauna tamaitai, o aEmma Samita, ia talia i latou uma o e ua tuu atu i laʼu auauna o Iosefa, ma o e ua amiomamā ma mamā i oʼu luma; ma o e ua lē mamā, ae ua fai mai ua mamā i latou, o le a faaumatia, ua fetalai mai ai le Alii le Atua.

53 Aua o Aʼu o le Alii lou Atua, ma ia outou usiusitai mai i loʼu leo; ma Ou te tuu atu i laʼu auauna o Iosefa ia faia o ia ma pule i mea e tele; ona ua afaamaoni o ia i luga o mea itiiti; ma o le a Ou faamalosia o ia mai le taimi nei i luma.

54 Ma Ou te poloai atu i laʼu auauna tamaitai, o Emma Samita, ia nofo ma pipii atu i laʼu auauna o Iosefa, ae lē i se isi lava. Ae afai e lē ola o ia i lenei poloaiga o le a faaumatia o ia, ua fetalai mai ai le Alii; aua o Aʼu o le Alii lou Atua, ma o le a faaumatiaina o ia pe afai e lē ola o ia i laʼu tulafono.

55 Ae afai e lē ola o ia i lenei poloaiga, ona faia lea e laʼu auauna o Iosefa o mea uma mo ia, e pei lava ona fai mai o ia; ma o le a Ou faamanuiaina o ia ma faateleina o ia ma tuu atu ia te ia ataisautuaselau i lenei lalolagi, o tamā ma tinā, o uso ma tuafafine, o fale ma laueleele, o avā ma fanau, ma palealii o eola e faavavau i lalolagi e faavavau.

56 O lenei foi, e moni Ou te fai atu, ia tuu atu i laʼu auauna-tamaitai ia afaamagalo atu i laʼu auauna o Iosefa i ana solitulafono; ona faamagaloina ai lea o ia i ana solitulafono, ia sa solitulafono ai o ia faasaga mai ia te aʼu; ma o Aʼu o le Alii lou Atua, o le a faamanuiaina o ia, ma faateleina o ia, ma faia ia olioli lona loto.

57 O lenei foi, Ou te fai atu, ia lē tuu atu i laʼu auauna o Iosefa e tuu ese atu i fafo ana meatotino mai ona lima, neʼi sau se fili ma faaumatia o ia; aua ua asaili Satani e faaumatia; aua o Aʼu o le Alii lou Atua, ma o ia o laʼu auauna; ma faauta, ma tagaʼi, ua Ou faatasi ma ia, e pei ona sa Ou i ai ia Aperaamo, lou tamā, e oo lava i lona efaaeaga ma lona mamalu.

58 O lenei, e faatatau i le tulafono o le aperisitua, e tele mea e faatatau i ai.

59 E moni, afai e valaaulia se tagata e loʼu Tamā, e pei o aArona, i loʼu lava leo, ma ala i le leo o ia o lē na auina mai aʼu, ma ua Ou faaeeina o ia i eki o le mana o lenei perisitua, afai e fai e ia se mea i loʼu igoa, ma e tusa ai ma laʼu tulafono ma i laʼu upu, ma o le a lē faia e ia se agasala, o le a Ou taʼuamiotonuina o ia.

60 O lea, ia lē tuu atu i se tasi, e faitio i laʼu auauna o Iosefa; aua o le a Ou tauamiotonuina o ia; ona o le a faia e ia le taulaga ua Ou tapaina mai i ona lima mo ana solitulafono, ua fetalai mai ai le Alii lo outou Atua.

61 O lenei foi, e faatatau i le tulafono o le perisitua—afai e faaipoipo e soo se alii se ataupou, ma ua manao e faaipoipo i se eisi foi, ma tuu mai e lē na muamua lana faatagaga, ma afai e faaipoipo le alii i le avā lona lua, ma o i laua uma o ni taupou, ma e lei folafola atu i se isi lava alii, ona tauamiotonuina lea o lea alii; e lē mafai ona mulilua lenei alii ona ua tuuina atu i laua ia te ia; ona e lē mafai ona mulilua o ia ma lē ua ā ia ae lē a se isi lava.

62 Ma afai e tuu atu ia te ia ni taupou e toasefulu i lenei tulafono, e lē mafai ona mulilua ai o ia, ona ua ā ia i latou, ma ua tuuina atu i latou ia te ia; o lea ua tauamiotonuina ai o ia.

63 Ae afai e faatasi se tasi po o se isi o taupou e toasefulu ma se isi alii ina ua uma ona faaipoipoina o ia, ua faia e lea taupou le mulilua, ma o le a faaumatia o ia; ona ua tuu atu i latou ia te ia e afaateleina ma faatumuina le lalolagi, e tusa ma laʼu poloaiga, ma faataunuu le folafolaga na tuuina mai e loʼu Tamā i luma mai o le faavaega o le lalolagi, ma mo lo latou faaeaga i lalolagi e faavavau, ina ia latou fanauina agaga o tagata; ona o totonu o lenei mea e faaauau ai pea le egaluega a loʼu Tamā, ina ia faamamaluina o ia.

64 O lenei foi, e moni, e moni, Ou te fai atu ia te outou, afai e i ai se avā i se alii, o lē ua umia ki o lenei mana, ma aoao atu e ia i lana avā le tulafono o laʼu perisitua, e faatatau i ia mea, ia talitonu le avā ma auauna ia te ia, po o le a faaumatia o ia, ua fetalai mai ai le Alii lo outou Atua; ona o le a Ou faaumatia o ia; aua o le a Ou faalauteleina loʼu igoa i luga o i latou uma o e talia ma ola i laʼu tulafono.

65 O lea, o le a tusa ai ma le tulafono ia te aʼu, pe afai e lē talia e le fafine lenei tulafono, le mauaina e le tane o soo se mea o mea uma e tuu atu e Aʼu, o le Alii lona Atua, ia te ia, ona sa lē talitonu le fafine ma auauna atu i le tane e tusa ai ma laʼu upu; ma ona avea ai lea o le fafine ma solitulafono; ma tatala ai le tane mai le tulafono a Sara, o lē sa auauna atu ia Aperaamo e tusa ai ma le tulafono i le taimi ina ua Ou poloaiina Aperaamo e ave Akara e fai ma ana avā.

66 Ma o lenei, e faatatau i lenei tulafono, e moni, e moni, Ou te fai atu ia te oe, o le a Ou faaali atu ni isi mea e tele ia te oe, i se taimi o mulimuli mai; o lea, ia lava ai lea mo le taimi nei. Faauta, o Aʼu o le Alefa ma le Omeka. Amene.