Nauk in zaveze 130
  Footnotes
  Theme

  130. razdelek

  Točke navodil, ki jih je prerok Joseph Smith dal v Ramusu v Illinoisu 2. aprila 1843.

  1–3 Oče in Sin se lahko osebno prikažeta ljudem. 4–7 Angeli prebivajo v celestialni sferi. 8–9 Celestialna zemlja bo velik urím in tumím. 10–11 Beli kamen je dan vsem, ki vstopijo v celestialni svet. 12–17 Preroku je prikrit čas drugega prihoda. 18–19 Inteligenca, ki jo pridobimo v tem življenju, bo v vstajenju vstala z nami. 20–21 Vse blagoslove dobimo zaradi poslušnosti postavi. 22–23 Oče in sin imata telo iz mesa in kosti.

  1 Ko se bo Odrešenik aprikazal, ga bomo videli takšnega, kakršen je. Videli bomo, da je bčlovek kakor mi.

  2 In prav takšni odnosi, ki obstajajo med nami tu, bodo med nami obstajali tam, le da jim bo dodana avečna slava, in sicer slava, ki je sedaj nimamo.

  3 Evangelij po Janezu 14:23: V tem verzu se aOče in bSin osebno cprikažeta; in zamisel, da Oče in Sin dprebivata v človekovem srcu, je staro sektaško pojmovanje in je napačno.

  4 V odgovor na vprašanje: Mar ni merjenje Božjega ačasa, angelskega časa, prerokovega časa in človeškega časa odvisno od planeta, na katerem prebivajo?

  5 Odgovarjam: Da. Toda na tej zemlji ne delujejo drugi aangeli kakor tisti, ki ji ali so ji pripadali.

  6 Angeli ne prebivajo na planetu kot ta zemlja;

  7 temveč prebivajo v Božji navzočnosti na obli kakor amorje iz stekla in bognja, kjer se vse udejanja za njihovo slavo, preteklost, sedanjost in prihodnost, in so nenehno pred Gospodom.

  8 Kraj, kjer prebiva Bog, je velik aurím in tumím.

  9 Ta azemlja bo v svojem posvečenem in nesmrtnem stanju postala kakor kristal in bo urím in tumím za prebivalce, ki prebivajo na njej, s čimer se bo vse, kar zadeva nižje kraljestvo oziroma vsa kraljestva nižjega reda, pokazalo tistim, ki prebivajo na njej; in ta zemlja bo Kristusova.

  10 Potem bo beli kamen, omenjen v Razodetju 2:17, postal urím in tumím za vsakega posameznika, ki ga bo prejel, s čimer se bo to, kar zadeva višji red kraljestev, razkrilo;

  11 in abeli kamen je dan vsakemu od tistih, ki pridejo v celestialno kraljestvo, na katerem je napisano novo bime, ki ga ne pozna nihče drug kakor ta, ki ga prejme. Novo ime je ključna beseda.

  12 Prerokujem, v imenu Gospoda Boga, da se bodo atežave, ki bodo povzročile veliko prelivanja krvi pred prihodom Sina človekovega, začele v bJužni Karolini.

  13 Verjetno se bo začelo z vprašanjem suženjstva. To mi je glas razglasil, ko sem 25. decembra 1832 iskreno molil o tej témi.

  14 Nekoč sem zelo iskreno molil, da bi izvedel za čas aprihoda Sina človekovega, ko sem zaslišal glas, ki je ponovil naslednje:

  15 Joseph, sin moj, če boš živel do svojega petinosemdesetega leta, boš videl obraz Sina človekovega; torej naj to zadostuje in me s to témo nič več ne nadleguj.

  16 Tako sem ostal, ne da bi se lahko odločil, ali se ta prihod nanaša na začetek tisočletnice ali na kakšno predhodno prikazovanje, ali pa bom umrl in tako videl njegov obraz.

  17 Verjamem, da prihod Sina človekovega ne bo nič prej kot takrat.

  18 Katero koli načelo ainteligence pridobimo v tem življenju, bo z nami vstalo v bvstajenju.

  19 In če človek pridobi več aspoznanja in inteligence v tem življenju s svojo bmarljivostjo in cposlušnostjo kot drugi, bo imel toliko večjo dprednost v prihodnjem svetu.

  20 Je azakon, ki je nepreklicno odrejen v nebesih bpred osnovanjem tega sveta, na katerem temeljijo vsi cblagoslovi —

  21 in ko od Boga prejmemo kakšen blagoslov, je to zaradi poslušnosti tistemu zakonu, na katerem temelji.

  22 aOče ima btelo iz mesa in kosti tako stvarno kot človekovo; Sin prav tako; cSveti Duh pa nima telesa iz mesa in kosti, temveč je osebnost iz Duha. Če ne bi bilo tako, Sveti Duh v nas ne bi mogel prebivati.

  23 Človek lahko prejme aSvetega Duha, in nanj se lahko spusti in ne ostane z njim.